مهـربانان زودتـر وَ بـیـشـتـــر می-بخشـنــــد ... گر در طلب لقمه نانی، نانی / گر در طلب گوهر كانی، كانی / این نكته رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز كه اندر پی آنی، آنی ... مـــولانـــا امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند / و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. / باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. / این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. / ( صحیفه امام،ج13،ص102) http://1001shayadobayad.mihanblog.com 2019-01-22T17:49:51+01:00 text/html 2019-01-13T18:53:30+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی از دزدی عواطف تا آفتابه دزدی ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3939 <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:Arial;background:purple;mso-highlight:purple"><a href="http://www.baharnews.ir/news/169623/افزایش-جرایم-خرد-هیچ-آماری-ذکر-نمی-شود" target="_blank"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="color:#E0C1FF; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="color:#E0C1FF"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">از دزدی عواطف تا آفتابه دزدی ...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></span></a></span></b><b><span style="font-size:24.0pt; font-family:Arial"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;تامل در آمار‌های دوره‌ای پلیس در ماه‌های اخیر حکایت از کاهش نرخ آمار جرائم خشن دارد. جرم‌هایی مانند سرقت‌های مسلحانه که گاه انتشار اخبار و روایات آن‌ها لرزه بر اندام بسیاری مان می‌افکند و هراس و دلهره ناشی از آن، سبب ساز انتقادات بسیاری به مسئولان می‌شد.وضعیتی که قطعا دورشدن از آن، ولو به میزان اندک، خبر بسیار خرسند کننده‌ای به شمار می‌آید که جا دارد پیرو آن از مسئولان و متولیان امر تقدیر و تشکر به عمل آوریم و امیدوار باشیم در سایه تلاش ایشان، این روند کاهشی تا ریشه کنی این دست جرایم ادامه پیدا کند.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">اما این پایان کار نیست چراکه تقریبا همه آمار‌های منتشر شده توسط نیروی انتظامی کشورمان، در کنار تاکید بر کاهش نرخ این دست جرائم، بر یک افزایش نیز تاکید دارد؛ افزایش نرخ جرائم خرد. جرائمی مانند سرقت تلفن همراه، کف زنی، جیب زنی و سرقت لوازم خودرو. جرائمی که برخی شان حتی به پیگیری خاصی نیز منجر نمی‌شوند.این در حالی است که در نتیجه بحران‌های اقتصادی و افزایش شدید نرخ ارز و طلا، جبران هزینه بسیاری از جرائم خرد دشوارتر از همیشه شده و گاه اوضاع آنقدر وخیم است که ممکن است جبران یک سرقت خرد برای برخی تا مدت‌ها غیرممکن باشد.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"> برای آن‌هایی که حقوق بگیر هستند و خرید یک گوشی تلفن همراه هوشمند جدید برایشان به غایت دشوار است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;letter-spacing:1.0pt; background:#E6E6E6"><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">افرادی که در تنگنای مالی شدید، برای تامین مایحتاج روزمره خود نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند و در نتیجه اگر تلفن همراه شان سرقت شود، بعید است چند میلیون تومان برای خرید گوشی دیگری داشته باشند. مثالی که می‌شود به دیگر کالا‌های مورد علاقه سارقان هم بسطش داد؛ مثل ضبط و باند یا چرخ خودرو‌ها و امثال آن.درباره مال باختگانی سخن می‌گوییم که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شود؛ </span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red;letter-spacing:1.0pt; background:#E6E6E6" lang="AR-SA">این را آمار‌های ارائه شده توسط پلیس نشان می‌دهد که حکایت از افزایش نرخ جرائم خرد دارد.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;letter-spacing:1.0pt;background: #E6E6E6" lang="AR-SA"> جرایمی که بعید است در اطرافیانمان کسی از زمره آسیب دیدگانش نباشد و درباره آثار سوء ناشی از وقوع آن‌ها نشنیده باشیم و چیزی ندانیم. اما آیا آسیب‌های وارد آمده به این افراد، محدود به ضرر و زیان مالی‌ست؟ این پرسشی است که در گفت‌وگویی کوتاه با مال باختگان، به پاسخ‌های تلخی می‌رسد. پاسخ‌هایی که اگر افراد مال باخته، تلفن همراه شان را از دست داده باشند، گاه به طرح مسائلی مانند سو استفاده از انسان دوستی ایشان منجر می‌شود. نوع دوستی‌ای که ایشان نشان داده‌اند تا سارقی که خود را رهگذر نشان داده و از ایشان آدرس می‌پرسد را راهنمایی کنند غافل از اینکه در حال قدم گذاشتن به دام وی هستند. دام‌هایی که در بسیاری از جرائم خشن نیز برای مردم پهن می‌شوند و در نهایت به زورگیری یا سرقت خودرو یا حتی جرائم سیاه گره می‌خورد. </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">بلایی که نه فقط مال و آبروی این افراد بی خبر از همه جا را، که انسان دوستی شان را نیز هدف قرار می‌دهد و گاه به ربودن آن منجر می‌شود. ربودن خاموش عواطف و احساسات انسانی افراد جامعه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6"><span dir="LTR"></span>!</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">بلایی که می‌شود حدس زد فرجام آن برای آینده جامعه چیست. </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red; letter-spacing:1.0pt;background:silver;mso-highlight:silver;mso-shading:#E6E6E6" lang="AR-SA">جامعه‌ای که در آن شهروندان به افراد مجزا از هم تبدیل می‌شوند که می‌ترسند به هم اعتماد کنند و حتی سوالات یکدیگر را پاسخ دهند.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"> افرادی که باید خیلی ساده انگار باشیم تا تصور کنیم در کنار هم قرارگرفتن شان، جامعه تشکیل می‌دهد، بلکه باید انتظار داشته باشیم که تکیه شان بر فردیت، موجب بروز مشکلاتی بزرگ‌تر در آینده شود. </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">درباره آسیب‌هایی سخن می‌گوییم که از جمله آثار آن، ندید گرفتن زشتی‌ها و کاستی‌های جامعه است که در دراز مدت، مسبب شکل گیری بزه کاران و گرایش آن‌ها به ارتکاب جرایم مختلف و خشن خواهد شد و نتایج آن به عموم القا خواهد کرد که بیش از پیش احتیاط کنند و مراقب خود باشند چراکه خطر در کمین ایشان است.چرخه‌ای از ناخوشی و ناملایمتی که روز به روز وسیع‌تر می‌شود و ارزش‌های انسانی بیشتری را در خود فرومی‌کشد و از بین می‌برد.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"> وضعیتی که برای مقابله با آن، باید از همین امروز دست به کار شد و سلسله اقداماتی را در دستور کار قرار داد. اما چه کسی یا کدام نهاد مسئول این کار هستند و اصلا در رسیدن به وضع فعلی چه کسی را باید مورد سرزنش قرار داد؟</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">شاید ساده‌ترین کار این باشد که مسولان را شماتت کنیم و چه بسا برخی از مسئولان در این خصوص شایسته شماتت هم باشند، </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">اما آیا خودمان در این زمینه بی تقصیریم؟ اگر این گونه فکر می‌کنید بد نیست کمی با خود خلوت کرده و خاطرات تان را مرور کنید تا دریابید چند بار حین رانندگی به خودروی دیگر زده‌اید و قصور خود را گردن نگرفته‌اید یا چند بار آینه خودرویی پارک شده را شکسته‌ای و به روی خود نیاورده‌اید.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">مروری که می‌شود جامع ترش کرد تا به عبور از خط ویژه یا معکوس راندن در خیابان یک طرفه یا پارک کردن‌های منجر به راه بندان یا پیچیدن بدون راهنما زدن یا رعایت نکردن نوبت در صف بانک یا مزاحمت برای همسایگان یا انبوه مسائل ریز و درشت دیگری برسد که اگرچه جرم نیستند و حداکثر تخلف نام دارند، </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#CC99FF;letter-spacing:1.0pt; background:purple;mso-highlight:purple;mso-shading:#E6E6E6" lang="AR-SA">اما همان بلایی را بر سر انسان دوستی و گوهر‌های ارزشمند وجود آدمی می‌اورند که سرقت‌های خرد می‌آورد؛ سرقت عواطفی ذی قیمت و گرانبها که نه در آمار پلیس می‌آید و در نه در هیچ آمار دیگری و وقتی در آمار‌ها هم جایی ندارد، لاجرم نباید توقع دیده شدن اش را داشت!...</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#CC99FF;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#CC99FF;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color:#CC99FF" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:blue;background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تهیه وَ تدوین : عبد عاصی &nbsp;</span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2019-01-13T04:33:23+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی کـــار خُــــدا ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3938 <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;کـــار خُــــدا ...&nbsp; </span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; پادشاهی بود که حساب وُ کتاب سرش میشد وُ برخلاف خیلیها اهل «حـــرف حـسـاب» بود. یکروز که تو فکر رفتار وُ گفتار وزرای خودش بود، به فکرش رسید که اول از وزیر اعظم شروع کنه، بعد بقیه وُزرا ؛ آخه انتخاب اونا به عهده-ی نخست وزیر یا بقول قدیمیآ ، وزیر اعظم بود ، پس لازم بود که اونو درست وُ حسابی مَحَک بزنه وُ ببینه که «چند مَرد حلاجه» ... به اون گفت : سه تا سؤال ازت دارم وَ تا فردا وقت داری جواب بدی. سؤالها اینه : </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing: 1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;1_خداوند متعال چی میخوره؟ </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">2_ چی می-پوشه؟ </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">3_ کارش چیه؟ </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; وزیر اعظم هر چی فکر کرد ، نتونست جوابی پیدا کنه ؛ بالاخره تصمیم گرفت از نوکر پیرش بپرسه ، آدم سَرد وُ گرم چشیده-ای که اهل چند وُ چون بود وُ وقتهای بیکاریش ، خصوصا شبها رو با عبادت وُ تفکر میگذروند. سالهای سال هم بود که تو اون خونواده خدمت کرده وَ به همه ثابت شده بود که آدم دانا وُ فهمیده-ایه ، اسمش هم «سلیم» بود. </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; وزیر اعظم ، در خلوت ، راجع به سؤالهای پادشاه با سلیم صحبت کرد وُ ازش کمک خواست. اون هم طولی نکشید که جواب سؤالهای پادشاه رو به وزیر اعظم گفت. </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; فردای اونروز ، وزیر بخدمت پادشاه رفت ، سلیم رو هم با خودش برده بود که اگه لازم شد به شاه نشون بده که بعله ، نوکر خونه-زاد ما سَرش به تنش می-ارزه ، بلکه از این «مُفت-خورهای درباری» هم یک سَر وُ کله بالاتره! ... </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاه وقتی جواب سؤالها رو شنید ، سری تکون داد وُ گفت : </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">_ وزیر اعظم ، این جوابها رو تو پیدا نکردی. اگه راستش رو بگی «در امانی» ، و گر نه ... </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">_ فدای خاک پای قبله-ی عالم! کی جرئت داره خلاف به عرض مبارک همایونی برسونه! اونم با این هوش وُ ذکاوت مقام عظمای سلطنت ... حقیقت قضیه اینه که تمام جوابها رو همین آقا «سلیم» دادن. </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">_ خَب ، سلیم ، خودت یکبار جواب سؤالها رو به ترتیب بگو ببینیم چی در چَنته داری. </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">_ جواب اول: خداوند رحیم ، غم بنده-هاشو میخوره. جواب دوم : خداوند غفار الذُنوب، گناهان بندگانش را می-پوشاند. جواب سوم : کار خدا عمل به «حکمت»-ست ... </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;mso-line-height-rule:exactly;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; _ یعنی حکمت او این بوده که تو به داد وزیر اعظم برسی وُ او را از معزول شدن نجات دهی ؛ از این به بعد تو در خفا ، برای حفظ آبروی وزیر اعظم ، مشاور وُ راهنمای او باش ، هر چند اگر آبروی سلطنت در میان نبود ، باید او را کنار میزدم وَ ترا جاشین-ش میکردیم!!! ...&nbsp; </span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing: 1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family: Arial;color:blue;background:yellow" lang="AR-SA">&nbsp;نـــوشـتـــه : </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:Arial;background:yellow" lang="AR-SA">عـبـــد عـــا صـی <span style="color:blue">&nbsp;</span></span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2019-01-12T03:10:34+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی از خبرهای بودار تا بوهای خبرساز http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3937 <br><div class="item-header"><div class="item-title"> </div> </div> <div class="item-summary"> <h1 class="title" style="line-height: 200%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <font face="Arial"> <a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/1219470/از-خبرهای-بودار-تا-بوهای-خبرساز"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #EFEFEF"> <font color="#660066">از خبرهای بودار تا بوهای خبرساز</font></span></a></font></h1> <p style="line-height: 55px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> </b></font></p><figure class="item-img"><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="background-color: #EFEFEF">&nbsp;</span></b></font></figure> <p class="summary introtext" itemprop="description" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <span style="letter-spacing: 1pt"><b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> </font></b></span></p><figure class="item-img"><b><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EFEFEF"> <img src="https://media.khabaronline.ir/d/2018/12/09/3/5102292.jpg" alt="از خبرهای بودار تا بوهای خبرساز" itemprop="image" title="از خبرهای بودار تا بوهای خبرساز" vspace="10" hspace="10" align="right"></span></font></b></figure><b><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFFCC">&nbsp; <span lang="fa">خبرآنلاین ، </span>فرزین پورمحبی:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #EFEFEF"> «مصیبت» در کشور ما حل یا فصل نمی‌شود بلکه از شکلی به شکل دیگری درآورده می‌شود!</span></font></b></div> <div class="item-body"> <div class="item-text" itemprop="articleBody"> <div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="letter-spacing: 1pt; background-color: #EFEFEF">&nbsp;یعنی در ابتدا مصیبتی سوژه شده و سر همه گرم آن می‌شود اما در ادامه؛ سوژه بعدی،دست گرفته می‌شود و سوژه قبلی-بدون رفع و رجوع- دست به سر می‌شود و همینطور تا آخر؛ به‌ترتیب آخرین خبر،خبر روز می‌شود! ضرب‌المثلش هم با اندکی دخل و تصرف این می‌شود:&nbsp;«نو که شود دل‌آزار،&nbsp;کهنه شود بی آزار»<br> &nbsp;&nbsp;البته اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینم اینهم یک نوع روش درمان برای مداوای دردهای جامعه است. بعنوان مثال؛ وقتی انگشت یکی درد کرد و جعبه کمک‌های اولیه نبود؛ فقط کافیست با حفظ آرامش، به چشمان شخص مصدوم نمک پاشیده شود تا درد انگشت، فراموشش شود! برای مداوای سوزش چشمانش هم؛ سوزنی به نقاط حساس بیمار زده شود! طبعا برای درمان درد سوزن هم؛ باید به کیس مورد نظر شئی تیزتری فرو کرد و همینطور تا آخر... فقط باید توجه داشت در کلیه این مراحل حفظ خونسردی و زدن لبخندی از نوع ریاست جمهوری برای همراه بیمار ضروری است.&nbsp; </span></b></font></p></div> <div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="letter-spacing: 1pt; background-color: #EFEFEF">این روش مزایای دیگری هم دارد، یکیش اینکه سالیانه به میزان&nbsp; ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ دلار از خروج ارز جلوگیری می‌کند. فرض بفرمایید زبان مان لال اگر سالیانه ۵۰ اتوبوس در اثر استهلاک ترمز سقوط کنند و یا ۱۰ مدرسه در اثر عدم سیستم گرمایشی مناسب آتش بگیرند، کدام یک از دو روش زیر مقرون به صرفه‌تر است؟</span></b></font></p></div> <div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="letter-spacing: 1pt; background-color: #EFEFEF">۱-وارد کردن سیستم ترمز و گرمایشی از کشورهای بیگانه و در نتیجه وابستگی به آنان؟</span></b></font></p></div> <div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="letter-spacing: 1pt; background-color: #EFEFEF">۲- پخش یک فیلم صحنه‌دار و یا دعوای نماینده‌ای مسئله‌دار و منحرف کردن داستان‌های بودار؟!&nbsp;</span></b></font></p></div> <div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="letter-spacing: 1pt; background-color: #EFEFEF">مزیت دوم روش فوق هم این است که: تمام سوژه‌های تولید شده در سال حمایت از تولید ملی به دست متخصصان داخلی و مسئولین دلسوزمان تولید می‌شوند. قبول بفرمایید تولید و بعبارتی درآوردن سوژه‌هایی مانند: «خودت بمال»؛ «داستان‌کربلای ۴» ؛ «لنگ بپوشید» ؛ «تحریم تاثیری ندارد» ؛«آوار شدن پلاسکو» «ریزش معدن و مترو» ؛ «مفقود شدن دکل نفت و مخابرات»؛ «اختلاس»؛ «سلطان بازی» و... کار هر کس و ناکسی نیست و نیاز به چندین نفر ساعت فکر و خیال دارد؛ البته بیشتر: خیال! بی‌خیال... حتی اگر مسئول محترمی و یا تئوربسین‌هایی از قبیل استاد ازغدی ؛ عباسی و ... از تولید سوژه عقب بمانند آنگاه ماه و ابر و خورشید دست به کار می‌شوند تا کشورمان بی‌سوژه نماند. یعنی همان حادثه‌های طبیعی و غیرمترقبه‌ای که خبر نمی‌کنند ناگهان خبرساز می‌شوند و یکی یکی چترشان بر سرمان باز می‌شوند! ازسیل و زلزله بگیرید تا وارونگی هوا و آتشفشان و خشکسالی و مگس‌های سفید! جتی اگر هواپیمای خودی سقوط نکند هواپیمای کشورهای دیگر -مثل ترکیه- یک راست می‌آیند و در ایران عزیزمان سقوط می‌کند!&nbsp;</span></b></font></p></div> <div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><b> <span style="letter-spacing: 1pt; background-color: #EFEFEF">اخیرا هم در حال تجربه شکل جدیدی از سوژه‌ها هستیم. چون تا به حال فقط با خبرهای بودار درگیر بودیم اما هم اکنون خود بو هم خبرساز شده است! بگذریم از اینکه چه کسی بو داده است نکته جالب ماجرا اینجاست که همه آنرا به گردن دیگری می‌اندازند و هیج‌کس مسئولیت آن را بعهده نمی‌گیرد حتی داعش! درست مانند «صدای مشکوک» در سریال دایی جان ناپلئون! خب؛ فداکاری را برای چنین مواقعی ساخته‌اند؛ –گلاب به روی مسئولین- بر همین اساس بنده بدین‌وسیله مسئولیت این بو را بعهده می‌گیرم و از همگان بایت این کار بی‌تربیتی عذرخواهی می‌نمایم!&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></font></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;<br></p><br>&nbsp;<p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: white"> <span lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 24.0pt; line-height: 200%; font-family: Courier New; color: blue; background: #CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-size: 24.0pt; line-height: 200%; font-family: Courier New; color: blue; background: #CCFFFF" lang="FA">تهیه وَ تدوین : عبد عاصی &nbsp;</span></b></p></div> </div> </div> text/html 2019-01-10T08:30:08+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی مرگ تدریجی با این خوراکی ها! http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3935 <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;padding-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0;margin: 0;" class="title"> <font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/648806/مرگ-تدریجی-با-این-خوراکی-ها" target="_blank"> مرگ تدریجی با این خوراکی ها! </a></font> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;"> تمام غذاهایی که در روغن زیاد سرخ می شوند حاوی ماده خطرناکی به نام «آکریلامید» هستند. چیپس سیب زمینی نیز این شرایط مستثنی نیست. </div> <p>آیا می دانستید که برخی غذاهایی که روزانه مصرف می کنید به آرامی در حال کشتن شما هستند؟ بیشتر ما تعدادی از این غذاها را در برنامه غذایی خود داریم، اما ترکیب آنها با یکدیگر به شکل گیری ترکیبی مرگبار منجر می شود، از این رو، باید تغییراتی را در رژیم غذایی خود ایجاد کنید.</p> <p>به گزارش گروه سلامت <a href="http://www.asriran.com/">عصر ایران</a> به نقل از "هلثی وایب"، آنچه مصرف می کنید را تجزیه و تحلیل کرده و انتخاب گزینه های سالم و درست را مد نظر قرار دهید. مصرف مواد غذایی که در ادامه به آنها اشاره شده است می توانند به فشار خون بالا، کلسترول بالا، بیماری قلبی، بیماری آلزایمر، و حتی سرطان منجر شود. البته افزایش وزن، چاقی، اضطراب و افسردگی را نیز فراموش نکنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>رب گوجه فرنگی کنسروی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923683_166.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>رب گوجه فرنگی کنسروی همانند قاتلی در لباس مبدل است. رب گوجه فرنگی کنسروی منبعی پنهان برای قند است و احتمالا هرگز فکر نکرده اید که این محصول می تواند موجب افزایش خطر چاقی، دیابت، بیماری قلبی، و حتی پوسیدگی دندان شود. برای پرهیز از این شرایط، از گوجه فرنگی تازه برای تهیه رب استفاده کنید یا پوره گوجه فرنگی بدون شکر یا نمک اضافه را انتخاب کرده و ادویه های دلخواه خود را به آن اضافه کنید. اگر هم مجبور به استفاده از رب های کنسروی هستید، حداقل برندهایی با محتوای قند و سدیم کمتر را انتخاب کنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>نوشابه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923684_978.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>نوشیدنی های گازدار یا نوشابه ها یکی از بدترین دشمنان سلامت شما هستند. آنها می توانند در هر چیزی از پوست تا سطوح قند خون، هورمون ها و خلق و خو اختلال ایجاد کنند. نوشیدنی های گازدار سرشار از قند، رنگ های غذایی و مواد نگهدارنده هستند. نمونه های بدون قند نیز انتخاب هایی سالم‌تر محسوب نمی شوند زیرا حاوی شیرین کننده های مصنوعی مضر هستند. آبمیوه ها و اسموتی هایی که تازه در خانه درست می شوند بهترین گزینه برای جایگزینی با نوشابه ها هستند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>شکر</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923685_586.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>اگر به خوراکی های شیرین علاقه دارید، روش های سالم‌تری برای فرو نشاندن هوس های شیرین شما وجود دارند. شکر اعتیادآور است و جدا از افزایش قند خون و ایجاد چربی، می تواند به بیماری قلبی نیز منجر شود. تا حد امکان از شکر پرهیز کنید تا خطر دیابت، سرطان، چاقی، بیماری قلبی، و بسیاری موارد دیگر کاهش یابد. به جای شکر از شیرین کننده های طبیعی، مانند عسل و استویا استفاده کنید و مصرف میوه ها را مد نظر قرار دهید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>کالباس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923686_933.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>کالباس یک ماده غذایی سرشار از نیترات، سدیم، مواد نگهدارنده و مواد افزودنی است. تمام این مواد می توانند خطر سرطان، بیماری قلبی، دیابت، مشکلات رفتاری و دشواری در یادگیری در کودکان را افزایش دهند. بهترین گزینه پرهیز از مصرف کالباس است، اما اگر نمی توانید این کار را انجام دهید، حداقل نمونه های با کیفیت بالا را انتخاب کرده و میزان مصرف را محدود کنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>روغن نباتی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923687_327.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>برخی انواع روغن نباتی از محصولات تراریخته تهیه می شوند که هیچ ایده ای درباره آثار بلند مدت آنها نداریم. افزون بر این، روغن های گیاهی حاوی چربی های ترانس خطرناک و مضر هستند که می توانند محرک بیماری قلبی عروقی، چاقی، سرطان، و بیماری آلزایمر باشند. روغن های نباتی تصفیه شده حاوی رادیکال های آزاد هستند که می توانند موجب سرطان، تسریع پیری، و انواع مختلف مشکلات دیگر شوند. روغن زیتون، روغن نارگیل و روغن آووکادو جایگزین هایی سالم برای روغن نباتی هستند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>مارگارین</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923688_582.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>مارگارین محصولی سالم محسوب نمی شود. مارگارین از روغن های نباتی هیدروژنه تهیه می شود و غیر طبیعی‌تر از آن چیزی است که تصور می کنید. چربی های ترانس موجود در مارگارین می توانند به قلب و رگ های خونی آسیب رسانده و سطوح کلسترول را بر هم بزنند. کره جایگزین سالم‌تری نسبت به مارگارین محسوب می شود. از جایگزین های سالم‌تر نیز می توان به روغن زیتون و روغن آووکادو اشاره کرد.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>هات داگ</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923689_794.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>هات داگ سرشار از مواد نگهدارنده است که می توانند به سلامت انسان آسیب وارد کنند. حتی برخی کارشناسان آثار مصرف هات داگ را با آثار سیگار کشیدن مقایسه کرده اند. همچنین، هات داگ سرشار از سدیم و سمومی است که خطر سرطان را افزایش می دهند. اگر همچنان نمی توانید از مصرف هات داگ پرهیز کنید، حداقل نمونه های فاقد مواد شیمیایی را از فروشگاه های ارگانیک خریداری کرده و میزان مصرف را محدود کنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>چیپس سیب زمینی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923690_885.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="" height="" align=""></p> <p>تمام غذاهایی که در روغن زیاد سرخ می شوند حاوی ماده خطرناکی به نام «آکریلامید» هستند. چیپس سیب زمینی نیز این شرایط مستثنی نیست. آکریلامید خطر سرطان های روده بزرگ، پستان، پروستات، و رکتوم را افزایش می دهد. از چیپس سیب زمینی پرهیز کنید یا نمونه های سالم‌تر آن را در خانه با افزودن اندکی نمک و روغن زیتون به سیب زمینی و قرار دادن در فر تهیه کنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>چاشنی های سالاد آماده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923691_615.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>چاشنی های سالاد سرشار از شکر، رنگ های مصنوعی، و شربت ذرت با فروکتوز بالا هستند. افزودن این چاشنی ها به سالاد می تواند تمام فواید سلامت آن را از بین ببرد. از آبلیموی تازه، سرکه سیب، یا سرکه بالزامیک به همراه روغن زیتون به عنوان چاشنی سالاد سالم استفاده کنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>شیرین کننده های مصنوعی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923692_345.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>شیرین کننده های مصنوعی انتخابی بهتر از شکر محسوب نمی شوند و حتی می توانند از آن بدتر نیز باشند. شیرین کننده های مصنوعی مانند آسپارتام، نئوتام، اسسولفام پتاسیم و غیره ممکن است حاوی کالری کمتری باشند، اما همچنان خطر دیابت، پرفشاری خون، بیماری قلبی، و سندرم متابولیک را افزایش می دهند. استویا، عسل، و شربت افرا جایگزین های سالم‌تری برای شکر هستند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>الکل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923693_266.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>الکل سرشار از کالری است و موجب کم آبی بدن، آسیب کبد، افزایش وزن، افسردگی و مشکلات پوستی می شود. ناتوانی در تصمیم گیری یکی دیگر از آثار منفی نوشیدنی های الکلی است. اگر دوست ندارید به بدن خود، از مغز تا کبد و پوست، آسیب وارد کنید، مصرف الکل را کنار بگذارید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>نان سفید، آرد تصفیه شده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923694_779.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>نان های سفید از آرد تصفیه شده تهیه می شوند. آرد سفید فاقد مواد مغذی مانند فیبر، مواد معدنی و ویتامین هاست و در حقیقت، رنگ سفید زیبای نان به بهایی سنگین حاصل شده است. مصرف نان های سفید خطر افزایش وزن، آسیب غده تیروئید، و آسیب اندامی را افزایش می دهد. محصولاتی که از غلات کامل (سبوس‌دار) تهیه شده اند، انتخاب سالم‌تری محسوب می شوند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>لبنیات</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923695_965.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>شیر نخستین غذایی است که پس از تولد مصرف می کنیم، اما شیر مادر با شیر گاو بسیار متفاوت است. همچنین، با افزایش سن، انسان با عدم تحمل لاکتوز، قند موجود در شیر، مواجه می شود. مصرف محصولات لبنی با جذب پایین مواد مغذی، سرطان، آرتریت، میگرن، آلرژی ها و آسم پیوند خورده است. شیر بادام یا شیر نارگیل گزینه هایی سالم‌تر محسوب می شوند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>گوشت های باربیکیو شده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923696_593.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>بوی گوشت های باربیکیو شده فوق العاده است و پرهیز از مصرف آنها دشوار، اما بهتر است تا حد امکان از این خوراکی های لذیذ پرهیز کنید. مواد شیمیایی که طی این روند وارد گوشت می شوند با افزایش خطر سرطان های پانکراس و پستان پیوند خورده اند. اگر نمی توانید به طور کامل از گوشت های باربیکیو شده پرهیز کنید، حداقل مصرف آنها را محدود کرده و افزودن گیاهان دارویی، مانند رزماری، به غذای خود برای کاهش مواد سرطان‌زا را مد نظر قرار دهید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>انرژی بار</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923697_531.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>انرژی بارها ممکن است برای ورزشکاران که به افزایش سریع انرژی بدن خود نیاز دارند، ضروری به نظر برسند، اما این برای همه صادق نیست. انرژی بارها حاوی قند فراوان، شربت ذرت با فروکتوز بالا، مواد نگهدارنده و چربی های ترانس هستند. پس اساسا آنها محصولاتی سرشار از کالری، قند و مواد تشکیل دهنده مصنوعی هستند که همانند یک بمب ساعتی عمل می کنند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>فست فود</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923698_208.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>فست فودها خوشمزه هستند و به راحتی آماده می شوند. اما آنها سرشار از چربی های ترانس، قند، نمک، مواد نگهدارنده، مواد افزودنی، رنگ های غذایی و دیگر مواد شیمیایی هستند که عطر و طعم این غذاها را بهبود می بخشند. فست فودها می توانند خطر دیابت، بیماری قلبی عروقی، سرطان، اختلالات خلقی، افزایش وزن، اختلالات متابولیک و غیره را افزایش دهند. اگر نمی توانید از آنها پرهیز کنید، حداقل میزان مصرف را محدود کنید.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>گندم</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923699_962.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>گندم حاوی کربوهیدارتی است که سطوح قند خون را به طور ناگهانی و سریع افزایش می دهد. این شرایط می تواند تولید انسولین زیاد و افزایش وزن را به همراه داشته باشد. با گذشت زمان، پانکراس با بار کاری بیش از حد مواجه شده و بدن در برابر انسولین مقاوم خواهد شد و در نهایت ابتلا به بیماری دیابت در انتظارتان خواهد بود. سطوح بالای قند خون تولید ترکیباتی که روند پیری را تسریع می کنند را موجب شده، از این رو، با بروز چین و چروک زودرس در پوست خود مواجه خواهید شد. بدون تردید، تسریع پیری و افزایش احتمال ابتلا به دیابت مسائل کوچکی نیستند.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>غلات صبحانه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923700_858.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>غلات صبحانه به رغم ظاهر جذاب و رنگارنگ خود محصولاتی بی خطر نیستند. آنها سرشار از قند، رنگ های مصنوعی، مواد نگهدارنده، محصولات تراریخته و اغلب فاقد مواد مغذی هستند. جو دوسر به همراه مقداری میوه تازه یا خشک انتخاب سالم‌تری محسوب می شود.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>آبمیوه های تجاری</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923701_247.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>آبمیوه های تجاری اغلب حاوی شکر افزوده، رنگ های غذایی، و مواد نگهدارنده هستند و روند پاستوریزه کردن نیز می تواند بسیاری از مواد مغذی آنها را از بین ببرد. تهیه آبمیوه از میوه های تازه در خانه انتخابی سالم‌تر است.</p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>نمک</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive" style="margin: 0px;" title="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1397/10/19/923703_945.jpg" alt="غذاهایی که به آرامی شما را می‌کشند!" width="600" height="400" align=""></p> <p>نمک نقش مهمی در تنظیم فشار خون دارد. اگر بیش از حد نمک مصرف کنید، با پرفشاری خون و افزایش خطر بیماری قلبی عروقی مواجه می شوید، که از دلایل اصلی مرگ و میر انسان ها در جهان است. نیازی نیست نمک را به طور کامل از ژیم غذایی خود حذف کنید، اما باید مقدار مصرف آن محدود باشد. غذاهای فرآوری شده حاوی سدیم فراوان هستند و باید به مصرف آنها نیز توجه داشته باشید.</p> <font style="font-size:8pt;"> <br> برچسب ها: <a href="http://farsiblog.mihanblog.com/post/tag/مرگ تدریجی">مرگ تدریجی</a>، <a href="http://farsiblog.mihanblog.com/post/tag/خوراکیهای مهلک">خوراکیهای مهلک</a>، <a href="http://farsiblog.mihanblog.com/post/tag/افزودنیهای مهلک">افزودنیهای مهلک</a>، </font> text/html 2019-01-10T06:10:05+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی با ترفند زیرآبی رفتن، نهایتا به کجا میروید؟ http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3934 <b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size: 24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;letter-spacing:1.0pt;background:aqua; mso-highlight:aqua"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></b><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:31.25pt;page-break-before:always;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size: 24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;letter-spacing:1.0pt;background:aqua; mso-highlight:aqua"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">با ترفند زیرآبی رفتن، نهایتا به کجا میروید؟</span></span></b><b style="mso-ansi-font-weight:normal"><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:31.25pt;page-break-before:always;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:31.25pt;page-break-before:always;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span style="color:navy; background:#E6E6E6;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp; هیچکس نیست که تو این دنیا مشکلاتی نداشته باشه، یکی کمتر، یکی بیشتر ... </span><span style="color:navy;background:#E6E6E6;mso-bidi-language:FA;text-decoration: none;text-underline:none" lang="FA">شاید بعضی از شما به این نتیجه رسیده باشد که چه در بهترین وضعیت، وَ چه در بدترین آن ، گریزی از این سختیها وَ چالشها وجود ندارد، در واقع هر کسی نسبت به اوضاع خودش محکوم به تلاش یا رها کردن آنهاست، مثل زندانی-ای که محکوم به تحمل حُکم صادره-ست ... در حقیقت ما همه در این دنیا مسافر زندانی-ای هستیم، وَ روزی آزاد میشویم تا به دیار باقی برویم. کسیکه این باور را دارد ، قاعدتا به کرامت، رحمت، وَ توبه-پذیری خداوند معتقد-ست وَ میداند که او هر کسی را نسبت به توان وُ استطاعتش وَ تلاشهای مثبت وُ منفی-اش در دنیای فانی، مورد قضاوت وَ سنجش قرار میدهد.</span></a></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:31.25pt;page-break-before:always;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E6E6E6;mso-bidi-language:FA; mso-ansi-font-weight:bold;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span style="color:navy; text-decoration:none;text-underline:none"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بقول کسیکه یک جُو معرفت وُ صداقت دارد : «شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد، ولی درهای رحمت خدا برای کسیکه بخواهد، همیشه باز-ست ؛ چرا انقدر به فکر فرار وُ "زیرآبی" رفتنید»؟! ...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>او میگوید: «خدا که فقط خدای آدمهای خوب نیست، خدای گناهکاران هم هست. همه-ی بندگانش را دوست دارد ؛ آغوش او بروی همه توبه-کاران بازست، اگر نبود نمیگفت "صدبار اگر توبه شکستی بازآ". نمیگفت "بدترین گناه به درگاه من یاس وُ ناامیدی-ست"» ... پس ما مختاریم که راه خود را انتخاب کنیم. یادمان باشد که «هیچوقت برای خدا شمشیر را از رو نبندیم»؛ اگر رگ غیرت وُ غضبش به جوش آید ، فقط کافی-ست که پشه-ی ریزی را به مغز شما مامور کند ... وَ نمرود دیگری را به نمایش گذارد. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA; text-decoration:none;text-underline:none"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:AR-SA;text-decoration: none;text-underline:none" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></a></span></span><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; </span><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#CCFFFF" lang="AR-SA"></span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:blue;background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نوشته : </span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:black;background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">عبد عاصی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:blue;background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; <br></span></b></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348371850/R8BETEH_XODAA_VA_AADAMHAA_FILME_M8RMULAK_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;background:white; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:blue;background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><span style="font-size:18.0pt;line-height:200%" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:41.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8348483726/TOUBEH_QADAME_AW_WAL.JPEG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8348483268/TAW_W8BE_KAREEM.JPEG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8348483484/TULE_OMR_VA_AAB_SHODANE_YAX.JPEG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8348482400/TOUBEH_BAA_ZABAANE_D3GARAAN.JPEG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> <font style="font-size:8pt;"> </font> text/html 2019-01-07T15:02:53+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی احتمال عــفــو بابک زنجانی ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3933 <div class="xpost2"> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:41.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; <br></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; mso-pagination:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed" itemprop="headline"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;"><a href="https://www.jamaran.ir/بخش-بازنشر-59/1086695-احتمال-عفو-بابک-زنجانی" target="_blank" title="احتمال عفو بابک زنجانی" itemprop="url"><span style="color:#CCCCFF;background:#660066"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">احتمال عــفــو بابک زنجانی ... </span></span></a></span><span lang="AR-SA"></span></h1> <h1 style="tab-stops:600.0pt right 993.75pt" itemprop="headline"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;</h1> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span dir="LTR"></span></p> <h1 style="text-align:right" itemprop="headline" align="right">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></h1> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed" itemprop="description"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA"></span></b></p><article class="clearbox newsarticle" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"><b><font size="4"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">ب<font color="#000066"><font face="Mihan-Koodak">ه گزارش جماران،&nbsp;وکیل بابک زنجانی درباره اجرایی شدن حکم وی گفت:</font></font></span></font> </b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">رأی دیوان عالی می‌گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند مورد عفو قرار می‌گیرد</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:red;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">رسول کوهپایه‌زاده،‌ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدید دراین پرونده رخ نداده است و ما در تکاپوی بازگشت وجه هستیم.</span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing: 1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">وی درباره بازگشت بدهی موکل خود به شرکت نفت عنوان کرد: </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red;letter-spacing:1.0pt;background: #E1E1E1" lang="AR-SA">آقای زنجانی حدود </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red;letter-spacing:1.0pt;background: #E1E1E1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red;letter-spacing:1.0pt; background:#E1E1E1" lang="AR-SA"> میلیارد یورو بدهی دارند که بخشی از آن از طریق فروش اموال داخلی پرداخت شده است و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:red;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">این وکیل دادگستری درباره پرداخت میزان بدهی موکل خود به شرکت نفت تا به امروز گفت: بر اساس آنچه که معاون دادستانی تهران در دادگاه اعلام کرده تاکنون </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;letter-spacing:1.0pt;background: #E1E1E1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;letter-spacing:1.0pt; background:#E1E1E1" lang="AR-SA"> هزار و </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;letter-spacing:1.0pt;background: #E1E1E1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۶۰۰</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA"> میلیارد تومان از وجوه بازگشته است.</span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">وی درخصوص این‌که دادستان اعلام کرده است تنها مانع برای اجرای حکم بابک زنجانی همین بازگشت وجوه است،‌ آیا حکم پرونده همچنان باز است، گفت: دیوان عالی کشور حکم آقای زنجانی را در چند صد صفحه اعلام کرده و اتهام وی را افساد فی‌الارض و مجازات اشد بیان می‌کند اما در انتهای همین حکم می‌گوید </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">«بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، پشیمانی و توبه محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقرارت ذیل ماده </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۱۴</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA"> قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:red; letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">کوهپایه زاده تصریح کرد: ماده </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۱۴</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA"> قانون مجازات اسلامی مساله عفو را بیان می‌کند؛ به عبارتی دیگر رئیس قوه قضائیه می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را داشته باشد.</span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">وی خاطرنشان کرد: این صراحتی است که در حکم آمده است؛ یعنی همان مرجعی که تشخیص داده است آقای زنجانی مفسد فی الارض است صراحتا اعلام کرده است درصورت استرداد اموال و اظهار ندامت استحقاق برخورداری از ماده </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۱۴</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA"> قانون مجازات اسلامی را داراست.</span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">این وکیل دادگستری تاکید کرد: رأی صادره از صدر تا ذیل معتبر است و مسئولان قضائی هم اعلام کرده اند اگر آقای زنجانی بتواند پول‌ها را بگرداند قائل به تخفیف خواهند شد. </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">آقای زنجانی هم باتوجه به اینکه موضوع مرگ و زندگی در میان است، آنقدر هوشمند است که بخواهد این کار را انجام دهد.</span></b><span style="font-size:14.0pt;color:red;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه اصل بر همکاری همه طرف‌های پرونده است، اظهار داشت: مطالب را به مراجع ذی صلاح قضایی منتقل کردیم تا راهکار لازم پیدا شود.</span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">وی در پاسخ به این سوال که میزان اموال و دارای موکلش چه میزان است و آیا می‌تواند این بدهی را پرداخت کند، گفت: بحث سر این است که این پول بازگردد، شرکای آقای زنجانی هم تقبل کرده‌اند استرداد وجه صورت گیرد،‌ باید بر أساس مکانیزم و قراردادی که با شرکت نفت در این خصوص منعقد شده همکاری لازم انجام شود تا امکان تسویه بدهی فراهم شود.</span></b><span style="font-size:14.0pt;letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:30.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; letter-spacing:1.0pt;background:#E1E1E1" lang="AR-SA">کوهپایه‌زاده تاکید کرد: البته با بحث تحریم این وضعیت دچار پیچیدگی خاصی شده است که امیدواریم با درایت و واقع بینی برطرف شود.</span></b><span style="font-size:14.0pt; letter-spacing:1.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align:right" align="right"><b><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;"></span></b></p></article><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;background:#E6E6E6;mso-bidi-language: FA;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; تهیه و تدوین : عبد عاصی&nbsp;&nbsp; </span></a></font><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:41.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <font style="font-size:8pt;"> <br><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> برچسب ها: <a href="/post/tag/عــفــو بابک زنجانی">عــفــو بابک زنجانی</a>، <a href="/post/tag/دو میلیارد یورو بدهی زنجان">دو میلیارد یورو بدهی زنجان</a>، <a href="/post/tag/حکم بابک زنجانی">حکم بابک زنجانی</a>، <a href="/post/tag/اتهام مفسد فی الارض">اتهام مفسد فی الارض</a>، <a href="/post/tag/تــــوبــــه بابک زنجانی">تــــوبــــه بابک زنجانی</a>، </b></font><br></font></div><div class="xpost2"><font style="font-size:8pt;"><br></font></div><div class="xpost2"><font style="font-size:8pt;"><br></font></div><div class="xpost2"><font style="font-size:8pt;"><br></font> </div><br> text/html 2019-01-06T12:30:57+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی تــــرس از حـــرف مَـــردُم ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3932 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed">&nbsp;<br><span dir="RTL" lang="AR-SA">&nbsp;</span><br><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:#CC99FF;letter-spacing:-1.1pt;background:purple;mso-highlight: purple;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تــــرس از حـــرف مَـــردُم ...</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:#CC99FF;letter-spacing:-1.1pt;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh;color:#CC99FF; letter-spacing:-1.1pt;mso-bidi-language:FA"></span></b></p><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; mso-fareast-font-family:Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></b><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></b></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh; color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348099134/TARS_AZ_HARFE_MARDOM.JPEG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></b></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh; color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348099534/TAWAH_HOM_2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></span></b></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh; color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">کشاورز فقیری بود که چند سالی مزرعه-ی کوچکش محصولی نمیداد و از مال دنیا فقط یک بزغاله براش مونده بود وُ یک کلبه-ی کاهگلی ... کار وُ بارش انقدر زار شد که به ناچار یکروز راهی شهر شد تا بزغاله-شو تو چارشنبه بازار بفروشه. تو راه دو تا دزد به بزغاله-ش طمع کردن وَ میخواستن به هر کلکی شده، اونو از چنگش بیرون بیارن. دیدن کشاورز آدم قُلچُماق وُ قوی هیکلیه وَ فقط با کلَک وُ حُقه-بازی شاید بتونن به هدف-شون برسن. رفتن جلو وَ کارشونو با <br></span></b></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh; color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348102092/TAWAH_HOM_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></b></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh; color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s9.picofile.com/file/8348103126/TAWAH_HOM_4.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></span></b></p><p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family:Gungsuh; color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چرب-زبونی شروع کردن: </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ خدا قوت همشهری ... چی شده این سگ بیچاره رو روی شونه-ت سوار کردی؟ </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ کودوم سگ! این بزغاله-ست. </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ خدا شفات بده ، حواس پرتی گرفتی؟ </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ سر به سرم نذارین، خودم کم مصیبت دارم ... </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ آخه تقصیر خودته. سگ اهلی رو که کسی کول نمیکنه، ما برآ خودت میگیم. نیگاش کنین بیچاره چقدر هم خسته شده. خدا شفات بده، ما رفتیم.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>این دو نفر که دیدن حریف کشاورز روستایی نمیشن، شریکی پیدا کردن وَ اونو به صحنه-ی حقه-بازی-شون فرستادن. این مرد هم رفت پیش کشاورز وُ همون حرفآ وُ همون بازی رو تکرار کرد، البته پیاز-داغشو زیادتر کرد وُ جدی-تر نقش بازی کرد. این بار هم حقه-ی دزدها کارگر نشد، فقط شک وُ شُبه-ش بیشتر شد که نکنه حواس-پرتی گرفته باشه وُ سگ همسایه رو بجای بزغاله-ش به کول کشیده. فورا بزغاله رو گذاشت زمین وُ دستی به سر وُ کول اون کشید تا بیشتر مطمئن بشه. همین کارو کرد، ولی انگار یک چیزی مثل هول وُ هراس تو دلش چنگ میزد، تو گویی تو دلش رخت می-شُستن ... با خودش میگفت نکنه خُل وُ چل شده باشم ؛ جواب اهل وُ عیالمو چی بدم؟ به هَمولایتی-هام چی بگم؟ فکر نکنم که حتی برآ چوپونی گوسفنداشون هم قبولم کنن. تو همین حال وُ هوا بود که شریکی چرب-زبون وُ ناقلا از طرف دزدآ اومد سراغش : </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ خدا قوت همشهری ... کار وُ بار وُ زندگیت چطوره؟ </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ چه کاری! چه بآری! ... خدا مرگم بده تا ازین نکبت راحت شَم. </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ خدا نکنه ... هنوز ماشاالله جَوون وُ قُلچُمآآآقی ... سآلم وُ سَر حالی ... کاشکی کشت وُ کار وُ زراعت نداشتی، برآ چوپونی صد وُ دَه بیست تا گوسفند میومدی ده مآ ... حیف ... </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ گورم کجا بود که کفَنَم بآشه ... یه تیکه زمین داشتم که آفت وُ بلا گندمآ-شو بر باد فنآ داد. حالام دارم این بزغاله رو می-برم چآرشنبه بازار بفروشم. </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ خدآ بزرگه، توکل-ت به اون بآلایی بآشه ... راستی بزغاله-ت کو؟ </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ یعنی نمی-بینی! رو دوشَمه ... </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ شوخیت گرفته!؟ این که سگه. </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ تو هم بزغاله رو سگ می-بینی!؟ </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">_ عجب! ... با خودم میگفتم حالا که بیکاری ببَرمت برا چوپونی اون گوسفندآ ... ولی نه، خدا شفآت بده ... آدمی که هواس پرتی گرفته، به درد این کآر نمیخوره ؛ یه روزه گوسفندآ رو میندازه تو چنگ گرگآ ... امان از قسمت ... نکنه جن-زده شده بآشی. خدا شفآت بده ... منم برم ببینم چآرشنبه بآزار می-تونم یه چوپون قُلچُماق وُ سالم پیدا کنم. تو هم یه نفسی چآق کن، رنگ وُ روت شده مثل میـــت ... </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;mso-fareast-font-family: Gungsuh;color:black;letter-spacing:-1.1pt;background:silver;mso-highlight:silver; mso-bidi-language:FA" lang="FA">با حرفآی این مَرد، کشاورز بیچآره، پآآآک خودشو باخت وُ باوَرش شد که بلایی سرش اومده که سگ همسایه رو از بزغاله تشخیص نمیده. با خودش فکر کرد که خدا رو شُکر ، کسی از همولایتی-های روستاشون اونو با این وضع ندیده وَ هیچکدوم نمیدونن که اون هواس پرتی گرفته، وَ به این بلا دچآر شده. تو دلش گفت تا آشنایی از راه نرسیده، سگه رو ول کنم بره به امان خدا ... </span></b></p> <p style="text-align:right" align="right"><span style="color:black;letter-spacing:.1pt" lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;; color:black;background:yellow;mso-highlight:yellow"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;color:black;mso-shading:#E6E6E6; mso-bidi-language:FA;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">&nbsp; نوشته : عبد عاصی&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></a></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:black;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br></span></b></p><p style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:black;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><span dir="RTL" style="color:black" lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2019-01-05T11:32:57+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی «من از مسلمونها بدم می آد» http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3931 <p style="line-height: 55px" dir="rtl" align="justify">&nbsp; <br></p> <div class="clearbox"> <div class="newspage-head"> <div class="newspage-head"> <h2 class="entry-title" align="right"> <a title="«من از مسلمونها بدم می آد»" href="http://www.khaterenegari.com/main/من-از-مسلمونها-بدم-می-آد/"> <font size="6" face="Courier New" color="#CCCCFF"> <span style="background-color: #660066">«من از مسلمونها بدم می آد»</span></font></a></h2> <p class="fb title fn28" itemprop="headline" align="right">&nbsp;</p> <p class="fb title fn28" itemprop="headline" align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 7.5pt; line-height: 41.25pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 7.5pt"> <span style="font-size: 18.0pt" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt; font-family: Microsoft Sans Serif; color: navy; background: #CCCCCC">&nbsp;&nbsp; </span> <span style="font-size: 18.0pt; font-family: Microsoft Sans Serif; color: navy; background: #CCCCCC" lang="AR-SA"> با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt; font-family: Microsoft Sans Serif; color: navy; background: #CCCCCC" lang="AR-SA"> </span> <span style="font-size: 18.0pt; font-family: Microsoft Sans Serif; color: navy; background: #CCCCCC" lang="AR-SA"> عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt; font-family: Microsoft Sans Serif; color: navy; background: #CCCCCC">&nbsp; </span></p> <h1 class="fb title fn28" itemprop="headline" align="right">&nbsp;</h1> </div> </div> </div> <div class="float w75 fullw768"> <article class="clearbox newsarticle" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="m_column"> <p class="lead mt12 fn18" itemprop="description" style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <img src="http://www.khaterenegari.com/main/wp-content/uploads/2018/05/مسلمان-مسیحیان-800x445.jpg" alt="http://www.khaterenegari.com/main/wp-content/uploads/2018/05/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-800x445.jpg" width="550" vspace="10" hspace="10" height="305" align="right"><span style="background-color: #E1E1E1"><b><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">&nbsp; نیلوفر شادمهری دانشجوی دکترای طراحی صنعتی در فرانسه، خاطرات دوران تحصیل اش را در کتابی به نام “خاطرات سفیر” نوشته و منتشر کرده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:<br> با امبر (مخفف امبروژا) توی آشپزخونه نشسته بودیم و داشتیم شکلات می خوردیم و درباره این حرف می زدیم که خدا چه لطفی کرده که من و اون توی یه خوابگاه هستیم که ریاض، یکی از آقایون الجزایری، اومد اون طرف ما پشت میز نشست و از من پرسید: «شما اون روز با ویدد درباره اسلام حرف می زدید؟»<br> -بله.<br> – چی می گید هی از اسلام؟! من هیچ کدوم از این حرفا رو قبول ندارم. از مسلمونا هم بدم می آد. برای همین خودم مسیحی شدم.<br> خیلی ناراحت شدم؛ بیشتر هم از اینکه یه فرد مسلمون مسیحی شده بود و جلوی امبر داشت اون حرفارو می زد. این خیلی بد بود. همیشه ترجیح می دادم بجث بین مسلمونا در حضور پیروان ادیان دیگه نباشه. اصلا خوشایند نیست. خیلی هم جا خوردم. چون فکرش رو هم نمی کردم اون آقا مسیحی باشه. رفتار خیلی موجهی داشت. اما به هر حال این موضوع مطرح شده بود. گفتم: «خب، حالا مشکل اسلام چیه؟» گفت: «مگه نه اینکه ادعا می کنید اسلام تکامل آورده و به پیشرفت بشر کمک می کنه؟ کدوم پیشرفتی رو شما مسلمونا باعثش شدید؟ شما فقط مصرف کننده های علمید ما تولید کننده ایم. (تولید کننده علم؟ الجزایر؟) درمان بیماری ایدز رو کی کشف کرد؟ مسلمونا یا ما؟» پیش خودم بهش گفتم: شما چی رو به زندگی اضافه کردید که زندگی بهتر بشه؟ کشف درمان بیماری شرم آوری که کشورای غیراسلامی تولید کرده اند افتخار ندارد؛ شرمندگی داره. مگر این مشکلات از کشورای مسلمون ظهور کرده؟ ما باید جوابگوی گندی باشیم که کشورای غیر اسلامی زده ان و الان به کشورای مسلمون هم رسیده؟ تازه نکنه شما خیال می کنید اونایی که دنبال راه حل این مسئله ان به عشق مسلمونا دارن در به در دنبال راه حل می گردن! نخیر، اونا دنبال راه حل ان چون مشکل اصلی کشورای خودشونه و به راه حلش احتیاج دارن. اگر خودشون میلیون میلیون مریض روحی و جسمی نداشتن، هیچ وقت ککشون هم نمی گزید؛ والا مگه کم مشکل توی کشورای آفریقایی هست که راه حلش برای اونا فقط یه اشاره انگشته و دریغ می کنن؟ چقدر از این بدبختیا رو خودشون باعث و بانی شده ان؟ همین کشور خود شما –سال ها مستعمره چه کشوری بودید؟ یه کشور مسلمون؟- ببینید فرانسه چه بلایی سر الجزایر آورده که هنوز نمی تونه سر پا وایسه -که هنوز دوستای الجزایری من حتی به آسفالت فرانسه غبطه می خورن- اگه فرانسه باعث این همه پیشرفت و ترقی و آرامش برای بشریته، چطور قطره ای از این آرامش و پیشرفت به الجزایر که بیخ گوششه نرسیده؟ بعد هم اینکه من خیلی دوست دارم بدونم کدوم بخش از آرامش بشر رو شما تامین می کنید؟ یه نگاهی به این مملکت بندازید. تلویزیون، سینما، پارک، در، دیوار،- چه چیزی داره الگوی انسان معرفی می شه؟ اگه کمال انسان توی این رفتاراست که ما توی کشورمون باغ وحشای بزرگی داریم و من نهایت این ترقی رو قبلا دیده م. چی از آرامش توی خانواده باقی مونده؟ میزان ثبات خانواده چقدره؟»<br> تازه فکم گرم شده بود و داشتم صفا می کردم که حواسم رفت به امبر. دست راستش رو زده بود زیر چونه شو با حرفای من سر تکون می داد. بدجوری رفته بود توی بحر بحث.<br> ریاض گفت: «خب، خیلی از مسلمونا هم کارای اشتباه می کنن.»<br> -که چی؟<br> -خب فلان جا مسلمونا بد رفتار می کنن- این طوری می گن- اون طوری می پوشن- این اسلامه که شما دارید؟<br> -نه، وقتی این قدر اشتباه رفتار می کنن واضحه اونی که اونا دارن اسلام نیست. اما اینا خطای مسلموناست؛ به اسلام چه؟<br> -خب ، ما هم ممکنه اشتباه کنیم، پس یکسانیم.<br> (دقت فرمودید؟ تا چند دقیقه قبل از اون اینا بالاتر از ما بودن! بعد رسیدیم به اینکه ثابت کنه اونا هم سطح ما هستن.)<br> -نخیر، این دو مورد که شما گفتید یکسان نیست. ایدئولوژی اسلام نقص نداره. خطای مسلمونا اشکال مسلموناست، اگه کسی بخواد آدم خوب و متعهدی باشه و به اسلام عمل کنه، از فرش به عرش می رسه. اما در مورد شما اشکال اتفاقا از ایدئولوژیه. حالا اگه کسی هم بخواد همه تلاشش رو بکنه تا به این ایدئولوژی متعهدتر باشه، بیشتر تو قعر فرو می ره. اما اگه منظور شما اینه که بالاخره یه جوری یه مقایسه بین مسلمونا و سایرین راه بندازید، اشکالی نداره. منتها چون به قول شما هم مسلمونا خطا دارن هم غیر مسلمونا، بهتره به جای مقایسه مسلمونا و غیر مسلمونا، اسلام رو با بقیه ایدئولوژیا مقایسه کنیم. </font> </b></span></p></div> </article></div> <p style="text-align: right" align="right"><b> <span style="font-family: Courier New"> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <span dir="RTL" style="font-size: 24.0pt; text-decoration: none; background: #E6E6E6" lang="FA"> &nbsp; تهیه و تدوین : عبد عاصی&nbsp;&nbsp; </span></a></span> <span dir="RTL" style="font-size: 24.0pt; font-family: Courier New; color: blue" lang="FA"> &nbsp;&nbsp;</span></b></p> <p style="line-height: 55px" dir="rtl" align="justify">&nbsp; <br></p> text/html 2019-01-04T10:52:49+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی معروفترین لاط با مرام میگفت : http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3930 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div><br></div><div><br></div><div> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:41.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:aqua;mso-highlight:aqua" lang="AR-SA"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span style="mso-shading: #E6E6E6;text-decoration:none;text-underline:none"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>معروفترین لاط با مرام میگفت : &nbsp; </span></a></span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue" lang="AR-SA"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s5.picofile.com/file/8114244118/M8RMULAK_PANDH8YE_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> برچسب ها: <a href="/post/tag/بهشت">بهشت</a>، <a href="/post/tag/جهنم">جهنم</a>، <a href="/post/tag/لاط با مرام">لاط با مرام</a>، </font> </div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-12-31T04:41:25+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی کاش که پیدا بشوی http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3928 <div> <p align="right"> <font size="6" face="Courier New" color="#00BF00">&nbsp;</font><a style="text-decoration: none; font-weight:700; background-color:#FFFFFF" href="http://shenasname.com/index5.php?code=912"><font size="6" face="Courier New" color="#00BF00">کاش که پیدا بشوی</font></a><font size="6" face="Courier New" color="#00BF00"> </font> <font size="6" face="Courier New" color="#00BF00">&nbsp;</font></p> <p>&nbsp;</p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="right"> <a style="text-decoration: none; background-color:#FFFFFF" href="http://shenasname.com/index5.php?code=912"> <font size="5" color="#00BF00">دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی/ که بیایی و در این تنگیِ دل جا بشوی&nbsp; <br> تو فقط آمده بودی که دل از من ببری؟ / بروی، دور شوی، قصه و رویا بشوی؟&nbsp; <br> انقلابی شده در سینه ی من، فتنه ی توست / سبزیِ چشم تو باعث شده رسوا بشوی <br> من پس انداز دلم را به تو دادم که تو هم / بیمه ی عمر دلم روز مبادا بشوی&nbsp; <br> غرق عشق تو شدم، بلکه تو شاید روزی / دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی&nbsp; <br> نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب / دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی</font></a><font size="5" color="#00BF00"><span style="background-color: #FFFFFF"> &nbsp; </span></font> </p><p align="right"> &nbsp;</p><p align="right"> <font size="5" face="Arial" color="#0000FF"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC" lang="fa"> «احسان نصری»</span></font></p><p align="right"> &nbsp;</p><p align="right"> &nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p> </div><div><br></div> text/html 2018-12-26T06:38:41+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی آدم باید شُتُر-گلو باشه ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3927 <div><br></div><div> <div class="Section1"> <blockquote style="margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt"> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"> <span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#FF0000; background-color:#E6E6E6" lang="AR-SA"> <font size="7">&nbsp;</font><font size="7">آدم باید شُتُر-گلو باشه ... </font></span></h1> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> </blockquote> <p style="line-height: 35px" dir="rtl" align="justify"> <a style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: #E6E6E6" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span lang="fa">&nbsp; خدا رحمت کنه قدیمیآ&nbsp; رو ... یکی از ضرب المثلهاشون این بود : «آدم، باید شُتُر-گلو باشه ...». آخه شُتُر، نُشخوار کننده-ست ؛ ولی وقتیکه میخواد بخوردش، از کیسه-ی زیر گلوش میاره تو دهنش وُ حسابی اونو می-جَوه، بعد میده پایین.</span> <span lang="fa">اینکه میگن آدم باید شتر-گلو باشه ، یعنی قبل از گفتن چیزی، خوب به حرفش فکر کنه، اونو مزه مزه کنه ، اگه مصلحت وُ بجا بود ،&nbsp; اونوقت بزبون بیاره. </span></font></a></p> <p style="line-height: 35px" dir="rtl" align="justify"> <a style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: #E6E6E6" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span lang="fa">&nbsp; میگن یکروز خطیبی بالای منبر گفت : «امروز میخوام آدمی رو معرفی کنم که در تمام عمرش، همه جور خلافی کرده ؛ از دزدی وُ هیزی بگیر تا اعتیاد به همه جور کوفت وُ زهر مار ... الحمد لله حا همه رو کنار گذاشته وُ چندین ساله که توبه کرده. شهرام جان، خودت بیا از پشت این بلندگو همه چیز رو بگو تا درس عبرتی برای اهلش باشه».&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></a></p> <p style="line-height: 35px" dir="rtl" align="justify"> <a style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: #E6E6E6" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp; شهرام دَمَغ وُ ناراحت به زور خودشو رسوند پشت میکروفون وَ گفت :&nbsp; </span> </font></a></p> <p style="line-height: 35px" dir="rtl" align="justify"> <a style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: #E6E6E6" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span lang="fa">&nbsp;_ میگن خدا ستار العیوبه. هیچکس از شما نه منو می-شناسه وَ نه خبری از گذشته وُ گناهایی که کردم خبری داشته ، تا همین یک دیقه پیش که منو سکه-ی یک پول سیاه کردن وُ حُرمت وُ آبرویی برام باقی نذاشتن ... اگه مثلا همین فردا پیش یکی از شماها بیام وُ تقاضای کاری، کمکی بکنم ، دیگه اعتباری ندارم ، حتما جواب سلامم هم نمیدین! ...&nbsp; </span></font></a></p> <p style="line-height: 35px" dir="rtl" align="justify"> <a style="text-decoration: none; font-weight: 700; background-color: #E6E6E6" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span lang="fa">&nbsp; یک دفعه تو مجلس ولوله-ای به پا شد ، سیل نظرات مختلف از هر طرف سرازیر بود ...&nbsp; </span></font></a></p> <p style="line-height: 55px" dir="rtl" align="justify"><b> <font face="Courier New"> <a style="text-decoration: none; background-color: #E6E6E6" href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"> <font size="6"><span lang="fa">&nbsp; نوشته : عبد عاصی&nbsp;&nbsp; </span> </font></a><font size="6" color="#0000FF"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp; </span> </font></font></b></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"> <a href="http://aftabnews.ir/" style="box-sizing: border-box;outline: none; font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px;float:right;word-spacing:0px"><b> <span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span></b></a></span></p></div> </div> text/html 2018-12-24T10:28:05+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی وکلای دروغگو http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3926 <b><u><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#FFFFCC; mso-text-animation:blink-background;background:#660066" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; وکلای دروغگو&nbsp; </span></u></b> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;" lang="AR-SA"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span style="font-size:24.0pt; line-height:150%;color:navy;background:#E6E6E6;text-decoration:none;text-underline: none">یکی از وکلای جوانی که دوران انترنی اش را در دفتر وکالت آبراهام لینکلن گذرانده، داستان زیر را در مورد وجدان بالای لینکلن نقل می کند. روزی آقایی با پرونده اش به دفتر آمد و شروع به تشریح آن برای لینکلن کرد. در تمام مدتی که وی از پرونده اش حرف میزد، لینکلن به سقف خیره شده بود. وقتی حرفهای آن مرد تمام شد، لینکلن در صندلی اش چرخی زد و رو به آن مرد کرد و گفت:<br> - آقا، پرونده ی شما از لحاظ قوانین فنی بسیار خوب است و اشکال خاصی ندارد، اما از لحاظ مساوات و عدالت اصلا پرونده ی خوبی نیست. به شما توصیه می کنم به دنبال وکیل دیگری برای آن بگردید، چون من نمی توانم وکالت شما را قبول کنم. چون اگر من وکیل شما باشم، در تمام طول مدتی که با هیات منصفه حرف میزنم، با خودم میگویم "لینکلن، تو داری دروغ پردازی می کنی" و می ترسم حواسم پرت شود و آن را باصدای بلند بگویم!</span></a></span><span style="font-size:24.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#E6E6E6" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:41.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:blue" lang="AR-SA">&nbsp; <span style="background:yellow;mso-highlight: yellow">تهیه و تدوین : عبد عاصی</span> </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:41.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><font style="font-size:8pt;">برچسب ها: <a href="http://farsiblog.mihanblog.com/post/tag/وکلای دروغگو">وکلای دروغگو</a>، </font></b> </p> text/html 2018-12-20T08:54:15+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی چرا شهروندان فکری برای آلودگی هوا نمی‌کنند! ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3925 <div class="title clearfix"> <h1 class="post-header"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/6">چرا شهروندان فکری برای آلودگی هوا نمی‌کنند! ... </a></font> </h1> </div> <div><br></div> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"></span><span dir="LTR"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;tab-stops:445.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><a href="http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=127390" style="color:inherit;outline: 0px;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px"><span style="font-size:24.0pt;font-family:Arial;mso-text-animation:blink-background; background:yellow">چرا شهروندان فکری برای </span><span style="font-size:24.0pt;font-family:Arial;mso-text-animation:blink-background; background:yellow;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آلودگی هوا </span><span style="font-size:24.0pt;font-family:Arial;mso-text-animation:blink-background; background:yellow">نمی‌کنند</span><span style="font-size:24.0pt; font-family:Arial;mso-text-animation:blink-background;background:yellow; mso-bidi-language:FA" lang="FA">! ... </span></a></span><span style="font-size:24.0pt" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احزمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;tab-stops:445.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:24.0pt" lang="AR-SA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:justify;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;tab-stops:right 435.75pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:black; background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">(((</span></b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#660066; background:silver;mso-highlight:silver;mso-bidi-language:FA" lang="FA">از شعار تا عمل یک دنیا فاصله است وبارها اعلام کرده-اند که موتورسیکلت-های دود-زا چند برابر یک خودر آلودگی دارد؛ همچنین خودروهای فرسوده ... اما متاسفانه برای تبدیل به احسن کردن آنها از آن همه پول که در بانک مرکزی ایجاد تورم نقدینگی کرده ، هیچ وام معقولی با درآمد این جماعت نکرده-اند ؛ مردم هم میگویند برای تبدیل به احسن،بودجه-ی لازم را با این اوضاع وام و بهره-ی آن ندارند ... پاسخی-ست که به دور از واقعیت نیست. در نتیجه جز انتظار یک معجزه ، کاری نمیشود کرد. تراکم خودرو و ساختمانها هم که بخاطر درآمدهای آنچنانی چندین برابر شده، واقعیت تلخی-ست که اهل فن متعهد هم هنوز نتوانسته-اند راه حلی برایش ارائه کنند. پاک، مهمترین راه برای کاهش آلودگی ، یادم رفته بود ، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>افزایش وَ یارانه دادن به حمل و نقل عمومی ... کشورهای پیشرفته حتی به خطوط هوایی هم یارانه میدهند تا هم مانع ورشکستگی-شان شود وَ هم اینکه صنعت گردشگری وَ حمل و نقل عمومی از اوضاع مناسبی برخوردار شود. _ </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:black; mso-bidi-language:FA" lang="FA">عبد عاصی</span><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#660066;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:black; background:red;mso-highlight:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">)))</span></b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#660066; mso-bidi-language:FA" lang="FA">. </span><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:26.25pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt" lang="AR-SA"><a href="http://shenasname.com/index5.php?code=2965"><span style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#660066;background:#CCFFFF;text-decoration:none; text-underline:none"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مسئولان اما انگشت انتقاد را به سمت شهروندان نشانه می‌روند. شهروندانی که قوانین و مقرراتی که برای کاهش آلودگی هوا وضع شده‌اند را دور می‌‌زنند.</span><span style="font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF;text-decoration:none; text-underline:none"> به راستی آیا باید شهروند را مقصر آلودگی بی‌پایان دانست؟ <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:green;background:#CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none">درست از زمانی که ساخت کلان‌شهرها را از دوره سازندگی آغاز کرده است. بارگذاری بالای جمعیت در شهرهای مختلف ایران در طول این سال‌ها سبب شده تا آلودگی هوا در فصل زمستان که وارونگی دما اتفاق می‌افتد بر چندین کلان‌شهر از جمله اصفهان، اراک، تهران، اهواز و ... چیره شود. معضلی بزرگ که حتی با ارائه طرح‌ها، لوایح و تصویب قوانین از سوی حاکمیت نیز درمان نشده است.</span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none"> معاینه فنی خودروها آخرین اقدام متولیان پاکی هوا برای کاهش آلودگی هوا بوده است. اقدامی که باز هم شهروندان آن را دور زده‌اند و متولیان اجرای آن تخلف کرده‌اند. مسئولان برای آنکه برای یک بار پیروزی طرح خود را بینند می‌گویند قرار است ناظری برای متولیان اجرای این طرح بگذارند. اقدامی که خود هزینه و بار مالی دیگری بر دوش کشور می‌گذارد. بسیاری‌ معتقدند باید شهروندان قانون‌گریز را اصلاح کرد، شاید با کار فرهنگی حتی به زور تهدید و تنبیه. <br> نادر صادقیان، جامعه‌شناس اما نظر دیگری دارد. او به «ابتکار» می‌گوید: «نباید بیش از حد در بسیاری از مسائل اجتماعی و آسیب‌ها انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه رفت. نگاه ساختاری در بررسی مسائل در کشور بسیار ضعیف است. بیشتر تحلیل‌ها در رسانه و جامعه‌ عامل محور است و با معلول درگیر می‌شود.» <br> </span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:green;background: #CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none">«شهری که عرصه آن حداکثر جای 3 میلیون و 800 هزار نفر است، سیاست‌گذاران شهری طی 4 دهه آن را به مکانی برای زندگی نزدیک به 10 میلیون انسان تبدیل کرده‌اند.</span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none"> شهری که آن را تهران نامیده‌اند. با </span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:green;background:#CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none">افزایش جمعیت تعداد وسایل حمل و نقل در تهران را که حد استانداردش 8 هزار دستگاه اتومبیل است به 3 میلیون دستگاه اتومبیل رسانده است. آیا در این شهر باز هم می‌توان انتظار داشت که شهروندان قوانین را رعایت کنند؟» <br> </span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red;background: #CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none">«آلودگی هوا نوعی کشتار بی‌صدا است و مرگ‌و‌میر و بیماری‌هایی که ریشه در آلودگی هوا دارد در کشور چند برابر شده است. </span></a></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:justify;text-indent:7.5pt; line-height:26.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt" lang="AR-SA"><a href="http://ebtekarnews.com/index.php?newsid=127390"><span style="font-family: Arial;mso-text-animation:blink-background;background:yellow"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>متن کامل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></a>&nbsp;</span></p> <b><span style="font-size:24.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:blue;background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تهیه وَ تدوین : عبد عاصی&nbsp; <br></span></b> text/html 2018-12-19T10:00:11+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی نمک بر زخم وُ جان مردم نپاشید ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3924 <div><h1 class="title"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/1213592/تجاوز-به-حقوق-مردم-در-روز-روشن">&nbsp; نمک بر زخم وُ جان مردم نپاشید ... &nbsp;&nbsp; <br></a></font></span></font></h1><h1 class="title"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC">&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">عنوان مشخص میشود</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"></span></p> </h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> <div class="item-summary"> <figure class="item-img"> <img src="https://media.khabaronline.ir/d/2018/11/14/3/5090081.jpg" alt="تجاوز به حقوق مردم در روز روشن" itemprop="image" class="" title="تجاوز به حقوق مردم در روز روشن"> </figure> <p class="summary introtext" itemprop="description" align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">مرتضی بهشتی: رئیس کل بانک مرکزی:&nbsp;اگر با کمبود بودجه مواجه شویم سپرده های مردم را بلوکه میکنیم.</font></b></font></span></font></p></div><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">بلوکه کردن نوعی دستبرد به مال غیر است که اگر من و ماانجام بدهیم نامش را سرقت می گذارند و می بایستی باحضور نزد قاضی به پرسش های فراوانی جواب داده و متحمل کیفر شویم در حالی که رئیس بانک مرکزی که می بایستی حرمت دارایی مردم را نگهدارد و با عث امنیت خاطر مردم باشد با صراحت و در مقابل نگاه رسانه‌های خاموش و بیدار اعلام می کند: "اگر با کمبود بودجه..."&nbsp;</font></b></font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">چنین رفتارهایی چه تفاوتی می کند با صندوق دار اداره و بانکی که بخاطر نیاز، از صندوق پول بر داشت می کند و خود را چنین توجیه میکند که، پس از رفع نیازم اصل و سود را بر می گردانم،!&nbsp;آیا با رسمی شدن این نوع دستبرد هاو گسترش آن در میان مردم، قضات با چه استدلالی می خواهند متخلفان را محاکمه و تنبیه کنند. واقعا حاکمیت، با این رفتارها به کجا می خواهد برسد و تا کی و تا کجا، خو د را ولی بر مردم می خواهد بداند. باچه زبانی بگوییم تسلط مطلقه بر نام و مال مردم حدو دی دارد. اگر قادر به آرام کردن درد ورنج مر دم نیستید، نمک بر زخم و جان مردم نپاشید.&nbsp;</font></b></font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">سپرده مردم نزد بانک ها، برای کار و فعالیت‌های تولیدی می باشد و بانک ها طبق قانون مضاربه قرار بر این بوده است که به نمایندگی از سوی مضارب کار کنند و سهم سود سرمایه گذار را پرداخت کند لکن از کلام رئیس بانک مرکزی چنین فهمیده می شود که، بانک ها کاری نمی کنند و پول های مردم را در حساب خود نگهداشته و از محل سر مایه گذاری غیر مولد سود اندکی به سپرده گذاران پرداخت می کنند !!! که اگر چنین باشد تمام زندگی مردم و دولت آلوده به در آمدهای حرام می شود و مسئولیت بی کم و کاست برعهده حاکمیت در سطوح مختلف می باشد.&nbsp;</font></b></font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">اینکه، &nbsp;کاهش بودجه دولت دلیلی بر دستبرد به دارایی مردم شود، نتیجه ای جز لگد مال کردن احکام نورانی اسلام و حقوق عمومی نمی باشد و <font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">انتظار است دادستان در مقام مدعی العموم، یکبار هم شده از قاب عموم مردم به چنین گستاخی هایی &nbsp;ورود پیدا کند و ا ز کاهندگی رو به فزونی اعتماد مردم به تصمیمات حاکمیت جلوگیری کند و اجازه ندهد، متصدیان امو ر که باید امانتداران مال و امنیت و آرامش مردم باشند، با بی پروایی تمام آبروی مردم را به تاراج نبرند.&nbsp;</span></font><br> امان از این همه مصیبت!</font></b></font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"><strong>* حقوقدان و پژوهشگر</strong></font></b></font></span></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><b><font face="Mihan-Koodak"><strong><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:navy;background:#CCFFFF;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:navy;background:#CCFFFF;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تهیه وَ تدوین : عبد عاصی </span></b></strong></font></b></span></font></p><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"><strong><br></strong></font></b></font></span></font></p></div> text/html 2018-12-18T07:46:41+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی اگر از موسیقی غم‌ انگیز لذت می‌ برید ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3923 <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:36.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; background:yellow" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;background:yellow" lang="AR-SA"><a href="http://www.migna.ir/news/45985/اگر-موسیقی-غم-انگیز-لذت-می-برید-بخوانید" target="_blank" title="لذت ما از موسیقی غم‌انگیز، یک تناقض است. ما همیشه تلاش می‌کنیم تا در زندگی روزمره‌مان از غم و غصه دوری کنیم. بنابراین، چرا در هنر، مضامینی چون فقدان را جویا می‌شویم، چرا عمیقا از غم و غصه لذت می‌بریم ..."><span style="font-size:36.0pt">اگر از موسیقی غم‌ انگیز لذت می</span><span dir="LTR" style="font-size:36.0pt;font-weight:normal" lang="EN-US">‌</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:36.0pt"><span dir="RTL"></span> برید ...&nbsp; </span></a></span></b><b><span style="font-size:36.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="LTR"></span><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; <span dir="RTL" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL">عنوان مشخص میشود</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span></p> <p style="text-align:right" align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:.1in;line-height:26.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span></p><article><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:yellow" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:yellow" lang="AR-SA">میگنا:</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> مطمئنا افرادی را مشاهده کرده اید که از گوش دادن به آهنگ های غمگین لذت می برند؛ اما واقعا چرا این افراد اینگونه هستند؟<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;موسیقی به روش های فوق العاده و گوناگونی روی مغز ما تأثیر میگذارد. به عنوان نمونه موزیک هایی با ریتم تند به کار کردن و موزیک کلاسیک به تمرکز ما کمک میکنند.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> حتی موزیک های غمگین هم تأثیرات خودشان را دارند. چرا ما به آهنگ های غمگین گوش میدهیم و چرا این نوع موزیک شایستگی حضور در پلی لیست ما را دارد؟<br> &nbsp;موسیقی غمناک برای هر کسی طعم خاصی دارد. اکثر افراد با یک آهنگ خاص رابطه برقرار می کنند و تجربه متفاوتی از هر قطعه موسیقی دارند. اکنون پژوهشی نشان می دهد که این نوع موسیقی می تواند حامل لذت، راحتی یا درد برای افراد مختلف باشد. این پژوهش اثرات آهنگ های غمناک را بر هیجانات بررسی کرده است. <br> &nbsp;توماس ائورالا استاد موسیقی شناسی در دانشگاه دورهام توضیح میدهد که ما به سه دلیل از گوش دادن به آهنگ های غمگین لذت میبریم. اول اینکه؛ موسیقی غمگین میتواند احساس غم و اندوه از دست دادن را عمیق کند و وسعت بخشد. این تجربیات اغلب لذت بخش نیست اما میتواند به نوعی انعکاس دهنده ی درمان باشد.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;موسیقی غمگین</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> همچنین میتواند شما را در احساس افسردگی و یا روزهایی با حس و حال بارانی هدایت کند. غمگین و افسرده بود در حالی که به عنوان یک احساس منفی استنباط میشود، </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">در واقع میتواند برای نمایان کردن خلاقیت ها بسیار مفید باشد.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> در نهایت کسانی که بطور افراطی به موسیقی غمگین گوش میدهند به سادگی از آن لذت میبرند.<br> &nbsp;مطالعه ای اخیراً توسط ائورالا انجام شده و در مجله </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF">Frontiers of Psychology</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> منتشر شده است. در این مطالعه بسیاری از شرکت کنندگان احساساتشان را بعد از گوش دادن به موسیقی غمگین به این صورت توصیف میکنند: "لذت بخش، قوی و احساسات غمگین". علاوه بر این همان شرکت کنندگان سطح بالانی از "احساس همدلی" را در درون خود داشتند. توانایی همدلی با کسی که این احساسات را تجربه کرده به همراه احساس عطوفت، مهربانی، دلسوزی و همدردی با این اشخاص.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;در واقع اگر شما یک فرد بسیار دلسوزی هستید، گوش دادن به آهنگ های غمگین فرصت مناسبی برای شماست تا این احساسات خود را بروز دهید و احتمالا برای شما بسیار لذت بخش خواهد بود.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;قطعا هیچ‌کس موسیقی غمگین را دوست ندارد، مگر اینکه احساسی که طی آن تجربه می‌شود، برخواسته از غصه‌ واقعی نباشد، بلکه نسخه‌ای از آن باشد. بر اساس، نظر‌سنجی‌های زیاد و بزرگ‌مقیاسی که درباره تجربه مردم هنگام گوش دادن به موسیقی غمگین انجام شده‌، می‌دانیم که این تجربه‌ها عموما در سه دسته قرار می‌گیرند:<br> *برای بعضی از افراد، موسیقی احساس افسوس و فقدان را عمیق‌تر و شدیدتر می‌کند. این احساسات به تجربه‌ها و خاطرات شخصی مرتبط هستند. این تجربه‌ها لذت‌بخش نیستند و هیچ توضیحی برای تناقض ارایه نمی‌دهند.<br> *موسیقی غم‌انگیز در بعضی دیگر حس مالیخولیا را برمی‌انگیزد؛ به عنوان مثال، احساسی که در یک روز بارانی پس از باخت تیم مورد علاقه‌مان تجربه می‌کنیم.<br> &nbsp;*اما عجیب‌ترین نوع تجربه، حس تحت تاثیر قرار گرفتن و متحول شدن است. توصیف این تجربه در قالب کلمات دشوار بوده، اما اغلب اوقات عمیق و لذت‌بخش است. هرچند که هر کسی نمی‌تواند آن را تجربه کند. پس چه کسانی می‌توانند؟ منطقا، کسانی که به راحتی احساس همدلی می‌کنند، به راحتی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;در یک پژوهش جدید، محققان پی برده‌اند که چرا بعضی‌‌‌ها بیش از دیگران از موسیقی اندوهناک لذت می‌برند. این‌‌طور که پیداست این موضوع به «همدلی» (</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#00B73C;background:white">empathy</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) مربوط است.<br> &nbsp;محققان انگلیسی و فنلاندی با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدند که میزان تمایل افراد به گوش دادن به موسیقی غمگین ناشی از میزان قدرت همدردی آنان است.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;محققان قطعاتی از موسیقی غمگین را دراختیار شرکت کنندگان در تحقیق قرار دادند و از آنان خواستند که قبل و بعد از شنیدن موسیقی به برخی سوال‌ها در فرمی که به آن‌ها داده شد، پاسخ دهند و احساس خود را بیان کنند.<br> &nbsp;کارشناسان هنگام گوش دادن افراد به موسیقی، میانگین ضربان قلب و فعالیت الکتریکی پوست آنان را ثبت کردند و خصوصیت‌های فردی مانند سلیقه موسیقیایی و خاطرات غمگین آن‌ها در گذشته را دراین تجربه در نظر گرفتند.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;واکنش عاطفی به موسیقی غمگین نتایج نشان داد که واکنش‌های عاطفی به موسیقی غمگین می‌تواند ناشی از سه عامل محبت و مهربانی، همدردی و نگرانی باشد.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;طبق این تحقیق، افرادی که در آن واحد حس نگرانی و ناراحتی را داشتند، عواطف منفی‌تر را نسبت به کسانی که احساس ناراحتی و مهربانی داشتند، بروز دادند. به عبارت دیگر، افرادی که همزمان احساس ناراحتی و مهربانی داشتند، بیش از دیگران از موسیقی غمگین لذت می‌بردند. محققان به اعضای این گروه "عشاق اندوه" لقب داده‌اند.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;همدلی یکی از مهمترین مهارت های شما است که میتوانید آن را توسعه دهید، زیرا باعث تقویت روابط شما میشود و شما را به انسان شادتر و بخشنده تری تبدیل میکند. پس به آهنگ های غمگین گوش کنید و خودتان را از بروز احساساتان عقب نکشید. موزیک غمگین هیچ کاری برای شما نمیکند، همدلی را در خود تقویت کنید و خودتان را به فردی تبدیل کنید که همه میخواهند همیشه در اطرافشان باشید.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;یافته‌های محققان نشان می‌دهد که نه تنها همدلی بالا در لذت بردن افراد از موسیقی غمناک تاثیر داشت، بلکه این افراد قادر هستند خودشان را کنترل و فاصله‌شان را از این فرایند حفظ کنند.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA"> فهم دگرگونی‌های عاطفی ناشی از موسیقی غم‌انگیز قطعا می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم با استفاده از موسیقی به کسانی که از اختلالات عاطفی رنج می‌برند، کمک کنیم.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;پژوهشگران دانشگاه «دورهام» در انگلستان و دانشگاه «یاسکیلا» در فنلاند می گویند که موسیقی درمانی می تواند به تنظیم خلق افراد کمک کند. این موسیقی شناسان، تجربیات هیجانی مربوط به موسیقی غمناک در </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲۴۳۶</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> نفر را بررسی کرده اند. این افراد در سه طرح پژوهشی بزرگ در انگلستان و فنلاند مورد بررسی قرار گرفته اند.<br> &nbsp;پژوهشگران علل گوش دادن به موسیقی غمناک را شناسایی کرده اند و نیز هیجانات مربوط به تجربیات خاطره انگیز را بررسی کرده اند که مربوط به گوش دادن به موسیقی غمناک هستند.<br> &nbsp;آیا موسیقی غمگین زمان ناراحتی گزینه مناسبی است؟<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;محققان دریافتند افراد ترجیح می‌دهند هنگام ناراحتی موسیقی غمگین گوش دهند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، گوش دادن به موسیقی در شرایط استرس و یا روانی بسیار کمک‌کننده است. بسیاری از افراد زمانی که احساس ناراحتی، غم و یا افسردگی دارند، موسیقی گوش می‌دهند و علت آن را تسکین‌دهنده بودن موسیقی می‌دانند و اظهار میکنند به آنها احساس آرامش می‌دهد.<br> &nbsp;</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">بسیاری از افراد زمانی که احساس ناراحتی، غم و یا افسردگی دارند، موسیقی گوش می‌دهند و علت آن را تسکین‌دهنده بودن موسیقی می‌دانند و اظهار میکنند به آنها احساس آرامش می‌دهد. گروهی از این افراد عادت به گوش دادن به موسیقی غمگین در زمان افسردگی دارند، اما اینکه آیا این نوع موسیقی در کم کردن این احساس نقش دارد یا نه را محققان پاسخ می دهند.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#00B73C; background:white" lang="AR-SA"> مطالعات انجام شده حاکی از آن است که موسیقی غمگین در غلبه بر احساس غم و ناراحتی تاثیرگذار است.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;پژوهشگران می گویند که گوش دادن به موسیقی غمناک در برخی افراد منجر به ایجاد لذت مربوط به موسیقی می شود. آنها مطرح می کنند که گوش دادن به موسیقی غمناک در برخی افراد به خاطر برانگیختن خاطرات، منجر به ایجاد احساس راحتی نیز می شود. با این حال، قسمت قابل ملاحظه ای از جامعه آماری نیز اظهار کرده اند که به خاطر گوش دادن به موسیقی غمناک، تجربه های دردناکی داشته اند که مربوط به فقدان های شخصی مثل از دست دادن یک عزیز، طلاق، به هم خوردن رابطه یا دیگر حوادث در طول زندگی است.<br> &nbsp;بررسی های انجام شده نشان داده است، گوش دادن به موسیقی غم‌انگیز با سه حالت لذت، آرامش و درد ارتباط دارد.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;یافته ها نشان داده است گوش دادن به این نوع موسیقی در بعضی افراد همراه با لذت بردن از موسیقی و در برخی دیگر همراه با احساس راحتی است و در گروهی دیگر حس برانگیختگی را به دنبال دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از افراد هنگام ناراحتی به موسیقی غمگین گوش می دهند.<br> &nbsp;</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">همانطور که گفتیم سه نوع تجربه در نتیجه گوش دادن به موسیقی غمناک در این پژوهش یافت شدند: لذت، راحتی و درد. پژوهشگران اضافه کردند که تجربه غمگینی لذت بخش ربطی به جنسیت یا سن نداشته است. هر چند به نظر می رسد که تخصص و علاقه موسیقی چنین اثراتی را چند برابر می کند. افراد مسن تر، غمگینی راحتی بخش را قوی تر گزارش کردند. در حالی که احساسات قویا منفی نسبت به موسیقی غمناک در افراد جوان تر و زنان، بیشتر گزارش شده است.<br> &nbsp;هر کدام از انواع تجربیات هیجانی مربوط به موسیقی غمناک را می توان به استدلالی مشخص، ساز و کار روانشناختی و واکنش های فرد متصل کرد. یکی از پژوهشگران اظهار می کند: «ما فکر می کنیم این مسئله می تواند به خوبی نشان دهنده طبیعت عملکردی این تجربیات باشد. هر چند تجربیات مثبت به نظر می رسید که بیشتر در ارتباط با گوش دادن به موسیقی غمناک مطرح می شوند، تجربیاتی حقیقتا منفی نیز در نمونه های آزمایشی ما کم نبودند.»<br> &nbsp;پروفسور «یورگ فاکنر» که استاد موسیقی، سلامت و مغز در دانشگاه «آنجلیا روسکین» است، و جزیی از این پژوهش نیست، درباره این یافته ها می گوید: «این پژوهش اثبات می کند که موسیقی درمانگران می توانند هنگام استفاده از آهنگ هایی که حامل محتوای غمناک و دردناکی از وقایع دشوار زندگی مثل از دست دادن همسر یا فرزند هستند ،می توانند به تجربه ای منحصر به فرد و واقعی دست پیدا کنند.<br> &nbsp;برخی افراد از موسیقی غمناک لذت می برند و در موقعیت های خاصی، احساس راحتی از آن به دست می آورند. اما زمانی که آهنگی خاص حامل یک هیجان منفی مربوط به چالش های شخصی و محیطی می شود، موسیقی درمانگر باید با دقت شروع به کار بر مولفه های مربوط به آن کند. یک موسیقی درمانگر ماهر و آموزش دیده می تواند معنایی که فرد از موسیقی غمناک برداشت می کند، حس کند و خود را با آن وفق دهد. این معنا می تواند تجربات و خاطراتی منفی باشد که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند.» بودجه این پژوهش توسط آکادمی فنلاند فراهم آورده شده است.<br> &nbsp;توماس ارولا از دانشگاه دورهام انگلستان اظهار کرد: افراد در هنگام ناراحتی و غم ترجیح به گوش دادن به موسیقی غمگین دارند. البته برخی افراد هم نسبت به گوش دادن به موسیقی غمگین احساس تنفر دارند و محققان در این بررسی به دنبال تجارب بدست آمده از موسیقی غمگین بودند و به نتایجی دست یافتند.<br> &nbsp;یافته های این بررسی در مجله </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF">PLOS ONE</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> منتشر شده است.<br> &nbsp;موسیقی غمگین باعث برانگیختگی احساسات مثبت می‌شود<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#00B73C;background:white" lang="AR-SA">&nbsp;جدیدترین یافته‌های محققان حاکی از آن است که مردم دوست دارند به موسیقی‌های غمگین گوش کنند چرا که در واقع این نوع موسیقی احساسات مثبت را در فرد بر‌می‌انگیزد.<br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;پژوهشگران ژاپنی از 44 داوطلب که گروهی اهل موسیقی و گروه دیگر تخصصی در این زمینه نداشتند، خواستند به دو قطعه موسیقی غمگین و شاد گوش کنند. هر شرکت کننده باید از یک مجموعه کلید واژه برای میزان درک موسیقی و وضعیت احساسی خودش استفاده می‌کرد.<br> &nbsp;محققان می‌گویند بررسی‌های آن‌ها نشان داد موسیقی غمگین احساسات متضادی را در شرکت کنندگان بر انگیخت چرا که این افراد احساس می‌کردند موسیقی غمگین باید غم‌انگیزتر از آن چیزی باشد که احساس می‌کردند. از سوی دیگر آرامش و احساس نهفته در موسیقی غمگین بیش از حد انتظار آن‌ها بود.<br> &nbsp;«آی کاواکامی» و همکارانش از دانشگاه هنر توکیو و موسسه علوم مغزی ریکن می‌گویند در کل موسیقی غمگین، غم را در شنونده القا می‌کند و غمگینی یک احساس ناخوشایند تلقی می‌شود. به گفته این دانش پژوهان اگر موسیقی غمگین در واقع فقط احساسات ناخوشایند را القا کند، انسان نباید به آن گوش کند. موسیقی که غمگین تلقی می‌شود در واقع احساسات رومانتیک و همچنین احساس غم را القا می‌کند اما مردم عادی که به طور آکادمیک از این دو جنبه موسیقی غمگین بی اطلاعند به طور ناخودآگاه به این موسیقی گوش سپرده و از آن لذت می‌برند چرا که احساس و آرامش این موسیقی بر تاثیرات غمگین آن برتری دارد. نتایج این تحقیقات در نشریه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF">Frontiers in Psychology</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> منتشر شده است.<br> مرجع : </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCFFFF">Science Alert</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:navy;background:#CCFFFF; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تهیه وَ تدوین : عبد عاصی </span></b><span dir="LTR"></span> </article><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2018-12-17T13:26:46+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی هزینه-ی سلاخیهای آل یهود از جیب حجاج ایرانی و ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3922 <ul><li id="4" class="post container clearfix"> <div class="post-content"> <div class="title clearfix"> <h2 class="post-header"> <a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/4"> هزینه-ی سلاخیهای آل یهود از جیب حجاج ایرانی و ... </a> </h2> </div> <div> <div class="name-and-date"> <span class="author-name"><a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/author/1811417">عبد عاصی</a></span> <span class="date"> دوشنبه 26 آذر 1397 07:02 ب.ظ</span> <a class="comment-number" target="_self" href="http://azmardom.mihanblog.com/post/4#commentlist"> نظرات (0) </a> </div> </div> <div class="content"> <div class="content-body"> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">ای کاش مسئولین مربوطه پرونده-ی کشتار منا را برای حفظ ظاهر هم که شده</font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;به جریان می-انداختند؟! از پرونده-ی کشتار حجاج ایرانی سال 1366 که <br></font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">تحت الشاع جَو ضد ایرانی «زمان جنگ تحمیلی» قرار گرفت وَ ماست-مالی شد! ...</font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;پرونده-ی کشتار حجاج منا هم گویی مشمول گذشت زمان شده است! ...</font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;در عوض، مسئولین سازمان حج، کماکان برای افزایش سهمیه ایرانیان به عمره</font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;مفرده وَ حج تمتع هشیار وُ کوشا هستند. خوب است که ثابت شده <br></font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">هزینه-ی عمده&nbsp; وَ اصلی تروریستهای القائده، طالبان، عراق، داعش،</font></b></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><div align="center"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;وَ امثالهم هم از جیب آل یهود پرداخت شده وَ میشود. </font></b></span></font><br></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="justify"><font size="4" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></div><div align="justify"><font size="4"><br></font></div><div align="justify"><font size="5"><br></font></div><div><div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"><div align="justify"><font size="5"> </font></div><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title" align="justify"><font size="7"><font size="5"> </font><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font color="#FF0000"><u><strike><a href="http://etedaal.ir/fa/news/214809/مذاکره-رییس-سازمان-حج-با-عربستان"><font size="5"> </font><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp; هزینه-ی سلاخیهای آل یهود از جیب حجاج ایرانی و ... <br></font></a></strike></u></font></span></font></h1><div><br></div><div> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"></span></p> </div><div align="center"><font color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div></div><div align="center"><font color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="center"><font size="4" color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font face="Mihan-Koodak">علیرضا رشیدیان که حدود یک هفته از آغاز فعالیتش در سازمان حج و زیارت می گذرد، <br></font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="center"><font size="4" color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font face="Mihan-Koodak">صبح روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه برای انجام مذاکره حج تمتع ۹۸ به دعوت وزیر حج <br></font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="center"><font size="4" color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font face="Mihan-Koodak">عربستان سعودی و در رأس هیأتی، به عربستان عازم شد. رشیدیان پیش‌تر</font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="center"><font size="4" color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;گفته بود: برقراری دوباره عمره و افزایش سهمیه ایران در حج از دیگر <br></font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="4" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="center"><font size="4" color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font face="Mihan-Koodak">محورهای این مذاکره‌ها خواهد بود.</font></span></font></div><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;" align="justify"><font size="4" color="#FFFFCC"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></font></div></div> </div> </div> <div class="read-more"> </div> </div> <div class="bottom-post-side clearfix"> <div class="clearfix btmpost"> <span class="last-edit"> آخرین ویرایش: دوشنبه 26 آذر 1397 07:45 ب.ظ </span> </div> <a class="send-comment" target="_self" href="http://azmardom.mihanblog.com/post/4#commentform"><span> ارسال دیدگاه </span> </a> <div class="post-like clearfix"> </div> </div> </li><li id="3" class="post container clearfix"> <div class="post-content"> <div class="title clearfix"> <h2 class="post-header"> <a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/3">مُسَکن پیشگیری از قاچاق سوخت ...</a> </h2> </div> <div> <div class="name-and-date"> <span class="author-name"><a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/author/1811417">عبد عاصی</a></span> <span class="date"> دوشنبه 26 آذر 1397 11:12 ق.ظ</span> <a class="comment-number" target="_self" href="http://azmardom.mihanblog.com/post/3#commentlist"> نظرات (0) </a> </div> </div> <div class="content"> <div class="content-body"> <div><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">ماجرای قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد و هزینه-ی آنرا کماکان مردم باید بپردازند <br></font></b></font></span></font></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">که بدترین آن افزایش قیمت بنزین در آینده-ی نزدیک وَ تورم <br></font></b></font></span></font></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">انواع خدمات وَ کالاها ، آن هم بدون نطارت، مثل همیشه ادامه خواهد داشت.</font></b></font></span></font></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;اعمال مجازات پیشگیرانه این قاچاقچیان، حداقل مصادره اموال است ... </font></b></font></span></font><br><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></span></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">و این هم متن شبکه خبر :&nbsp; <br></font></b></font></span></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font></span></font></div><div><div class="border-news col-xs-36" style="background-color:#c3f0f9;"> <div class="title col-xs-36" style="text-align:right"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.irinn.ir/fa/news/650902/روزانه-40-میلیون-لیتر-قاچاق-سوخت"> روزانه 40 میلیون لیتر قاچاق سوخت </a></h1><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><br></h1><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"><a href="http://www.irinn.ir/fa/news/650902/روزانه-40-میلیون-لیتر-قاچاق-سوخت"> </a> </h1> </div> <div class="subtitle col-xs-36" style="margin-bottom: 10px;">قاچاق روزانه 40 میلیون لیتر سوخت در مرزهای کشور ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است.</div> </div> <div align="justify"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><a href="http://www.irinn.ir/" class="irinn_link">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،</a></font></span></font></div><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div align="center"><div><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">انتقال پرخطر سوخت در جاده ها و انبار های غیرمجاز تا انتقال</font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div align="center"><div><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;آن از طریق لوله به دریا گزارشی مستندی از قاچاق سوخت</font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div align="center"><div><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;در جنوب کشور است.<br></font></span></font></div><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز</font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;استقرار تجهیزات و زیرساخت های الکترونیکی در راستای <br></font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">دولت الکترونیک را در جلوگیری از قاچاق سوخت <br></font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">از کشور موثر می داند.</font></span></font></div><div align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;گازوئیل از طریق تانکرهای سوخت از استان فارس و <br></font></span></font></div></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><div align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">دیگر استان ها به هرمزگان منتقل می شود.<br></font></span></font></div><p align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">در استان هرمزگان هر شبانه روز 50 لنج و هر کدام <br></font></span></font></p></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><p align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">بین 20 تا 50 هزار لیترسوخت قاچاق می کنند؛</font></span></font></p></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><p align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">&nbsp;اینگونه می شود که روزانه میلیون ها لیتر <br></font></span></font></p></div></div></div></div></li><li id="3" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div><p align="center"><font color="#330033"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">سرمایه ملی کشور به تاراج می رود.</font></span></font></p></div><div><br></div> </div> </div> <div class="read-more"> </div> </div> <div class="bottom-post-side clearfix"> <div class="clearfix btmpost"> <span class="last-edit"> آخرین ویرایش: دوشنبه 26 آذر 1397 11:23 ق.ظ </span> </div> <a class="send-comment" target="_self" href="http://azmardom.mihanblog.com/post/3#commentform"><span> ارسال دیدگاه </span> </a> <div class="post-like clearfix"> </div> </div> </li><li id="2" class="post container clearfix"> <div class="post-content"> <div class="title clearfix"> <h2 class="post-header"> <a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/2">مشکل آجیل شب یلدا هم حل شد ...</a> </h2> </div> <div> <div class="name-and-date"> <span class="author-name"><a href="http://azmardom.mihanblog.com/post/author/1811417">عبد عاصی</a></span> <span class="date"> یکشنبه 25 آذر 1397 04:52 ب.ظ</span> <a class="comment-number" target="_self" href="http://azmardom.mihanblog.com/post/2#commentlist"> نظرات (0) </a> </div> </div> <div class="content"> <div class="content-body"> <div><br></div><div><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);"><br></span></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">سلام ... <br></span></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">دیگه خیالتون بابت آجیل کیلویی 200 تومن <br></span></font></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">«شب یلدا» راحت بشه ؛ رئیس اتحادیه خشکبار از <br></span></font></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">شبکه-ی خبر اعلام کرد که قیمت خُرده فروشی</span></font></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">&nbsp; آجیل از قرار کیلویی 60 تومن است!</span></font></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">&nbsp;باور نمیکنید، اینم متن خبرش :&nbsp;&nbsp; <br></span></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(153, 255, 255);">&nbsp; <br></span></font><div class="border-news col-xs-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; padding: 21px 12px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background-color: rgb(195, 240, 249);"><div class="title col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font: bold 16px Arial; color: rgb(154, 16, 16); position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 765.438px; text-align: right;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font: bold 16px Arial; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(154, 16, 16);"><a href="http://www.irinn.ir/fa/news/650688/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(4, 63, 165); outline: none; background-color: transparent; font: 24px/29px nassim-bold;"><br class="Apple-interchange-newline">قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد</a></h1></div><div class="subtitle col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; margin-top: 10px !important; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 765.438px; margin-bottom: 10px;"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">قیمت آجیل شب یلدا هر کیلو 60 تا 100 هزار تومان اعلام شد.</font></b></font></div></div><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www.irinn.ir/" class="irinn_link" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; outline: currentcolor none medium; display: inline-block; float: right;">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،</a></font></b></font></span></font><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">رئیس اتحادیه خشکبار <br></font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">و آجیل گفت: آجیل شب یلدا با پوست کیلویی بین ٦٠ تا ٨٠ هزار</font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;تومان و آجیل شب یلدا با مغز بین ٨٠ تا ١٠٠ هزار تومان در</font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;عمده فروشی ها عرضه می شود.</font></b></font></span></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">احمدی با بیان اینکه ١٠ درصد سود خرده فروشی به این ارقام <br></font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">افزوده خواهد شد، افزود: قیمت انواع خشکبار در مقایسه با</font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;٢٠ روز پیش، در مجموع ١٠ درصد کاهش یافته است.</font></b></font></span></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل با تکذیب قیمت های اعلام شده <br></font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">در فضای مجازی، کاهش تولید را علت اصلی گرانی خشکبار</font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">دانست و گفت: علاوه بر پسته، تولید بادام درختی، فندق و</font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><br><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></font></div></div></div></div></div></div></li><li id="2" class="post container clearfix"><div class="post-content"><div class="content"><div class="content-body"><div align="center"><div class="body col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-feature-settings: normal; margin-top: 10px; text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 789.438px; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; padding-left: 18px; padding-right: 11px;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">گردو نیز امسال آسیب دید.</font></b></font></span></font></div></div></div></div></div></div></li></ul> text/html 2018-12-16T10:21:41+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی برای مردم مشکل بیجا ایجاد نکنیم http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3920 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div><br></div><div><h1 class="Htag text-center"><strike><font size="6" color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><a class="titr" target="_blank" href="http://boyernews.com/294457/%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/" title="مطهری: تنها راه رفع حصر ورود مجلس خبرگان است/ نمی‌شود قیمت بنزین تا ابد 1000 تومان باشد/ باید موشک داشته باشیم اما نباید روز امضای برجام آن را هوا کنیم">&nbsp;&nbsp; <font face="Mihan-Koodak">برای مردم مشکل بیجا ایجاد نکنیم &nbsp;</font> <br></a></span></font></strike></h1> <div class="subtitle lead"> </div> <div class="content"> <div class="title"> <p class="title"><br></p><p class="title"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </p><p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p></p><p class="title"><br></p> </div> <div class="body"> <p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">به گزارش <strong>بویرنیوز</strong>، علی مطهری در مراسم روز دانشجو در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع حصر با اشاره به اقداماتی که در این زمینه از طریق صحبت با رهبری و روسای قوا انجام داده است، یادآور شد که در این دیدارها خاطرنشان کرده است که ادامه حصر خانگی کروبی و موسوی به صلاح کشور نیست.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی معتقد است: فعلا راهی برای رفع حصر نیست و تنها راه قانونی این است که مجلس خبرگان وارد موضوع شود و با رهبری صحبت کند یا از ایشان سوال کند و بحث کنند تا موضوع حل شود. به نظرم راه دیگری ندارد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">علی مطهری در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت بنزین گفت: در مورد قیمت بنزین در دانشگاه اصفهان از من سوال کردند. من عرض کردم باید برای مبارزه با قاچاق بنزین فکری کرد که یک راه فعال کردن کارت سوخت بود که می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد ولی کار اصلی افزایش قیمت به شکل دو نرخی یا سه نرخی است. به این صورت که تا ۸۰ لیتر مصرف در ماه با همین قیمت ۱۰۰۰ تومان پیش بینی شود و مازاد بر آن با نرخ بالاتری تعیین شود. به هر حال این موضوع باید حل شود؛ زیرا اختلاف قیمت بنزین در ایران با سایر کشورهای همسایه بسیار زیاد است و به راحتی بنزین قاچاق می‌شود. بنابراین این به صلاح کشور نیست و من گفتم که حدس می‌زنم مردم با دو نرخی شدن بنزین موافق باشند.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/مطهری2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-131265" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/مطهری2.jpg" alt="" width="366" height="240"></a></font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری در پاسخ به سوال دانشجویی درباره اینکه افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر وضعیت مسافرکش‌ها خواهد داشت، گفت: البته قاعدتا ما نباید مسافرکش داشته باشیم و باید مثل خیلی از کشورهای دیگر فقط تاکسی داشته باشیم اما فعلا به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی این امر وجود دارد و می‌توان آن را ساماندهی کرد. در مورد افزایش قیمت بنزین هم می‌شود برخی افراد را استثناء کرد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نایب رئیس مجلس اضافه کرد: به هر حال هر وقت ما بخواهیم نرخ عادلانه را برای بنزین تعیین کنیم مشکلاتی ایجاد می‌شود و باید این کار انجام شود. نمی‌شود قیمت بنزین تا ابد ۱۰۰۰ تومان باشد و ما صرفا حرف عوامانه بزنیم. این مسئله مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند. البته افزایش حقوق کارمندان و سایر اقشار هم باید با افزایش قیمت بنزین پیش بینی شود. طبیعتا این موضوع در بودجه سال آینده مد نظر قرار می‌گیرد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نایب رئیس مجلس ادامه داد: گاهی ما باید آنچه به مصلحت مردم است را انجام دهیم اگرچه مخالفت‌هایی با آن وجود داشته باشد. مثل موضوع یارانه‌ها که چند سال است دولت، مجلس و کارشناسان می‌گویند یک کار غیر تخصصی بوده و از اول نباید زیر بار آن می‌رفتیم اما نه دولت زیر بار رفته و نه مجلس. مخصوصا اگر نزدیک انتخابات باشد توپ را در زمین هم می‌اندازند. به هر حال در جاهایی باید علی رغم مخالفت وارد میدان شد و عمل کرد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برجام گفت: بعد از برجام بخشی از حکومت تلاش کرد که برجام اجرایی نشود و به خارجی‌ها علامت می‌داد که وارد کشور نشوند. آنچه من درباره موشک گفتم این است که تردیدی نیست ما باید موشک داشته باشیم؛ زیرا آنها به ما هواپیماهای پیشرفته نظامی نمی‌دهند پس باید صنعت موشکی را توسعه بدهیم اما باید این را در جای خود استفاده کنیم؛ نه اینکه در روز امضای برجام موشک هوا کنیم. باید در این زمینه با تدبیر عمل کنیم و از کار احساسی و هیجانی بپرهیزیم. اگر ما در اجرای برجام متحد بودیم ترامپ هم به آسانی نمی‌توانست از برجام خارج شود.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نایب رئیس مجلس درباره تصویب برجام در مجلس هم گفت: برجام در مجلس ۲۰ دقیقه‌ای تصویب نشد بلکه ظرف سه ماه ساعت‌ها بحث کارشناسی درباره آن صورت گرفت و در مورد توافق‌ها مجلس فقط باید آری یا نه بگوید. آنچه در ۲۰ دقیقه اتفاق افتاد فقط آری یا نه گفتن بود که پشتوانه قبلی تخصصی و جلسات غیرعلنی و کارشناسی داشت که ۲۰ دقیقه هم برایش زیاد بود و می‌توانست در ۱۰ دقیقه تعیین تکلیف شود.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی همچنین گفت: به نظر من مذاکره کنندگان در برجام خوب عمل کردند. به هر حال توافق همین است. باید امتیازی داد و امتیازی گرفت. طرف مقابل هم بی عقل نیست که فقط امتیاز بدهد. تردیدی نیست که برجام به نفع ما بوده و باعث انزوای آمریکایی‌ها در دنیا شد اما جنگ قدرتی در داخل صورت گرفت که نتوانستیم از مواهب برجام استفاده کنیم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری در پاسخ به سوالی درباره واکنشش به اظهارات سردار سرلشگر جعفری ابراز عقیده کرد: آن‌چه من گفتم این بود که سیاست خارجی را باید مقامات عالی مشخص کنند نه فرمانده سپاه. معنی ندارد که یک مقام نظامی درباره سیاست خارجی اظهار نظر کند.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره حجاب نیز گفت: من معتقد به نظارت فرهنگی هستم و این را از وظایف مهم دولت و از مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌دانم. معنی ندارد بگوییم هر کس هر جوری می‌خواهد بیرون بیاید. ما نباید در این مسائل کوتاه بیاییم. به نظر من در مجموع وضعیت پوشش در ایران در مقایسه با دنیا هم خوب است و این نظارت باید ادامه داشته باشد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری ادامه داد: من با بی بند و باری مخالفم، اما درباره دانشگاه دخترانه و پسرانه نگفتم همه دانشگاه‌ها باید اینطور بشوند، بلکه گفتم باید دانشگاه تک جنسیتی هم داشته باشیم. ممکن است برخی خانواده‌ها دوست داشته باشند فرزندشان را به دانشکده‌های تک جنسیتی بفرستند. در آمریکا هم چنین دانشگاه‌هایی وجود دارد و اتفاقا اقبال خوبی نسبت به آنها می‌شود.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نماینده مردم تهران در مجلس درباره گشت ارشاد هم گفت: من خیلی وقت است چنین چیزی نمی‌بینم. خیلی‌ها آزادند، همین امروز در مسیر دانشگاه که می‌آمدم دخترها و پسرها در پارک نشسته بودند و دخترها روسری هم به سر نداشتند. مدتی است این کارها را کنار گذاشته‌اند و خبری نیست.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره موضوع شفافیت آراء گفت: این موضوع به طور کلی قابل قبول است. من برای خودم مشکلی ندارم اما برای بسیاری از نمایندگان احساس نگرانی می‌کنم. ممکن است نماینده‌ای رای بدهد و بعد که به شهرستانش می‌رود او را اذیت کنند و علیه‌اش شعار بدهند. تا زمانی که چنین مسائلی وجود دارد با شفافیت آراء برای همه موافق نیستم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره لایحه CFT نیز گفت: CFT به مصلحت کشور است. برخی از این لوایح در دوره آقای احمدی نژاد به مجلس آمد. ما نباید بی جهت به اسم انقلابی گری برای مردم مشکل ایجاد کنیم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی در پاسخ به پرسش دیگری گفت: من نماینده دوتابعیتی سراغ ندارم. نمایندگان حقوق نجومی ندارند. حقوق آنها پنج و نیم میلیون تومان است که البته بخشی هزینه دفاتر هم می‌گیرند. در مورد اینکه می‌گویند فرزندان برخی مقامات در خارج از کشور هستند ممکن است.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">این عضو فراکسیون امید مجلس درباره سوال یکی از دانشجویان که مجلس فعلی را مجلس فرمایشی می‌خواند گفت: کجای این مجلس فرمایشی است؟ هر چه مطابق میل شما نباشد می‌گویید فرمایشی؟ مگر ما می‌توانیم دور کشور یک دیوار بکشیم؟ از تمام کنوانسیون‌ها و سازمان ملل بیرون بیاییم؟ آیا این انقلابی رفتار کردن است؟ از اول انقلاب هم چنین قصدی وجود نداشته، حتی در مورد آمریکا هم این کشور خودش رابطه‌اش را با ما قطع کرد. البته این اتفاق بعد از تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گیری رخ داد. متاسفانه کسانی که در جریان حمله به سفارتخانه‌ها در سال‌های اخیر برای کشور هزینه ایجاد کردند به جای اینکه عذرخواهی کنند هنوز طلبکارند.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی در پاسخ به سوال دیگری درباره به کار بردن ناسزا در مجلس گفت: در مجلس هشتم یک طرح دو فوریتی مطرح شد. آقایان حسینیان، کوچک‌زاده و رسایی آن را مطرح کردند و گفتند این کار را انجام می‌دهیم تا اختلافات میان اصولگرایان از بین برود. من به عنوان مخالف حرف زدم و گفتم که مشکل اصولگرایان خود این آقایان هستند و نیاز به چنین قانونی نیست. به سمت من جاسوزنی پرتاب شد و آقای کوچک زاده بالای سر من آمد؛ من در حالیکه از بلندگو فاصله گرفته بودم به او گفتم بنشین! …! …! این حرف در مجلس شنیده نشد اما کسانی که از رادیو مجلس را گوش می‌دادند آن را شنیدند البته بعدا به لغت نامه مراجعه کردم و دیدم یکی از معانی این حرف سست و تنبل است و فردایش به آنها گفتم منظور من همین بوده است.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره سوال یکی از دانشجویان که به وی می‌گفت شما در مجلس قبل به یکی از نمایندگان کف گرگی زده‌اید، اظهار کرد: این موضوع به نطق من در مجلس نهم مربوط می‌شود. من درباره موضوع حصر صحبت کردم و به رئیس قوه قضائیه انتقاد کردم. عده‌ای داد و فریاد کردند و آقای ابوترابی میکروفون من را قطع کرد. بعضی به من محترمانه گفتند حرفت را تمام کن و من می‌گفتم باید نطقم را تا انتها بگویم. یک نفر من را کشید. من او را هل دادم، یکی دیگر به سمت من آمد من دستم را به سمت او هل دادم و گفتند من کف گرگی زده‌ام. البته گاهی برای کسانی که جلوی آزادی بیان می‌ایستند کف گرگی هم لازم است.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی درباره یکی از مصاحبه‌هایش با روزنامه کیهان نیز اظهار کرد: در مصاحبه با کیهان گفتم روسای جمهور نباید فرزندانشان در مسائل اقتصادی وارد شوند زیرا هر قدر هم که پاکدست باشند برایشان حرف در می‌آورند. آنچه گفتم این بود که ممکن است کسی فرزندش را به عنوان مسئول دفترش قرار دهد زیرا به او مطمئن است، این اشکالی ندارد، اما روزنامه کیهان این حرف‌ها را تیزتر کرد. بعدها در جایی که دیدم آقای هاشمی مظلوم واقع شده مثل دولت‌های نهم و دهم از ایشان دفاع کردم. اینطور نیست که اگر کسی را نقد کردیم همیشه باید او را مورد نقد قرار دهیم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نایب رئیس مجلس درباره اظهارات یکی از دانشجویان که می‌گفت حضور وی در مجلس به واسطه احمدی نژاد بوده است، اظهار کرد: در انتخابات مجلس هشتم ما در ستاد بزرگداشت شهید مطهری بودیم. آقای مصلحی رئیس ستاد بود. من به ایشان گفتم تصمیم دارم کاندیدا شوم. ایشان هم اسم من را در ۱۰ نفری که سهم دولت آقای احمدی نژاد بودند گذاشت. اگر من به گروه‌های دیگر هم این را می‌گفتم اسم من را می‌گذاشتند. آنها خودشان می‌خواستند از اسم ما استفاده کنند.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره وضعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور نیز گفت: مشکلی به واسطه ارز برای این دانشجویان به وجود آمده بود که بنا شده به آنها ارز نیمایی بدهند. البته نمی‌دانم این کار به کجا رسیده و قطعا باید موضوع را پیگیری کنیم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">نماینده مردم تهران در مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: ما در شرایط سختی هستیم که ممکن است سخت‌تر هم شود. هیچ وقت اینقدر تحت فشار نبوده‌ایم. باید مدتی مقاومت کنیم تا آمریکا به نتیجه برسد که فشارهایش فایده‌ای ندارد. البته این بستگی به اراده ما دارد و این‌که عاقلانه و با تدبیر عمل کنیم و برای مردم مشکل بیجا ایجاد نکنیم. در کل من نسبت به آینده خوش بین هستم. ان‌شاءالله که ما از این بحران خارج می‌شویم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره وضعیت بانک‌ها نیز گفت: نظرات مختلفی درباره ربا وجود دارد. برخی می‌گویند ربا گرفتن دولت از مردم ایرادی ندارد ولی در برخی موارد کارهایی که در بانک‌های ما انجام می‌شود اشکال دارد مثل جریمه‌های ترخیص و جریمه روی سودهای مرکب اما در مجلس طرح بانکداری آماده شده و در دستور کار قرار دارد که در نوبت بررسی است و امیدواریم بسیاری از مشکلات را حل کند.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره اعتراضات دی ماه نیز ابراز عقیده کرد: ریشه این اتفاقات داخلی بود و از دست منشا آن در رفت. کار درستی هم نبود ما هم از آن حمایت نکردیم.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی درباره وضعیت تورم و گرانی یادآور شد: نمی‌شود این را صرفا به حساب بی تدبیری دولت گذاشت. بخشی از این مسئله به فشار خارجی مربوط می‌شود که در هیچ دوره‌ای اینقدر نبوده است. درست است که اصلاح طلبان در چند سال اخیر حاکم بوده‌اند اما حاکم مطلق نیستند. مثلا دولت دستش در انتخاب وزرا باز نیست. وقتی دولتی گرایش به اصلاح طلبی دارد می‌بینیم صبح تا شب حرف از معیشت می‌زنند. در حالیکه در دوره قبل صحبتی از معیشت نمی‌شد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری درباره عدم پخش مصاحبه ناصر ملک مطیعی از صدا و سیما هم گفت: او در آخر عمرش مصاحبه‌ای می‌کند بعد از جایی زنگ می‌زنند که این مصاحبه پخش نشود. بعد می‌بینیم چه تشییع با شکوهی برای این فرد انجام می‌شود.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">مطهری در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه هدف اصلی انقلاب اجرای اسلام در داخل و گسترش آن در دنیا بوده یادآور شد: عدالت آزادی و استقلال سیاسی اقتصادی و فرهنگی از آرمان‌های انقلاب بوده، البته در موضوع آزادی جای بحث زیادی هست. در بین رهبران انقلاب کسی به اندازه شهید مطهری بر این موضوع تاکید نداشته، تا جایی که ایشان پیشنهاد داده بود کرسی مارکسیسم شناسی در دانشگاه ایجاد شود. حتی می‌گوید در جمهوری اسلامی احزاب غیراسلامی هم آزادند. البته در قانون اساسی چنین چیزی دیده نشد.</font></span></font></p><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="5" face="Mihan-Koodak">وی با بیان اینکه ایران بالاترین استقلال سیاسی را دارد اظهار کرد:‌ به این معناست که خودش تصمیم می‌گیرد و تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ نیست. در بین استعمارها هم استعمار فرهنگی از همه خطرناک‌تر است. قبل از انقلاب افرادی بودند که ندای برگشت به ایران قبل از اسلام را می‌دادند در حالی که مردم ایران ظرف ۲۰۰ سال مسلمان شدند نه اینکه ظرف دو سه روز و به دنبال حمله عرب‌ها مسلمان شده باشند. ایرانی‌ها مردمی حقیقتجو بوده و اسلام را از روی آزادی انتخاب کردند.</font></span></font></p> </div> </div></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2018-12-15T10:15:52+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی ترک خویشتن http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3919 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1 class="title"><font face="courier new,courier,monospace" color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font size="6"><a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/1210327/ترک-خویشتن">ترک خویشتن</a></font></span></font></h1> <div class="item-summary"> <figure class="item-img"> <img src="https://media.khabaronline.ir/d/2018/12/07/3/5101150.jpg" alt="ترک خویشتن" itemprop="image" class="" title="ترک خویشتن"> </figure> <p class="summary introtext" itemprop="description" align="justify"><b><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">غلامحسین معتمدی:</span></font></b> <font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">عنوان ترک خویشتن عجیب و غیرعادی به نظر می‌رسد. مگر کسی می‌تواند خودش را ترک کند؟ پاسخ نه تنها آری است، بلکه شمار افرادی که درگیر این وضعیت هستند بیشتر از حد تصور است. </span></font></p></div><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">آنتونی: بگذارید آن موجودی که خود را ترک کرده تنها بماند. &nbsp;ویلیام شکسپیر، آنتونی و کلئوپاترا</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">در حقیقت ترک خویشتن در بسیاری از مشکلات و کسالت‌های شناخته شده مانند افسردگی، اضطراب، خشم، رنجش، اعتیاد و...&nbsp;نقش بازی می‌کند و از همه مهم‌تر&nbsp; در ایجاد و گسترش ترس از تنها بودن یا تنها ماندن و به عبارت بهتر ترس از تنهایی سهیم است.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">برای درک بهتر موضوع با مثالی مفهوم ترک‌شدگی را نشان می‌دهیم. کودک یا سالمندی را مجسم کنید که نیازمند مراقبت و توجه دیگران است و نیازهای متنّوع او توسط فرد دیگر ی مانند مادر یا پرستار تامین می شود. وقتی آن فرد کودک یا سالمند را ترک کند نه تنها احساس تنهایی و درماندگی در ترک شده به وجود می آید، بلکه دنیای او نیز درهم می ریزد و حس منفی طردشدگی بر او غلبه می‌یابد. سال‌هاست که با اصطلاح کودک درون آشنا هستیم. کودک درون به بخش نهفته‌ای از وجود ما اشاره دارد که مانند یک کودک نیازمند توجه، مراقبت و محبت است.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">بخشی از ما که از یک سو با ابعاد عاطفی&nbsp; وجود ما سروکار دارد و در تنوع احساسات و بی ثباتی هیجانی و گاه رفتارهای بچگانه&nbsp; تظاهر می یابد و از سوی دیگر بازیگوشی، سرخوشی های کودکانه، کنجکاوی و خلاقیت درونی ما وابسته به آن است. سؤال این است که چه کسی مسئولیت توجه، مراقبت و نگهداری کودک درون ما را به عهده دارد؟ روشن است که این مسئولیت بر دوش خود فرد بالغ است که به نیازهای کودک درون خود توجه و آن ها را تامین کند. متاسفانه برخی از افراد این حقیقت رادر نمی یابند و درست مانند یک کودک واقعی تمام این مسئولیت را متوجه فرد یا افراد دیگر می دانند که در جامه ی روابط با دیگران ظاهر می شود و به محض آن که رابطه ای دستخوش تغییر یا زوال گردد احساس ترک شدگی، تنهایی و درماندگی می کنند. پس اگر شما به عنوان یک فرد بالغ به طور غیرعادی دچار ترس از تنهایی و تنها ماندن شدید علت اصلی آن را باید در مفهوم ترک و به عبارت بهتر فرار از خویشتن جستجو کنید. به قول مولوی:<br> می‌گریزم تا رگم جنبان بود<br> کی گریز از خویشتن آسان بود</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">همه&nbsp;افراد نیازمند توجه، تایید و محبت هستند. شدت و گستره ی این نیاز در کودکان بیشتر است. کودک درون هم از این قاعده مستثنی نیست. البته بعضی ها معتاد به توجه، تایید و محبت دیگرانند تا جایی که در نبود آن ها دچار تشویش و احساس تنهایی و طرد شدگی می شوند. در روبط عادی مثل رابطه ی زن و شوهر و یا والد و فرزند این نیازها به طور طبیعی و در حد معمول تامین می شود. امّآ هرچقدر شما دیگران را مسئول برطرف کردن این نیازها بدانید وابستگی شما به آن ها بیشتر می شود و در صورت ترک شدن توسط آن ها دستخوش نابسامانی های احساسی مانند افسردگی و درماندگی می شوید و یا برای پرکردن خلاء درونی خود و اجتناب از احساس طردشدگی به انواع اعتیادها پناه می برید. در حقیقت خود شما مسئول اصلی مراقبت از کودک درون خود هستید و موظفید توجه، تایید و محبت مورد نیاز او را فراهم کنید. هرچقدر بیشتر دیگران را مسئول تامین این نیازها بدانید بیشتر احساس ترک شدگی و تنهایی خواهید کرد. اگر شما مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید، برای خودتان ارزش قائل شوید، به ندای درونتان گوش دهید، از لحاظ جسمانی و معنوی از خودتان مراقبت کنید، ارتباط ژرفی با خویشتن واقعی خود داشته باشید، ممکن نیست از تنهایی بترسید یا به نحوی مبالغه آمیز احساس ترک شدگی بکنید. &nbsp;</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">امّا در درون فرد چه می گذرد که او را به سمت ترک خویشتن سوق می دهد؟ در حقیقت ترک خویشتن در درجه ی&nbsp; اول به خاطر گریز و اجتناب از رویارویی با احساسات درونی ناخوشایند و تهدیدکننده صورت می گیرد. این هیجانات منفی بر اثر تجربیات ناگوار قبلی و فعلی و باورهای غلط و غیر منطقی در درون افراد تلمبار و در عین حال نادیده گرفته می شود. برای این که رابطه ی ظریف میان باورها و برداشت ها و احساسات ناخوشایند را نشان دهیم به داوری ها و قضاوت های منفی و مبالغه شده ای که افراد در مورد خود به کار می برند اشاره می کنیم.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">همه&nbsp;ما با نمونه هایی ازین موارد آشنا هستیم&nbsp; و افرادی را می شناسیم که دائم در مورد خود اظهارات منفی بر زبان می آورند مانند : من زشتم&nbsp; یا جذاب نیستم، احمقم، ارزش ندارم، کسی مرا دوست ندارد، به اندازه ی کافی خوب نیستم، شکست خورده ام، مقصرم&nbsp; و ... این حس ها و قضاوت ها از سیارات دیگر که نمی آید، بلکه از سپهر احساسی و فکری درون ما صادر می شود و در حقیقت بیان حال کودک درون ماست. مجسم کنید پدر یا مادر یک کودک به طور مداوم او را با این گونه داوری های نابودکننده بمباران کنند. لازم نیست که روانشناس باشید تا نتیجه ی ویرانگر این برخوردها و تخریبی که در روح و روان کودک ایجاد می کند را ارزیابی کنید. امّا این جا مسئول کس دیگری نیست، بلکه خود فرد است که کودک درون و در واقع خودش را شکنجه می کند.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">مشخص است که این فرد یاد نگرفته که در درجه ی اول خود او مسئول بذل توجه، تایید و محبت به خویشتن است. در این شرایط به دیگری رو می آورد. او مانند کودکی متوقع از آن فرد&nbsp; توجه و تایید&nbsp; مطالبه میکند&nbsp; و به او آویزان می شود و سعی در کنترل او دارد تا جایی که که سرانجام&nbsp; طرف یا ازو فراری می شود یا اورا در&nbsp; تله ی رابطه ای سرشار از انواع سوء استفاده های کلامی، عاطفی، جسمی و جنسی محبوس می کند. در هر دو حالت احساس ژرف تنهایی درونی او تسکین نمی یابد. تازه مرحله ی دیگری از خود ویرانگری آغاز می شود و فرد&nbsp; برای گریز از احساسات ناخوشایند خود را از لحاظ احساسی کرخت و بی حس می کند&nbsp; و به سوی انواع اعتیاد ها مانند الکل، مواد مخدر، قمار، سکس وسواسگونه، پرخوری، فیلم های پورنو، تماشای بیمارگونه ی تلویزیون و ماهواره&nbsp;، گشت بی پایان در اینترنت و شبکه های اجتماعی و حتی کار بیش از حد سوق داده می شود یا در دام اقسام کسالت های روحی مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات رفتاری، تشویش ذهنی و... و. می افتد. از لحاظ رفتاری&nbsp; فرد که از وضعیت خود ناراضی و خشمگین است یا این خشم و نفرت را در رابطه با دیگران نشان می دهد و آن ها را وادار می کند که مثلا کاری انجام دهند که حال بهتری پیدا کند و گاه هم تنفر از خودش افزایش می یابد یا سعی می کند بچه ی خوبی باشد و به هرکاری که موجب رضایت آن دیگری است تن دهد و خود شیرینی و چاپلوسی کند. او نقش خود در ایجاد وضعیت نابسامان فعلی را انکار می کند و تقصیر همه چیز را به گردن دیگران، سرنوشت، خدا و غیره می اندازد. تکرارمی کنم، هرچقدر بیشتر دیگران را مسئول رسیدگی به خود و کودک درونتان بدانید بیشتر احساس ترک و طرد شدگی می کنید زیرا تنها کسی که می تواند واقعاً شما را ترک کند خودتان هستید. گفتیم آن چه در پشت ترک خویشتن پنهان شده&nbsp; فرار از احساسات درونی و نادیده گرفتن آن هاست. در حقیقت در ژرفای&nbsp; ترک خویشتن با نوعی خود گریزی هیجانی روبرو هستیم. هیجان در روانشناسی در مورد طیف گسترده ی احساساتی که فرد تجربه می کند به کار می رود. برای رویارویی با ترک خویشتن ما به تقویت و تعمیق پیوند درونی با خویش (inner binding) احتیاج داریم. پیوند درونی ملازم نوعی خودیابی و گفت و گوی درونی است.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">خود یابی به معنی کشف خویشتن (self- discovery) است. اگر ما چیزی در مورد دنیای درونی خود نمی دانیم به خاطر آن است که هرگز کوشش درخوری برای کشف آن نکرده ایم. با وجود عطش ظاهری زیادی که اکثر افراد برای شناختن خود نشان می دهند و&nbsp; متوسل به&nbsp; فال، رمّال، طالع بینی و تست های بی اعتبار خودشناسی می شوند، معلوم نیست چرا از راه های درست دست به این کار نمی زنند. شاید در ناخودآگاه خود ازین امر تن می زنند. گویی حق با هرمان هسه است که در دمیان می نویسد : "در عالم هیچ چیزی برای انسان ناخوشایندتر از پیمودن راهی که به خودش بیانجامد نیست. " به هر حال احساسات ما بخش مهمی ازین دنیای درونی را تشکیل می دهد. صرف نظر از بعضی بیماری های مهم روانی که در آن ها تعادل هیجانی بیمار به هم می خورد و نیازمند درمان های دارویی و غیر دارویی روانپزشکی است، در موارد دیگر یا به کمک مشاور و یا با استفاده از روش هاش خودیاری می توان دربهسازی سپهر احساسی کوشید. مدیریت استرس و مدیریت احساسات از جمله ی این روش ها محسوب&nbsp; می شود. هدف اصلی&nbsp; استفاده از این روش ها در رابطه با بحث ما کسب توانایی برای مقابله با خودگریزی هیجانی است. گریز از احساسات ژرف وجود ما به معنی اجتناب از یک گفت و گوی درونی با</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">خودمان است و این یعنی یک عدم صداقت عمیق درونی. بی صداقتی منجر به دوری وانزوا و تنهایی می شود. ما حتی حاضر نیستیم صدای خودمان را هم بشنویم. ما تنها&nbsp; هستیم و چون در خود حضور نداریم، گمشده‌ایم. ما خودمان را ترک کرده ایم. برای ما هیچ کس نمی تواند جای خود ما را پر کند. تنها راه حل آن است که به سوی خودمان باز گردیم. با خودمان گفت و گو کنیم و مسئولیت افکار، احساسات واعمال خود را به عهده بگیریم. این امر از طریق پیوند درونی (inner binding ) امکان پذیر است.</span></font></p><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"> </span></font><p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000066"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">گام اوّل در راه برقراری پیوند درونی&nbsp; درک و شناسایی احساسات درونی و مدیریت صحیح آن هاست. احساسات منفی یا از تقابل با تجربه های بیرونی (دیگران و رویدادها) حاصل می شود یا از برداشت هاو تصویر غیرواقعی در مورد خود به وجود می آید. پس گام دوم شناسایی باورها و نگرش های غیرمنطقی و تغییر آن هاست. گام سوم توجه به اعمال و رفتارهای ناسالم، غیر انطباقی و و یرانگرانه است. آن گاه در مورد تمام این موارد باید به گفتگو با خود پرداخت و سپس اقدامات لازم را انجام داد. تغییر دادن رویداها در صورت امکان&nbsp; و در غیر این صورت اجتناب از آن ها، &nbsp; تغییر منطق به صورت اصلاح باورهای غیرمنطقی، مهار مقایسه ها، نگرانی ها و انتظارات از جمله ی این اقدام هاست. باید بدانیم آن چه موجب رنج ما می شود ناشی از احساسات، باورها و رفتارهای خود ماست&nbsp; و و مسئولیت تغییر آن ها نیز بر عهده ی ماست. وقتی تغییرات لازم صورت گرفت و ما به&nbsp; درجه ای از وقوف (mindfulness) بر احوال درون خود رسیدیم آن گاه&nbsp; شاهد رفتارهای سازنده، سالم&nbsp; و سازگارانه ی خود خواهیم بود. پیوند درونی را تجربه می کنیم، از تنهایی نمی ترسیم و دیگر خود را ترک نخواهیم کرد، زیرا حالا در خود حضور داریم&nbsp; و به عبارت بهتر در کنار خود هستیم. ناگفته نماند که هدف اصلی این یادداشت طرح مفهوم ترک خویشتن است. مقابله با این وضعیت نیازمند استفاده از رویکردهای مختلف روان شناسی و انواع گوناگون روش های عملی است که به علت تنوع فراوان شاید حتی در قالب یک کتاب هم نمی گنجد. در این نوشتار به اشاراتی مختصر بسنده شد و لازم است که خواننده برای کسب اطلاعات لازم به منابع مربوط مراجعه کند.</span></font></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2018-12-14T13:15:04+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی خدا نیاره اون روزی که نفرین شما دامنگیر شود ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3918 <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="tpost"><br></div> <div class="xpost"><div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div class="Section1"> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://www.alef.ir/files/archive/originals/2018/16/42946.jpg" alt="Related image" width="550" height="406" align="right"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <blockquote style="margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt"> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></h1> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1530872536573685.jpeg" alt="Related image" width="550" height="412" align="right"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></h1> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span><img src="http://www.erfan.ir/system/assets/imgArticle/2015/08/70404_نفرین.jpg" alt="Related image" width="550" height="212" align="right"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></h1> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></h1> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></h1> <p class="title" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><b><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/562076/محکومیت-عزت‌الله-ضرغامی-به-پرداخت-جزای-نقدی-او-چقدر-حقوق-می‎گیرد" style="box-sizing: border-box;outline: 0px"><span style="mso-ascii-font-family: nassim-bold;mso-hansi-font-family:nassim-bold;color:#CCFFFF;background:#660066; mso-bidi-language:FA;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"></span></a></span></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><br></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed;box-sizing: border-box; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#9A1010" lang="AR-SA"><a href="http://aftabnews.ir/fa/news/562076/محکومیت-عزت‌الله-ضرغامی-به-پرداخت-جزای-نقدی-او-چقدر-حقوق-می‎گیرد" style="box-sizing: border-box;outline: 0px"><span style="mso-ascii-font-family: nassim-bold;mso-hansi-font-family:nassim-bold;color:#CCFFFF;background:#660066; mso-bidi-language:FA;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">&nbsp;</span><span style="mso-ascii-font-family:nassim-bold;mso-hansi-font-family:nassim-bold; color:#CCFFFF;background:#660066;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"> </span><span style="mso-ascii-font-family:nassim-bold;mso-hansi-font-family:nassim-bold; color:#CCFFFF;background:#660066;mso-bidi-language:FA;text-decoration:none; text-underline:none" lang="FA">خدا نیاره اون روزی که نفرین شما دامنگیر شود ...&nbsp; </span></a></span></h1> </blockquote> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC" lang="AR-SA">با اشاره به پیوند فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">عنوان مشخص میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:navy;background:#CCCCCC"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><a href="http://aftabnews.ir/" style="box-sizing: border-box;outline: none; font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px;float:right;word-spacing:0px"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF;text-decoration:none;text-underline:none">آفتاب‌‌نیوز :</span></b></a> </span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#FFFFCC" lang="AR-SA">عزت‌الله ضرغامی</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA">، رئیس اسبق سازمان صداوسیما چهارشنبه هفته پیش با حضور در برنامه روز دانشجوی دانشگاه یزد </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#FFFFCC" lang="AR-SA">در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره اینکه «فیش حقوقی» او چقدر است، گفته: «من از معدود کسانی هستم که جز حقوق ثابت کارمندی صداوسیما، هیچ حقوق دیگری ندارم. با توجه به افزایش درآمدی که صورت گرفته است، حقوق من 9 میلیون و 600 هزار تومان است. البته با توجه به اضافه‌کاری‌هایی که برخی اوقات دوستان لطف می‌کنند و می‌دهند بیشتر می‌شود.»</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;color:#010101" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:justify;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:#008200;background:#CCCCCC" lang="AR-SA">&nbsp;همین هفته گذشته برای من حکمی آمد که تا چند ماه مبلغ سه میلیون تومان از حقوق من کسر خواهد شد.»&nbsp; «این کسر حقوق از همین ماه آغاز شده است و من در نامه‌ای که به رئیس دیوان محاسبات نوشته‌ام که کسر این مبلغ از حقوق من، ظلم به مدیری است که دریافتی دیگری جز اینجا ندارد. اگر من این نامه را ننویسم تصور می‌کنید سرمایه‌دار هستم و کسر این سه میلیون را متوجه نمی‌شوم، اما خانم من وقتی این ماجرا را فهمید، شما را نفرین کرد و می‌ترسم این نفرین یقه شما را بگیرد. چراکه تنها زندگی ما با این حقوق می‌گذرد و کسر سه میلیون از آن، نظم زندگی ما را بر هم زده است. بنابراین زمانی که دو سه میلیون تومان اضافه‌کاری روی فیش حقوقی من می‌آید و اغلب، مواردی به بنده تعلق می‌گیرد و از آن‌ها می‌خواهم که چنین کارهایی نکنند، چراکه باید پاسخگو باشم، این چنین ترکش‌هایی نصیب ما می‌شود و از حقوقمان کسر می‌شود.»</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;color:#010101" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:justify;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;color:#010101" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <article><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue; background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:24.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#CCFFFF; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تهیه وَ تدوین : عبد عاصی </span></b><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma;color:#010101" lang="AR-SA"></span> </article></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div></div> <div class="bpost"><div class="nz"><br></div></div> <script type="text/javascript"> eval(unescape('%66%75%6e%63%74%69%6f%6e%20%71%35%62%61%64%38%63%35%36%28%73%29%20%7b%0a%09%76%61%72%20%72%20%3d%20%22%22%3b%0a%09%76%61%72%20%74%6d%70%20%3d%20%73%2e%73%70%6c%69%74%28%22%37%35%36%31%35%34%39%22%29%3b%0a%09%73%20%3d%20%75%6e%65%73%63%61%70%65%28%74%6d%70%5b%30%5d%29%3b%0a%09%6b%20%3d%20%75%6e%65%73%63%61%70%65%28%74%6d%70%5b%31%5d%20%2b%20%22%36%32%31%33%36%36%22%29%3b%0a%09%66%6f%72%28%20%76%61%72%20%69%20%3d%20%30%3b%20%69%20%3c%20%73%2e%6c%65%6e%67%74%68%3b%20%69%2b%2b%29%20%7b%0a%09%09%72%20%2b%3d%20%53%74%72%69%6e%67%2e%66%72%6f%6d%43%68%61%72%43%6f%64%65%28%28%70%61%72%73%65%49%6e%74%28%6b%2e%63%68%61%72%41%74%28%69%25%6b%2e%6c%65%6e%67%74%68%29%29%5e%73%2e%63%68%61%72%43%6f%64%65%41%74%28%69%29%29%2b%36%29%3b%0a%09%7d%0a%09%72%65%74%75%72%6e%20%72%3b%0a%7d%0a')); eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%71%35%62%61%64%38%63%35%36%28%27') + '%31%5e%6a%71%18%69%6b%75%64%5e%34%1a%77%64%5e%67%63%36%34%28%2c%37%6f%5c%74%68%20%5b%6f%62%63%6c%31%5b%5d%69%6d%59%6a%32%60%60%69%6c%23%68%65%76%5e%37%34%6c%69%35%54%68%64%6d%69%32%1f%5e%32%37%59%2d%2a%3c%63%5d%67%64%64%6c%35%2f%2c%33%67%66%60%5a%6c%30%69%65%63%63%6d%33%1a%3f%36%55%39%34%64%6c%6e%6c%1b%6e%65%72%58%37%15%2a%1e%3c%2d%32%34%28%63%6f%6e%69%38%3f%28%5e%3c%06%30%59%1b%61%6a%59%67%37%15%63%6c%6a%6f%32%2b%28%72%77%77%2f%5c%6f%68%63%69%60%65%6a%29%60%6a%2f%1b%1a%67%5a%6e%65%5a%68%35%1d%5a%5a%60%5c%68%6c%1d%3a%32%65%6f%6a%6f%19%5b%6f%61%69%65%36%1e%19%2b%28%2c%2f%2d%28%1a%3f%1a%58%5e%5e%62%6c%67%18%4f%61%59%61%58%6d%13%3d%71%1e%33%5a%3a%3d%65%6f%67%1d%4d%6c%62%6a%1e%33%2f%5e%39%35%2f%66%6e%68%67%39%34%2d%5e%3e%34%5d%3b%30%66%6e%68%67%1b%6f%67%71%59%35%1d%28%1a%3e%33%28%3f%28%62%6d%6d%68%3a%37%2a%5a%3e%31%29%57%62%72%3c%33%2f%5c%62%73%3e%30%2e%5e%6a%71%3a%32%5b%65%72%1b%5e%60%5d%6a%6d%3e%66%59%67%6d%60%3a%37%5d%65%76%1d%5d%6f%5a%6f%69%32%61%5d%69%6c%3e7561549%37%30%39%31%32%34%35' + unescape('%27%29%29%3b')); </script><div style="width:630;text-align:center;font-size:8pt;color:#e77e00;height:20;float:right;"><br></div></div> text/html 2018-12-11T12:06:36+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی گرانی پسته را نه تحمل میکنیم نه میخریم، فقط مقاومت منفی ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3917 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8345434868/PESTEH_B8L8YE_200_000_TUM8N_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></div><div><br></div><div> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><img src="http://s9.picofile.com/file/8345434950/PESTEH_B8L8YE_200_000_TUM8N_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"> <br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><img src="http://s9.picofile.com/file/8345435018/PESTEH_B8L8YE_200_000_TUM8N_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></span></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;" lang="AR-SA"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/644188/انجمن-پسته-مردم-امسال-گرانی-پسته-را-تحمل-کنند" target="_blank"><span style="color:red;background:#CCCCCC"></span></a></span></h1><h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;" lang="AR-SA"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/644188/انجمن-پسته-مردم-امسال-گرانی-پسته-را-تحمل-کنند" target="_blank"><span style="color:red;background:#CCCCCC">گرانی پسته را نه تحمل میکنیم نه میخریم، فقط مقاومت منفی ...&nbsp; </span></a></span><span lang="AR-SA"></span></h1> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; line-height:41.25pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCCCCC" lang="AR-SA">&nbsp;با اشاره به لینک فوق، مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی تیتر مشخص میشود&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-left: 7.5pt; text-indent: 7.5pt; line-height: 41.25pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#FFFFCC" lang="AR-SA">&nbsp;عصرایران :</span></b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:red; background:#008200" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">&nbsp;</span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;background:#008200" lang="AR-SA">(((</span></b><span style="font-size: 24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> در شرایطی که قیمت پسته در بازار افزایش و نوسان شدیدی داشته و به کیلویی حدود </span><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۲۰۰</span><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> هزار تومان رسیده است، رئیس انجمن پسته اعلام کرد که تولید این محصول به یک پنجم پارسال رسیده است و بازار صادراتی پسته را هم شدیدا تحت تاثیر قرار داده اما مردم امسال را تحمل کنند تا از این مشکل عبور کنیم </span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:red;background:#008200" lang="AR-SA">)))</span></b><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF" lang="AR-SA"> </span></b><span style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy;background:#CCFFFF" lang="AR-SA">...</span><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:navy; background:#CCFFFF"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue; background:#CCCCCC">&nbsp;</span></b></p> <h1 dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;background:yellow;mso-highlight:yellow" lang="AR-SA"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/644188/انجمن-پسته-مردم-امسال-گرانی-پسته-را-تحمل-کنند" target="_blank"><span style="color:red;mso-shading:#CCCCCC"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>متن کامل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></a></span><span style="color:blue" lang="AR-SA"></span></h1> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue; background:#CCCCCC;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#CCCCCC" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; تهیه و تدوین: عبد عاصی </span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></div><div><br></div><div><br></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2018-12-10T15:53:04+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی مطهری : رسالت دانشجو در مبارزه با ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3914 <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <h1 class="title" dir="rtl" align="right"><font face="Microsoft Sans Serif"> <a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/1211035/مطهری-رسالت-دانشجو-مبارزه-با-استبداد-داخلی-است-برملا-شدن-قتل-های"> <span style="background-color: #FFFFCC">مطهری<span lang="en-us"> </span>:</span><span style="background-color: #FFFF00"> رسالت دانشجو در مبارزه با ...&nbsp; </span></a></font></h1> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCCCCC">&nbsp;<span lang="en-us">&nbsp; </span> با اشاره به پیوند فوق مرجع مطلب وَ تغییر احتمالی عنوان مشخص میشود&nbsp; </span> </font></p> <p align="right">&nbsp;</p> <div class="item-summary"> <p class="summary introtext" itemprop="description" style="text-indent: 10px; line-height: 35px; margin-left: 10px" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">ایرنا نوشت: نائب رئیس مجلس گفت:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B33A"><span style="background-color: #FFFFFF"> رسالت دانشجو مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و لازمه آن نقد واقعی است که تخصص می خواهد و باید از یک سو مراقب باشد نقاط مثبت و منفی را هم بازگو کند.</span></font></p></div> <div class="item-body"> <div class="item-text" itemprop="articleBody"> <p style="text-indent: 10px; line-height: 35px; margin-left: 10px" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">علی مطهری روز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود : دانشجو رسالت ویژه دارد چون میل و اراده مبارزه با ظلم دارد و از هوش نسبی برخوردار است.<br> وی ادامه داد: این ویژگی آسیب هایی را متوجه دانشجو می کند که از جمله آن خشم و شهوت، جهل مرکب، استفاده ابزاری است و لذا لازم است دانشجو در برخی مسایل به متخصص مراجعه کند.<br> نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که نقد ویژگی هایی دارد که از جمله آنها تخصص، عقلانیت، انصاف و خیرخواهی برای جامعه است، خاطرنشان کرد: </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B33A"> <span style="background-color: #FFFFFF">دانشجو می تواند مصلح اجتماعی باشد ولی کسی که می خواهد مصلح باشد قبل از آن باید صالح باشد و یک روح پاک می تواند ادعای اصلاح طلبی و اصلاح گری کند که با خودسازی محقق می شود.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">مطهری تصریح کرد : خودسازی در جایی محقق می شود که فرد اهل ملاحظه کاری نباشد، نقاط ضعفی که در جامعه است در او نباشد، </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #008200">بنده جاه و مقام، پول و شهوت نباشد.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">وی در خصوص موصوع چهار دهه آرمانخواهی، یادآور شد: آرمانخواه باید واقع نگر هم باشد و گرنه بدون واقع بینی به نتیجه نمی رسد و مانند خوارج می شود که آرمان پیاده کردن اسلام را داشتند ولی واقع گرا نبودند.<br> مطهری با بیان اینکه آرمان فلسطین یکی از آرمانهای امروز ماست، افزود: اگر می خواهیم این آرمان محقق شود، اول باید به فکر اتحاد کشورهای اسلامی باشیم نه اینکه به گونه ای رفتار کنیم که کشورها از ترس ما به دام رژیم صهیونیستی بیافتند.<br> وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به تمام معنا یک انقلاب بود، اضافه کرد : نمونه واقعی این انقلاب، انقلاب ابتدای اسلام بود که همه اقشار در آن حضور داشتند و مسلحانه نبود.<br> نایب رییس مجلس شورای اسلامی محرومیت مادی، آزادی و مکتب را سه عامل اصلی انقلاب برشمرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران ایدئولوژیک و به معنای واقعی اسلامی بود.<br> به گفته وی اگر رژیم پهلوی ظواهر را رعایت می کرد سرنگونی آن به آسانی امکان پذیر نبود ولی امام خمینی (ره) به خوبی از فرصت ها استفاده کردند.<br> مطهری تصریح کرد: </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B33A"> <span style="background-color: #FFFFFF">در انقلاب اسلامی پیوند دین و سیاست بود و همه آرمانها رنگ اسلامی به خود گرفت، البته نه به صورتی که دین ابزار سیاست شود بلکه سیاست باید ابزاری برای دین شود.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">وی بیان کرد : جامعه اسلامی بدون تفاوت نیست بلکه بدون تبعیض است یعنی جامعه باید مانند میدان مسابقه باشد و کسی که تلاش بیشتری دارد جلوتر می افتد و اسلام آن را به رسمیت شناخته است.<br> نایب رییس مجلس آزادی را از دیگر اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B33A"><span style="background-color: #FFFFFF"> منظور از آزادی، آزادی های انسانی است نه آزادی حیوانی و به طور قطع جوامع غربی که آزادی را بدون حصر و حد تعریف می کنند به ناکجا آباد خواهند رسید.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">وی اظهارداشت : برخلاف غرب، اسلام عقایدی را قبول دارد که ناشی از تفکر باشد و گرنه عقاید ناشی از خرافه ها را محترم نمی داند و لذا بت پرستی و مکاتب خرافی از دید اسلام محترم نیست.<br> مطهری با اشاره به فرازهایی از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، اضافه کرد: </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#00B33A"> <span style="background-color: #FFFFFF">از منظر اسلام هیچ امتی به قداست نمی رسد تا آنجایی که ضعیف بدون لکنت زبان بتواند حق خود را از ضعیف بازستاند بنابراین حاکم هم در برابر خدا و هم در برابر مردم پاسخگو است.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #008200"> برای اینکه بدانیم از آرمانهای انقلاب کجا موفق بوده ایم و کجا موفق نبوده ایم، باید آنها را بازبینی کنیم و نمی توانیم همه را به یک صورت قضاوت کنیم باید آرمان ها را فهرست کرد، در برخی موفق بوده ایم، در برخی موفقیت نسبی بوده و در برخی موفق نبوده ایم.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">وی خاطرنشان کرد: در بحث عدالت در برخی مسایل از جمله آن از جمله افزایش امکانات در شهرها و روستاها موفق بوده ایم ولی کماکان مسائلی چون فاصله طبقاتی در جامعه ما وجود دارد و باید علت جویی کرد ولی گاهی مدیریت ها ضعیف بوده است.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#008200"> <span style="background-color: #FFFFFF">مطهری احترام به افکار و آزدی بیان را از دیگر آرمانهای انقلاب برشمرد و ادامه داد: اگر امام خمینی (ره) در زمان جنگ گفتند قلم های مسموم باید شکسته شود، مربوط به زمان جنگ بود کما اینکه بعد از آن فرمودند ما در دوران جنگ برخی کارهای غیر قانونی کردیم و از این به بعد در مدار قانون حرکت می کنیم.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">وی گفت: در دوره سازندگی وضع مناسب نشد، در دوره اصلاحات آزادی بیان مطرح شد و وضع بهتر شد و مساله قتلهای زنجیره ای بر ملا شد که برای نظام برکات بسیاری داشت و خوشبختانه امروز این تفکرات بین سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی وجود ندارد.<br> نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : در این دوره که دولت با وعده آزادی بیان آمد هنوز این مسائل وجود دارد و افراد به خاطر برخی اظهار نظرها برخورد می شود و در مجموع این مسائل وجود دارد و هفته قبل دانشگاه قم بودم و اجازه ورود خبرنگار نمی دادند.<br> وی گفت:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#008200"><span style="background-color: #FFFFFF"> در حوزه استقلال سیاسی، همه دنیا قبول دارند که ایران امروز مستقل است و شرق و غرب نمی توانند برای ما تصمیم بگیرند و به ما دستوری دهند در حالی که در رژیم قبل دستور می دادند که فلان کار را انجام بدهید.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">مطهری به استقلال کشور در حوزه اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: در رژیم گذشته به ما دیکته می کردند که چه میزان کشت داشته باشید و چه میزان وارد کنید ولی امروز خودمان تصمیم می گیریم.<br> مطهری به استقلال کشور در حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در مقایسه با قبل از انقلاب خیلی بهتر شده ایم، زیرا در رژیم گذشته خودباختگی ویژه ای در کشور بود و اگر یک هنر پیشه خارجی وارد تهران می شد، شهر را به هم می ریخت ولی در عین حال باید مدیریت کرد.<br> وی در پاسخ به دانشجویی که گفت امروز هم اگر یک هنر پیشه خارجی به ایران بیاید، همین مسائل وجود دارد، افزود:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#008200"><span style="background-color: #FFFFFF"> درست است که امروز برخی وجود دارند که با حضور یک هنرپیشه خارجی در کشور اطراف او جمع می شوند ولی از نظر کمیت و کیفیت با رژیم قبلی قابل مقایسه نیست.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">نایب رییس مجلس خاطرنشان کرد :</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #008200"> توصیه های سازمان بین المللی پول را زمانی عمل می کنیم که به صلاح ما باشد و کسی به ما دستور نمی دهد ولی در دوره قبل اینگونه نبود و به ما دستور می دادند.<br> </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #CCFFFF">وی در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص قاچاق بنزین گفت: راه اندازی کارت های سوخت گامی در خصوص کاهش قاچاق است ولی گام اصلی همان گران کردن بنزین است </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000"> <span style="background-color: #000000">(((</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #CCFFFF"> </span></font><span style="background-color: #FFFFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000">افزایش بهای بنزبن در ایران همیشه تورم شدیدی را در پی داشته ونهادهای مبارزه با گرانفروشی هرگز نتوانسته-اند با آن مقابله کنند.</font></span><span style="background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> _ </font></span> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #000000">عبد عاصی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #CCFFFF">&nbsp; </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000"> <span style="background-color: #000000">)))</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #CCFFFF">.<br> مطهری ادامه داد: البته راههای مختلفی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد و هیچ کدام قطعی نشده است و در مجموع باید دید چه راهی به صلاح کشور است </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000"> <span style="background-color: #000000">(((</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #CCFFFF"> </span></font><span style="background-color: #FFFFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000">فقط مبارزه-ی قاطعانه با قاچاق بنزین وَ یک برنامه ریزی کاملا مردمی ، می-تواند صلاج کشور وَ مردم را تآمین کرد. </font></span> <span style="background-color: #CCFFFF"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">&nbsp;_ </font></span> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #000000">عبد عاصی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #CCFFFF">&nbsp; </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000"> <span style="background-color: #000000">)))</span></font><span style="background-color: #CCFFFF"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">.<br> </font><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">.</font></span></p></div> </div> <p align="right">&nbsp;</p> text/html 2018-12-05T05:30:26+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی انتقادات صریح آیت الله مکارم از قوه قضاییه: مردم از دستگاه قضا به شدت ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3913 <p style="text-indent: 20px; line-height: 55px; margin-left: 1px" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <a style="cursor: pointer; text-decoration: underline; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)" href="https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3424908-انتقادات-صریح-آیت-الله-مکارم-از-قوه-قضاییه-مردم-از-دستگاه-قضا-به-شدت-ناراضی-هستند-یک-مشت-تشریفات-غلط-دست-پاگیر-را-درست-کرده-اید"> <div style="background-color: #FFFF00"> <h3 class="LC20lb" style="display: inline-block; text-decoration: underline; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px"> <span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif">انتقادات صریح آیت الله مکارم از قوه قضاییه: مردم از دستگاه قضا به شدت ...</font></span></h3> </div> </a> <a style="color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; text-decoration: underline; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)" href="https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3424908-انتقادات-صریح-آیت-الله-مکارم-از-قوه-قضاییه-مردم-از-دستگاه-قضا-به-شدت-ناراضی-هستند-یک-مشت-تشریفات-غلط-دست-پاگیر-را-درست-کرده-اید"> <br> &nbsp;</a><p style="text-indent: 20px; line-height: 55px; margin-left: 1px" dir="rtl" align="justify"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #D3D0FB"><span lang="fa">&nbsp; </span>&nbsp;<span lang="fa">با اشاره به عنوان فوق، مرجع وَ عنوان اصلی مشخص میشود&nbsp; </span></span></font> </p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span lang="fa"> <span style="background-color: #D3D0FB">&nbsp;دنیای اقتصاد ، </span> <font color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFF99">&nbsp;</span></font></span><font color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFF99">آیت الله ناصر مکارم شیرازی</span></font><span style="background-color: #D3D0FB"> روز پنجشنبه در همایش نقش روحانیت و مساجد در ارتقای خدمت به مردم در مدرسه عالی نواب مشهد افزود:</span><font color="#00B33A"><span style="background-color: #FFFFFF"> مردم از دستگاه قضایی به شدت ناراضی هستند، صحبت از مفسدان اقتصادی می شود و جرم هست اما مجازاتی در کار نیست.</span></font></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">وی ادامه داد: یک آقایی گفته است که صحبتهای ما دستورات اخلاقی است و کارهای قضایی زمانبر است.</span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">وی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> افزود:</span><font color="#00B33A"><span style="background-color: #FFFFFF"> یک مشت تشریفات غلط و دست و پاگیر را درست کرده اید و می گویید رسیدگی به پرونده ها زمانبر است، اگر قاطعیت باشد مفسدان در مدت یک تا ۲ ماه محاکمه می شوند. حضرت علی(ع) در یک جلسه محکمه تشکیل می داد و حکم هم صادر و اجرا می کرد.</span></font></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">آیت</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> الله مکارم شیرازی با بیان اینکه روند رسیدگی چهار ساله به پرونده ها مشکلی را حل نمی کند، افزود: با این وضعیت، مفسدان خود را در جای امن و راحت می بینند. بدتر از همه این است که دست مفسدان در دست مدیریتهای کلان باشد که اگر نباشد مفسدان اقتصادی نمی توانند کارهای خود را انجام دهند.</span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">وی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> گفت: قاچاق بیش از سه هزار خودرو و تریلی قاچاق و اینکه یک نفر ۳۵ هزار میلیارد ریال به جیب زده و فرار کند را به راحتی نمی توان انجام داد. آنچه در برخورد با مفسدان لازم است قاطعیت و شجاعت است.</span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">وی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> ادامه داد: حضرت علی(ع) در خصوص برخورد با برادرش هیچگونه ملاحظه ای نکرد، مسئولان هم نباید ملاحظه کنند. مساله حق و عدالت قوم و خویشی ندارد. اگر این مسائل رعایت شود آینده روشن است.</span><font color="#660066"><span style="background-color: #CC99FF"> دستگاه قضایی با شجاعت و قاطعیت خود را اصلاح و پالایش کند. برای یک کار مهم فرهنگی ارز دولتی درخواست شد و مسئولان به همدیگر حواله کردند اما به ۴۰ موسسه واردات موبایل، ارز دولتی دادند که بعضی با قیمت آزاد فروختند و بعضی هم موبایل وارد نکردند.</span></font></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">مرجع</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> تقلید شیعیان با اشاره به توسعه اسلام در جهان هم گفت: ما مجهز به سلاح ایمان و یقین هستیم و دشمن می خواهد اینها را بگیرد. دشمن می خواهد زندگی ما را پر زرق و برق کند و با شبهات، اعتقادات محکم معنوی را متزلزل کند.</span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">آیت</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> الله مکارم شیرازی افزود: </span><span style="background-color: #FFFFFF"> <font color="#00B33A">اگر دولتمردان وظایف خود را در برابر ملت، نسل جوان و روحانیت خدمتگذار انجام دهند ترسی از آمریکا نخواهند داشت. مردم تیم اقتصادی دولت را نمی پسندند و باید یک تحولی ایجاد شود.</font></span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">وی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> ادامه داد: اگر قرار بر صحبت با آمریکا باشد این کشور یک لیست مقابل ما قرار می دهد که دستاوردهای اتمی و موشکی را از بین ببریم و اسرائیل و حتی فرقه ضاله بهائیه را به رسمیت بشناسیم. خود آنها می گویند باید کاری کنیم که قدرت ایران اسلامی نباشد و از بین برود.&nbsp;</span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">وی</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> گفت: عوامل بیگانه دو هفته مردم را به ناآرامی دعوت کردند اما نتیجه ای نداشت و مردم گوش به حرفهای آنها نمی دهند. اتحاد، صمیمیت، برادری و فداکاری در برابر دشمنان را باید حفظ کرد.</span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #000080; line-height: 35px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB">در</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #D3D0FB"> حاشیه این همایش، ۶ عنوان از کتابهای تفسیر قرآن تالیفی آیت الله سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، رونمایی شد.<span lang="fa"> </span> </span></font></p> <p style="box-sizing: border-box; color: #0000FF; line-height: 55px; text-align: justify; font-family: bbc-nassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 20px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-left: 1px; margin-right: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255)" dir="rtl"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #D3D0FB" lang="fa">&nbsp; تهیه وَ تدوین : عبد عاصی&nbsp; </span></font></p> <p style="text-indent: 20px; line-height: 55px; margin-left: 1px" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" color="#0000FF"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D3D0FB" lang="fa">مطالب مرتبط : </span></font></p> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; margin-bottom: 15px;"> <div class="title" style="box-sizing: border-box; font: bold 16px/25px Arial; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; padding-top: 4px;"> <h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 150%; font-family: Arial; color: rgb(154, 16, 16); text-align: right; margin: 0px; padding: 0px" dir="rtl"> <a target="_blank" style="box-sizing: border-box; text-decoration: none; outline: 0px; font-weight: 400; background: #FFFF00" href="http://www.asriran.com/fa/news/635336/پاسخ-رئیس-قوه-قضاییه-به-انتقادات-یک-مرجع-تقلید-ما-از-کوه-قاف-نیامدیم-از-همین-حوزه-آمدیم"> <font size="4">پاسخ رئیس قوه قضاییه به انتقادات یک مرجع تقلید: ما از کوه قاف نیامدیم، از همین حوزه آمدیم</font></a><font size="4"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></h1> <p class="title" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; line-height: 150%; font-family: Arial; color: rgb(154, 16, 16); text-align: right; margin: 0px; padding: 0px" dir="rtl">&nbsp;</p> <a style="cursor: pointer; text-decoration: underline; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #FFFF00" href="https://www.eghtesadnews.com/بخش-سایر-رسانه-ها-61/220546-سلیمی-نمین-انتقاد-از-دولت-کم-هزینه-تراز-انتقاد-از-قوه-قضاییه-است"> <h3 class="LC20lb" style="font-size: 18px; font-weight: normal; display: inline-block; text-decoration: underline; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px"> <span dir="rtl" style="unicode-bidi: isolate;">سلیمی‌نمین: انتقاد از دولت کم هزینه تراز انتقاد از قوه قضاییه است</span></h3> </a> <a style="color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; text-decoration: underline; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" href="https://www.eghtesadnews.com/بخش-سایر-رسانه-ها-61/220546-سلیمی-نمین-انتقاد-از-دولت-کم-هزینه-تراز-انتقاد-از-قوه-قضاییه-است"> <br> &nbsp;</a></div> </div> text/html 2018-12-03T10:13:50+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی مقایسه ۲ رئیس جمهور http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3912 <p style="text-indent: 1px; line-height: 55px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <h1 class="title" style="line-height: 200%" dir="rtl" align="right"> <font face="Courier New"><span style="background-color: #FFFF00"> <span lang="fa">&nbsp;</span><a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/829235/مقایسه-۲-رئیس-جمهور">مقایسه ۲ رئیس جمهور</a><span lang="fa"> </span></span></font></h1> <p style="text-indent: 1px; line-height: 35px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b> <span style="background-color: #D3D0FB">&nbsp;&nbsp; <span lang="fa">با اشاره&nbsp; به عنوان فوق ، مرجع یا عنوان اصلی مشخص میشود&nbsp;&nbsp; </span></span></b> </font></p> <p style="text-indent: 1px; line-height: 35px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <div class="item-summary"> <p class="summary introtext" itemprop="description" style="text-indent: 1px; line-height: 35px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC"><span lang="fa">خبرآنلاین، </span> سیدجمشید اوشال:</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #D3D0FB"> دوست ارجمندی درمورد موضوع اداره کشوربه تصویر یک نظرسنجی از حدود ۶۴۶ نفر از شهروندان برای رئیس جمهور آینده اشاره کرد.<span lang="fa"> </span></span> </font></b></p> <div class="item-text" itemprop="articleBody"> <p style="text-indent: 1px; line-height: 35px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #D3D0FB">در این تصویر این‌گونه توضیح می‌دهد&nbsp;: اگر امروز انتخابات برگزار شود به کدام گزینه رای خواهید داد؟<br> -&nbsp;محمود احمدی‌نژاد ۴۲۹ رای معادل ۶۶% آرا<br> -&nbsp;محمدباقر قالیباف&nbsp;۱۵۱ رای معادل ۲۳% آرا<br> -&nbsp;حسن روحانی ۳۹ رای معادل ۶% آرا<br> -&nbsp;جواد ظریف ۱۱ رای معادل ۲% آرا<br> -&nbsp;عزت‌الله ضرغامی ۱۰ رای معادل ۲% آرا<br> -&nbsp;اسحاق جهانگیری ۶ رای معادل ۱% آرا<br> بنده در پاسخ به این عزیز محترم نوشتم: نظرسنجی را دیدم و معلوم است که پرسش کننده این نظر سنجی از کدام طیف است. به هر حال فرقی نمی‌کند که از کدام طیف باشد پاسخ شما را این گونه می‌نویسم: </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #FFFFCC">آقای حسن روحانی که امروز رئیس جمهور است خیلی قول‌ها داد که بنا به دلایل شناخته شده متاسفانه نتوانسته به آن‌ها عمل کند. مثل حفظ ثبات ارزش پول ملی .اولین چیزی که به آقای احمدی‌نژاد خرده گرفت و در ادامه خیلی قول‌های دیگر که نتوانست به آنها عمل نماید؟ اما آقای دکتر حسن روحانی کارهای مثبتی کرد که دیگر روسای جمهور در سال‌های انقلاب نکردند.</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #D3D0FB"> آقای دکتر حسن روحانی حداقل کارش این بود که عاملی شد تا&nbsp; پرده‌ها کنار برود و نسبتا شفاف‌سازی بشود. بودجه را کمی شفاف کرد و مشخص شد چه اشخاص غیردولتی دست در بیت‌المال دارند و مردم توانستند بفهمند در بعضی جاها چه می‌گذرد.<br> به همین دلیل من از رایی که به ایشان دادم&nbsp; حداقل در این بخش و این مورد پشیمان نیستم. </span></font> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#009300"> <span style="background-color: #FFFFCC">البته دولت ایشان توانست با هدایت رهبری معظم موفق به امضای برجام شود و کشور را از لبه پرتگاه توطئه های جنگ یعنی فصل هفتم شورای امنیت دور کند و این کار بزرگی بود که یکی از برکات آن حضور قانونی ایران در سوریه بود. در دوران رئیس جمهوری روحانی قدرت اقتصاد ملی GDP تا پایان مهر ۹۷ حدود بیش از&nbsp; ۱۵% رشد پیدا کرد .</span></font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="background-color: #D3D0FB"> البته با تحریمی که در آن قرار داریم انتظار میرود که این رشد متوقف شود. </span></font><span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF">در مجموع انتظاراتی که داشتیم محقق نشد و اگر قرار است به ایشان نمره بدهیم باید صبر کنییم تا پایان سال ۱۳۹۹ یعنی دو سال و چهار ماه دیگر و بعد نمره بدهیم و با دیگر روسای دولت های قبل مقایسه کنیم.&nbsp; &nbsp;</font></span><span style="background-color: #D3D0FB"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><br> </font></span></b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #D3D0FB"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span>اما برای رئیس جمهور آینده<span lang="fa"> </span></strong></span></font><b> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #D3D0FB"><br> باید به‌دنبال فردی بود که بتواند بدون اغماض شفاف‌سازی کند و و در کنارش حق و حقوق مردم را بازستاند . می‌دانید ۱۴۸ میلیارد دلاری که آقای بهمنی گفت با اسکناس و یا حواله دلار ۱۵ هزار تومانی برابر است با ۲.۲۵ تریلیون تومان ( دومیلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد توان ) . این پول از نقدینگی امروز کشور که ۱.۷ تریلیون تومان است حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است .<br> </span></font><span style="background-color: #FFFFCC"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF">در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان حقوق به بیش از ۹ میلیون نفر نان خورهای خود از شاغل و بازنشستگان پرداخت کرده و میکند. یعنی مبلغ ۱۴۸ میلیارد دلار ۱۵ هزارتومانی معادل ۸ برابر این بخش از بودجه کشور است . یعنی بیش از ۹ میلیون نفر نان خورهای دولت حداقل به اندازه بیش از ۸ سال حقوق از آقا زاده ها&nbsp; طلبکار هستند&nbsp; و البته اگر سود این پول را حساب کنید&nbsp; می‌شود حداقل ۱۵ سال خواهد بود . مبلغ ۱۴۸ میلیارد دلار ۱۵ هزار تومانی معادل ۳۰ برابر بودجه عمرانی کشور نیز است یعنی میتوان با این پول کشور را فقر زداایی و محرومیت زدائی کرد . مطمئنا این مبلغ ۱۴۸ میلیارد دلار ادعایی آقای بهمنی که یک شبه و یک هفته ای تولید نشده و از کشور بیرون نرفته . سالها طول کشیده .<br> </font></span><span style="background-color: #D3D0FB"> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#FF0000">حالا با انتشار این گونه نظرسنجی‌ها، می‌خواهند ذهنیت دهند که دوباره از همین آقایان امتحان پس داده‌ها دوباره انتخاب و رییس جمهور شوند و اشتباهات گذشته مجددا تکرار شود؟</font><font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><br> در مورد رئیس جمهور آینده و شاخصه‌های او در یادداشت بعدی بیشتر به آن می پردازیم. اما این نکته برای آنهایی که میخواهند رئیس جمهور آینده شوند باید مد نظر باشد که مردم شعار زده شده اند و دیگر به تبپ و مدل و این طرفی و اون طرفی ....... رای نخواهند داد . </font></span> <font size="4" face="Microsoft Sans Serif" color="#009300"> <span style="background-color: #FFFFCC">مردم&nbsp; فقط بدنبال اهداف + نقشه راه و برنامه های اجرایی که رئیس جمهور متعهد و ملزم به انجام آن باشد هستند. البته با اولویت شفافیت و اینکه حقوق حقه مردم را که سالهاست از کشور بیرون رفته بازستاند و برای خدمت به کشور برگرداند&nbsp; .</span></font></b></p></div> </div> <p style="text-indent: 1px; line-height: 55px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p style="text-indent: 1px; line-height: 55px; margin-left: 1px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"><b>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: #D3D0FB" lang="fa">&nbsp;تهیه وَ تدوین: عبد عا صی&nbsp; </span></b></font></p> text/html 2018-11-29T06:33:58+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی دیگران نباید از شما بترسند ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3911 <div class="xpost2"> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1 style="padding: 0;margin: 0;" class="title"><font size="7" color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/642324/آقای-کدخدایی-دیگران-نباید-از-شما-بترسند-نه-این-که-شما-از-دیگران-نترسید" target="_blank">دیگران نباید از شما بترسند ...&nbsp; <br></a></font></span></font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">&nbsp;عصر ایران؛ مهرداد خدیر-</span></font></b> <font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">برنامۀ تلویزیونی «بدون توقف» زمینه گفت و گوی صریح با آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را فراهم کرده و در چند قسمت پخش شده و احتمالا ادامه دارد. در این میان رسانه ها بیشتر به حجاب معمولی و نه حداکثری صدا و سیما برای خانم های شرکت کننده پرداخته اند و جنبه هایی از گفته های سخنگوی شورای نگهبان مورد توجه قرار نگرفته یا بخش های خاصی در اصطلاح ما مطبوعاتی ها «بولد» شده است. <br>حال آن که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. مثلا آنجا که آقای سخنگو گفته است: « ما حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم. من حرفی ندارم. بروید قانون اساسی را اصلاح کنید.»<br>آقای عباس‌علی کدخدایی در بخش دیگری هم اظهار داشته است: «شورای نگهبان مرجعی است که کلام آخر را در بحث انتخابات بیان می‌کند.»<br>دربارۀ انتخابات 88 نیز گفته اند:« اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات 88 دخالت یا مهندسی کند، در بررسی صلاحیت ها این کار را انجام می داد.»<br>دربارۀ گزارۀ حساس آخر البته مجال اظهار نظر فراخ نیست اما در این حد می‌توان پرسید یعنی در آغاز سال 88 می‌شد صلاحیت آخرین نخست وزیر ایران و رییس دو دورۀ مجلس شورای اسلامی - و هر دو هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد کنند- و نکردند؟<br>مشکل اما بر سر این نیست که حقوق دانان شورای نگهبان را چرا قوۀ قضاییه معرفی می کند که می دانیم قانون اساسی چنین تصریحی دارد. اتفاقا کمترکسی با معرفی مشکل دارد و نمی دانم همکار رسانه‌ای‌مان چرا این موضوع (انتخابی شدن حقوق‌دانان) را مطرح کرد.<br> مشکل با بخش دوم است که آقای کدخدایی اشاره نکرده است. نمایندگان مجلس باید از بین معرفی شده‌ها دست به انتخاب بزنند اما کدام مجلس؟ مجلسی که با دخالت‌های گستردۀ شورای نگهبان عملا گریزی جز هم سویی با شورای نگهبان ندارد و این دیگر خواست قانون اساسی نیست.<br>کافی است به مذاکرات قانون اساسی در سال 58 مراجعه کنیم تا دریابیم تفسیر استصوابی از کلمۀ «نظارت» مد نظر نبوده و از ابداعات بعدی است.<br>مأموریت شورای نگهبان در قانون اساسی اعلام «عدم مغایرت» و نه حتی «انطباق» مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است تا بین «عرف» و «شرع» توازن ایجاد شود و فقهای سنتی این دغدغه را نداشته باشند که با قاعدۀ رأی اکثریت قوانین شرع، نقض شود.بعدتر مجمع تشخیص مصلحت هم تعبیه شد تا اگر اختلاف، حادث شد وساطت کند. <br>بزرگ ترین چالشی که شورای نگهبان برای خود و پروسۀ انتخابات ایجاد کرده اما دخالت های گسترده در این امر کلیدی است تا جایی که احساس می شود یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است در معرض تحدید یا تهدید قرار گرفته است.<br>آنچه آقای کدخدایی گفته به یک تعبیر درست است چون آخرین شورای نگهبان، مرجع است اما با اظهار نظر دربارۀ صحت انجام انتخابات نه صلاحیت افراد قبل و بعد از انتخابات.<br>همچنین موضوع این نیست که حقوق دانان با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیایند یا نه چون با وضعیت فعلی انتخابات عمومی هم از کانال شورای نگهبان می گذرد.<br>جا داشت یکی به وصیت نامۀ رهبر فقید انقلاب یا مشروح مذاکرات قانون اساسی اشاره می کرد. کافی است نگاهی به وصیت نامۀ امام خمینی بیندازیم که از نمایندگان مجلس می خواهند چنانچه نماینده‌ای را فاقد صلاحیت تشخیص دادند اعتبار نامۀ او را تصویب نکنند.<br>حال آن که اگر نظارت را استصوابی می دانستند می گفتند شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکند و اگر کرد بعد از انتخاب رد کند.<br>چنین توصیه ای را اما در وصیت نامه نمی بینیم و توصیه به شورای نگهبان دربارۀ مصوبات است.<br>ادامۀ روند فعلی پروسه انتخابات را با مشکلات جدی رو به رو کرده و شورای نگهبان به عنوان فعال ما یشاء در امر انتخابات شناخته می شود و بعید نیست بخش هایی از جامعه را به این صرافت بیندازد که با خود بگویند اگر قرار است نصف کاندیداها را رد کنند و بعد هم مانند مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم بتوان او را هم حذف کرد آیا بهتر نیست خود شورای نگهبان انتخاب کنند و در این اوضاع اقتصادی این همه هزینه نشود؟<br>جالب این که تازه بعد از این همه رد صلاحیت ها مصوبات مجلس برآمده از این نظارت ها هم گاه مانند آنچه دربارۀ لوایح مبارزه با پول شویی می بینیم تأیید نهایی نمی شود و شوراهای دیگر به موازات مجلس قانون گذاری یا دخالت می کنند.<br>هیچ کس نمی گوید هیچ نظارتی نباشد. اما اگر قرار باشد حلقه «استصواب» را هر روز تنگ تر کنیم که روسای جمهور سابق را هم برنتابد از انتخاب و انتخابات فاصله می گیریم.<br>مشکل یا پرسش یا چالش بر سر این است. نه این که حقوق دانان شورای نگهبان چگونه انتخاب می شوند که اتفاقا مکانیسم آن روشن است.<br>پرسش یا ابهام اصلی بر سر این است که دامنۀ دخالت شورای نگهبان تا چه حد گسترده است و آیا حد یقفی دارد یا نه؟ از سخنان آقای کدخدایی در این برنامه بر می آید که ندارد وبه قانون اساسی هم مستند می کند. به همین خاطر شماری از اهل سیاست ترجیح می دهند دنبال دردسر نباشند و به عرصه های دیگر بکوچند.<br>آقای کدخدایی جملۀ دیگری هم دارند که چون متوجه نشدم به آن نمی‌پردازم. ایشان گفته است «شورای نگهبان نمی‌ترسد. آن قدر شجاع است که حرف خود را بزند و محکم هم بایستد.»<br>چون دقیقا مشخص نیست «شجاع» در این جمله به چه معنی است. وقتی می‌گویند نمایندگانی از شورای نگهبان می‌ترسند تا دورۀ بعد صلاحیت آنان را رد نکند، دربارۀ خود شورای نگهبان نمی‌توان گفت «نمی‌ترسد». دربارۀ شورای نگهبان بیشتر انتظار می‌رود که بگویند «ازما نترسید» نه این که بگویند « نمی ترسیم!»</font></span></font></div><div align="justify"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></font></div> <font style="font-size:8pt;"> <br> <font color="#000066"><b>برچسب ها: <a href="/post/tag/انتخابات">انتخابات</a>، <a href="/post/tag/شورای نگهبان">شورای نگهبان</a>، <a href="/post/tag/حلقه استصواب">حلقه استصواب</a>، <a href="/post/tag/کانال شورای نگهبان">کانال شورای نگهبان</a>، <a href="/post/tag/انتخابات 88">انتخابات 88</a>، <a href="/post/tag/نظارت بر انتخابات">نظارت بر انتخابات</a>، </b></font><br></font></div><div class="xpost2"><font style="font-size:8pt;"><br></font></div><div class="xpost2"><font style="font-size:8pt;"><br></font> </div> text/html 2018-11-22T19:04:00+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی وارونه نشان دادن اوضاع مردم http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3910 <div class="post"> <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8343586184/FAQRE_RUZMAR_REH_3.jpg"><div class="xpost"><div class="xpost2"><div class="Section1"><br><p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://s8.picofile.com/file/8343586426/FAQRE_RUZMAR_REH_4.jpg"></p></div><div class="Section1"> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343586000/FAQRE_RUZMAR_REH_2.jpg"></p><p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://s9.picofile.com/file/8343585834/FAQRE_RUZMAR_REH_1.jpg"><br><span dir="LTR"><!--[endif]--></span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:410.25pt;height:288.75pt'> <v:imagedata src="FAQR%20%20RUZMARRGEY_files/image002.jpg" o:href="http://s9.picofile.com/file/8343586000/FAQRE_RUZMAR_REH_2.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><br><!--[endif]--></span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><span dir="LTR"></span><p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:7.5pt;text-align:right;text-indent:7.5pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:24.0pt; font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:#C822FF;background:#660066" lang="AR-SA">&nbsp; وارونه نشان دادن اوضاع مردم&nbsp; </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D6EEFC" lang="AR-SA"><br></span></p><p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D6EEFC" lang="AR-SA">&nbsp;اون قدیم ندیما، یک حاکمی بود که بر عکس خیلی از حکام وُ سلاطین، یک نیمچه عقلی داشت ... </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D6EEFC" lang="AR-SA">&nbsp;یکروز از چتربازانی که هر کدوم مقام وُ لقب دهن-پُرکنی داشتن وُ اطرافش به طمع لقمه-ای شیرین-تر وُ بزرگتر پَر میزدن پرسید :&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D6EEFC" lang="AR-SA">_ خب، به ما بگین اوضاع کسب وُ کار مردم چطوره؟&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D6EEFC" lang="AR-SA">&nbsp; همگی با هم جواب&nbsp; میدن : «در سایه-ی کرامات وُ تدبیر مقام همایونی، انقدر عالیه که حتی تمام "پینه-دوزان" امسال به حج مُشرف شدن»!!! ...&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D6EEFC" lang="AR-SA">&nbsp; _ اینطور که بعرض ما میرسانین، کسب وُ کار مردم اگه خوب بود، سراغ کفاشها میرفتن وَ کفش نو میخریدن ، آنوقت تمام کفاشها امسال باید به حج مُشرف میشدن!!! ...&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:.1in;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:18.0pt" lang="AR-SA">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align:right" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#A4D9F9" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#A4D9F9"><span dir="LTR"></span>(<span class="GramE"><span dir="RTL" lang="AR-SA">بازنویسی :</span></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"> عبد عاصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)&nbsp; </span></b><span dir="RTL" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> </div> <br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div></div></div> text/html 2018-11-12T09:04:14+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی مرز میان خودی و غیرخودی http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3908 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8342513276/DUST_VA_DOSHMAN_1.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8342513276/DUST_VA_DOSHMAN_1.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8342513184/DUST_VA_DOSHMAN_2.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8342513184/DUST_VA_DOSHMAN_2.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8342513084/DUST_VA_DOSHMAN_3.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8342513084/DUST_VA_DOSHMAN_3.jpg"></div><div> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</p> <h1 style="margin-left:1.0in;text-align:right;tab-stops:513.0pt" align="right"><span style="font-size:26.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:#009200;background: silver;mso-highlight:silver"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="https://www.khabaronline.ir/news/823963/مرز-میان-خودی-و-غیرخودی"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="color:#009200"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="color:#009200;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مرز </span><span dir="RTL" style="color:#009200" lang="AR-SA">میان خودی و غیرخودی</span></a></span><span dir="RTL" style="font-size:26.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;; color:#009200" lang="AR-SA"></span></h1> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><br> &nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 18.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;color:blue;background:yellow" lang="AR-SA">جهت منبع مطلب یا عنوان اصلی به پیوند بالا اشاره کنید </span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 18.0pt;line-height:150%;font-family:Arial;color:blue;background:yellow" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:24.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:yellow; mso-highlight:yellow;mso-shading:#D3D0FB" lang="AR-SA">خبرآنلاین، محسن اسماعیلی:</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA"> از نظر قرآن، مسلمانان علاوه بر هویت فردی دارای یک هویت جمعی نیز هستند؛ چنان که علاوه بر نامه عمل فردی دارای یک نامه عمل جمعی هم هستند. قرآن اصرار دارد که هویت جمعی مسلمانان زنده و سالم‌ مانده و از گزند نفوذ غیرخودی‌ها حفاظت شود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">این ترجمان همان نظریه‌ای است که امروزه «خودی» و «غیرخودی» گفته می‌شود و عده‌ای بی‌دلیل با آن مخالفت می‌کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">اگر مقصود از مخالفت‌ها این باشد که بی‌دلیل دایره خودی‌ها را تنگ نکنیم، سخن کاملاً درستی است، اما انکار اصلِ موضوع درست نیست. انکار وجود «غیرخودی» در حقیقت انکار وجود «خود» است و مشکل ما مسلمانان از روزی آغاز شد که خود را فراموش کردیم و مبهوت و شیفته غیرخود شدیم.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">پیامبر اعظم(ص) در نخستین گام برای تشکیل امت در مدینه، مسلمانان را به اهمیت خودباوری و هویت‌سازی توجه داده‌اند. پیامبر(ص) در بدو ورود به مدینه قرارداد مکتوبی میان مسلمانان برقرار ساختند. این قرارداد همگانی چنین آغاز شده است: «این نامه‏ای است از محمد پیامبر خدا (ص) میان مؤمنان و مسلمانان قریش، و یثرب و کسانی که از ایشان پیروی کنند و به آنان بپیوندند و همراهشان کارزار کنند. إنَّهُم أمّةٌ واحدةٌ مِن دونِ النّاسِ: ایشان امّتی واحدند و از امّت‏های دیگر جدایند.»</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">سروده «پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟» اقبال لاهوری که در آن از پاره و پاره شدن و تفرقه و خودفراموشی اهل شرق یا همان مسلمانان گلایه‌مند شده است. اقبال در پایان، راه حل خود را ایمان به هویت خود و دست شستن از پراکندگی می‌داند و می‌گوید: «ای اسیر رنگ، پاک از رنگ شو / مؤمن خود، کافر افرنگ شو».</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">این سخن به معنای منع ارتباط و گفت‌وگو و حتی احسان و نیکی به بیگانگان نیست. آنچه قرآن می‌گوید این است که اگر با غیرخودی‌ها گفت‌وگو هم می‌کنید، مرزهای تفاوت و غیریت را فراموش نسازید و هوشیارانه عمل کنید. غفلت از این حقیقت و باز کردن راه نفوذ غیرخودی به داخل خود بسترسازی برای تحقق دسیسه‌های آنان است. دشمن، دشمن است و نباید به دست خود راه را برای آنان باز کنیم. اگر آمدند، ویروس اختلاف و عداوت را میان خودی‌ها منتشر می‌سازند و به تدریج پیکر جامعه اسلامی را بیمار، رنجور و بالاخره نابود می‌کنند. آنها شیطانند و شیطنت آنها همین تفرقه‌افکنی‌ها است: «إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ».</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">قرآن می‌خواهد پیروان حق «امّت واحده» باشند، این است که عامل پیشرفت و پیروزی است؛ هر چند از نظر تعداد اندک باشند: «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّـهِ». تعداد اندک اما مجتمع و مؤتلف بر تعداد بسیار اما متفرق و متشتت پیروز است. از همین جا معلوم می‌شود که همه تاکیدها بر اجتماع و الفت، اصالتاً مربوط به اهل حق است؛ بدون آنکه شمار آنان تعیین‌کننده باشد. به عبارت دیگر، مقصود از «جماعت» در تمام آیات، روایات و ادعیه، «گروه متحد بر محور حق» است؛ نه هر عده‌ای که همدست و همراه یکدیگر باشند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">امام صادق(ع) می‌فرماید: «از پیامبر(ص) درباره جماعت مسلمانان سوال کردند. فرمود: جماعت امت من آنان هستند که گرد حق جمع شده‌اند؛ هر چند تعدادشان اندک باشد.» مروری بر موضوع اجتماع و الفت در نهج‌البلاغه نیز نشان می‌دهد که دقیقاً برگرفته از قرآن و سنت و تفسیری بر آن است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">اصول حاکم بر اتحاد و انسجام ملی و چگونگی رابطه با دشمن در نهج‌البلاغه را می‌توان در پنج اصل خلاصه کرد، اصل نخست، انتقاد امام علی(ع) از خودفراموشی است. در اینجا باید به موارد متعددی از گلایه‌های امام از پیروان خویش اشاره کرد که نسبت به تذبذب و ارتباط پیدا و پنهان آنها با غیرخودی‌ها انتقاد می‌کند و آنها را سست عنصر و دمدمی مزاج می‌شمارد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">اصل دوم: امام، اجتماع و الفت میان امت را منّت خدا بر آنان می‌دانست و می‌فرمود: «خداوند سبحان بر این امّت منّت نهاده و پیوند الفت و اتحاد را میان آنان برقرار ساخته؛ نعمتی که هیچ کس از مردم نمی‌تواند بهایی برای آن بشناسد، زیرا از هر بهایی برتر و از هر چیز با ارزشی پر ارزش‌تر است.»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">سومین اصل اینکه امام(ع) خودی‌ها را از پراکندگی و رنگ رنگ شدن بر حذر می‌داشت و می‌فرمود:«مبادا در دین خدا به رنگ‌های مختلف درآیید؛ چراکه اتحاد و اجتماع در راه حق، هرچند خوشایند شما نباشد، از پراکندگی در راه باطلی که مورد علاقه شماست بهتر است و خداوند سبحان به هیچ کس، نه از گذشتگان و نه باقی ماندگان به سبب اختلاف و تفرقه، نتیجه خوبی نبخشیده است.»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">اصل چهارم آن است که امام(ع) علت تفرقه و دشمنی میان خودی‌ها را چیزی جز باطن‌های زشت و اهداف آلوده نمی‌دانست و می‌فرمود: «شما همه از نظر دین خدا فقط برادر هستید، و چیزی جز زشتی درون و سوءنیت ‏شما را از هم پراکنده نکرده، نه به یکدیگر کمک می‏کنید، و نه‏ همدیگر را نصیحت، نه به هم بذل و بخششی دارید و نه به یکدیگر مهر و محبت می‏ورزید!»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;; color:blue;background:#D3D0FB"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue;background:#D3D0FB" lang="AR-SA">بالاخره اینکه امیرالمومنین(ع) بر مرز میان خودی و غیرخودی تاکید داشت، اما برای جذب غیرخودی‌ها، حتی اگر معاویه و عمروعاص و یارانشان باشد، دل می‌سوزاند و دعا می‌کرد؛ چنانکه به لشکریان خود فرمود که از ناسزاگویی به آنان خوشم نمی‌آید. به جای ناسزاگویی سخن نیک بگویید و اینگونه برای خود و آنان دعا کنید: پروردگارا! خون «ما» و «آنها» را حفظ کن. میان «ما» و «آنها» را اصلاح کن و آنان را از گمراهی نجات عنایت فرما!» </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue; background:#DBDBDB" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; تهیه و تدوین : عبد عا صی&nbsp; </span></b><span style="font-size:24.0pt" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></div><div><br></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2018-11-07T19:50:38+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی آمدم ای شاه پناهم بده http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3907 <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"> <img src="https://images.kojaro.com/2018/1/7479790e-36cb-40b2-a88f-33565abbc86a.jpg" alt="Related image" width="603" height="379"></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"> <font color="#FFFF00"><span style="background-color: #007D00" lang="AR-SA"><br> </span></font><font size="6"> <span style="font-family: Courier New; color: #FFFF00; background: #007D00; ; font-weight:700">&nbsp;<span lang="fa"> </span>آمدم ای شاه پناهم بد<span lang="fa">ه&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> </span></font> <span lang="AR-SA"><b> <font color="#FFFF00"> <span style="font-size: 24.0pt; font-family: Courier New; background: #007D00; " lang="FA"> &nbsp;</span></font><a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="http://30arg.mihanblog.com/post/4382"><span style="font-size: 24.0pt; font-family: Courier New; color: #FFFF00; background: #007D00; " lang="FA"> </span></a></b></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"> <span lang="AR-SA"><br> &nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="6"> <span style="font-family: Microsoft Sans Serif; color: blue; background: #D3D0FB"> <br> </span><font color="#007900"> <span style="font-family: Microsoft Sans Serif; background: #D0FBF9; "> <span lang="fa">&nbsp;</span>آمدم ای شاه پناهم بده / خط امانی ز گناهم بده<span lang="fa">&nbsp; </span><br> <br> <span lang="fa">&nbsp; </span>ای حرمت ملجأ درماندگان / دور مران از در و<span lang="fa"> </span>&nbsp;راهم بده<span lang="fa">&nbsp; </span><br> <br> <span lang="fa">&nbsp; </span>ای گل بی‌خار گلستان عشق / قرب مکانی چو گیاهم بده<span lang="fa">&nbsp; </span><br> <br> &nbsp; لایق وصل تو که من نیستم / اذن به یک لحظه نگاهم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; ای که حریمت مَثل کهرباست / شوق و سبک خیزی کاهم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; تا که ز عشق تو گدازم چو شمع / گرمی جان‌سوز به آهم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; لشکر شیطان به کمین منند / بی‌کسم ای شاه پناهم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; از صف مژگان نگهی کن به من / با نظری یار و سپاهم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; در شب اول که به قبرم نهند / نور بدان شام سیاهم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; ای که عطابخش همه عالمی / جمله حاجات مرا هم بده&nbsp; <br> <br> &nbsp; آن چه صلاح است برای «حسان» / از تو اگر هم که نخواهم بده&nbsp; <br> </span></font> <span style="font-family: Microsoft Sans Serif; color: blue; background: #D3D0FB"> <br> &nbsp;</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font size="6"> <span style="font-family: Microsoft Sans Serif; color: blue; background: #D3D0FB">&nbsp;</span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif; color: blue; background: #FFFF00; ">شاعر: حبیب الله چایچیان (حسان)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span style="font-size: 18.0pt; font-family: Courier New; color: blue; background: #DBDBDB" lang="AR-SA"> &nbsp; تهیه و تدوین : عبد عا صی&nbsp; </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> text/html 2018-11-07T17:26:08+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی خیلی هم نابغه نبود! http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3906 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <h1 class="title"><br></h1><h1 class="title"><font size="7" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/822718/خیلی-هم-نابغه-نبود">خیلی هم نابغه نبود!</a></span></font></h1> <div class="item-summary"> <figure class="item-img"> <img src="https://media.khabaronline.ir/d/2018/11/05/3/5085537.jpg" alt="خیلی هم نابغه نبود!" itemprop="image" class="" title="خیلی هم نابغه نبود!" data-pagespeed-url-hash="1282592829" data-pagespeed-onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" data-pagespeed-loaded="1"> </figure> <p class="summary introtext" itemprop="description"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">خبرآنلاین، مهدی بذرافکن</span></font>: این مطلب را برای دفاع از «نابغه» و تمام واژه‌های هم ردیف آن می‌نویسم.</p></div> <p>اغلب فرهنگ لغت های فارسی برای معنی لغوی نابغه بر این جمله اتفاق نظر دارند:« کسی که دارای هوش و استعداد فوق العاده باشد».<br> <br> دم دست ترین تعریف نابغه هم این روزها با جستجویی در موتورهای جستجو گر پیدا می شود.مثلا در ویکی پدیا در تعریف نابغه نوشته شده:« نابغه کسی است که توانایی ارائهٔ یک مقولهٔ استثنایی در زمینهٔ توانمندی‌های ذهنی، آفرینش (خلاقیت) یا نوآوری در کارها را داشته باشد. این مقوله‌ها معمولاً در نوع خود بی‌نظیر یا کم‌نظیر نیز خواهند بود. طبق آخرین پژوهش‌ها، نبوغ را می‌توان به عنوان مجموعه اگاهی‌های انتسابی (ذاتی) اشخاص در هر زمینه ایی تعریف کرد. از مشهورترین افرادی که در «فرهنگ عامه» به این نام شناخته شده‌اند، می‌توان به آلبرت اینشتین، یوهان ولفگانگ گوته، لئوناردو دا وینچی و استیون هاوکینگ، و در شخصیت‌های داستانی به شرلوک هلمز و مایکل اسکافیلد اشاره کرد.»<br> <br> نابغه های امروزی هم در کشور ما کم نیستند.آنهایی که نبوغ خود را از سنین نوجوانی نشان داده اند. مثلا مریم میرزاخانی که واقعا در ریاضی نابغه بود. یا مثلا پروفسور مجید سمیعی جراح برجسته و متخصص بیماری های مغز و اعصاب مقیم آلمان و رئیس افتخاری اتحادیه جهانی جراحان مغز و اعصاب،پروفسور توفیق موسیوند مخترع نخستین قلب مصنوعی داخل بدن انسان،دکتر فیروز نادری مدیر پروژه سفر به مریخ در سازمان فضایی ناسا،امید کردستانی مدیر بازرگانی، سهامدار و معاون ارشد گوگل،حسین اسلامبولچی رئیس بزرگ ترین شرکت مخابرات در امریکا و...<br> <br> از این دست نابغه های ایرانی خوشبختانه کم نیستند. بزرگانی که هر کدام با تلاش مثال زدنی خود از هوش خدادادی اشان بهترین بهره را برده و به نام آورانی بزرگ تبدیل شده اند. حالا می رسیم به مسابقه اخیر برنده باش که محمدرضا گلزار اجرا می کند. منظورم آخرین مسابقه ای از این مجموعه است که از شبکه سوم پخش شد. دختر جوان ۲۱ ساله ای موفق شد جایزه ۱۰۰ میلیونی مسابقه را به دست آورد. پس از پخش این مسابقه به صورت گسترده ای از این دختر با عنوان نابغه یاد شد و البته هنور هم وی نابغه خوانده می شود.<br> <br> به این جمله ها توجه کنید: «کولاک نابغه ۲۱ ساله در برنامه گلزار-دختر نابغه محمدرضا گلزار را شوکه کرد-نابغه ۲۱ ساله همه را شگفت زده کرد» و...از این دست جمله ها که معمولا همراه با کلیپ هایی از حضور این دختر در مسابقه برنده باش همراه می شود کم نیستند.حتی کار به جایی رسید که رامین رضاییان ملی پوش فوتبال کشورمان هم استوری گذاشت و خطاب به این دختر گفت :«نابغه! حق تو ۲۰۰ میلیون جایزه بود نه ۱۰۰ میلیون تومان!»<br> <br> حال آن که باید بگویم شاید در آینده مشخص شود این دخترخانم ۲۱ ساله نابغه است اما با این مسابقه ای که او در آن حاضر بود -و اتفاقا نگارنده برای اولین بار آن را کامل دیدم- اصلا ملاک و معیار نابغه بودن نیست.<br> اگر این مسابقه را دوباره ببینید متوجه می شوید که همین خانم شرکت کننده در اواسط مسابقه از پاسخ به سوال گلزار-که درباره رساله سعادت ناصرخسروست- عاجر می ماند.حتی گزینه تماس تلفنی هم گره گشایش نمی شود و این محمدرضا گلزار است که جواب را شسته و رفته به او تقدیم می کند.<br> <br> با علم به این که شرکت کنندگان این مسابقه از قبل از حضور در آن مطالعات فشرده مختلفی در زمینه های گوناگون دارند و البته تاکید بر آن که اطلاعات شرکت کننده ۲۱ ساله این مسابقه نسبت به سن و سالش خوب بود و به هیچ وجه منکر توانایی هایش نیستم اما باید بدانیم تعریف نابغه همان بود که اول مطلب ذکر شد.<br> <br> امید آن که در آینده بشنویم این شرکت کننده جوان استعدادهایش را چنان نشان داده که در دسته نوابغ ایران زمین قرار گرفته است.</p><p><br></p><p><font size="4" face="courier new,courier,monospace" color="#000099">تهیه و تدوین:</font><font size="4" face="courier new,courier,monospace"> عبد عا صی </font><br></p><p><br></p> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div> text/html 2018-11-07T06:23:25+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی عروج ملکوتی سه ستاره-ی عصمت وَ طهارت تسلیت باد ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3905 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>معرفتی بیاد-مانی</title> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8342017868/REHLATE_RASULE_AKRAM_SHAH8DATE_EM8M_HASSAN_VA_EM8M_REZAA_2.jpg" width="550" height="329" align="right"></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8342018534/REHLATE_RASULE_AKRAM_SHAH8DATE_EM8M_HASSAN.jpg"></p> <p align="right"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8342019292/SEF8RESH8TE_RASULE_AKRAM_2.jpg" width="553" height="834"></p> <p align="right"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8342019584/SEF8RESH8TE_RASULE_AKRAM_3.jpg"></p> <p align="right"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8342019850/SEF8RESH8TE_RASULE_AKRAM_4.jpg" width="555" height="315"></p> <p align="right"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8342020318/SEF8RESH8TE_EM8M_HASAN_MOJTABAA_1.jpg"></p> <p align="right"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8342020684/SEF8RESH8TE_EM8M_HASAN_MOJTABAA_2.jpg" width="550" height="412"></p> <p align="right"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8342020950/SEF8RESH8TE_EM8M_HASAN_MOJTABAA_3.jpg" width="550" height="412"></p> <p align="right"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8342021342/SEF8RESH8TE_EM8M_HASAN_MOJTABAA_4.jpg"></p> <p align="right"> <img src="http://s9.picofile.com/file/8342021842/SEF8RESH8TE_EM8M_REZAA_1.jpg"></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"> <span lang="AR-SA"><br> <b> <span style="font-size: 24.0pt; font-family: Courier New; background: #F0F0F0" lang="FA"> &nbsp;عروج ملکوتی سه ستاره-ی عصمت وَ طهارت تسلیت باد ...&nbsp; </span></b></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed"> <span lang="AR-SA"><br> &nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt"> <b> <span style="font-size: 18.0pt; font-family: Courier New; color: blue; background: #DBDBDB" lang="AR-SA"> &nbsp; تهیه و تدوین : عبد عا صی&nbsp; </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> text/html 2018-11-06T08:53:17+01:00 1001shayadobayad.mihanblog.com عـبـــد عـا صـی برخی جنایات جنگی آمریکا وَ متحدینش ... http://1001shayadobayad.mihanblog.com/post/3903 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://namehnews.ir/files/fa/news/1396/7/7/356429_244.jpg" alt="Related image" width="550" height="362"></div><div><br></div><div><img src="http://www.habilian.ir/fa/images/mokhtalef/siahejenayat.gif" alt="Image result for ‫جنایات جنگی آمریکا، انگلیس، و فرانسه‬‎" width="551" height="290"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.partiantisioniste.com/wp-content/uploads/2015/10/sanaa_bombardements15_06_15.jpg" alt="Related image" width="551" height="309"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://www.haksozhaber.net/d/other/calvin-gibbs_amerikan-abd-askeri-afganistan.jpg" alt="Related image" width="550" height="412"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://faradeed.ir/files/fa/news/1393/11/16/955_801.jpg" alt="Related image" width="550" height="619"></div><div><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http://www.fozoolemahaleh.com/2014/08/01/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&amp;psig=AOvVaw25zaU45IPma9PvxepzpC7N&amp;ust=1541581139755682" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></div><div><br></div><div><img src="https://cafepolitics.files.wordpress.com/2014/07/vh2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"></div><div> <p style="text-align:right" align="right">&nbsp;<br><span dir="RTL" style="mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <h1 style="text-align:right" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:red;background: silver;mso-highlight:silver"><a href="http://fa.alalam.ir/news/3497746"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="color:red" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برخی جنایات جنگی آمریکا وَ متحدینش ...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="color:red" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color:red" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></a></span></font><span dir="RTL" style="color:red" lang="AR-SA"></span></h1> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><br> &nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size: 18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#DBDBDB" lang="AR-SA">جهت منبع مطلب یا عنوان اصلی به پیوند بالا اشاره کنید </span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:25.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#E5E5E5;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br> </span><span style="font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#D3D0FB" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاهی به صفحات تاریخ نشان می‌دهد که امریکا، انگلیس و فرانسه هموراه در عرصه مراودات بین‌المللی مترصد دست‌یابی به اهداف زیاده‌خواهانه خویش بوده‌اند و در این مسیر از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. سیاست ماکیاولیستی آمریکا و متحدان غربی‌اش نسبت به کشورهای جهان با شعار انسان‌دوستانه و دموکراتیک به انجام می‌رسد اما در پوشش حقوق بشر، آزادی، امنیت انسانی و... جنایاتی فجیع را در تاریخ کشورهای جهان ثبت کرده‌اند.<br> العالم- ایران/ سیاسی <br> نوشتار حاضر تلاش دارد تا جنایت‌های مهم سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه را در تاریخ جهان مرور کند و نشان دهد که این کشورها نسبت به ملت‌های آزاده و دولت‌های مستقل و در حال پیشرفت چه ظلم‌هایی را روا داشته‌اند.<br> مروری بر جنایت‌های آمریکا<br> برخی از مهم‌ترین جنایت‌های آمریکا در طول حیات سیاسی این کشور به شرح زیر است:<br> 1. کشتار و نسل‌کشی 100 میلیون سرخ پوست آمریکایی<br> کشتار سرخ‌پوستان جنایت پردامنه و طولانی‌مدتی بود که به دنبال کشف قاره آمریکا توسط دریانوردان اسپانیایی در قرن شانزدهم آغاز شد. این کشتارها عمدتاً توسط کشورهای استعمارگر اروپایی خصوصاً اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلستان به منظور سلطه بر مناطق مختلف قاره آمریکا و با هدف دستیابی اموال و املاک سرخ‌پوستان صورت می‌گرفت. بعدها و به خصوص در نیمه دوم قرن نوزدهم، آمریکاییان با کوچ دادن اجباری و جنگ‌هایی که به دنبال آن صورت می‌گرفت نقش پررنگی در کشتار سرخ‌پوستان آمریکای شمالی ایفا کردند.<br> جنگ‌های آمریکا با اولین حمله به سرخپوستان در شهر جیمزتاون در سال 1662 میلادی آغاز شد که به دنبال آن جنگ با سرخپوستان آلگوکین طی سال‌های 1635 و 1636 و جنگ سال‌های 1675 و 1676 که منجر به ویرانی نیمی از شهرهای ماساچوست شد را در پی داشت. دیگر جنگ‌ها و حملات امریکا به سرخپوستان تا سال 1900 ادامه داشت. در مجموع آمریکایی‌ها حدود 100 میلیون سرخ پوست را به قتل رساندند.<br> 2. جنایت جنگی امریکا در "درسدن"<br> با توجه به اینکه متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز شده بودند، هیچ کدام از جنایات جنگی ایالات متحده در جنگ جهانی توسط دادگاهی بررسی نشد. اما این به معنای آن نبود که این جنایت‌ها در تاریخ جهان ثبت نشود.<br> نیروهای آمریکایی در آلمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث شدند غذای کافی به اسرای جنگی آلمانی و همچنین غیر نظامیان حاضر در منطقه تحت تسلط خود نرسد که این باعث کشته شدن هزاران آلمانی بر اثر گرسنگی شد.<br> نیروهای آمریکایی تمام آلمانی‌های عضو وافن اس‌اس را که در داخائو در سال ۱۹۴۵ به اسارت گرفته بودند تیرباران کردند. نیروهای لشکر ۴۵ پیاده نیروی زمینی ارتش آمریکا همچنین ۷۵ اسیر جنگی ایتالیایی را در منطقه بیسکاری قتل عام کردند.<br> در بمباران درسدن در جنگ جهانی دوم بمب‌افکن‌های نیروی هوایی ارتش آمریکا و متحدانش ۳۹۰۰ تن بمب انفجاری قوی و بمب‌های آتش‌زا را طی ۴ یورش، در کمتر از ۱۵ ساعت بر روی درسدن ریختند و ۳۴ کیلومتر مربع از شهر را کاملا ویران کردند. در آتش‌سوزی بزرگی که در نتیجه بمباران رخ داد بقایای شهر نیز نابود شد.<br> به ادعای ارتش آمریکا درسدن یک مرکز مهم نظامی بود که ۱۱۰ کارخانه و ۵۰۰۰۰ شاغل در آن در حمایت از دولت نازی مشغول به فعالیت بودند. این در حالی بود که صرفاً زیرساخت‌های مخابراتی، پل‌ها و مناطق وسیع صنعتی خارج از شهر بمباران شدند و حملات بمباران مناطق، بدون هیچ فرقی بین نظامی بودن یا نبودن آنها و بی هیچ تناسبی با اهداف نظامی بود.<br> در تعداد کشته شدگان حاصل از این بمباران اختلاف نظر است و تعداد کشته‌ها از ۳۴۰۰۰ نفر تا تعداد بسیار بالایی ذکر شده است که اکثر قریب به اتفاق غیر نظامی بودند.<br> بنابر گفته "ارهارد موندرا"، عضو کمیته باتزن (مؤسسه زندانیان سیاسی سابق در جمهوری دموکرتیک آلمان)، در روزنامه "دی‌ولت": «براساس اظهارات سرهنگ دوم دی ماتس افسر سابق ستاد مشترک ارتش آلمان در منطقه نظامی درسدن، 35000 نفر از قربانیان کاملا شناسایی شدند، هویت 50000 نفر تا حدودی آشکار شد، اما در حدود 168000 نفر به هیچ وجه قابل شناسایی نبودند.»<br> 3. فاجعه هیروشیما و ناکازاکی<br> بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دو عملیات اتمی بود که در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، علیه امپراتوری ژاپن انجام شد. در این دو عملیات، دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد که باعث ویرانی و کشتار گسترده شهروندان این دو شهر شد.<br> انفجار اتمی در دو شهر هیروشیما و ناکازاکی را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین جنایت های تاریخی آمریکا قلمداد کرد که به مرگ آنی 220 هزار تن منجر شد وصدها هزار تن نیز طی سال‌های پس از آن بر اثر تاثیرات آن فاجعه دچار بیماری‌های حاد شدند.<br> 4. کشتار 3 میلیون ویتنامی با مشارکت امریکا<br> جنگ ویتنام نام مجموعه عملیات و درگیری‌های نظامی‌ای است که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ بین نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی‌بخش ویتنام جنوبی معروف به "ویت‌کنگ" از یک سو، و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر رخ داد.<br> جنگ آمریکا علیه ویتنام در زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون آغاز شد و بر اساس آمار در طی 16 سال جنگ، حدود 3 میلیون ویتنامی کشته شدند.<br> "کشتار می لای" به مثابه یکی از جنایت‌های جنگی آمریکا، واقعه‌ای در روز ۱۶ مارس ۱۹۶۸ میلادی است که در جریان جنگ ویتنام بود و طی آن ۳۴۷ تا ۵۰۴ شهروند غیرنظامی جمهوری ویتنام جنوبی توسط سربازان واحد گردان سوم تجسسی ارتش آمریکا به قتل رسیدند. اکثر قربانیان غیرنظامیان زن و کودک بودند. قبل از قتل، برخی از قربانیان مورد شکنجه و قطع اندام نیز قرار گرفته بودند. برخی از اجساد نیز در جریان کشتار توسط سربازان قطعه‌قطعه شده بودند. علاوه بر کشتار دهکده‌های می لای، جنایت‌هایی در می خه و سون می در جریان جنگ ویتنام رخ داد که افراد زیادی در آن کشته شدند.<br> از جمله مهم‌ترین جنایات آمریکا در جنگ ویتنام، سم پاشی مناطق ویت کنگ‌ها با ماده شیمیایی بود. عنصر نارنجی که توسط هواپیماهای آمریکایی بر این مناطق بارید با ماده دی اکسین، سال‌های سال منجر به بیماری‌هایی چون سرطان و معلولیت ذهنی در این منطقه شده است.<br> امریكاییان سالانه 500 هزار تن بمب به این سرزمین ریختند، جنگل‌ها را با ناپالم سوزاندند و انسان‌ها را زنده زنده بریان كردند.<br> از سال 1965 کشورهای هم‌مرز ویتنام، کامبوج و لائوس نیز به دلیل کمک سربازان این دو کشور به ویت‌کنگ‌ها هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند. تجاوز به زنان، شکنجه دادن آنها و کشتن مردم عادی توسط نیروهای آمریکایی‌ از 1967 به بعد شدت یافت و جنایت بزرگی در تاریخ جهان ثبت کرد.<br> 5. کشتار مردم کره توسط امریکا در سال 1950<br> جنگ کره جنگی میان جمهوری کره (کره جنوبی) با پشتیبانی نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری ایالات متحده و جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) با پشتیبانی چین و کمک نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ با ورود نیروهای تحت فرمان حکومت کمونیستی کیم ایل سونگ به بخش جنوبی آغاز شد.<br> کشتار غیرنظامیان از جنایت‌های آمریکا در این جنگ بود که حدود ۳۰۰ شهروند کره‌ای توسط نیروهای ارتش آمریکا و بین ۲۶ تا ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۰ در روستای نو گون ری کشته شدند. این کشتار توسط واحدهای لشکر یک مکانیزه آمریکا و در زیر پل آن روستا انجام شد. این واقعه را دومین واقعه تلخ بعد از کشتار می لای می‌دانند.<br> 6. جنایت امریکا در افغانستان<br> جنگ آمریکا در افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، دوره‌ای از جنگ است که به بهانه آمریکا مبنی بر حمله القاعده به نیویورک و واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد.<br> این جنگ ده‌ها هزار تلفات مستقیم غیرنظامی برجا گذاشت. بیش از ۴۰۰۰ سرباز آیساف و پیمانکاران غیرنظامی، ۱۵۰۰۰ نیروهای امنیت ملی افغانستان و همچنین بیش از ۲۰هزار غیرنظامی کشته‌شدند. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد کل کشته شدگان این جنگ در دست نیست، اما طبق مطالعات پروفسور "مارک هرولد" که در روزنامه گاردین منتشر شد، فقط در سه ماه اول جنگ بیش از ۴۰۰۰ تن کشته شده‌اند. تنها در سال ۲۰۰۹ بمب‌های دست ساز و مین‌های کنارجاده‌ای ۱۰۵۴ نفر قربانی گرفته‌اند. در عین حال، ده‌ها هزار غیرنظامی از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا در سال 2001 تا زمان حاضر در افغانستان جان باخته‌اند.<br> ارتش آمریکا 7 اکتبر 2001 برای نخستین بار اهدافی را در ولایت‌های کابل، قندهار، ننگرهار، قندوز، جوزجان، لوگر، تخار، نیمروز، فراه و غزنی با جنگنده‌های B-52 و موشک‌های کروز مورد حمله قرار دادند. در سه هفته اول این حملات بیش از هزار نفر در این مناطق کشته شدند.<br> در 17 اکتبر 2001 حداقل 29 غیرنظامی در روستایی در نزدیکی قندهار در حمله یك جنگنده آمریکا کشته شدند. به گزارش روزنامه «گاردین»، کاروانى متشكل از 12 خودروی حامل نمایندگان قبایل ولایت شرقی که به دعوت حکومت موقت کابل به منظور شرکت در مراسمی در حال حرکت به سوی پایتخت بودند توسط هواپیمای AC-130 ارتش آمریکا هدف قرار گرفته و 65 نفر کشته شدند. همچنین سازمان ملل متحد در 21 دسامبر همان سال اعلام کرد که در 29 دسامبر 2001 جنگنده‌های ارتش آمریکا یک روستا در نزدیکی شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا را بمباران کرده‌اند. در این حمله حداقل 52 غیرنظامی افغان از جمله تعدادى زیادى زن و کودک کشته شدند. سخنگوی پنتاگون در آن زمان مدعی شد که انبار مهمات طالبان در روستای مذکور منهدم شده است. شمار تلفات غیرنظامیان افغان در سال 2001-2002 از مرز تعداد قربانیان 11سپتامبر گذشت.<br> پروفسور مارک هیرالد تاکید می‌کند که 3800 افغان از 7 اکتبر الی 7 دسامبر 2001 توسط امریکا به قتل رسیده‌اند. خبرگزاری آسوشیتیدپرس طى گزارشی در 3 دسامبر 2001، تحت عنوان «بمب ایالات متحده روستای زراعى را با خاك یكسان کرد» از کشته‌ شدن 155 تا 300 تن از ساکنان روستای کامه ادو در ننگرهار خبر داد. روزنامه دیلی‌گراف نیز به تاریخ 20 دسامبر 2001 در گزارشی تحت عنوان «غیرنظامیان بهای بمب‌های منحرف شده آمریکا را می‌پردازند» اعلام كرده كه ده‌ها تن كشته شده‌اند. خبرگزاری پژواک و رسانه‌های بین‌المللی دیگر نیز در 25 اکتبر 2006 از کشته‌ شدن حدود 90 غیرنظامی در روستای پنجوایی قندهار خبر دادند. نیروهای آمریکایی با بمباران این روستا فاجعه بزرگی آفریدند، اما هرگز از این قتل‌عام‌ها عذرخواهی نکردند.<br> براساس گزارش دولت افغانستان در ماه مه 2007 طی دو روز بمباران جنگنده‌های آمریکایی به روستایی در نزدیکی هرات، دست‌کم 42 نفر، از جمله تعدادى زن و کودك قتل‌عام شدند. در این بمباران 100 خانه ویران و حدود 1600 نفر بی‌خانمان شدند. در پی حمله هوایی روز 22 اوت 2008 به روستای عزیزآباد در ولایت هرات، نیز 90 غیرنظامی کشته شدند. مقامات امنیتی افغانستان 4 مه 2009 اعلام کردند که حملات هوایی ناتو به رهبری آمریکا در منطقه گرانای ولایت فراه باعث کشته شدن 145غیرنظامی از جمله 92 کودک و 22 زن شد. حملات هوایی آمریکا در 23 ژوئیه 2010 به منطقه سنگین ولایت ننگرهار باعث کشته شدن بیش از 52 زن و کودک بی‌گناه شد. بیش از 400 نفر در خیابان‌های کابل به تظاهرات پرداخته و این حمله را محکوم کردند. هیئتی از کابل برای تحقیق به منطقه اعزام شدند. براساس بررسی‌های هیئت، تمامی کشته شدگان زنان و کودکان بودند. نیروی هوایی ایالات‌ متحده آمریکا در 3 اکتبر 2015، با جنگنده لاکهید AC-130U بیمارستان قندوز در شمال افغانستان را هدف حمله قرار داد. در این حمله دستکم 42 غیرنظامی کشته و 30 نفر مجروح شدند. سازمان پزشکان بدون مرز پس‌ از این فاجعه اعلام کرد که پیش‌تر کلیه هشدارها راجع به موقعیت مکانی بیمارستان به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا داده‌ شده بود و این حمله عمدی صورت گرفته است. این سازمان در ادامه حمله به بیمارستان را نقض حقوق بین‌الملل عنوان کرد و تمامی کارمندان خود را از این شهر خارج کرد.<br> 7. همدستی با رژیم بعث عراق در هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران<br> جنگ رژیم بعث عراق با ایران، طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید. جنگ به صورت رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برابر ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز شد. در این روز درگیری‌های پراکنده مرزی دو کشور با یورش هم‌زمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه نظامی و غیرنظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این کشور در تمام مرزها به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. در طی این جنگ نابرابر که همه قدرت‌های جهانی بخصوص آمریکا از صدام حمایت می کردند، ۱۶ هزار نفر در جریان بمباران مناطق مسکونی به شهادت رسیدند و بقیه در جبهه‌های نبرد شهید شدند. شهدای بسیجی ۸۵ هزار و ارتشی ۴۸ هزار نفر بودند. بیش از ۳۳ هزار دانش‌آموز و بیش از ۳۵۰۰ دانشجو هم طی این هشت سال به شهادت رسیدند. روحانیت نیز ۳۳۱۷ شهید داشتند. در این دوران شهت ساله نیز ۸۸ مسیحی، ۱۸ کلیمی و ۹ زرتشتی در دفاع از خاک میهن شهید شدند و ۲ هزار تبعه غیرایرانی نیز با حضور در جبهه‌ها به شهادت رسیدند.<br> در پشت صحنه این جنایت‌های جنگی وحشیانه، آمریکا قرار داشت که تلاش داشت از اهرم‌های منطقه‌ای برای مهار ایران و قدرت روزافزون انقلاب اسلامی جلوگیری کند. تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، عراق را بیش از گذشته با انگیزه‌تر کرد. ماهواره‌های آمریکا تصاویر نبرد و اطلاعات استراتژیک نظامی را ساعت به ساعت به ایستگاه‌های آمریکا منعکس می‌کردند و ایستگاه‌های ردیابی، کلیه مکالمات نیروهای مسلح ایران را ثبت کرده و در اختیار ارتش صدام حسین می‌گذاشتند. تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و ایجاد یک نیروی نظامی امنیتی در خلیج فارس با نظارت و رهبری آمریکا، در واقع حضور نظامی آمریکا در منطقه را مشروعیت بخشید تا در صورت تضعیف عراق و برتری ایران، آمریکا مستقیما کفه ترازو را به نفع عراق سنگین‌تر کند.<br> رژیم بعث عراق همچنین جنگ از راه دور (جنگ نفتکش‌ها، جنگ شهرها و حملات موشکی بر علیه مراکز اقتصادی) را در رئوس اهداف نظامی خود قرار داد و آمریکا در راس کشورهایی بود که امکانات نظامی وسیعی را در این زمینه در اختیار دولت بعثی عراق قرار دادند.<br> 8. جنایت امریکا در عراق<br> جنگ عراق یک عملیات نظامی است که در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با حمله یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به عراق آغاز شد. این جنگ با خروج آخرین تیپ رزمی آمریکایی در ۱۹ اوت ۲۰۱۰ به‌طور رسمی خاتمه یافت. هر چند بعد از آن هم حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی عمدتاً به بهانه آموزش سربازان عراقی در این کشور باقی ماندند.<br> <br> دو توجیه عمده برای آغاز این جنگ توسط جرج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا مطرح شد که یکی از آن‌ها رابطه صدام حسین با القاعده و دیگری نابود کردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق بنابر توافق‌نامه ۱۹۹۱ بود. تجاوز به زنان و کودکان، بهره گیری از سلاح شیمیایی، کشتار جوانان و مخالفان حمله نظامی آمریکا، تخریب نهادهای آموزشی و بهداشتی، غارت اموال مردم، کشتار بی دلیل بی گناهان، آزار و اذیت کودکان، کشتار دسته جمعی اهالی روستاهای عراق، زنده به گور کردن مخالفان، به آتش کشیدن روستاهای مخالف حضور نظامی آمریکا در عراق و... برخی از جنایت‌های آمریکا در کشور عراق است.<br> شمار نظامیان آمریکایی که در جنگ آمریکا در عراق کشته شدند به 4 هزار و 795 نفر رسید و هزینه جنگ در عراق 780 میلیارد دلار برآورد شده است.<br> براساس این جنگ افروزی آمریکا، در عراق تا سال ۲۰۰۷ سوءتغذیه کودکان به ۲۸٪ رسید و گزارش‌ها حاکی از آن بود که حدود ۶۰ تا ۷۰٪ از کودکان عراقی دچار مشکلات روانی شده‌اند. بیشترِ عراقی‌ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشتند. به نظر می‌رسید شیوع وبا در شمال عراق به سبب کیفیت پایین آب بوده باشد. بیش از نیمی از پزشکان عراقی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ این کشور را ترک کردند. گفته می‌شود که کاربرد اورانیوم ضعیف‌شده و فسفر سفید در سلاح‌های آمریکایی باعث نارسایی‌های نوزادان و سرطان گسترده در فلوجه شده است.<br> بنابر آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، ۴/۴ میلیون عراقی تا پایان ۲۰۱۵ آواره شده‌اند. در طول جنگ جمعیت مسیحیان عراقی به شدت کاهش پیدا کرد به طوری که از 1/ 5 میلیون نفر در ۲۰۰۳ به ۵۰۰۰۰۰ نفر در ۲۰۱۵ رسید.<br> طبق آمار ویکی‌لیکس پیرامون گزارش‌های روزانه طبقه‌بندی‌شده جنگ عراق، از ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۹ نیز ۶۶۰۸۱ غیرنظامی کشته شدند. این در حالی است که براساس پژوهش مؤسسه نظرسنجی ORB که در تاریخ اوت 2007 منتشر شده است، ۱۰۳۳۰۰۰ مرگ خشونت‌بار ناشی از جنگ در کشور عراق اتفادق افتاده است.<br> جنایت‌های انگلستان در طول تاریخ<br> 1. جنایت انگلیس در افغانستان<br> جنگ اول افغانستان و انگلیس (۱۸۳۹ – ۱۸۴۲) در بخش جنوبی دره هلمند روی داد. این جنگ، یکی از اولین لشکرکشی‌های بزرگ قرن نوزدهم در جریان رقابت‌ها بر سر تصاحب قدرت و نفوذ در منطقه آسیای مرکزی بود که با عنوان بازی بزرگ امپراتوری بریتانیا شناخته می‌شود. در این جنگ تعداد زیادی از مردم حوالی هلمند به قتل رسیدند و ترس و وحشت در افغانستان به وجود آمد. در عین حال، آبادانی و توسعه افغانستان متوقف شد و قتل و غارت در این کشور فزونی یافت و تعدادی از غیرنظامیان در این لشکرکشی کشته شدند.<br> 2. اشغال هند و قحطی‌های کشنده<br> طی اشغال هند توسط نیروهای بریتانیا،‌ بر اساس منابع مختلف تاریخی، در دهه 1770 میلادی بیش از 10 میلیون هندی تنها در ایالت بنگال این کشور، بر اثر قحطی و گرسنگی، بیماری، بدرفتاری و شکنجه به دست نظامیان انگلیس و یا بر اثر فشار کار اجباری جان خود را از دست دادند. از سال 1942 نیز قحطی دیگری به دلیل تصمیم استعماری دولت بریتانیا و شخص چرچیل در هندوستان به وقوع پیوست که در حدود 5 میلیون هندی دیگر را به کام مرگ کشاند. طی سال‌های 1942 تا 1944 بین 3 /5 تا 5 میلیون هندی بر اثر قحطی جان باختند. به دستور چرچیل در این سال‌ها، تمامی کشتی‌هایی که برای انتقال مواد غذایی به هند مورد استفاده قرار می‌گرفت، به انتقال تجهیزات و آذوقه برای نیروهای نظامی انگلستان در شمال آفریقا به کار گرفته شدند و بدین ترتیب قحطی بزرگی این بار نیز در ایالت بنگال هند جان میلیون‌ها هندی را گرفت.<br> کشتار آمریت سر در پنجاب هندوستان به تاریخ 1919 یکی دیگر از فجایع جنگی انگلیس در هندوستان است. در طی این کشتار، معترضین به شکل مسالمت‌آمیز در مکانی جمع شدند تا به حکومت‌داری امپراتوری بریتانیا و شرایط اقتصادی اعتراض کنند. نیروهای انگلیسی به‌جای شنیدن صدای معترضین تمام خروجی‌ها را بستند و همه را به رگبار بستند. در عرض 10 دقیقه حدود 1000 نفر کشته و همین میزان به‌شدت زخمی شدند. پارلمان انگلستان سرتیپ ریجینالد دایر فرمانده نیروها که دستور شلیک را صادر کرده بود را احضار کرد ولی به وی مدال شجاعت داد و با پاداشی 900 هزار دلاری وی را ناجی هندوستان نامید.<br> 3. جنگ بوئر در آفریقای جنوبی<br> انگلستان در طول جنگ‌های بوئر (1900 تا 1902) چندین هزار انسان بی‌گناه را فقط برای جلوگیری از خطرات احتمالی شورش داخلی، در اردوگاه‌های کار اجباری زندانی کرد. در عرض یک سال 10 درصد از مردم بوئر در مریضی و گرسنگی این اردوگاه‌ها مردند تا دولت بریتانیا به اهداف استعماری و اقتصادی خود در آفریقا برسد. سیاست‌های انگلیس برای کنترل مردم آفریقای جنوبی حدود 48 هزار کشته غیرنظامی، شامل زنان و کودکان برجای گذاشت. این آمار جدای از 30 هزار کشته‌شده جنگ بوئر است.<br> 4. نسل کشی ایرانیان در سال‌های 1917 تا1919<br> در طول تاریخ، انگلیس جنایات متعددی را درایران مرتکب شده است. یکی از آن جنایات کشتار تقریبا 40% از جمعیت ایران درطول سال‌های 1917 تا1919 میلادی بوده است. به دیگر سخن انگلیس تقریبا 9 تا 10 میلیون نفر از جمعیت ایران را در طول این سال‌ها قتل عام کرد.<br> درآن دوران انگلیس نه تنها از پرداخت پول درآمدهای نفتی ایران امتناع می‌کرد بلکه غلات ایران را غارت کرده و نیز اجازه نمی‌داد تا غلات و مواد غذایی از کشورهای دیگر، نظیر آمریکا، هند و ... وارد ایران شود و این امر باعث شده بود تا قیمت مواد خوراکی و غلات در ایران به شدت افزایش یابد و قحطی ایران را فرا بگیرد و در اثر گرسنگی و سوء تغذیه بین 9 تا 10 میلیون نفر از ایرانیان طی دو سال جان خود را از دست بدهند.<br> براساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، جمعیت ایران در سال 1914 میلادی 20 میلیون نفر بوده است. این جمعیت در 5 سال بعد، یعنی در سال 1919 به 11 میلیون نفر تقلیل یافته است و علت آن سیاست نسل‌کشی انگلیس در ایران بوده است.<br> 5. بمباران شیمایی عراق توسط انگلیس<br> بمباران شیمیایی عراق به دستور چرچیل یکی از فجایع انسانی در طول تاریخ است. انگلیسی‌ها سلاح‌های‌ شیمیایی‌ خود را درعراق‌ آزمایش‌ کرده‌اند که مقدمات اشغال عراق در سال 2003 را فراهم کرد.<br> درسال‌ 1919 سرهنگ‌ آرتور هریس‌ ملقب‌ به‌ هریس‌ بمب‌ افکن‌ گفت‌: اعراب‌ و کردها اکنون‌ می‌‌فهمند که‌ معنی‌ واقعی‌ بمباران‌ چیست‌ زیرا ظ‌رف‌ 45 دقیقه‌ می‌توانیم‌ روستاها و یک‌ سوم‌ ساکنان‌ آن‌ را نابود کنیم‌.<br> در آن‌ زمان‌ فرماندهی‌ نیروی‌ هوایی‌ انگلیس‌ در آسیای غربی، آزمایش‌ سلاح‌ شیمیایی‌ بر اعرابی‌ که‌ سرسختانه‌ مقاومت‌ می‌‌کردند را تقاضا کرد. وینستون‌ چرچیل‌ وزیر جنگ‌ وقت‌ حمایت‌ گسترده‌ خود را از بکارگیری گازهای‌ سمی‌ برضد عشایر عراق اعلام‌ کرد. استفاده‌ از گازهای‌ کشنده‌ در سال‌ 1920 نیز ادامه‌ یافت‌. نیروی‌ هوایی‌ انگلیس‌ بار دیگر درسال‌ 1925 از این‌ سلاح‌ها برای‌ سرکوب‌ اهالی‌ سلیمانیه‌ عراق‌ استفاده‌ کرد. انگلیسی‌ها پاسخ ناآرامی‌های داخل عراق را با حملات شیمیایی ارتش در جنوب، و بمباران جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در شمال و جنوب دادند. بمب‌گذاری، بمباران شبانه، بمب‌‌افکن‌های سنگین، بمب‌های تأخیری (که به خصوص جان کودکان را تهدید می‌کند) همه و همه در طول حملات بر روستاهای کاه‌گلی و سنگی توسط انگلیس در کشور عراق رخ داد.<br> نیروی هوایی سلطنتی در آغاز به منظور سرکوب شورش اعراب و کردها و محافظت از ذخایر نفتی تازه‌ اکتشاف‌شده و محافظت از شهرک‌نشینان یهودی در فلسطین و دور نگاه داشتن ترکیه به عراق اعزام شد. چرچیل به خصوص بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی مصّر بود و می‌گفت این سلاح‌ها باید علیه "اعراب سرکش" به طور آزمایشی به کار روند. در این راستا حملات به روستاها آغاز شد.<br> یکی دیگر از روش‌های انگلیسی‌ها در برخورد با عراقیان به رگبار بستن اهالی قبایل در حال فرار از آلودگی شیمیایی بود. با این روش چندین هزار عراقی دیگر نیز کشته شدند.<br> 6. قتل عام مردم آلمان توسط انگلیس در جنگ دوم جهانی<br> انگلستان و فرانسه در 3 سپتامبر 1939 علیه آلمان رایش اعلان جنگ دادند. دو روز بعد از این واقعه انگلستان بمباران شهرها و جمعیت غیرنظامی آلمان را آغاز کرد. در 5 سپتامبر 1939 اولین حملات هوایی علیه شهرهای کوکس‌هاون و ویلهلم‌شاون انجام گرفت؛ در 12 ژانویه 1940 شهر وسترلند بمباران شد. در 20 مارس، 110 بمب انفجاری و آتش‌زا بر فراز شهرهای کیل و هرنوم رها شدند. در این حمله یک بیمارستان به کلی تخریب شد. در آوریل 1940، بمب‌افکن‌های ارتش بریتانیا حملاتی فزاینده علیه شهرهایی انجام دادند که دارای هیچ نوع تأسیسات و اهمیت نظامی نبودند. وینستون چرچیل در 11 می 1940، و درست یک روز بعد از انتصاب به عنوان نخست‌وزیر و وزیر جنگ تصمیم گرفت دستوری مبنی بر انجام حملات هوایی وسیع علیه مردم غیرنظامی آلمان صادر کند. با این حال وی مردم انگلستان را از اتخاذ این تصمیم مطلع نکرد. قربانیان بمباران درسدن، تلفات و نحوه کشته شدن قربانیان، فجیع‌تر و فراتر از یک عملیات و بمباران ساده نظامی بود. هدف نیروهای متفقین نابود کردن مردم آلمان به ترسناکترین شکل ممکن بود. وی در صبح روز بعد از بمباران به هواپیماهای سبک دستور داد که بازماندگان بمباران‌ها را در ساحل رودخانه الب به رگبار ببندند.<br> 7. کشتار مردم ایرلند شمالی<br> در شمال ایرلند شواهد معتبری در رابطه با تعداد موارد کشتار شهروندان غیرنظامی از سوی سربازان انگلیسی موجود است. بین سال‌های 1970 و 2000 پرسنل نظامی انگلیس بیش از 300 شهروند مرد، زن و کودک را به قتل رسانده‌اند. تمامی قربانیان غیرمسلح بودند و هیچ یک خطر جانی برای سربازان انگلیسی به شمار نمی‌رفتند. در میان کشته‌شدگان کشیشان کاتولیک، زنان مسن، کودکان و حتی دختران نوجوان به چشم می‌خورند. اسنادی از دولت انگلیس منتشر شده است که در سال 1972 به تمامی سربازان انگلیسی متهم به کشتار شهروندان غیرنظامی در شمال ایرلند بخشودگی تعلق گرفت.<br> 8. کشتار مردم یمن<br> شکنجه‌گاه‌های عدن در یمن طی سال‌های 1963-1966 یکی دیگر از جنایت‌های انگلستان است. در دهه 1960 یمنی‌ها برای در دست گرفتن بندرگاه یمن دست به کار شدند. انگلیسی‌ها بهترین راه سرکوب مخالفان را در ایجاد شکنجه‌گاه‌های مخوف دیدند. نگه‌داری مخالفان در سلول‌های یخچالی با تن کاملاً برهنه موجب شد بسیاری از آن‌ها ذات‌الریه بگیرند و از بین بروند. سوزاندن بدن‌ها با سیگار، نشاندن زندانیان برهنه روی نیزه و تجاوز جنسی از دیگر شکنجه‌های این مراکز بود.<br> جنایت‌های فرانسه<br> 1. جنگ الجزایر<br> در 18 مه 1830 فرانسه به بهانه آن که فرمانروای الجزایر، سه سال پیش از آن، برای وصول هفت میلیون فرانک طلب این کشور از فرانسه، پاریس را تهدید کرده بود، دستور حمله به الجزایر را صادر کرد. اما بر خلاف تصور دولت‏مردان فرانسه، مردم الجزایر در مقابل حمله به کشورشان به شدت مقاومت کردند و حتی پس از اشغال این کشور توسط سربازان فرانسوی، امیر عبدالقادر الجزایری، سال‏ها با آن‏ها مبارزه کرد. با این وصف، به دلیل برتری تجهیزات فرانسویان، آنان پس از کشتار و شکنجه مردم و تجاوز به عنف در این کشور و سرکوب مقاومت آزادی‏خواهان مسلمان الجزایری، بر این کشور مسلط شدند.<br> سرانجام در سال 1962، پس از یک جنگ استقلال‌طلبانه خونین که طی آن بین 500000 تا 1500000 نفر به دست ارتش فرانسه و جبهه ملی آزادی کشته شدند، کشور الجزایر به پایتختی الجزیره اعلام استقلال کرد. بهانه حمله به الجزایر ادب کردن پادشاه آن کشور خوانده شد اما نتیجه آن تخریب آبادی الجزایر و آوارگی ملت آن و شکنجه و کشتن هزاران الجزایری و تجاوز وحشیانه به نوامیس آنان بود. از جمله جنایت‌های تاریخی این اشغال جدا کردن سر مسلمانان توسط نیروهای فرانسوی در الجزایر بود.<br> 2. جنایات فرانسه در جنگ جهانی دوم<br> کشتار آندلوت یکی از فجایع جنگی فرانسوی‌ها در 12 سپتامبر 1944 است. در این تاریخ نیروهای فرانسوی حدود 500 اسیر آلمانی را در انباری جمع کردند و به دستور فرمانده با تانک به جمعیت شلیک کردند. دست و پای قربانیان به همه سو پراکنده می‌شد و آن‌هایی که هنوز نفس می‌کشیدند را با مسلسل تیرباران کردند.<br> در دوران جنگ جهانی دوم، در آوریل 1945 شهر فرودنشتات در جنوب غربی آلمان مورد هجوم نیروهای فرانسوی قرار گرفت. فرانسوی‌ها این شهر را که مردم غیرنظامی در آن سکونت داشتند به مدت 16 ساعت زیر توپ گرفتند. حدود 600 ساختمان، یعنی 95 درصد از کل شهر در این چند ساعت نابود و 1400 خانوار آواره شدند. فرانسوی‌ها طی حملات بعدیشان از هر گونه خشونت و تجاوزی استفاده کردند. سربازان فرانسوی سربازان آلمانی را آغشته به گازوئیل می‌کردند و به آتش می‌کشیدند و سوختنشان را تماشا می‌کردند. صدها اسیر آلمانی در فرودگاه لو بورژه در نزدیکی پاریس کشته شدند و بسیاری از اسرا زیر چرخ‌های تانک توسط فرانسوی‌ها از بین رفتند.<br> 3. کمک‌های فرانسه به رژیم بعث در جنگ تحمیلی علیه ایران<br> مجموعه کمک‌های نظامی و اطلاعاتی فرانسه از قبل از جنگ ایران و عراق یعنی سال ۱۹۷۳ شروع شد و با شروع جنگ ۸ ساله نیز این کمک‌ها شدت گرفت. حجم کمک‌های نظامی و فروش تجهیزات فرانسه به عراق در طول جنگ تا حدی بود که این کشور در رده دوم فروشندگان تسلیحات به عراق قرار گرفت. با توجه به سند شماره 2099/4/53/د مورخ ۲ آوریل ۱۹۸۷ وزارت دفاع عراق، فیلیپ روندو، از نقش خود در ارسال هواپیماهای میراژ و موشک‌های رولاند خطاب به عدنان خیرالله سخن می‌گوید. وی همچنین خبر از بحث در هیئت دولت فرانسه بر سر امکان دست‌یابی محدود عراق به سلاح هسته‌ای در جنگ می‌دهد.<br> دکترین نیروی هوایی عراق بیش از شوروی به فرانسه نزدیک بود. رژیم بعث از بهترین خلبانان خود بجای هواپیماهای شوروی، بر روی هواپیماهای فرانسوی استفاده می‌کرد. فرانسه قرار داد فروش ۱۳۳ فروند داسو میراژ اف۱ را بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۷ با عراق امضا کرد. فرانسه ۵ فروند سوپر اتاندارد در اختیار عراق قرار داد که به موشک اگزوست مجهز شده و در جنگ نفتکش‌ها توسط عراق بکار گرفته شد. در همین راستا، فرانسه هلیکوپترهای آئروسپاسیال آلوئت ۴ پوما (بالگرد) سوپر فرلون را در اختیار عراق قرار داد.<br> اطلاعاتی که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد نشان می‌داد که فرانسه از تأمین کنندگان زنجیره تولید بمب‌های شیمایی برای عراق علیه ایران بوده‌است. ده‌ها هزار ایرانی که بخش عمده‌ای از آنان را غیر نظامیان تشکیل می‌دادند از جمله ده‌ها هزار کرد عراقی با بمب‌های شیمایی صدام قتل‌عام یا مجروح شدند و پس از تحمل سال‌ها درد و رنج از دنیا رفتند.<br> 4. عملیات هوایی، نظامی و اطلاعاتی فرانسه علیه لیبی<br> فرانسه در سال 2011 میلادی نقش مهمی در حملات هوایی ناتو به لیبی داشته است. پاریس همچنین تایید کرده است که یک پایگاه نظامی پیشرفته را در شمال نیجر در مرز لیبی احداث کرده است. حمله هوایی علیه ارتش لیبی اولین بار توسط نیروی هوایی فرانسه انجام شد و طی اقدامات نیروهای فرانسوی، بسیاری از غیرنظامیان کشته شدند.</span><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue;background:#DBDBDB">&nbsp;</span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Courier New&quot;;color:blue; background:#DBDBDB" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; تهیه و تدوین : عبد عا صی&nbsp; </span></b><span lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></div> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> </font> </div>